1. Ev

” Bize bakan şey,  aradığımız şeydir.”  

St Francis

Geleneksel İsmi: Kişilik evi

İlişkili Burç: Koç

İlişkili Gezegen: Mars

Sınıflandırması: Ateş, köşesel, eril

Karşıtı : 7.ev

Yönü: Doğu

Anahtar Kelimeler: Başlangıçlar, kendinin farkına varmak, dünyaya yaklaşım, bürünülen karakter, ilk karşılaşmada başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, vücut yapısı, hayatiyet.

Ana rahmindeki mevcudiyetin nasıl bir şey olduğunu bir an gözümüzde canlandıralım: Hayatın içinde ritmik biçimde yüzmekteyiz. Bir birey veya ayrı bir varlık olma duygusu yok. Bedenin, duyguların ve zihnin, varoluşun bütününden ayrı bir farkındalığı yok. Yalnızca yaradılışın geri kalanıyla bir olma hissi var. Ve doğum bizi bu bütünlük okyanusundan oldukça dramatik biçimde ayırıyor.  Artık bir bedene büründüğümüzü, biricik ve ayrı olduğumuzu ilan ediyor. Bu anı esas alarak doğum haritamız hazırlanıyor ve evlerdeki yolculuğumuz başlıyor.

Doğum anında doğu ufkunda yükselen zodyak burcu Yükselen burcumuz ve derecesi de 1. evin başlangıç çizgisidir (bazı ev sistemlerinde Yükselen 1.ev başlangıcı ile çakışmayabilir). Kendimizi fark ettiğimiz ve dahasını keşfetmek üzere yola çıktığımız ilk adımdır. Aldığımız ilk bağımsız solukla rastlaşan Yükselen Burcumuz ve 1. ev,  kimlik oluşturma sürecimizin ilk basamağı ve hayat döngüsünün başlangıcıdır. Yükselen’i, varoluşu onun vasıtasıyla algıladığımız bir mercek veya filtre olarak da düşünebiliriz. Kullandığımız filtre, hem dünya ile ilişki kurma biçimimizi hem de bize gelen karşılığı etkiler. İlk önce varlığımızı sürdürmek üzere bir maske (ya da karakter) seçer bunu dışarıya sunarız. Sonra da dışarıdan gelen tepkileri değerlendirerek maskemizi asıl doğamıza ve benliğimize uygun hale gelinceye dek şekillendiririz. İçimizdekileri ne kadar aslına uygun şekilde dışa sunarsak dışarıdan da benliğimiz için gerekenleri dolaysız ve çabuk alırız. Olumsuz anlamda içeridekini gizleyip kamufle ederek ya da dışı süslemekle çok meşgul olup içeriyi ihmal ederek hiçbir zaman bizi yansıtmayan bir maskeye sahip oluruz. Doğal olarak böyle bir maskeye gelen reaksiyonlar da hiçbir zaman benliğimizi ve ruhumuzu doyurmazlar. Dolayısıyla 1.ev ve Yükselen hem yarattığımız labirent, hem de çıkış yolumuzdur. Güneş’e götüren patikadır. Tüm haritanın akacağı kanaldır.

Genel olarak hayatı karşılama tarzımız, dışarıdan görünen kişilik, hayatiyet, yaşam bilinci, kendini ifade, mizaç, kendini ortaya koyma gücü, Yükselen ve 1.ev ile açıklanır. Kimliğimizi gerçekleştirme sürecinde en değerli fonksiyon türlerini belirler. Biz bu nitelikleri keşfedip geliştirene kadar tam olamayız. Buradaki gezegenler hayata baktığımız filtreyi kendi fonksiyonlarıyla renklendireceklerinden özellikle çok önemlidir. Aynı şekilde kavuşumlar, Güneş ve Ay tutulmaları da dikkatle incelenmelidir. Yükselen’in ve 1. evdeki gezegenlerin ifadesinin geliştirerek hem kim olduğumuzun ve hayat yolumuzun daha iyi farkına varır, hem de parçası olduğumuz daha büyük bütünle olan ilişkimiz konusunda daha bilinçli oluruz.

Doğum anı deneyimimizi de 1.evden anlayabiliriz. Bu deneyimin dokusu (1.evde görülen) aynı şekilde her yeni başlangıca, yani doğuma benzer her deneyimimize yansır. Her yeni başlangıç, önceki başlangıçların niteliği ile rezonans halindedir.

Başarılı Uygulamaları: Davranışlarda netlik ve kararlılık, yaşam amacının farkında olma, yaşam yolunda kontrol duygusu, yoğun bir kimlik duygusu, kendini keşfetme ve isteklerinin peşinden gidebilme cesareti.

Başarısız Uygulamaları: Kendini ortaya koyma ve özgüven eksikliği, yaşam amacının farkında olmama, canlılıktan yoksunluk, başkalarının iradesine ve yoluna kapılma veya başkalarının iradesine karşı aşırı katılık.

1. Ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda  belirtilmiştir:

Klasik Astrolojide: Kişinin dış görünüşü, ten ve vücut yapısına ilişkin bilgiler verebilir. Bunlar Yükselen’in derecesi ve 1. evdeki planetler ve konumlarına göre anlaşılabilir.

Lilly’e göre bu evin vurgusu güçlü ise, açık renk ya da soluk ten verir. Kişi giysilerdebeyaz, gri veya bunlara yakın renkleri tercih edecektir.

Herhangi bir olayda ilk hamleyi yapanı, işle ilgili konularda öneri sahibini, savaşta taarruzu başlatan tarafı, oyunlarda ve yarışmalarda ev sahibi takımı açıklar.

Eski kaynaklar zeka, zihnin çalışma biçimi ve konuşma üzerindeki etkisinden söz eder. Merkür bu evde güçlüdür. Haritadaki diğer unsurlar buradaki verilerle çelişmediğinde zihinsel yeteneklere, iyi bir hafızaya ve hitabet gücüne delalet eder.

Olumlu açılara sahip Satürn bu evde iyi konumlanmış kabul edilir. Jüpiter, Venüs, Güneş veya Ay’dan olumlu etkiler alan bir Satürn sağlam bir bünyeye ve çoğu zaman uzun bir yaşam süresine işaret eder.

Seçim Astrolojisinde: Erkeksi gezegenler haritanın bu bölümünde güçlendirilmiştir. Ay’ın Yükselen’e yakın veya 1.evde bulunması, zayıf bir konum olarak nitelenir. Çünkü haritanın bu bölümünden Güneş yükselmektedir. Yeni başlangıçlar ve günışığı ile bağlantılı bir nitelik vardır.

Medikal Astrolojide: Başı ve yüzü; yüzdeki organları: gözleri, kulakları, ağzı, burnu, saçı, dili ve dişleri, Culpeper’a göre, omurgada 1. diskin üzerinde kalan bölgeyi temsil eder.

Bu evdeki Satürn, Mars veya Kuzey Ay Düğümü yüzde veya Yükselen’in bulunduğu burç tarafından temsil edilen vücut bölümünde bir leke, yara izi, vb. bir işarete delalet eder.

Lilly’e göre, Yükselen Koç ise, başta veya yüzde mutlaka bir leke veya iz vardır. Yükselen’in derecesi burcun başlangıcındaysa iz, başın üst bölümünde; ortasındaysa yüzün ortasında veya bu civarda olacaktır. Burcun son dereceleri yükselmişse iz yüzün çene kısmında, boyuna doğru ortaya çıkar.

Decumbiture haritasında Yükselen hastayı temsil eder. 1.Evin yöneticisinin konumu hastanın dayanma ve iyileşme gücünü gösterir. Eğer 1. evin yöneticisi, hastalığın durumunu açıklayan 6. evin yöneticisinden güçlü ise, hastanın hastalığı yeneceği anlaşılır.

Saat Astrolojisinde: Herhangi bir sorunuyla ilgili olarak bilgi talep eden kişiyi, kişisel olarak soruna dahil olmamakla birlikte, soruna dahil taraflardan birine güçlü bir sempati ve eğilim besleyen kişinin desteklediği tarafı; savaşla ilgili konularda, soruyu soranın ülkesini temsil eder.

Dünyasal Astrolojide: Halkı ve ülkenin genel durumunu açıklar, refah ve sağlık durumu hakkında bilgi verir.

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Davacıyı, davanın başlangıcını, iddia makamını temsil eder.

Ticarette: Alıcıyı temsil eder.

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

Yükselen’in burcu

Yükselen’e olan açılar

Yükselen’in yöneticisinin burç ve ev konumu

Yükselen’in yöneticisinin açıları

Yükselen’e 10 dereceye kadar mesafede olan 12. ve 1. ev gezegenleri

Evlerdeki yolculugumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan Yayınevi, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan Yayınevi, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan Yayınevi, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1852.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Close