10. Ev

“Bir dağın yüksekliğini zirveye varmadan asla ölçme!

O zaman ne kadar alçak olduğunu göreceksin. “

-Dag Hammarskjöld

Geleneksel İsmi: Kariyer Evi

İlişkili Burç: Oğlak

İlişkili Gezegen: Satürn

Sınıflandırması: Toprak, öncü, dişil

Karşıtı : 4. ev

Yönü: Güney

Anahtar Kelimeler: Şeref, saygınlık, sosyal statü, ün, otorite, zafer, takdir, dünyasal konumda yükseliş, kariyer, yazgı niteliğinde meslek, işverenler, amirler, patronlar, itibarlı pozisyonlarda bulunan kişiler, karar-alma sürecindeki tüm otorite figürleri, yasaları güçlendirenler, anne/baba, yaşam hedefleri, topluma katkıda bulunacak toplumsal rol.

9. evin anlamlandırdıklarını, zihinde canlandırdıklarını, 10. ev maddi dünyada gerçekleştirir. 10.evden başarıyla geçiş yapmak kolay değildir. Öncelikle kendimizi çok iyi tanımamız gerekir. Kaderimizi bulmamız gerekir. Bu evdeki gezegenler ve burçlar bize yol gösterirler: Kaderimizi formüle ederler ve kaderimizi bulmadan önce geliştirmemiz gereken kişilik özelliklerini tanımlarlar. 

10.evin başlangıç noktası, haritanın en üstündeki noktadır, bir yerden geçen meridyende en yüksek konumuna ulaşan ekliptik derecesidir. Bu nedenle Tepe Noktası adı verilir. BaşucuMedium Coeli (MC) veya Midheaven da denir. Bazı ev sistemlerinde Tepe Noktası ile 10. evin başlangıç çizgisi farklıdır. Tepe noktasının yakınındaki yerleşimler, haritanın tüm diğer unsurlarının üstünde bir konuma sahiptir. 

Buradaki burç ya da gezegenlerin nitelikleri, harita sahibinin en öne çıkan, dış dünyada en fazla görülebilen niteliklerine işaret eder. Ayakucu noktası ve 4.ev, bizim özel hayatımızı, kapalı kapılar ardında nasıl davrandığımızı temsil ederken, Tepe Noktası ve 10.ev, toplum içindeki davranış biçimimizi, dış dünyaya sunduğumuz imajı, toplumsal arenadaki kimliğimizi açıklar. Takdir edilmek, başarılı görülmek ve saygı duyulmak istediğimiz nitelikler bu evdedir. Buradaki burç ve gezegenler vasıtasıyla başarı, saygınlık ve ün kazanmayı umar, topluma hangi alanda katkıda bulunacağımızı, nasıl hatırlanmayı tercih ettiğimizi daha açık algılarız. 

Toplumsal statümüz ve dünyadaki yerimiz 10. evdeki burçlar ve gezegenler tarafından açıklanır. Ayrıca, 10. evin yönetici gezegeninin burcu, evi ve açıları da kariyer ve mesleğe ışık tutar. Burada sözü edilen meslek, kişinin yeteneklerine göre bütünleşip gönül koyduğu, bir yazgı niteliğindeki mesleğidir. Kariyer ve meslek seçimi konusunda, 6. ve 2. evlerle, Güneş’in konumu ve açıları da önemlidir. Bu nedenle meslek seçimi konusunda bir tavsiyede bulunmadan önce, doğum haritası, bir bütün olarak dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Bazı durumlarda, buradaki burç ve gezegenler, kişinin kariyerini tamamiyle açıklar. Satürn bir öğretmeni, yargıcı veya bilimadamını; Jüpiter bir aktörü, filozofu veya seyahat acentalığı yapan bir kişiyi; Ay profesyonel bir çocuk bakıcısını veya otel yöneticisini tanımlayabilir. 

Ünlü Alman yazar Thomas Mann’in Tepe Noktasında iletişim burcu İkizler vardı ve Merkür 10.evindeydi. Avusturyalı besteci Franz Schubert’in Tepe Noktasını kesen Balık burcunun yöneticisi Neptün, yaratıcı ifade evi olan 5. evdeydi. 

Tepe Noktasına ve 10.eve yakın konumlar, kişinin gerçek mesleğini tam olarak yansıtmasa da kariyere olan yaklaşımını, işi ele alış ve sunuş biçimini gösterirler. 10.evinde Satürn olan bir yargıç hukuk kurallarını harfiyen izlemeye gayret edecektir. Uranüs olan yargıç ise daha bireysel, gelenekdışı ve şok edici bir yol izleyebilir. İş hayatında sergilediğimiz enerji türleri yine 10.evin nitelikleriyle açıklanır: Satürn veya Oğlak zirveye ulaşmak için uzun süre sabırla çalışabilir. Mars veya Koç saldırgan ve sabırsız bir tutum ortaya koyarken, Neptün veya Balık toplumsal rolü hakkında belirsizlik ya da karmaşa yaşayabilir.

10.ev aynı zamanda, toplum içinde başkalarına neyi temsil ettiğimizi, neyin simgesi olarak algılandığımızı açıklar: Mars bir zorba veya güç ve cesaret abidesinin; Neptün bir aziz veya din şehidinin; Venüs ise stil, zevk ve estetiğin vücut bulmuş halinin simgesi olarak görülebilir. 

4. evde de açıkladığımız gibi, 10. ev şekillendirici ebeveyni, çocuğu toplumsal rolüne hazırlayan, ona model olan ebeveyni temsil eder. Eğer 4.ev baba ile ilişkilendirilmişse, 10. ev anneyi simgeler. Erken çocukluk döneminde, o bizim tüm dünyamızdır. Onunla ilişkimizin niteliği, genelde, sonraki yıllarımızda dış dünyayla ilişki kuruş biçimimize yansıyacaktır. Gelişimimizin ilerleyen dönemlerinde yüzeye çıkacaktır. Eğer annemizi, tehdit edici ve potansiyel bir yıkıcı olarak algılamışsak (10.evde olumsuz görünüme sahip Pluto örneğinde olduğu gibi), ilerleyen yıllarda dünya bize güvenilmez bir yer olarak görünecek ve savunmacı bir tutumu benimseyeceğiz demektir. Tersine, çocukluktaki anne algımız, destekleyici ve yardımsever ise, dışımızdaki dünyanın da benzer şekilde olduğu beklentisi taşırız. Erik Erikson buna ‘temel güven’ der. 

10.ev hem anne (şekillendirici ebeveyn) hem de kariyer ile ilişkilendirildiğinden, bu durumda meslek seçimimiz bizim annemizle yaşadığımız deneyimlerden bir şekilde etkilenecektir. Mars 10.evdeyse, anne zorlayıcı ve iddiacı bir kişi olarak algılanmış ve çocukta ona karşı kin ve kızgınlık duyguları yerleşmiş olabilir. Güç ve özerklik elde edebileceği konumları arzulayarak büyüyebilir. Çünkü ileriki yıllarda çocuklukta deneyimlediği zorlanmalara maruz kalmak istemez. Anneyle olan deneyimleri, dünyayla savaşmak için bir model oluşturur. Bazen de annenin sevgisini kazanma arzusu meslek seçimini etkiler. Annenin değer verip takdir ettiği özelliklere ve tarza uyumlanılır. Bu tarz Merküryen özellikler taşıyorsa, çocuk ileriki yıllarda Merküre özel niteliklerin öne çıkacağı bir kariyer arayışına girecektir. Annenin psişesine duyarlı bir çocuk, onun dış dünyaya gösterdiği yüzünün yanı sıra, bastırdığı veya inkar ettiği yönlerini de farkında olmadan algılamaya açıktır. Bu durumdaki çocuk, ilerleyen yıllarda, annenin fırsat tanınsaydı olmayı arzu ettiği yaşam tarzına yönelecektir. Örneğin 10.evde Uranüs varsa, anne son derece geleneksel, sade ve dış dünyada çekingen görünebilir. Ama görünenin altında, patlayıcı duygular, boş alan ihtiyacı ve özgürlük arzusu gizlenmiş olabilir. Ortaya çıkmamış Uranyen özellikler çocuğa transfer edilmiştir.

10.evde çok sayıda gezegenin bulunuşu, çoğunlukla, tanınma, statü ve prestij konusunda hırslı bir insana işaret eder. Ataerkil toplum yapısı içinde, erkeklerin bu tür ihtiyaçları kadınlara kıyasla daha fazla kabul görür. Bu nedenle, güçlü 10.evi olan bazı kadınlar, güçlü ve ünlü bir eş vasıtasıyla dünyada bir statü elde etmeyi daha kolay bulabilir, hatta ün ve prestij konusunda eşlerini zorlayabilirler. Ama en nihayetinde, eşlerinin kendilerinden daha fazla alkış alması gücenme hissetmelerine, bu yüzden eşlerini cezalandırma yolları aramaya kadar işi götürebilir.

10.ev, şekillendirici ebeveyn ve meslek seçiminin ötesinde, bizim otorite figürleriyle ilişkimize de açıklık getirir. Çocuklukta, şekillendirici ebeveynin yanlış tutum ve davranışları veya görmezden gelinme sonucu biriktirilen öfke ve incinme duyguları, ileriki yıllarda diğer güç simgeleriyle etkileşimlerin realitesini çarpıtabilir. Doğru ve adil bir inisiyakla yola çıkılsa da, yanlış tutum ve davranışlar engeller yaratabilir.

1.evden 10.eve kadar uzun bir yol katettik. Farklı bir varlık olduğumuzun, bireysel varoluşumuzun bilincinde bile değilken, zamanla, deneyimler yoluyla geliştik, yeterince enkarne olduk ve 10. eve ulaştık. Yetenek ve becerilerimizi topluma hizmet etmek ve onu etkilemek için kullandık. Böylece kişisel tatmin duygusu elde ettik. Somut varlığımızın yanında, özgüvenimizi de kazandık. Kendimizi gerçekleştirdik.

Başarılı Uygulamaları: Toplum içinde kendini ifade etmeyi ve kişisel doyumu sağlayan bir statü edinmek, kişinin yazgısını gerçekleştirdiği hissetmesi, karakter bütünlüğü ve sağlamlığı.

Başarısız Uygulamaları: Anlamsız ve yabancılaştırıcı bir sosyal role kısılıp kalmak, güç, statü, ün ve görünüş saplantısı, toplumsal kişiliğin gerçek olmaması.

10. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Klasik Astroloji’de:

Bu evde hiç bir gezegen rahat değildir. Yöneticiler Oğlak ve Mars’tır.

Güneş ve Jüpiter, özellikle kavuşum halindeyken bu evi en bereketli kılar. Satürn veya Güney Ay Düğümü, genellikle, üst sınıftaki insanlardan şerefi, halktan insanlardan saygınlığı esirger. Teknisyenlere mesleki ve ticari yönlerden fazla mutluluk sunmaz. (Lilly)

Geleneksel olarak anneyi temsil eder. Olumlu görünümlere sahip Güneş, Jupiter veya Venüs mesleki başarıyı; Satürn sorumluluğu gösterir. Olumsuz görünümler, gözden düşme ve yıkıma işaret eder. (Houlding)

Tepe Noktası üzerine yerleşmiş bir gezegen haritadaki her konuyu güçlü biçimde etkiler. (Eski yazarlar) 

Medikal Astroloji’de: Dizleri, üst bacakların arka kısımlarını, kaval kemiğini ve baldırları yönetir.

Hastaya uygulanan tedavinin sonucunu yansıtır. Olumlu bir 10.ev, uygulanan yöntem ve verilen ilaçların hastalığı yenmekte güçlü ve etkili olacağını gösterir. Olumsuz görünümler, tedavinin zarar vereceğine veya etkisiz kalacağına işaret eder.

Saat Astrolojisi’nde: Danışana uygulanır. Eşe ait malları (7.evden itibaren 4.ev), torunların varlıklarını (9.evden itibaren 2.ev) gösterir.

Dünyasal Astroloji’de: Ülkeyi yönetenleri, cumhurbaşkanını, başbakanı, hükümetleri, kralları, başkanları, diktatörleri, imparatorları, polis ve silahlı kuvvetleri, devlet başkanlarını, valileri, mahkemeleri, yargıçları, savcıları, ülkenin saygınlık, ün ve gücünü, ticari etkinliğini açıklar.

Dünyasal astrolojide en önemli ve güçlü evdir. Buradaki burç ve gezegenler büyük öneme sahiptir. (Carter)

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Yasal konularda yargıcı ve yargılamanın sonucunu; olumsuz görünümler adil olmayan, çürümüş bir yönetimi; olumlu görünümler, adaletin gözetileceğini; yasaların uygun olduğu ülkelerde hükümetin mahkum ve infaz yetkisini gösterir.

Ticarette: 10. evdeki olumlu görünümler, yöneticinin köşesel bir evde konumlanması veya güçlü olması, iyi fiyat demektir. Olumsuz görünümler veya geri giden gezegenler, fiyatın düşeceğini gösterir.

Çeşitli Olaylarda: Savaş haritalarında hava saldırılarının mahiyetini açıklar.

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

10.evi kesen burç

10.evin içindeki gezegenler, bunların açıları

 9.evin son 5 derecesindeki gezegenler

10.evin yöneticisinin burç ve ev konumu

10.evin yöneticisinin açıları 

Evlerdeki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1962.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1999.

Close