16 Şubat 2023 – Güneş-Satürn Kavuşumu

“Özgürlük, sana yapılanla ne yaptığındır.” – Jean-Paul Sartre

16 Şubat’ta Güneş, Satürn ile kavuşumunu kesinleştirdi. Daha güçsüz, cansız hissetsek bile ışığımızın parlaması için çaba sarf etmenin zamanı gelmiş olabilir. Güneş Kova burcunda kendi farklılığını bulunduğu toplum içerisinde özgürce ortaya koymaya yönelikken şimdi Satürn ile olan bu kavuşumla, “birey” olma bilincinin sorumluluğunu üzerimizde hissedebiliriz.

Güneş’in Kova’daki yolculuğunun sonuna yaklaşmışken, bu süreçte hiç düşünülmemiş olan akıl edilerek eski bir oluşuma yeni bir aklın ışığında bakılmış olunabilir. Şimdi, bu ışığın altında, bireysel özgürlüğü ortaya koyabilmek için sorumluluk almak önem kazanabilir. Birbirimizden ne kadar farklı olsak da, bireysel sınırlarımız çerçevesinde, üzerimize düşeni, görev bilinciyle yerine getirebiliriz. Böylece ışığımızı, sadece teoride değil, topluma ve insanlığa faydalı olacak şekilde gösterebiliriz. Bütünden kopmadan bireysel isteklerimizin sorumluluğunu üstlenebiliriz. Kendi farklılığımızı, özgünlüğümüzü ortaya koyarken, öz disiplinle isteklerimizi toplumdan kopuk olmayacak şekilde yapılandırabiliriz.

Olumsuz olarak, bu kavuşum ile ben hepinizden farklıyım diyerek insani ihtiyaçları bile sıradan gören, sözde insanlığı seven ama bir insanı bile sevemeyen, hayata yabancılaşmış, toplumdan kopuk bir benlik, daha da katılaşabilir, donuklaşabilir. Ayrıca, otoritenin bireysel özgürlüğe olan baskısı da söz konusu olabilir. Sözde insanlık için ama aslında insanlıktan uzak ütopik teorilere dayanarak otoritenin, isteklere sansür koyması mümkün olabilir. Bireysel özgürlüğün kısıtlanması ile, boyun eğmemek için istekler daha da kararlılıkla savunulabilir. Öte yandan bu kavuşum ile yaşadığımız toplumda “birey” olarak görevlerimizi ne derece yerine getirip getirmediğimizi sorgulamak, yetersiz kaldığımız noktaların açığa çıkması, bunlarla yüzleşmek ve bu konularda sorumluluk üstlenmek gerekebilir. Olumlu olarak, birey olma bilinciyle, kendi özgür irademizi ortaya koymayı sorumluluk addedip, topluma karşı görevlerimizi kararlılıkla ortaya koyabiliriz. Bu süreçte, otoritenin ne derece tarafsız, ne derece toplumu ileriye götürdüğü/götüreceği konusu gündeme gelebilir. Tarafsızlığa, herkese eşit mesafede durmaya, insanları sınıflara ayırmamaya ve herkese eşit özgürlük tanımaya odaklanılması mümkün. Bu kavramların ışığında, bize özgü, toplumu ileriye taşımaya odaklı bir yapı kurulabilir ve herkesin birey olarak payına düşen çabayı göstermesi için sorumluluk üstlenilebilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim: Carlos Estevez

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close