Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi
 

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  
  

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim


 

 

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

 

 

ASTROLOJİDE EV SİSTEMLERİ

Bilindiği gibi astrolojide en yaygın olarak kullanılan ev sistemi Placidean sistemdir. Ancak bu sistemin dışında bazı astrologlarca kullanılan bazı önemli ev sistemleri de vardır.

Şimdi bu sistemleri ve kurucularını inceleyelim :

PLACİDEAN EV SİSTEMİ :

Placidus: Placidus de Titus, M.S.1603-1668 yılları arasında yaşamıştır. İtalyan astrolog ve spiritüalist.

 

Horoskop tekniklerinin babası olarak anılır. Kendine has ve halen dünyada en yaygın olarak kullanılan Placidean sistemin kurucusudur. Ayrıca Sekonder Directionlar üzerine de oturmuş bir çalışması vardır.

 

Placidean ev sistemi çoğu defa yanlış olarak zamana dayalı bir sistem olarak anlaşılmıştır. Bu sistem Campanus evler sistemine karşılık olarak anlatılmıştır. Bu sınıflandırılmanın nedeni, ev ve ev sınırlarını hesaplamak amacı ile kullanılan formülün icabıdır. Modern astrologlar arasındaki görüş ayrılıklarına göre bu ev sistemi evlerin kendilerini sınırlandırmaz gibi bir olay ortaya çıkartmıştır. Placidean sistemde eşit başlanarak ekvatorun ev çemberleri aracılığıyla Ekliptik üzerine projeksiyonlar yapılır. Bundan sonra sınırsal (Cuspsal) Deklinasyon değerlerinde ikiye bir, ya da bire iki oranlarında düzenleme uygulanır. MC ve ASC sırasıyla onuncu ve birinci evlerin sınırları olarak kabul edilir.

 

EŞİT EVLER :

M.Ö. Petoris zamanında ortaya çıkmış bir sistemdir. Zamanı tam olarak bilinemiyor. Bu sistemde ekliptiğin kutuplarından geçen ve Yükselen'den başlayarak Ekliptik boyunca otuz derecelik basamaklar ile işaretlenen ve gerçek gibi görünen, ancak tamamen yanlış olarak ileri sürülen bir sistemdir. Bazı İngiliz ekollerinde halen kullanılmaktadır. Eşit ev sisteminde MC onuncu evin başlangıç noktası değildir. Buna rağmen ASC (Yükselen) birinci evin başlangıç noktası sayılır.

 

REGİOMONTANUS :

Johannes Müller. Alman matematikçi ve astronom. 1436-1476 yıllarında yaşamıştır. Fransa'nın Königsberg şehrinde doğdu ve İtalya'nın Roma şehrinde öldü. 1471'de Nürnberge şehrinde Alman astrolojisiyle tanıştı. 1475 yılında M.Ö dördüncü yüz yıldan kalma birçok astrolojik konuya reformlar getirdi. Özellikle trigonometrik hesaplarla astronomik ve astrolojik hesaplamaları adamakıllı geliştirdi. Ptolemy’in yöntemlerine bir sürü yenilikler getirerek bu stili sağlamlaştırdı. Çıkarttığı Ephemerislerle de süregelen Manilus takvimini yeniledi. Bugün bile bulduğu ev sistemi Dünyanın pek çok yerinde geçerli sayılmaktadır.

Regiomantanus birçok astroloğun ifadesine göre gerçek bir ev sistemidir. Bu yöntemde ufkun üzerinde bulunan kuzey ve güney noktalarından geçen ev çemberleri kullanılır. Başta da ifade ettiğimiz gibi “Johannes Müller “ den sonra adlandırılmıştır.

Bu yöntemde MC ve ASC sırasıyla onuncu ve birinci evlerin sınırlarındadır. Göksel ekvator (Cellestical Equator ) boyunca devam eden yayların MC ile ASC ve ev çemberleri bölünme noktalarından geçer. Ev çemberlerinin ekliptiği yerler,ev sınırları olarak işaretlenir. Regiomontanus evleri matematiksel olarak Placidean sistemin daha basit bir varyasyonudur. Placidean sistem ile bulunandan çok az farklı bir ev sistemini ortaya koyar. Ancak Placidean sistemde belirleme konusu yarı-yay oranları tamamen aynıdır.

 

CAMPANUS :

Giovanni Campani. 1223-1296 yılları arasında yaşamış İtalyan matematikçi ve astrolog.

Halen de geçerli olan bir ev sistemi kurmuştur. Birçok astroloji kitabı yazan Campanus’un özellikle çevirdiği Euklid’in “Elementleri” bir Arap versiyonudur.

Bu sistem gerçek bir ev sistemidir. Ev çemberleri (Lunes) ufkun kuzey ve güney noktalarından geçmektedir. Evlerin her biri otuzar derece olmak üzere birbirine eşittir. Bunlar ufkun kuzey ve güney noktalarından geçmekte olan gerçek ev çemberleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Temel ilk nokta (Prime Vertical) boyunca Zenit’ten başlayarak ve doğuya doğru ufkun doğu noktasına yaklaşarak giden otuz derecelik basamaklar halinde yol alan bir dizi noktadan oluşurlar. Ev cuspları sözü edilen ev çemberlerinin Ekliptiği kestiği noktalarda yer almışlardır. Temiz bir geometrik esasa sahip olduğundan Campanus sistemi pek çok profesyonel astrolog tarafından halen kullanılmaktadır.

 

ALCABİTİUS:

M.S.967 de Saragossa’da ölen ve geçmiş devirlerde çok okunan Arap Astrolojisi yazarlarındandır. Önemli bir kitabı olan “Yıldızların Anlamı Sanatı“ adlı eserinde Horoskop yorumlamalarına ve direksiyonlara çok geniş yer vermiştir.

 

MORİNUS:

Morin de Villeriranche. 1583-1656 yılları arasında yaşadı. Fransız matematikçi ve astrolog.

26 ciltlik “Astrologi Gallica“ adlı olağanüstü kitaplar yazmıştır. Ptolemy’i 17.yüzyılda tanıyıp inceleyen bu kişinin astrolojide yaptığı çalışmalar asla küçümsenemeyecek kadar büyük çalışmalardır. Görüşleri ve oluşturduğu ev sistemi günümüzde dahi geçerlidir.

 

Morinus sistemindeki yöntem şudur: Ekliptiğin kutuplarından geçen Göksel Ekvator (Cellestial Equator) boyunca ilerleyen ve göksel ekvator ile üst meridyenin kesiştiği noktadan başlayan otuzar derecelik aralıklar ile evler oluşturulur. Ev sınırları bu sözü edilen Ekliptik kutuplarından geçen büyük ev çemberlerinin ekliptik ile ortaya çıkartılır. Evlerin içleri aynı büyüklükte değildir. MC onuncu evin cuspu değildir. ASC birinci evin cuspu değildir. Birinci ev için geçerli olan ev çemberi ufkun doğu noktasından geçmektedir.

 

KOCH :

Walter Koch’un sistemi. 1971’de oluşturduğu ev sisteminin İngilizce çevirisiyle gündeme geldi. Bu yöntem aynı zamanda “Doğum Yeri Ev Sistemi” olarak da adlandırılır. Sistemin öncülüğüne ve orjinalliğine dair bazı iddialar bulunmaktaysa da Alcabitus sisteminin basit bir modifikasyonundan ibaret olduğu ifade edilmektedir. Ufuğun üzerindeki ev sınırlarını belirlemek için yükselmekte olan derecenin yarı gündüzsel (semi diurnal) yayı eşit paylara bölen bir yöntemdir. Bundan sonra ufuğa paralel durumda bulunan küçüklük çemberleri ve yükseklik çemberleri temel baz olarak ele alınmıştır. Büyük çemberlerden küçük çemberlerin bölünme noktalarının saptanmasıyla ortaya çıkan bir ev sistemidir. Son olarak da ev sınırları bu yükseklik çemberinin ekliptik ile yaptıkları kesişim noktalarından ortaya çıkartılar. Ufuk çizgisinin altındaki ev sınırları için yarı gecesel (semi nocturnal) yay kullanılır. MC ve ASC sırasıyla onuncu ve on birinci evlerin sınırları aynı olarak belirlenir.

 

PORPHYRY :

İsmini Porphyry üçüncü yüzyıldan almıştır. Bu sistemde kullanılan ev çemberleri ekliptiğin kutuplarından ve sınırlarından geçer. MC ve ASC sırasıyla onuncu ve birinci evlerin sınırlarına eşittir. Bunların arasında yer alan ev sınırları ise MC ve ASC arasındaki ve MC ve ASC ile IC arasındaki ekliptik yaylarının eşit bir şekilde bölünmesi ile elde edilir. Pophhyry sistemi eşit ev sisteminin bir başka varyasyonudur ve horoskopun çeyreklerini de eşit bir anlayış ile bölmeyi hedefler.

 

SOLAR :

Solar Evler (gerçek bir ev sistemi olmaktan uzaktır) bir horoskopta Güneş'in pozisyonu ASC olarak alınır. Geri kalan tüm ev sınırlarını bu noktadan ileriye doğru otuzar derecelik aralıklar izlemek suretiyle belirlenir. Ortaya çıkan tabloya Solar Tablo adı verilir.  Bu ev bölme yöntemi, doğum zamanının bilinmediği durumlarda sıkça kullanılır.

 

TOPOSENTRİK :

Toposentrik ev sistemi, Placidus sisteminin sahip olduğu kompleks yapının bir varyasyonudur. Yüksek enlemlerde hesaplanan ev sınırlarını düzeltmek amacıyla Placidus sistemine bazı eklemeler ve düzeltmeler yapmıştır. ’Placidus algoim’i düzeltmiştir.

 

GÜNEŞ :

Güneş Evleri (gerçek bir ev sistemi olmamakla beraber) bir horoskopta Güneş'in bulunduğu pozisyonu, dördüncü evin sınırı olarak kabul eder. Diğer ev sınırlarını bu noktadan otuzar derecelerle gitmek suretiyle belirler.

 

AY :

Ay Evleri (gerçek bir ev sistemi değildir). Bir horoskopta Ay’ın bulunduğu pozisyonu onuncu evin sınırı olarak kabul eder. Bu noktadan itibaren otuzar derecelerle ilerleyerek, diğer ev sınırlarını belirlemiş olur.

 

YEREL UZAY :

Yerel Uzay, Ekliptik ev sistemlerine bir alternatif yaratmaktadır. Bu sistem içinde, ufuk üzerindeki Azimuth’un eşit bölümleri ev işlemini görür.

 

MERİDYEN ( ZARİEL ) :

Meridyen ev sistemi Avustralyalı astrolog Zariel (David Cope) tarafından 1900 lerdeki yıllarda ileri atılmıştır. Hiçbir zaman fazla dikkat toplamamakla beraber 1950 lerin sonlarına doğru, Amerikalı astrologlar Bruce Lloyd ve Gart Allen tarafından incelenmiştir. Bu sistem aynı zamanda Eksensel (Axial) Rotasyon Sistemi olarak da adından söz ettirir. Ancak bu terim bazı yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Çünkü hiçbir rotasyon söz konusu değildir. Bu adı almasının nedeni evlerini kurmak amacıyla kuzey ve güney gök kutuplarını kullanmasından kaynaklanmıştır. MC onuncu evin sınırı olarak kabul edilir. Ancak ASC birinci evin sınırında eşit olmamakla beraber doğu noktasına ya da ekvatoral yükselene eşdeğer taşır. Onuncu evin sınırının doğru yükselişi (Right Ascension Sideral) zamana eşittir. Onu izleyen her cusp’ın doğru yükselişleri iki saatlik (Otuz derece) aralar ile gerçekleşir. Bundan sonra ise ASC sonuç tablosuna yerleştirilir. Meridyen Ev Sistemi en çok Uranian astrologlar arasında popülerdir.

Gufran Erkılıç  

Başa Dön

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.