SEMBOLLERİN VE RÜYALARIN DİLİ

A

B

C-Ç

D

E

F

G

H

I-İ

J-K

L

M

N

O-Ö

P-R

S-Ş

T

U-Ü

V-Y

Z

 

Yeni İlaveler

Sopa

Kararlarınıza destek aradığınızı gösterir. Ayrıca ruhsal ya da fiziksel yolculuğun işaretidir.

 

Sopa (daha ziyade asa ya da sihirli değnek olarak) 

Rüyada sopa görmek veya sallamak, başkaları üzerindeki gücünüzün işaretidir. Eğer bir başkası sopayı tutuyorsa mevcut durumda gücün onların elinde olduğunun göstergesidir.

RÜYALAR HAKKINDA

SEMBOLLERİN DİLİ

Toplum değerlerimize paralel olarak, nedensel bir mantık kullanma yönünde eğitildiğimiz için resimsel düşünme ve karşılaştırma yöntemlerimiz çok zayıf kalmıştır. Yani bir sorunu, bize sözcüklerle aktarıldığında kolaylıkla anlayabiliriz. Bu sorunu, sebep ve sonuçlarını da açıklamak amacıyla, temelinde yattığını düşündüğümüz genel bir formül bularak soyutlayabiliriz de. Bütün bunlar bilincin açık olmaya çalışan dilidir.

 

Bilinçdışının dili ise farklıdır. Ruhumuz kendisini, hepimizin düşlerden de bildiği gibi, resimler aracılığıyla ifade eder. Bu resimlerin sözcüklerle ifade edilmeleri kolay değildir. Sözcükler sürekli olarak eskirler, yıpranırlar ve asıl anlamlarını yitirirler. Buna karşılık resimler ve özellikle semboller, insanlara binlerce yıldır aynı biçimde seslenmektedirler. Sembol dilinin temelinde kişisel tecrübe, his ve düşüncelerin sanki çevremizde oluşan olaylar ve bunların algılanmasıymış gibi olması yatar. Sembol dili, gün boyu kullandığımız konuşma dilinden farklı bir mantığa sahiptir. Bu dilin mantığında önemli olan zaman ve mekan değil yoğunluk, anlam ve çağrışımdır. Bütün insanlar düşüncelerini, duygularını ve hissettiklerini başkalarıyla paylaşma arzusu taşımaktadırlar. Bir insanın sahip olduğu duygu, düşünce ve ruhsal haller, diğer insanlarda da benzer bir biçimde vardır. Bundan dolayı sembol dili, bütün insanlar tarafından paylaşılabilen, insanlığın geliştirdiği tek evrensel dildir. Tarih boyunca mitoslar ve rüyalar, her zaman sembol dili ile anlatılmışlardır. Çağdaş insan bedenimizin, ruhumuzun ve duygularımızın özellikleriyle ilgili bu evrensel mirasın değerini anlayamamış ve insanlık tarihinin bize hediye ettiği tek evrensel konuşma dilini öğrenip geliştirememiştir.

 

Rüyaların dili, bilinçdışının dilidir, mesajları sözcükler ve konuşma dışında farklı bir yöntemle ileten psikolojik bir metindir. Sözcükler yerine görüntüleri, şekilleri ve sembolleri kullanır.

 

Kollektif ve kişisel sembollerden oluşan, kendimize özgü bir dille rüyalarımızı yaratırız. Rüya sözlüğü ortak geleneksel anlamları tespit edebilir, ama geçmiş tecrübelere bağlı olarak kişiye özel işaretlerin anlamlarını veremez.

 

Rüyalarımızı yorumlamak için kendi iç dünyamızın dilini ve kollektif sembolizmdeki geleneksel anlamları öğrenmemiz gerekir. Her rüyayı orijinal bir tablo olarak düşünmek insana yardımcı olur. Tüm tablolar gibi bazıları aynen göründükleri biçimde, bazıları ise ilk bakışta anlamsız, soyut izlenimler yansıtırlar. Bunlar sembolik rüyalardır ve açık rüyalardan çok daha güçlü ve derin anlam taşırlar.

 

Kollektif ve kişisel anlamları kendi şartlarınıza göre değerlendirirseniz, rüyanın nedenini ve mesajını anlarsınız. Şunu unutmayın ki rüya tabirinde hüner, benzetmeleri ve benzer durumları algılayıp, analiz etmektir. 

 

Başlangıç olarak Nerys Dee’ nin Rüyaları Anlamak kitabındaki semboller sözlüğünü yazdık. Bu içeriği her geçen gün yeni eklentilerle geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Lütfen siz de merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ve bu sözlükte bulamadığınız sembolleri bize yazın. Ancak lütfen bunun bir sembol sözlüğü olduğunu unutmayın. Bu sayfalar rüyaalrın yorumlanması ile ilgili değildir. Dolayısıyla lütfen rüya yorumu sormayın.   

barisilhan@superonline.com