ASTROLOJİ DERGİSİ

 

 

2017 Tutulmalarının Sizin İçin Ne Anlama Geldiğini Keşfedin

 

Ed Tamplin

 

Doğada bir tam Güneş tutulmasının görkeminden daha huşu uyandıran bir olay yoktur. Bu kısa büyüleyici dakikalarda, doğal olan doğaüstüne dönüşür. Gün geceye döner, sıcaklık dramatik olarak düşer, ve kararmış gökyüzünde yıldızlar sihirli bir şekilde parıldamaya başlar. Eskiler bu Güneş'in gök kubbede yutulma mucizesinin karşısında hayrete düşmüşlerdi. Onun gizemi ve cazibesi zamanlar ötesidir.

 

Bazıları 2017'i Büyük Amerikan Tutulma Yılı olarak adlandırıyor. 21 Ağustos'ta UT 18.20'de bir tam Güneş tutulması ABD'yi Batıdan Doğuya katedecek. En az, bağlantılı olduğu 1999 Büyük Tutulması kadar dikkat toplayacak. Yılın başlarında, 26 Şubat'ta UT 14.58'de gerçekleşen Halkalı Güneş Tutulması Güney Amerika'nın Güney ucundan Orta Afrika'ya doğru bir seyir izlemişti. Halkalı Güneş Tutulması, Ay Güneş'in önündeyken Güneş dairesinin kenarlarının görülebildiği durumdur. 

 

Tarihsel olarak, tutulmaların kayıt altına alınması kültürler arası bir olaydır. Onlardan sadece sıradan insanlar değil, krallar ve imparatorlar da korkuyorlardı. Üç gök cisminin, yani Güneş, Ay ve Dünya düzleminin aynı hizaya gelmesi, büyük değişimlerin habercisi olarak varsayılırdı. Sır dolu Dünyanın astronomi başkenti Babil'de, tam bir tutulma öncesinde halk tabakasından biri kral olarak tayin edilirdi. Ancak bu görev kısa ömürlü olurdu, çünkü hem kişi hem de unvanı göksel tanrıları yatıştırmak ve kralı korumak için kurban edilirdi.

 

Bir tutulmayı öngöremeyen astrologlar için benzer bir kader beklenirdi. Bunu, Çinli astronomların MÖ 2400'ten beri titizce kayıt tuttukları anallarda gözlemliyoruz. En eski Çin uygarlığında Güneş imparatoru sembolize ederdi, ve tutulma için kullanılan "shih" kelimesi yemek veya tüketmek anlamı taşıyordu. Güneş'in Hindu Mitolojisinin meşhur ejderhası Rahu tarafından ya da Viking/Kore efsanelerindeki Güneş köpekleri tarafından yutulduğu motifi, çeşitli kültürel tutulma geleneklerinin parçasıdır.

 

Düzen Değişimi 

Tutulmalar doğal düzeni bozarlar. Göksel saatin akrep ve yelkovanının intizamını sekteye uğratırlar. Eski zamanlarda Güneş ve Ay, hayatta kalmak için gerekli faaliyetler olan av ve hasat için kullanılan yıllık takvimi belirlerdi. Döngüde yaşanan bu kargaşa, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde olumsuz yorumlanırdı. Kurulu düzene yönelik herhangi bir değişim, güç saplantılı bir liderin isteyeceği son şeydi. Yakın geçmişte Avustralya'da, tutulmaların liderleri kelimenin tam anlamıyla tutulmaya uğratması neticesinde folklor gerçeğe dönüştü.

 

"Tutulmaların siyasi düzeni değiştirdiği uzun zamandır bilinen bir gerçektir."

 

Avustralya Başbakanı Tony Abbott 14 Eylül 2015'de görevden alınmadan bir gün önce bir Güneş tutulması yaşandı. Avustralya'nın üçüncü en uzun süre görevde kalan Başbakanı Malcolm Fraser, 20 Mart'ta, aynı yılın bir önceki Güneş Tutulmasının sabahında vefat etti. Fraser'ın rakibi Başbakan Gough Whitlam, 24 Ekim 2014'teki bir önceki Güneş Tutulmasından üç gün önce hayatını kaybetmişti. Tutulmaların siyasi düzeni değiştirdiği uzun süredir bilinen bir olgudur.

 

İngiltere'nin önde gelen kraliyet tarihçilerinden William of Malmesbury, I. Henry'nin ölümü üzerine şöyle yazar: "Elementler bu büyük adamın İngiltere'den ayrılışı üzerine üzüntülerini ortaya koydular. O günün altıncı saatinde Güneş görkemli yüzünü, insanların kalplerini altüst eden korkunç bir karanlıkla örttü; ve o haftanın altıncı gününde sabahın erken saatlerinde öyle muazzam bir deprem meydana geldi ki yeryüzü tümüyle batmış göründü." Henry'nin vefatının efsanevi tutulması İngiltere'yi 19 sene sürecek bir iç savaşın içine sürükledi, ki bu süre bir tam tutulma döngüsüne eşittir.

 

Ancak tarihte hiçbir imparatorluk Konstantinopolis'in 22 Mayıs 1453'te tecrübe ettiği gibi büyük bir düzen değişimiyle karşı karşıya kalmamıştır. Bu, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı örttüğü bir Ay Tutulması akşamıydı. Şehir kuşatma altındaydı. Efsane Bizans İmparatorluğunun er ya da geç bir tutulmayla çökeceğini haber veriyordu, öyle de oldu. Osmanlılar İstanbul'u 7 gün içinde fethetti ve bin yıldan uzun süre hüküm sürmüş bir imparatorluğu sonlandırdı.

 

Tutulmalar ve Kraliyet

Eskilere göre, tutulmanın gözlemlenebilirliği etkisi için kritik bir faktördü. Bunu RC Thompson'ın, British Museum'da saklanan tabletlerde yazılı Babil ve Ninova Sihirbazlarının ve Astrologlarının Raporları tercümesinde görüyoruz. Thompson şöyle yazıyor: "Kralın ikamet ettiği yerde Büyük Tanrılar gökyüzünü görünmez kılarak tutulmayı sakladı; böylece ona bu tutulmanın krala yöneltilmediğini bildirdiler, efendime veya onun ülkesine. Kral müsterih olsun."

 

Bazı tutulmalar aslında iyicildir. Thompson, Jüpiter'i içeren bir tutulmanın krala şeref bahşedeceğinden ve statüsünü yücelteceğinden bahseder. Astrolojik olarak Jüpiter iyi talihin kraliyet gezegenidir. Yüksek rütbeleri tayin eden Jüpiter, İngiliz astrolog Charles Harvey'in Prens William'ın 21 Haziran 1982'de akşam 9 civarında doğum saatini başarılı bir şekilde öngörmesini sağladı. William akşam 9.03'te, Güneş Tutulması günü Jüpiter gök yüzünün en tepe noktasına eriştiği anda doğdu.

 

Kolomb Tutulması

Tutulmalar ayrıca hayat kurtarmıştır. Yeni Dünyayı keşfiyle meşhur Kristof Kolomb hayatını bir tutulmaya borçludur. Bu olay 1504 Şubat'ında, Kolomb Jameika'da gemilerini karaya çıkarmaya zorlandığında cereyan etti. O ve tayfası kurtarılmayı beklerken, yerli halkın cömertliği ve gıda yardımı sayesinde hayatta kalıyorlardı.

 

Denizcilerden bazıları baş kaldırıp yerlilerden yiyecek çalınca, yerliler misilleme olarak gıda yardımını kestiler.  Açlık korkusu artarken ve gıda stokları tükenirken, Kolomb'un aklına bir fikir geldi. Kabile reisiyle bir görüşme talep etti; ve görüşmede gördükleri kötü muameleden dolayı tanrıların son derece hiddetlendiğini söyledi. Memnuniyetsizliğini göstermek için Tanrı Ay'ı karartacaktı.

 

Kolomb, tüm denizciler gibi, yıldızlı gökyüzü hakkında bilgiliydi. Onun gezegen tabloları yakında gerçekleşecek bir Ay tutulmasını bildiriyordu. Bu Ay tutulması 29 Şubat 1504'te Amerika'da meydana gelecekti. Neyse ki o gece gökyüzü açıktı. Ay kararıp kan kırmızısı rengine bürününce, korkan yerliler paniklemeye başladı ve Ay ışığını geri getirmek için ağladılar.

 

"Bu sene 21 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulma, Perslerin eski dört kraliyet yıldızından Regulus sabit yıldızının yakınında meydana gelecek. Önemli liderlerin veya devlet adamlarının düşüşü, tutulmanın yakınındaki bu yıldızla bağdaştırılır."

Tutulma saatlerinde, yerliler Kolomb ve tayfasına yiyecekler ve hediyeler şeklinde adak adadılar. Kolomb teşekkür ve af duası etmek için kabinine çekildiğini söyledi; ama aslında kum saatinden tutulma zamanını takip etmekteydi. Tam tutulma sona ermeden önce odasından çıktı ve Ay tanrısının onların kötü davranışlarını bağışladığını bildirdi. Tutulma tam bir cankurtarandı: kurtarma botu ancak 4 ay sonra gelecekti.

 

2017'de bilimadamları, tutulma avcıları ve amatör astronomlar, Kolomb gibi, Amerika yolunu tutacak. Tam bir tutulma seyretmek için doğru konumda bulunmak gerekir. Ki bu lokasyon göreceli dar, 100 kilometre genişliğinde bir banttır. Idaho Falls, Lincoln, Nashville, Columbia ve Charleston gibi şehirler, ve en uçta Kansas City ve St Louis, 21 Ağustos 2017'de tam tutulma deneyimleyecekler.

 

Tutulma ayrıca, tam olmasa da, en kuzeyde New York, en güneyde Las Vegas, Houston ve Miami olmak üzere çeşitli şehirlerde %75 görünürlükle izlenebilecek. Ağustos 2017 tutulmasının merkezinde olan şehirler şimdiden turistlerin ve gök gözlemcilerinin istilası için hazırlık yapmaya başladı. 8 Haziran 1918'den beri bir tam tutulma ABD'yi boydan boya kat etmedi.  Ama astrologlara göre, 2017 tutulmaları insanlık için ihtiva ettikleri anlam açısından özeller.

 

Tutulma kalıplarının şifresini çözmek

MÖ 6.yüzyıldan beri, Kildani astrologlar kesin tutulma yolunu teşhis etme metodunu mükemmelleştirdi. Bu yöntem belirli tutulma aileleri tespit etmeye dayanır. Bu aileler Kuzey ya da Güney kutbunda başlar. Yavaş yavaş zıt kutba doğru hareket eder ve 1000 yıldan fazla bir döngüde yer küreyi dolaşır. Aynı tutulma ailesine mensup tutulmalar 18 yıl, 11 gün, 8 saat arayla cereyan eder. Aynı ailedeki tutulmalar Saros döngüsü denen, numaralandırılmış serilere dahildir. 

 

Bir diğer, eş derecede önemli tutulma döngüsü Metonik dögüdür. Bu sistemde, tutulmalar tam olarak Zodyağın aynı derecesinde meydana gelir; yani her 19 yılda bir aynı gün yaşanır. Astrologlar, belli bir tutulmaya dahil olan gezegenlerle beraber, bu iki döngüsel metodu kullanarak tutulmaların anlamlarını yorumlayabilirler. Daha önce yaşanmış olayların, 2017 tutulmalarının barındırdığı potansiyelleri anlamak için temel oluşturduğu kabul edilir. Bu özellikle göze çarpan tam Güneş tutulması için geçerlidir.

 

21 Ağustos 2017 Güneş tutulması, Saros serisi numara 145'e dahildir. Bu muazzam önem taşıyan tutulma ailesi 1639'da başlamıştır. Ama bu aile 1927'ye kadar hiç tam tutulma üretmemiştir. O tarihten itibaren, bu seriye dahil tüm tutulmalar havacılık, televizyon ve uydu iletişimi alanlarında buluşlara ve Soğuk Savaş diye adlandırılan siyasi bölünmeye işaret etmiştir. 

 

Saros serisi numara 145'in ilk tam tutulması 29 Haziran 1927'de meydana geldi. O gün, dört maceracı havacı, New York'dan Fransa'ya ulaşmak üzere havalandı. İki hafta önce Amerikalılar, Atlantiği ilk kez Spirit of Saint Louis isimli tek kanatlı uçağıyla geçen pilot Charles Lindbergh'i bir geçit töreniyle onurlandırmışlardı.  Bu başarıyı tekrarlama niyetiyle yola koyulan dörtlü, yolun sonunda yakıt tükenmesi sebebiyle Fransa kıyılarında düştü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

 

Daha başarılı bir şekilde, ama yine 29 Haziran'da, Lester Maitland ve Albert Hegenberger Kaliforniya'dan yola çıkıp, Pasifik boyunca Cennet Kuşu isimli uçağı Hawaii'ye uçurdular. Aynı tutulma günü, Avustralya'da, Sir Charles Kingsford Smith ve Charles Ulm, Avustralya çevresini dönen ve 10 gün 5 saat süren bir maratonu tamamladı. 

 

Bu tutulmadan beş gün sonra, Lockheed Vega isminde 135 mph hızında tek kanatlı bir uçağın seri üretimine başladı. Vega, Dünya çevresini kat eden uçuşlarla meşhur oldu; böylece havacılıkta yeni bir çağ başlattı. Hava dalgalarını tamamen farklı bir açıdan etkileyecek, ama eşit ölçüde önemli bir şey de, tutulmadan bir ay önce ABD'de ilk kez televizyonun tanıtılmasıydı.

 

Tutulmayı Takip Etmek

Saros 145'in, 9 Temmmuz 1945'te tekrar ortaya çıktığı tarih, ABD'nin ilk atom bombasını patlatmasının tam bir hafta öncesidir. Bir ay içinde, Japon şehirleri Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası hava araçlarıyla patlatıldı ve dünya yeni bir nükleer savaş çağına girdi. ABD ve Birleşik Krallık, İkinci Dünya Savaşındaki müttefikleri Rusya'yla nükleer araştırmalarını paylaşmayı reddedince, Doğu ile Batı arasında Soğuk Savaş başladı.

 

Saros serisi 145, 1963'te geri döndüğünde, tutulmadan bir hafta önce X-15 deneme pilotu Joe Walker, uzaya uçak uçuran ilk insan oldu. Bir hafta sonra, NASA ilk yerdurağan uydu Syncom 2'yi fırlattı. Bu uydu televizyonculuğunun müjdecisiydi.

 

"11 Şubat Ay tutulması Prens Phillip'in natal Ay'ının üzerinde gerçekleşecek. Hem Prensin, hem de oğlu Prens Charles'ın doğum haritalarında Jüpiter-Uranüs karşıtlığı olduğundan, bu tutulma ikisi için de önemli olacak."

Saros serisi 145'in bir sonraki tezahüründe, 31 Temmuz 1981'de, dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yüksek televizyon seyirci sayısına ulaşıldı. 700 milyondan fazla kişi, Prens Charles ile Lady Diana'nın hayli merak edilen Kraliyet Düğününü izledi. Düğün, 29 Temmuz 1981'de Westminster Katedralinden global olarak yayınlandı. Bu tutulma aldatıcı gezegen Neptün'ün tesirindeydi; ki bu peri masalı birlikteliğin dağılması kehaneti doğruladı.

 

Saros serisi 145, 20.yüzyılın en önemli habercilik olaylarına eşlik etti. 2017'de de böyle yapması bekleniyor.

 

En son 11 Ağustos 1999'da göründü. Birleşik Krallık, Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan'dan tutulma izleyicileri çılgınlığı yarattı. 1999'daki Saros serisi 145 tutulması, genel kanıya göre Nostradamus'un Kehanetler'ininin tartışmalı 10. yüzyıl 72. dörtlük bölümünde bahsettiği tutulma olarak kabul edildi:

 

"1999 yılı ve yedi ay,
Gökten Dehşetin Büyük Kralı gelecek:
Büyük Angolmois (Moğol) Kralını diriletecek,
Mars iyi talihle hükmetmeden hemen sonra"

 

1999 yılının başlarında, NATO Sırbistanı havadan bombardımana tuttu. Bu İkinci Dünya Savaşınsan sonra savaşın Avrupa'ya ilk uğrayışıydı. Ama aslında zamanında pek az farkedilenama bugün çok daha büyük ehemmiyet arz eden bir olay tutulmadan iki gün önce cereyan etti. Vladimir Putin, Rusya'nın yeni başbakanı olarak göreve geldi; ve yılın sonunda da başkan oldu. 

 

Sonuç olarak, bu tutulma Başkan Putin için ve kırılgan ABD-Rusya ilişkileri için büyük önem taşıyor, özellikle nükleer konularda. Ayrıca Kafkasya bölgesi siyasi çalkantıların gözlemleneceği başlıca yerlerden biri olabilir. Eski olayları baz alırsak, Ağustos 2017 tutulması havacılık ve uzay uçuşları alanında büyük başarıları gündeme getirebilir. Ayrıca, televizyon ve global iletişim alanında büyük buluşlar beklenebilir.

 

Coğrafi olarak, Ağustos 2017 tutulması, 8 Haziran 1918'den beri, tüm ABD kıtasını kat edecek ilk tutulma olacak. Vurgulayacağı bir konu da bulaşıcı salgınlar olabilir; çünkü bu tarih İspanyol gribinin Fort Riles, Texas'da ilk teşhis edildiği tarihe tekabül ediyor.  Ama siber savaşın mevcut olduğu günümüzde yeni mikroplara dikkat etmemiz gerekiyor: Bilgisayar virüsleri.

 

Son olarak, bu tutulma Regulus sabit yıldızının yakınında cereyan ediyor. Bu eski dört Pers Kraliyet yıldızından biridir. Bu yıldızın yakınında gerçekleşen tutulmalarda önemli devlet adamlarının ve liderlerin çöküşü göz önünde bulundurulmalıdır. Avustralya için, bu tutulma ülkenin Venüs'üne (değerler) ve Satürn'üne (toprak) karşıt açı yapacak; bu açı madencilik ve emlak fiyatlarına negatif yönlü etki edecek. Bu yılın tek tam Güneş tutulması olduğundan, diğerlerine üstün kabul edilir.

 

Güneş Tutulması: 26 Şubat 2017

Daha düşük önemde halkalı bir Güneş tutulması, 26 Şubat 2017'de UT 14.58'de, Güney Amerika'nın güney ucunu, Atlantiği ve Orta Afrika'yı kat edecek. Bu Saros serisi numara 140'a dahil bir tutulma; ve o da liderler için zorluğa işaret ediyor. ABD başkanlarına pek iyi davranmayan bu tutulma esnasında, ABD Başkanı Bill Clinton'ın hakkındaki ithamdan (impeachment) kurtulması büyük şans eseridir. Bu senenin ilk çeyreğinde de benzer bir skandal veya güvenlik krizi bekleniyor.

 

Bu tutulma ayrıca Neptün'le beraber geliyor; ki bu otoriter yönetimlerin altını oyar, istifaları ve skandalları gösterir. Natal Güneş'i önemli derece etkilenen bir kişi de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dır. Bu tutulma ailesi ayrıca bilgisayar solucanlarıyla özdeşleştirilir; bu mevzu yıl içinde uluslararası bir mesele olabilir. Neptün tutulmaları ayrıca su rezervleri, deniz yolları ve denizcilik sanayiiyle ilgilidir. 

 

Ay Filtresi

Ay tutulmaları, Güneş versiyonlarından daha güçsüzdür; ama ayrılamaz derecede onlara bağlıdırlar ve 15 gün aralığında cereyan ederler. İkisini birden incelemek, ekstra ipuçlarını yakalayıp olayın işleyişini kavramak açısından faydalı olacaktır. 

 

11 Şubat 2017'de, UT 00.422de gerçekleşecek Ay Tutulması yılın ilk tutulmasıdır. Onu özel kılan, hem Ay-Güneş, hem de Jüpiter-Uranüs karşıtlığı barındırmasıdır. Tüm gezegenler, Mistik Dörtgen diye adlandırılan bir kalıpla bu oluşuma katılmaktadırlar. 10000 doğum haritasından sadece 3'ü Dolunayda gerçekleşmiş böyle bir kalıba sahiptir. 

 

"Tutulma zamanları hayatınızda tıkanmış konuları netleştirmek ve temizlemek için kullanılabilir."

 

2017 boyunca rastlanacak Jüpiter ve Uranüs kombinasyonunun teknolojik sıçramalar ve ilerlemeler getirdiği bilinir. CERN'den veya NASA'dan evrenin tarihi ve canlılığın evrimiyle ilgili dönüm noktası niteliğinde açıklamalar beklenebilir.  

 

Ay tutulması Prens Phillip'in natal Ay'ının üzerinde gerçekleşecek. Hem Prens, hem de oğlu Prens Charles'ın doğum haritalarında Jüpiter-Uranüs karşıtlığı bulunduğundan, bu tutulma ikisi için de çok önemli olacak. Bu bilgi, tutulmanın Prenses Anne'in natal Güneş'inin üzerine düşecek olmasıyla, bir kez daha doğrulanıyor.

 

Finansal piyasalarda, Jüpiter-Uranüs karşıtlığı hızlı dalgalanmalar getirir, hisselere aşağı yönlüden çok, yukarı yönlü hareket sağlar. Jüpiter-Uranüs karşıtlığının 2017'nin açılış aylarında ön planda olması, telaşlı yatırım faaliyetlerine ön ayak olacak.

 

Ay Tutulması: 7 Ağustos 2017

7 Ağustos 2017'de, UT 18.11'de, Kova'daki Ay, savaşçı Mars'la yan yana duran Aslan'daki Güneş'e karşıt açı yapacak. Bu tutulma, Melbourne'un 1987 Hoddle St silahlı saldırısıyla bağlantısı var. Ki bu olay da silahları temsil eden Mars'la kavuşan Aslan burcundaki Güneş'i barındıran, tıpatıp aynı bir Dolunayda meydana gelmişti. Neyse ki, Avustralya kararlı bir şekilde yükselmekte olan silah sorunuyla mücadele etti, ve o günden beri bir sorun yaşanmadı.  Bu tutulma ayrıca, yazıda yukarıda değinilen, meşhur 1999 Ağustosu tutulmasına yakın cereyan edecek; ki bu o tarihlerde Vladimir Putin ve Rusya için önemli değişiklileri doğruluyor.

 

Tutulmalar ve Siz

Son söz biraz kişisel olacak. Tutulma zamanı sembolik olarak hayatınızda durağanlaşmış alanları berraklaştırmak ve iyileştirmek için kullanılabilir. Yeni başlangıçlar yapmak gündemde olacak, özellikle 26 Şubat veya 21 Ağustos tarihlerinin civarında doğduysanız.  Şayet doğum gününüz 11 Şubat veya 7 Ağustos Ay tutulmaları civarına düşüyorsa, ev ve ilişki değişiklikleri avantajlıdır. Umarım tutulmadan güçlü bir şekilde tekrar odaklanmak ve gölgeleri aydınlığa döndürmek için istifade edersiniz.

 

Çeviren: Efe Naci Erten

Kaynak:

https://www.wellbeing.com.au/mind-spirit/astrology/discover-eclipses-2017-mean.html