Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

 

İLİŞKİLERDE YÜKSELEN-ALÇALAN AKSI

 

 

 YÜKSELEN

 

ALÇALAN

 İLİŞKİNİN TEMASI VE 

   ORTAKLIK BİÇİMİ

 YÜKSELEN'İN TEMASI

 ALÇALAN'IN TEMASININ

KATKILARI

    İDEAL 

  GÖRÜNTÜ

D DERİNLEŞTİRİLMİŞ

          GÖRÜNTÜ

   

Koç

 

Terazi

Aşk evliliği

Evlilik

Barış antlaşması

İrade gücü, Spontanlık, Yaşam enerjisi, Öz irade ile davranmak, Cesaret, Egoizm, İçgüdüsellik

Demokrat davranmak, Anlayışlılık, Sakinlik, Gerilmemek, Uzlaşmacılık, Zarafet, Bağlanabilirlik

Hoş, zarif insan

Kavalye

Süslü kokana

Çıt kırıldım

 

Boğa

 

Akrep

Pakt

Karmik bağlantı

Kader ortaklığı

Tutkulu bağlanma

Rahatlık, Güven, Sebat, Naiflik, Arzulu yaşam sevinci, Tembellik, Kendi bildiğini okumak, Reddetmek

Krizlere dayanıklılık, Dönüşüm, Risk almaya hazır olmak, Yoğunluk, Tutku, Derinlik, (Kendini) Adamak

Esrarengiz insan

Karşı konulamayan insan

Vicdansız

Yıkıcı

 

İkizler

 

Yay

Yol arkadaşlığı

Toplu seyahat

Kutsal birlik

Yabancılarla ilişki

Merak, İlişki kurma arzusu, Hareketlilik, Hafiflik, Zekilik, İlgi dağılması, Konsantrasyonsuzluk, Huzursuzluk

İnanmışlık, Farkına varmak, Geniş açılı görebilmek, Anlamak, İnanmak, Ümit etmek, Genişlemek

Dünya insanı

İyimser insan

Ahlak kumkuması

Çok bilmiş

   

Yengeç

 

Oğlak

Yılların ilişkisi

Yaşam için birliktelik

Zaruri evlilik

Korunma ihtiyacı, Utangaçlık, İçgüsüsel olarak emin olma, Naiflik, Hassaslık, Keyfilik

Dosdoğru gitmek, Emniyet, Fikirlerinde ısrar  etmek, Sorumluluk, Disiplin, Kararlılık

Sorumlu insan

Güvenilir insan

Dar kafalı

Karamsar, mutsuz

 

Aslan

 

       Kova

Platonik ilişki

Resmi olmayan beraberlik

Hafta sonu tatili aşkı

Açık ilişki

Kendini göstermek, Candanlık, Yaşam sevinci, Alicenaplık, Kendini beğenmişlik, Gurur, Ben-merkezcilik

Grup bilinci, Takım ruhu, Tolerans, Eşitlik, Sosyal sorumluluk

Bireyci insan

Tolerans sahibi insan

Kaçık

Sıradışı insan

 

Başak

 

Balık

İçiçe yaşayış, asalak ilişki

Gizli ilişki

“Yardım eden” ilişkisi

Ruhsal bağ

Heyecansızlık, Mütevazilik, Ayırt edebilme yetisi, Gerçeklik duygusu, Mükemmelliyet, akılcılık, Önyargılılık

(Kendini) Verebilmek, Yaratıcı kaos, Esinlenme, Empati, Güven, Ruhsallık, Geçirgenlik, Hayalgücü

Sanatın koruyucu tanrısı

Sanatçı

Dağılmış insan

Kaçan insan

 

Terazi

 

Koç

Aşk macerası

Çekişme ilişkisi

Savaşçıların ortaklığı

 

Barışçılık, Zerafet, Denge, Dostça davranmak, Uyumluluk, Kararsızlık, Belirli bir karakteri olmama hali

Tartışmaya hazır olmak, Doğrudanlık, Kararlılık, Cesaret, İnisiyatif, Kendine dönüklük, Belli bir biçimi olmak

Kendi başına buyruk

Kahraman

Muhalif insan

Maço

 

 

Akrep

 

Boğa

Süreklilik ilişkisi

Arzulu ilişki

Güven birliği

Risk almaya hazır olmak, Karizma, Görünenin arkası, Kendini adama, İkna kabiliyeti, Kontrol, Güvenmeme, Gizli kapaklı olma

Huzurluluk, Keyif alabilmek, Güven, Rahatlık, Yaşam mutluluğu, Duyumsama yeteneği

Şehvetli insan

Gurme

Sıradan

Sıkıcı

 

Yay

 

İkizler

Sohbet ortağı

Gevşek ilişki

Arkadaşlık

İleri görüşlülük, Toleranslı davranmak, Optimizm, Adalet duygusu, Neşelilik, Kolay inanmak, Kibirli olmak

Çok yönlülük, Kendini eleştirmek, Detaylara ilgi, Dikkat, Zihinsel hareketlilik, Değişiklik, Ayırmak

Çok yönlü insan

Konuşkan insan

Kırk akıllı

Uygunsuz insan

  

Oğlak

 

Yengeç

Bildik “iki başınalık”

Rüya ilişki

Savunma beraberliği

Aile

Öz irade gücü, Konsantrasyon, Ciddiyet, Tek başınalık, Sorumluluk almaya hazır olmak, Sertlik, Mesafelilik, Katılık

Şefkat, İhtiyaçlılık, Yumuşak kalplilik,Esnemek, Duygu derinliği, Yaratıcılık, Aile duygusu, Kendi yuvasına sahip olmak duygusu

Anaç insan

Romantik insan

Kuluçka tavuğu

Kılıbık adam

 

Kova

 

Aslan

Takım ilişkisi

Prestij ilişkisi

Kalben bağlantı

Egzantrik olma, Bağlantısızlık, Bağımsızlık, Özgürlük, Orijinallik, Asabiyet, Baş kaldırı

Kalbiyle hareket eden, Bireysel olarak angaje olmak, Yaşama sevinci, Alicenaplık, Kendine güven

Candan insan

Başarılı insan

Primadonna

Şişinen insan

 

Balık

 

Başak

Akıl evliliği

Bir amaca yönelik evlilik

İş ortaklığı

Fonksiyonel evlilik

Empati, medyumluk, Hissetme, Sınırsızlık, Açık olmamak, Kaos, Etkilenebilirlik

Düzen, Organizasyon, Gerçekçilik, Çalışkanlık, Yapısallık,  Akıl

Pratik insan

Uygulamacı insan

İffet kumkuması

Dırdırcı insan

© Hajo Banzhaf & Brigitte Theler/S7

 

 MAKALELERE DÖN