Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim

 

 

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

 

GEZEGENLER ARASI AÇILARIN DOĞASI

 

 

 

KAVUŞUM

Biraraya getirir

Karşılıklı saygı gösterir

Yararlanır

Enerji verir

Pekiştirir

Üzerine ilave eder

Öbürünü azaltır

Öbüründen talep eder

Öbürüne yapışır kalır

Öbürüne yeni seçenekler sunar

 

ALTMIŞLIK

Fikir verir

Fırsat sunar

İletişim kurar

Arkadaşlık eder

Arıtır

Zihinseldir

Yüreklendirmeye yardım eder

Rahatlatır

Kolaylaştırır

Bilgi verir

Bir şans verir

Bir başka şans verir

 

KARE

Durdurur

Engeller

Kontrol eder

İnkar eder

Zorlar

Baskı yapar

Zayıflatır

Geriye bırakır

İzole eder

Saygı göstermez

Görmezden gelir

İncitir

Yaralar

Beklenmedik sorun yaratır

İyi şeyler olmasını engeller

 

ÜÇGEN

Faydalandırır

Başarı vaad eder

Özgürce ve kolay verir

Başarıyı kolaylaştırır

Fizikseldir

Doyum sunar

Karşılıklı anlar

Sempati duyar

Bağdaşır

Destek sunar

Beklenen mutlu sonlar sunar

 

 

KARŞIT

Reddeder

Sonlardırır

Ayırır

Karşı çıkar

Yolunda durur

Çözer veya parçalar

Aksini iddia eder

Pazarlık eder

Değiş tokuş eder

Telafi eder

Yüzleşir

Savaşır

Boyun eğer, teslim olur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.