ASTROLOJİ DERGİSİ

 

Astrolog ve Hakim

 

30 Aralık 1996 da İsrail’de dönemin Adalet Bakanı olan Yosef Lapid “Popolitika” adlı televizyon programına davet edildi, aynı zamanda yeni yılın olaylarını gözden geçirmek için Elitzur Kadoshi adlı bir astrolog da programa davet edilmişti. Lapid programda Elitzur’u sahtekarlıkla suçlayıp programı terk etti. Bu olay kısa sürede tüm kamu oyunun ilgisini çekti. Ertesi gün Lapid radyoda verdiği demeçte astrologlara çok kızgın olduğunu, çünkü onların aptal değil sahtekar olduklarını söyledi.

 

Kadoshi Lapid’i dava etti ve Ağustos 20005 başında sonuçlanan davayı kazandı. Hakim Jerusalem Megistrate mahkemesinin başkan yardımcısı Yitzhak Shimoni eski adalet bakanının astroloğa 50,000 NIS ve masrafları ödemesine karar verdi.

 

Dava süresince her şey büyük bir ciddiyetle ele alındı. Hakim astrolog Kadashi’nin Peres, Barak, Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki misillemeler, emlak fiyatları ve diğer konular hakkında astrolojik öngörülerin geçerliliğini kontrol etti.

 

Hakimin kararı 37 sayfadan oluşuyordu. Bunun içinde astrolojinin tarihini araştıran ve Yahudiliğin içindeki yerini açıklayan bir araştırma yazısı da vardı. Ayrıca hakimin bulgularına göre Tevrat’ın eski yazıtlarında da astroloji bilminin güvenilirliğiyle ilgili bir anlaşmazlıktan bahsediliyordu. Hakim bu konuyla ilgili Amerikan adaletinin konuya yaklaşımını da inceledi ve İsrail’in bir kaç hakimi daha astroloji ile ilgili görüşlerini bildirdiler, genellikle saçmalığa eşdeğer şeyler söylendi.  

 

Sonunda hakim iki görüş arasında karar vermek zorunda kaldı ve Technion Fizik Fakültesi profesörü Giorar Shaviv’in görüşünü redderek onun yerine bilim tarihi konusunda uzman sayılan ve aynı zamanda İngiltere Astroloji Fakültesi’nin sertifikasına sahip olan Dr. Yoav Ben-Dov’un görüşünü kabul etti.

 

Dr.Ben-Dov’un ortaya koyduğu görüş, astrolojinin fizikte olduğu gibi tahmin ve sonuç arasındaki ilişkiyi kesin ve şüphesiz olarak ortaya koyma becerisiyle sınanamayacağı doğrultusundaydı, fakat bunun yerine astrolojik danışmanlık hizmetinin danışanın hayatına verdiği etkiyle, astrolojinin kişinin hayatında faydalı anlamlar ve yönelimler bulmasındaki becerisiyle ve özellikle belirsizlik durumlarında danışanların astrolojinin rehberliğinden çok faydalandıklarını belirtmeleri üzerine astroloji sınanabilirdi.

 

İngiliz Astroloji Fakültesi mezunu sözlerine şu şekilde devam etti, "Astrolojinin bilimsel kriterleri karşılamayan bir meslek olması gerçeği onu sahte ve yalan yapmaz." Hakim Shimoni O’nun haklı olduğuna karar verdi ve Technion’lu bilimcinin görüşünü reddetti, çünkü Prof. Shaviv zahiri olarak sadece astroloji’yi kötüleyen makaleleri incelemişti ve tablonun bütününü farklı perspektiflerden ortaya koyamayıp sadece bir inanışı dile getirmekle yetinmişti.  

 Tom Segev'in haberi