10 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27870

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1474

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin;

- 28 Mart 2011 Pazartesi günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması,

- 30 Ekim 2011 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/2/2011 tarihli ve 2114 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün YirmiDört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                               B. ARINÇ

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.

 

         S. A. KAVAF                            S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

           E. GÜNAY                               B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                    R. AKDAĞ

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı V.

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                M. DEMİR                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı