Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  
 

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim


 

 

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

 

ASTROLOJİDE EVLER

 

 


 

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür,

Ve bir orman gibi kardeşçesine."

- Nazım Hikmet

 

Geleneksel İsmi: Arkadaşlar Evi

İlişkili Burç: Kova

İlişkili Gezegen: Uranüs, Satürn

Sınıflandırması: Hava, halef, eril

Karşıtı : 5. ev

Yönü: Güneydoğu, Güney

Anahtar Kelimeler: Arkadaşlar, akran grupları, tanıdıklar, kişiyle aynı idealleri paylaşanlar, kişiye doğrudan veya arka planda yardım edenler, organizasyonlar, birlikler, sosyal ilişkiler, insancıl amaçları destekleyen toplumsal hareketler, siyasi idealler, modern zaman ruhu, reformlar, özgürlük, bireylerin bir ideali gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi, daha kapsamlı ihtiraslar, geleceğe yönelik beklentiler ve projeler, açık seçik tanımlanan öncelikler, bu önceliklere göre hedefini belirlemek, kendini yönlendirmek, amaçlar, amacı gerçekleştirmeye yönelik gruplarla özdeşleşmek, stratejik ittifaklar, ümitler, dilekler, ülküler.

 

10.evin sonuna geldiğimizde, hiçlikten kendini gerçekleştirmeye kadar uzanan yolun da sonuna gelmiş olduk. Artık ego sağlam biçimde yapılandırılmış, kendine biçilen rolü hakkıyla oynamış ve kabul görerek hak ettiği karşılığı almıştır. Peki ya sonra?

 

11.ev, en derin seviyede, ego ile özdeşliğimizin ötesine geçmemizi ve hali hazırdaki varoluşumuzdan daha büyük bir şey olmamızı temsil eder. Bunu başarmanın temel yolu, kendimizden daha büyük bir bütünle özdeşleşmektir. Bu bir arkadaş çevresi, grup, inanç sistemi veya ideoloji olabilir. Genel Sistem Teorisine göre hiç bir şey izolasyon içinde anlaşılamaz, ancak bir sistemin parçası olarak anlam kazanır. Sistemin bileşenleri ve bu bileşenlerin nitelikleri, sistemin bütününün fonksiyonu olarak kabul edilir. Her bir bileşenin tutum ve ifadesi, sistemin geri kalanını etkiler ve onlar tarafından da etkilenir. Yüksek Enerji Toplumu olarak nitelenen bir toplumda, bireyin amaçları, sistemin ihtiyaçlarıyla uyum içindedir. Düşük bir sinerji siteminde ise, bireyler, kendi ihtiyaçlarını doyururken bütünün iyiliğini gözardı ederler. İşte 11.ev, bu evdeki burçlar ve gezegenler, bizim bir sistemin parçası olarak ne şekilde işlev gördüğümüzü açıklar.

 

İki yönetici gezegeni (Uranüs ve Satürn) olan 11.ev tarafından ima edilen grup bilinci kavramı, iki farklı şekilde anlaşılabilir: Birincisinde, bir gruba dahil olma yoluyla daha fazla güvenlik ve daha somut bir özdeşlik aranır (Satürn etkisi). Bu özdeşlik, bizim kimlik algımızı genişletir ve bir emniyet hissi verir. Fakat bir noktadan sonra istismar edicidir. Çünkü grubun (sistemin) dışında kalanlar (dünyanın geriye kalanı), grubu genişletme ve destekleme amacının araçları ya da rakip kutup olarak algılanabilir. Doğru(!) kişileri gruba dahil etme, doğru inançları benimseme, doğru yerlerde görünme konusunda fazlasıyla kaygılanılıp, katı kurallar benimsenir. 11.evdeki Satürn vurgusunun en olumsuz yönü, bir grup diğer bir grup tarafından tehdit edildiğinde ortaya çıkar. Beyazların yaşadığı bir bölgeye siyahların taşınması, Freudyen görüşlerin baskın olduğu bir çevreye bir Jung'cunun girmesi örneğinde olduğu gibi...

 

İkincisi, yani 11.evin Uranyen yönü, ruhsal öğretmenlerin, mistiklerin, farklı kültür ve zamanların tüm kahinlerinin tekrar tekrar benimsemiş oldukları grup bilincini temsil eder. Bu grup bilinci, kutuplaşmaları teşvik eden paradigmaları ve modelleri benimsemez, bireyin hayatın bütünüyle özdeşleşmesini savunur. Bizim daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu ve yaradılışın bizim dışımızdaki kısmıyla bağlantılı olduğumuzu söylerler. En son bilimsel bulgular da, evrendeki her şeyin altında uzanan ilişkiler ağının varlığına işaret etmektedir, yani, bilinmeyen derin bir seviyede hepimizin birbirimizle bağlantı içinde olduğuna...

 

Özetlersek; 11. evdeki grup bilincinin gelişimi, yalnızca ego özdeşliğini büyütüp beslemek için amaçlanmamıştır. Daha çok, hayatın yeri doldurulmaz bir parçası (farklı bir birey) olduğumuzu kavramamız ve bu farkındalık ile hayatın bütününü destekler biçimde, aşkın bir bilinçle, topluma hizmet etmemiz için amaçlanmıştır. Bu farkındalık, zorunlu bağların çok ötesinde, dünyamızın tüm canlıları ile bir kardeşlik algısı geliştirmemizi sağlayacaktır. Artık bu noktada, bireysel farklılıklar izolasyona götürmeyecek, hayatın bütününü zenginleştiren çeşitli renkler olarak benimsenecektir. Bu rengarenk varoluş sevgiyle desteklenir, çünkü bu özgürlüktür.

 

5.evde enerjimizi, kendi bireysel değerimizi ve özel oluşumuzu genişletmek için kullanmıştık. 11.evde ise, enerjimizi, ait olduğumuz grubun kimliğini, amacını ve varoluş nedenini iyileştirip doyuma ulaştırmak için harcarız. Bu küçük bir grup olabileceği gibi, insan ırkının tamamını da kapsayabilir.

 

Sosyal bilinçlilik 11.evin ana temasıdır. Bir toplum belirli yasalar ve ilkeler (10.ev) üzerinde yükselir. Yasalarına göre, kristalize veya şişkin olabilir. Geçerli yasalarca ihmal edildiği veya ihanete uğradığı hissi taşıyan gruplar, 11.evle ilişkilendirilen reform türleri yoluyla seslerini duyurabilirler.

 

Güçlü bir 11.ev vurgusu olan bireyler, ihtiyaç duyulan sosyal değişimi gerçekleştirmek için insani ve siyasi gruplarda çalışabilirler. Bir sosyal girişimden diğerine koşturup duran kişlerde de 11.ev vurgusu güçlüdür.

 

11.evdeki gezegenler ve burçlar, çekim duyduğumuz sosyal girişim ve grupları açıklar. Örneğin Neptün müzik toplulukları, spiritüel ve psişik gruplarla; Uranüs astroloji gruplarıyla; Mars ise yerel futbol kulüpleriyle ilgilenebilir.

 

11.ev, grup ortamlarındaki davranış tarzımıza ve etkileşim biçimimize de ayna tutar: Güneş veya Aslan lider olabilir, değerinin ve kimlik duygusunun önemli bir kısmını grup ilişkilerinden alabilir. Merkür veya İkizler, grup sekreteri veya en akıllı grup sözcülerinden biri olarak öne çıkabilir. Birilerinin çay yapması gerekir. Ay veya Yengeç, yalnızca bu tür hizmetleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda evini bir toplantı mekanı olarak da açabilir.

 

Sosyal ortamlarda ne ölçüde rahat ettiğimizi yine bu evdeki konumlar açıklar: Venüs veya Terazi, kolaylıkla kaynaşır. Satürn veya Oğlak, çoğunlukla kendisini geride tutar ve kolaylıkla kaynaşmayı tuhaf bulur ve aptallık olarak niteleyebilir. Oscar Wilde'ın Ay'ı Aslan'da 11.evdeydi. Nazi Partisinin resmi sözcüsü Goebbels'in 11.evinde, Pluto ile Neptün İkizler burcunda kavuşum konumundaydı.

 

Arkadaşlıklar da 11.evin kapsamında değerlendirilir. Çünkü, bu evin olduğumuzdan daha fazla bir şey olma idealine uygundur. Arkadaşlıklar insanları birbirine bağlar, kişisel sınırları genişletir. Arkadaşlarımızın hem ihtiyaçları hem de kaynakları bizimkilerle örülü hale gelir. 11.evdeki burçlar ve gezegenler çekim duyduğumuz arkadaş tipini tanımlar. Örneğin Mars dinamik dürtüsel, doğrudanlık sergileyen kişilerle arkadaş olmaya eğilimli olduğumuzu yansıtabilir. Aynı zamanda bizim sahip olmadığımız, arkadaşlıklar yoluyla karşılamaya çalıştığımız niteliklerimizi gösterebilir. Aynı örneğe dönersek, Mars, kendisini harekete itecek, enerjik arkadaşlara ihtiyaç duyan bir kişiye işaret edebilir. Bu kişi öfkesini Mars özelliklerine sahip arkadaşları kanalıyla deneyimleyebilir. Arkadaşlık kurma biçimimizi yine burada görebiliriz: Mars arkadaşlığa dürtüsel olarak dalar. Satürn daha utangaç ve tedbirlidir. Venüs kolaylıkla çok sayıda arkadaş edinir. Arkadaşlığı sürdürme biçimimiz ve arkadaşlarımızda uyandırdığımız enerjileri de bu ev açıklar. Venüs arkadaşlarının yüksek ideallere uygun yaşamasını beklemesine karşın, ilişkileri yüzeyseldir. Pluto kişiyi önemli ölçüde dönüştüren yoğun ve karmaşık ilişkileri gösterir. İhanet, entrika ve aldatma problemleri ortaya çıkabilir.

 

11.evde kendimizle ilgili mevcut imge ve modellerimizin ötesine geçme arzusu vardır. Daha ideal bir benliğe, daha ütopik bir topluma özlem duyarız. Bu nedenle haritanın bu bölümü, ülküler, geleceğe yönelik planlar, ümitler ve amaçlarla ilişkilendirilmiştir. Yeni ve farklı olasılıkları görme kapasitesi bu evde amaçlanan büyümenin de anahtarıdır. Satürn gelecekle ilgili olumlu imgeler oluşturmakta zorlanabilir veya hedeflerine giden yolda engel ve blokajlarla karşılaşabilir. Mars hedefini belirler ve hemen peşine düşer. Neptün istekleri konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir veya gerçekçi olmayan hedefleri hayal edebilir.

 

11. evden başarılı bir geçiş yapmak isteyen kişi kendisine anlamlı gelen ilham kaynaklarına göre geleceğe yönelik hedeflerini belirlemeli, bu hedeflere götüren stratejileri ve hedeflerini yansıtan arkadaşları dikkatli biçimde seçmeli, destekleyen insanları bulmalı, bunları yaparken de anda yaşamayı da unutmamalıdır. Çünkü gelecek bugüne dayanmaktadır.

 

Hayatın evrimi, daha fazla karmaşıklık, daha fazla organizasyon ve daha fazla bağlantı düzeylerine doğrudur. İlk hava evi olan 3.evde, özneyi nesneden ayırt etmek için dil yeteneği kazanırız. Zihnimiz, içinde yaşadığımız yakın çevre ortamında diğerleriyle ilişki kurduğumuzda gelişir. 2. hava evinde (7.evde), bire bir ilişkiler içinde kendi farkındalığımızın diğer insanın farkındalığıyla yakın karşılaşması yoluyla büyürüz. Ve en nihayetinde, sonuncu hava evi olan 11.evde bizim zihinsel gelişimimiz, yalnızca bize yakın olanların değil tüm hayatın gelişimine bağlıdır. 11.ev gezegenleri kişiyi grup-zihni seviyesinde dolaşan fikir ve düşüncelere duyarlı kılar.

 

11.evin sonuna geldiğimizde, yalnızca içinde bulunduğumuz çevre ve toplumla bağlantılı olmadığımızı, tüm insan ırkıyla ve hayatın bütünüyle bağlantılı olduğumuzu keşfederiz.

 

Başarılı Uygulamaları: Somut, belirli ve kendine özgü bir yön ve hedef duygusu; kendini tanımaktan kaynaklanan gerçekçi ve ilham veren amaçlar; kişisel hedefleri destekleyen ilişkiler ağı.

 

Başarısız Uygulamaları: Sürüklenme (seçmekte duraksama nedeniyle akıntıya kapılma); hedefsizlik; herhangi bir düzeyde ekip oluşturma zorluğu, gerçekçi olmayan, donkişotvari gelip geçici hedefler, kişinin karmaşıklığını, yanılgılarını ve sürüklenmesini arttıran arkadaşlar.

 

11. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 

Klasik Astroloji'de:

Geleneksel olarak İyi Ruh Hali, Canlılık Evi olarak bilinir.

Jüpiter bu evde mutludur. Güç ve etki bakımından hemen hemen 4. ve 7. evlere eşdeğerdir. Güveni, itimadı, bir kişiye yapılan övgü veya yergiyi, arkadaşların vefasını veya ihanetini, kralların gözdelerini, danışmanlarını, hizmetkarlarını, müttefiklerini, bağlaşıklarını, paralarını, hazineyi, saray mensuplarını açıklar.(Lilly)

Hükümeti veya yönetim erkini destekleyenleri temsil eder. Özgürlük, güven, ihtiras ve iyimserlik evidir. Kişisel güce, motivasyona ve yükselişe işaret eder. Olumlu açı ve konumlara sahip bir 11.ev, harita sahibi için faydalı bir etki demektir. (Houlding)

Kapsamlı ve önemli etkileri olan bir evdir. Çünkü tepe noktasına doğru bir yükselişe işaret eder. (Ptolemy)

Bu evin çocuklar üzerindeki yöneticiliğini Ptolemy ve sonraki bir çok astrolojik çalışma vurgulamıştır. Simmonite, 11.evdeki Mars'ın hain çocuklara işaret ettiğini yazmıştır.

 

Medikal Astroloji'de: Bacakların dizlerin altında kalan kısmını yönetir.

11.evin temsil ettiği olumlu psikoloji, kendinden emin bir zihinsel tutum ve hastalığın yıkıcı etkilerine karşı genel bir direnme gücü göstergesidir.

 

Saat Astrolojisi'nde: Danışanın kişisel özlemlerini, arkadaşlarını, üvey çocuklarını (7.evden itibaren 5.ev), profesyonel bir girişimin kar veya gelirini (10.evden itibaren 2.ev), annenin parasını, işverenin mali durumunu gösterir.

Danışanın gizli bir arzusu varsa, fakat açıklamaya gönülsüzse, bu evin koşulları arzuladıklarını elde edip edemeyeceğini gösterir. Danışanın güvenlik ve rahatlama hissedip yenilendiği ortamlara da işaret eder. (Lilly)

 

Dünyasal Astroloji'de: Parlamentoyu; özellikle halkın seçtiği parlamento üyelerini; komisyon ve konseyleri; belediye mahalle ve köy meclislerini, benzer yönetsel oluşumları; ülkenin dost ve müttefiklerini, toplumun kollektif ve uzun vadeli beklentilerini, ideallerini, ihtiras ve dileklerini; uzun vadeli ulusal programları ve kalkınma planlarını; hazineyi; maliye bakanlığını; rahatlama, yenilenme ve barınma sunan yerleri ve kurumları temsil eder.

Istırap ve sıkıntıdan kurtulmakla ilişkileri açısından, bazı durumlarda hastaneler de 11. evle ilişkilendirilebilir.

Olumsuz açılar ve konumlar aldanmalara işaret eder. (Watters)

 

Seçim Astrolojisi'nde: İktidar partisinin kaynaklarını gösterir.

 

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Davalı taraf için önemli bir konumdur. Duruşmada kendilerinden ne denli emin olabileceklerinin bir göstergesidir. Ayrıca özgürlük evi olarak bereketli ve vurgulanmış bir 11.ev, tutukluluğa itiraz edip karşı deliller gösterebilir; temyizde mahkumların serbest bırakılma eğilimini yansıtır.

 

Ticarette: Satıcıyı veya danışanın iş yaptığı kişiyi temsil eden acenta ve aracıları gösterir.

Deniz taşımacılığı haritalarında güvenli limanlara işaret eder.

 

Çeşitli Olaylarda: Eylemi başlatanla ilişkilidir. Bu evin öne çıktığı ve olumsuz açı ve konumların olmadığı haritalarda, olayların olumlu sonuçlanacağını ve iyi sonuçlar elde edileceğini beklemek yanlış olmaz.

Sivil savaşta, yönetim erkinin gereçlerini ve orduyu temsil eder.

 

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

11.evi kesen burç

11.evin içindeki gezegenler, bunların açıları

10. evin son 5 derecesindeki gezegenler

11.evin yöneticisinin burç ve ev konumu

11.evin yöneticisinin açıları

 

Evlerdeki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek ...

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

 

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1852.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.