Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi
 

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  
  

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim

 

 

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

 

 

ZODYAK FORMLARI: ENERJİ OLARAK ZODYAK

Michael  R. Mayer

 

Zodyağın önemi noktalar tarafından bölünmesi, belirmenin (tezahürün) asıl gereği olan dört kozmik cevherin temel tiplerini tanımlar. Rudhyar’ın “The Astrology Of Personality” kitabında belirttiği gibi "enerji cevherden pek farklı değildir. Modern fiziğin tanımladığı gibi enerji aktive edilmiş ve serbest bırakılmış cevherdir. Bu durumda enerji farklılaşmasının kurallarının cevher farklılaşmasının kurallarıyla aynı olmasını bekleriz. Her ikisi de, etki ve tepkiye, kutupsal ikilik (polar dualizm) prensibine dayanır. Dolayısıyla cevher-zodyağı dört bölüm ise, enerji-zodyağı sekiz bölüm olacaktır."

 

Bu sekiz bölüm  dört köşe noktasıyla tanımlanan bölgenin ikiye bölünmesidir. Bize dört tane daha ilave faktör verir. Bunlar da gün eşitliği (ekinoks) ve gündönümü (soltist) arasındaki orta noktalardır. Bu noktalar zodyağın iki köşe noktası ile tanımlanan çeyrek daire içindeki maksimum dinamizm bölgesini işaret ederler.

 

Bu maksimum yoğunluğun olduğu noktalar kozmik enerjinin aktığı dört kapı (portal), “Avatarik düşüşün dört kapısı”dır. (Avatar: Hindu mitolojisine göre bir tanrının insan ve hayvan seklinde yeryüzüne inmesi.) Bu dört kapı evrenin yaratıcı gücünü temsil eder. Bu da evrenin dört köşesini koruyan  Boğa, Aslan, Kartal ve Melek olarak sembolize edilir.

Temel Astrolojik terimlerde bunlar:15 derece Boğa burcu, 15 derece Aslan burcu, 15 derece Akrep burcu ve 15 derece Kova burcudur.

 

FORM OLARAK ZODYAK

Zodyaktan dışarı çıkan cevher ve enerjinin kendini gösterebilmesi için kontrol edilmesi ve "form" verilmesi gerekir. Bütün "enerji formları" Pisagor’un aksiyomu ile açıklanır “evrendeki her şey üçe bölünebilir.” Bütün enerji formları bir etki, bir tepki, bir de etki ile tepkinin birbirine tesir etmesini içerir. Bu yüzden “zodyak formu”nun üçe bölünebilir zodyağa dayanması mantıklıdır. Bu üçlü bölünme "modlara" veya "enerji ile form arasındaki ilişki niteliğine" yol açar. Her burç bir modun anlamını taşır.

 

KARDİNAL VEYA ÖNCÜ  MOD (Tavır, Nitelik)

Bu öncü mod gün eşitliği ve gündönümü ile ifade edilen enerji modudur. Hız ve değişim prensibine dayanır. Aktif ve yoğun hayat deneyimini temsil eder. Bu mod “güç yaratır”.

 

SABİT  VEYA  FOKAL (ODAKSAL) MOD (Tavır, Nitelik)

Bu sabit mod enerjiyi yoğunlaştırır ve bir merkezde toplar. Yapı ve tanımlama prensibini sembolize eder. Kardinal deneyimini, ona derinlik ve anlam kazandırarak, yansıtır. Sabit burçların onbeşinci  derecesi maksimum yoğunluk noktasıdır. Eğer bu noktada bir güç varsa, o en “konsantre form”da bulunur.

 

DEĞİŞKEN  VEYA  ORTAK (YAYGIN) MOD (Tavır, Nitelik)

Değisken mod sabit modda ortaya cıkan ve konsantre olan enerjiyi dağıtır. Adaptasyon ve esneklik prensibini sembolize eder. Bu mod  öncü ve sabit  modları bütünler ve birleştirir. Öncü burçlar tarafından ortaya çıkartılan, sabit burçlar tarafından konsantre edilen gücü dağıtır.

 

GÜCÜN ORTAYA ÇIKIŞI OLARAK ZODYAK

Şimdi gücün ortaya çıktığı dört noktanın (portalın) fonksiyonlarını inceleyeceğiz.

Bu portallardan cıkan gücün doğası kullanılan enerjinin doğasına bağlıdır. Gücün yoğunlaştığı ve serbest kaldığı sabit burçlar gücün oluşturulduğu öncü burçları takip ederler. Iki tür öncü burç vardır. Bunlar gün eşitliğine ait gücü oluşturanlar (Koç ve Terazi) ve gündönümü gücünü oluşturanlardır (Yengeç ve Oğlak). Dolayısıyla gücün salındığı noktalar iki temel kategoriye bölünürler: Gün eşitliği gücüyle ilgili olanlar ve gündönümü  gücüyle ilgili olanlar.

 

15 derece Boğa ve 15 derece Akrep

Boğa ve Akrep’in onbeşinci dereceleri gün eşitliği gücüyle ilgilidir. Gün eşitliği gücü gün eşitliğine ait burçların (Koç ve Terazi) yoğun dinamizminden oluşur. Bunlar Güneş’in deklinasyonunun maksimum hızının burçlarıdır. Gün eşitliğine ait öncü burçları takip eden sabit burçların bunlar tarafından yaratılan dinamik aktiviteyi yakalamaları, sınırlamaları ve, odak anlamında, amaç (Boğa) anlamında ve kimliğini tesbit etme (Akrep) anlamında,  odak noktasına getirmeleri gerekir.

 

15 derece Aslan ve 15 derece Kova

Aslan’ın ve Kova’nın onbeşinci dereceleri kendini ya kişisel olarak (Aslan) ya da kolektif olarak (Kova) gösteren gündönümü gücüyle ilgilidir. Bu gücün kendini ifade etmesi güçlü bir enerji patlamasıyla kişiselliğin yoğunlaşması (Aslan) ya da toplumsallık (Kova) şeklinde kendini gösterir.

 

Bu dört ortaya cıkış noktası zodyağın yarı kürelerinde incelenir. Boğa ve Aslan’ın onbeşinci dereceleri gündüz yarı küresindedir. "Bireyleştiren gücün" ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Akrep ve Kova’nın onbeşinci dereceleri  kolektifleştiren  gücün ortaya çıkmasıyla (gece yarıküresi), bireyin kolektif veya evrensel diyara açılmasıyla ilgilidir.

 

DÖRT KAPININ (PORTALIN) DÖNGÜSEL FORMÜLLERİ

15 derece Boğa (BOĞA) Bireysel bir varlığın oluşumasına doğru serbest kalan gücü temsil eder.

15 derece Aslan (ASLAN) Bireysel varlığın serbest bıraktığı gücü temsil eder.

15 derece Akrep ((KARTAL) Evrensel varlığın oluşmasına doğru serbest kalan gücü temsil eder.

15 derece Kova (MELEK) Evrensel varlığın serbest bıraktığı gücü temsil eder.

 

MODLARIN VE ELEMENTLERİN DÖNGÜSEL FORMÜLLERİ

İlkbahar gün eşitliğinde:

               Ateş gücü   Koç  tarafından ortaya çıkartılır.

                       Sonra  toprak -Boğa vasıtasıyla konsantre olur

                        Ve     hava -İkizler  yoluyla dağıtılır.

Yaz gündönümünde:

                Su  gücü   Yengeç tarafından ortaya çıkartılır

                        Sonra ateş -Aslan  vasıtasıyla konsantre olur

                         Ve    toprak -Başak yoluyla dağıtılır

Sonbahar gün eşitliğinde:

                Hava gücü   Terazi tarafından ortaya çıkartılır

                          Sonra su -Akrep  vasıtasıyla konsantre olur

                           Ve   ateş -Yay yoluyla dağıtılır.

Kış  gündönümünde:

                 Toprak gücü  Oğlak tarafından ortaya çıkartılır

                          Sonra hava -Kova vasıtasıyla konsantre olur

                           Ve    su -Balık  yoluyla dağıtılır.

 

Çeviren: Silva Ayvaz

 

Kaynak:”A Handbook for the Humanistic Astrologer”  Michael  R. Mayer

 

Başa Dön

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.