1960’larda Doğanların Orta Yaş ve Mesleki Endişeleri

Donna Cunningham

USA Today’de yakın zamanda, iki ekonomist tarafından yapılan detaylı bir çalışma yayınlandı. Bu ekonomistler 80 ülkede 2 milyondan fazla insana ait verileri analiz ettiler. Analiz depresyon, endişe, kuruntu, zihnen sağlıklı olma, mutluluk ve hayattan alınan tatmin üzerine idi*. 40lı yaşlardaki insanlar diğer yaş gruplarına göre daha depresif ve daha az mutlu idiler. Her iki cins için de, depresyonda olma olasılığı 44 yaş civarı en yüksek oranlarda idi. Çalışmanın diğer yazarı Andrew Oswald şöyle özetledi:

Bu biraz daha derin bir konu. Gelişen bir süreç. Bu sadece bir yılda olan ve devam eden bir şey değil. Benim en iyi tahminim insanlar er yada geç mümkün olmayan arzularını bastırmayı öğreniyorlar. İnsanlar beklentilerini, elde edebileceklerin şeylerin seviyesine getirmeyi öğreniyorlar.

Bu araştırmacıların bulguları, orta yaş transitleri ile ilgili astrolojik öğretilerle eşleşiyor, transit Uranüs natal Uranüs karşıtlığı, transit Pluto natal Pluto karesi, transit Neptün natal Neptün karesi ve transit Satürn natal Satürn karşıtlığı. Ben 1930 ve 1960’larda doğan astroloji müşterilerimin orta yaş yıllarına şahit oldum, büyük farkla en zor transitler 1960’lı yıllarda doğanlarındır. Bu kişilerin haritasında Pluto ve Uranüs Başak’da kavuşum yapmaktadır ki bu oldukça zorlu bir açıdır. Sizin de göreceğiniz üzere transit Uranüs-Satürn karşıtlıkları bu karmaşaya yeni bir açılım eklemektedir.

Sizin de mi Moraliniz Bozuk! Onları Telaşlandıran Ne?

ABD İş Kurumu’nun verilerine göre, kargaşalı 1960’lı yıllarda doğanlar toplam iş gücünün en yüksek oranını oluşturuyorlar (%28 civarı) ve 40-49 yaş arası çalışanların sayısı yaklaşık 41 milyondur. Başak’da kavuşumu olanların kolektif psikolojisinde de “Geçinme” önemli bir konudur, özellikle Başak’da başka gezegenler de varsa, açı yapıyorlarsa ve özellikle Başak burcu meslek ile ilgili evlere düşüyorsa (2, 6, ve 10. evler), özellikle 10. ev çizgisi, ki buna MC diyoruz, buradaysa. Amaç ve kendi değeri, umutları ile ilgili anlayışı, umutları ve beklentileri bununla biçinlendirildi. İşde aradıklarını bulamadıklarında yaşamdan aldıkları haz büyük ölçüde azaldı. Olumlu yaklaşımla, kayda değer bir ödül olan bu kavuşum kişiye günümüzün cesaret kırıcı sosyal, sağlık ve ekonomik problemlerine çok uygun çözümler sunar. İşin ve çalışmanın onlar için neden çok önemli olduğunu anlamak için, eğer Pluto ve Uranüs mesleki evlerde ve olumlu açılara sahipse, kişinin sahip olabileceği olumlu özellikleri Tablo I de görebilirsiniz.

 Tablo 1 
PlutoUranusBaşak
Sezgisel Analitik Odaklanma Derin, Sondaj yapma Tutkuyla ilgilenme Devamı olan İyileştirici Dönüşüm  Sosyal farkındalık Vizyon sahibi Yenilikçi Bağımsız Idealist Özgürlükçü Hümanist Devrim  Hizmet etmeye istekli Pratik Detaylara dikkat eden Duyarlı, Mantıklı, Sağduyulu Titiz Ağır işçi Yetenekli ve Becerikli İstikrarlı gelişim  

Eğer çalışma alanınız kendini dünyayı geliştirmeye ve zorda olanların hayatını iyileştirmeye adanmış bir alan ise bu saf ve hakiki insanları sizinle birlikte çalıştırmak istersiniz. Son bir kaç 10 yılda iş ortamındaki hızlı değişiklikler iş tatminini bu jenerasyon için en önemli sorun haline getirdi. Özellikle orta yaş döngüsü sırasında ve hemen sonrasında, pek çoğu hayal kırıklığı ve umutsuzlukla mücadele etmek durumunda kaldı.

Başak, genel olarak dürüst, doğru, yalan dolan taktiklerden hoşlanmayan bir burçtur. Fakat ne yazık ki iş dünyası gittikçe bozulmakta ve pek çok iş yerinde, uygulamalarda, müşteriye hizmet vermekten ziyade süreçleri en düşük seviyede tutmaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Başak yüksek standartlara sahiptir, bunlara erişmek neredeyse imkansızdır. Düşük kaliteli işçilik onları rahatsız eder ve günümüzün ağır çalışma şartlarında kalite gelire kurban edilmektedir. Bu jenerasyonun çoğu insanlıklarını ve onurlarını kaybettiren bir makinanın çarkı gibi hissettikleri bir işte sıkışıp kalırlar. Bu trendler her geçen gün daha yerleşti ve yaygınlaştı, özellikle kişinin kariyerinin en parlak zamanı olan 30lu ve 40lı yaşlarda.

Bölünmüş Kariyer (Slash/Careers) — Bir Jenerasyon Sorunu?

Genel akımlarla çalışılan iş ortamlarını sevmeyen ve humanistlikten uzak bulan bu jenerasyonun bireyleri için hangi kariyer yönü çalışır? Pluto-Uranüs kavuşumu ile doğan insanlar işlerini sever ve her sabah masasına gitme isteği ile yataktan kalkar, fakat bu şanslı insanların çoğunluğu serbest çalışanlardır ve bir şirket çarkının parçası değildirler.

Doğum haritasında kariyer evlerinden birinde olan bağımsız Uranüs veya bu evlerdeki transit Uranüs sık sık kendi işini yapan bir serbest meslek sahibini gösterir veya bir çeşit danışmanı gösterir. Bu grup, çalışan nüfus arasında hızla büyüyen bir gruptur. İş Gücü İstatistikleri bürosunun 2002 verilerine göre 45 yaş ve üzeri çalışanların tüm çalışanlar içindeki oranı %38dir, fakat bu yaş grubunun serbest meslek grubu içindeki oranı %54dür (serbest meslek sahibi tanımı bir şirkete bağlı olmayan kişileri kapsamaktadır).

Güçlü Uranüs açıları olan insanlar, dönem dönem toplum tarafından ilgi çeken yöntemlerle kendilerini geliştirme ve güncelleme kapasitesine sahiptir. Günümüzün hızlı adımlarında ve sürekli değişen ekonomisine göğüs gerebilmek için yeni trendlerin üstünde olma kapasitesine sahip olmak ve öncü akımları, ürünleri, servisleri geliştirebilmek ciddi bir artıdır. Diğer bir gelişen popular taktik, piyasa dalgalanmalarına (ve iş durgunluğuna) göğüs germek için pek çok farklı mesleki işi bir arada yürütecek şekilde iş hayatını çeşitlendirmektir. Başak hem değişken ve hem de toprak burcu olduğu için, Başak yerleşimleri pratik uygulamalarda bolluk ve sahip olunan değerleri bir formattan diğer formata kolayca transfer kapasitesi bahşeder. Daima performansını geliştirmek için arayış içindedir, en iyi Başak’lar sürekli hünerlerini geliştirirler ve olgunlaştırmak için gayret ederler.

Belki serbest meslek sahibi olmak ve bulunduğu ortamı çeşitlendirmek 1960’lı grubunun çoğu için bir çözüm olabilir. New York Times’in köşe yazarı Marci Alboher bu büyüyen fenomeni tanımlamak için “Bölünmüş Kariyer” tanımına katılıyor. Bir yazar, gazeteci, konuşmacı ve yaşam koçu olarak, iş konularını çeşitlendirmek ve birarada var olmalarını sağlamak amacıyla stratejiler geliştirdi. Çok faydalı kitabıda “Bir İnsan/Pek Çok Kariyer: Başarılı Hayat/İş için Yeni bir Model” “bölünmüş” etkili bir iş yaşamının nasıl oluşturulacağını açıklıyor. Bu jenerasyon için, Pluto’nun küllerinden tekrar yükselmesi ve Uranüs’ün yenilikçi yönü, “Bölünmüş Kariyer” yaklaşımını günümüz ekonomik şartlarına uzun süre dayanabilmek için çok başarılı bir taktik yapabilir.

Vizyonu Tekrar Kazanmak: Onların Neden Burada Olduğunu Hatırlamak

Ailenin kişiliğimizi oluşturmadaki etkisi kadar önemli olan şey, yaşadığımız zamandan da etkileniyor olmamız. Bu durum ana sosyal ve ekonomik koşulları, geniş bir zaman dilimine yayılan ekonomik durgunluk ve kıtlık gibi tarihi olayları veya büyük savaşları da kapsar. Bu aynı zamanda ekonomik gelişme veya Eski Batı’nın parlak günleri gibi yayılma ve umut içinde olunan dönemleri de kapsar. İçinde büyüdüğümüz zaman, bize dünyanın neye benzediğini öğretir ve neyin olası, neyin iyi ve neyin kötü olduğu yönünde beklentilerimizi şekillendirir. Yavaş hareket eden dışsal gezegenlerin bulunduğu burçlar genel durumu belirler ve ciddi değişimlere açık yaşam alanına ışık tutar.

En çarpıcı değişiklikler ve olaylar iki veya daha fazla dışsal gezegenin, kavuşum, kare veya karşıtlık gibi sert açı yapması ile olur. Fakat kavuşum en güçlü olanıdır. Doğum haritasında güçlü dışsal gezegen kombinasyonu olan bir bireyin bu gezegenlerin bulunduğu yaşam alanı direkt etkilenir. Erken yıllardaki olaylar ve koşullar, kişiye kimliğini ve amacını belirtecek bir güce dönüşür, bu motivasyon da olur bir sınırlama da veya grubun içinde yer alarak onların kaderini paylaşır. (Kitabım “Dışsal Gezegenler ve İç Dünya, 3. Cilt” dışsal gezegenlerin açıları ve kişilik üzerinde etkilerini doğum zamanlarına ait tarih ve ortam bilgileri ile analiz etmektedir. www.moonmavenpublications.com web adresinden elde etmek mümkündür.)

Dünyayı işleri kanalı ile daha iyi bir yer yapma taahhütünde olan 60’lı kuşağa ne oldu? Yoksulluk Savaşı ve bol eğitim imkanları, pek çok dezavantajlı öğrenci için iyi bir eğitim ve iyi bir kariyer olasılığı sundu. 60’lı yıllar aynı zamanda protestocuların, göstericilerin, bilinci yüksek grupların ve haksızlıkları sona erdirmek, ekonomik statü, cinsiyet ayrımcılığını gibi her türlü ayrımcılığı sona erdirmek amacı güden sosyal hareketlerin çağı olarak da anılmaktadır. Bu daha once hiç olmadığı kadar etkili bir sosyal evrimin değişim potası idi. Bu jenerasyon ile yıllarca çalıştıkça, azınlıklara, kadınlara, genelden farklı olanlara eşitlik ihtiyacının bilincinde bir reinkarnasyona sahip ve bu nedenle sıra dışı yeteneklerle donanmış, gelişmiş ruhlar olduklarına inanmaya başladım.

Transit Uranüs-Satürn Karşıtlığı: 1964-67’lara Yansıması

Şu anki konum 8 derecelik bir alanda Eylül 2008-Nisan 2009, Ağustos-Aralık 2009, Mart-Aralık 2010 dönemlerinde bu karşıtlığa sahiptir. Karşıtlık (kutuplaşma) ilk defa tam olarak Başak-Balık aksında 18°58’ da seçim haftası, yani 4 Kasım 2008 de gerçekleşecektir. Diğer tam karşıtlıklar 5 Şubat 2009 da 20°39’ Başak-Balık; 15 Eylül 2009 da 24°43’ Başak-Balık ve 26 Nisan 2010 da 28°46’ Başak-Balık aksında olacaktır. Liberal ve Demokrat güçler arasındaki başa gelme çekişmesi bu noktada ısınacaktır, fakat siz bunu zaten biliyorsunuz!

Şu anda kariyer stresi yaşayanların çoğunlukla 1964-1967 yıllarında doğduğunu görüyoruz. Pluto-Uranüs kavuşumu bu noktada en yakın konumda ve aynı zamanda Balık’taki Satürn ve Chiron karşıtlığıda süreci daha komplike yapıyor. 1965 bahar aylarında doğanlar için daha yoğun çünkü onlarda Mars, Uranüs ve Pluto ile kavuşum ve Satürn ve Chrion’a karşıt açı yapıyor ve bu süre beklenmedik şekilde uzun, 7 Mart-7 Haziran 1965 arası. Kişisel haritalardaki pek çok açıyı dikkate almak zor, fakat Mars-Uranüs açısı hakim moda katıldı ve Vietnam Savaşı, Sivil Haklar, ve Kadın Hakları hakkında büyük gösterilere dönüştü.

Bu yıl ve gelecek yıl bu grup için bu süreci deneyimlemenin en üst noktası olacak, çünkü transit Uranüs Balık’da ve Başak’daki Satürn’e karşıt yapıyor ve doğum haritasındaki Başak’daki Uranüs ve Balık’daki Satürn karşıtlığına burçları değiştirerek dokunuyor. Pratisyen bir astrolog olarak şunu gözlemledim ki, gökyüzündeki bu tip bir karşıtlık zamanında, aynı gezegenler kendi doğum haritalarında güçlü açı yapan insanlar danışmanlık odama müşteri olarak dolmakta. Bu iki gezegenin doğum haritasında açı yaptığı insanlar için transit açılar, bağlı dinamikleri ve konuları harekete geçirir.

60’lı yılların ortasında doğanlar için ana uyuşmazlık, pratiklik ve iş yeri gerçekleri (Başak) ve yaratıcı ve sipürütüel doğalarından hoşnut olmak ve bir şekilde insanlığa hizmet etmek (Balık) arasındaki tansiyondur. Ekonomik krizlerde iki kutbu birbirine bağlamak ve aralarında dengeyi oluşturmak için bir yol bulmak, uzunca bir zaman alacak karmaşık bir konudur.

Doğum haritası ile transit haritadaki karşıtlıklar arasındaki fark nasıldır? Natal haritadaki Balık’daki Satürn birinin sorumluluklarını üstlenmek için kendi hayallerini kurban etmek ve ödemelerini yapabilmesi için para kazanmak gibi pratik gerçeklikleri hissetme duygusu verir.  Başak’daki Satürn şu anlama geliyor olabilir, artık hakettikleri ödeniyor, kayda değer bir performans sergiliyor, pazarlanabilir pek çok beceri biriktirmiş ve evi terkederken yerine çocuklar yetiştirmiş.

Kısaca, hayallerini gerçekleştirmek için gitme hakkını kazanmış bunun için çok çalışmış, pek çok kurban vermiş. Bir karşıtlık altında, kişi sık sık kopukluk hisseder, burada kendini, bir yanda işini güvenli bir şekilde elinde tutmak için baskı ve depresyon altında çalıştığı ortamda, diğer yanda yeni ve kendini tatmin edici ama belirsizlikler ve güvensiz ekonomik koşullar altında olacağı bir ortamda bulur. Balık’daki Uranüs Başak’daki Uranüs’den daha vahşi, daha serbesttir, kendini daha çok baskıdan kurtulma ve eğlenceli yeni yerleri keşfetme isteği içinde bulur. Bunu yaparsa onu kim suçlayabilir ki, şimdi hayallerine gitmezse ne zaman gidecek?

Gelecek Yıl: Pluto-Uranus Ortaklığının Harekete Geçme Zamanı

Hiç şüphe yok ki zor ekonomik koşullar bu jenerasyonun kariyerini etkiliyor. Engellilere sunulan eğitim olanakları ve iş hayatındaki fırsat eğitlikleri konusunda son 10 yılda yıldırıcı aksilikler oldu. Ancak 1960’lı yıllarda başlayan süreçlerin uzun vadeli etkileri hissedilmekte ve bu durumda umut verici gelişmelerde görülmektedir. Transit Uranüs-Satürn karşıtlığı yaşarken, bir başkanlık yarışı görüyoruz Afrika asıllı bir Amerikalı ve bir kadın aday arasında. Chrion, fiziksel engelli sentor (mitolojide insan başlı at) Başak’i yönetiyor gibi hissedebiliriz ve Chrion 1960’lı yılların ortasındaki açıların bir parçası olarak yer almakta. Geçtiğimiz yıllarda, engellilerin rol modelleri enteresan bir başarı elde etti ve bir atılım yaparak diğer engellilere veya herhangi bir nedenle dezavantajda olan bireylere de çok farklı yeni olasılıklar sunarak uyanmalarını sağladı.

New York valisi Elliot Spitzer ile ilgili skandalın patlak vermesi ve bir bayanla ilişkisi ortaya çıkması ile, New York yeni bir valiye kavuştu, görme engelli bir zenci olan David Patterson. Aynı dönemde bir grup kör gencin, iki kör yetişgin dağcı liderliğinde Everet Dağı’na tırmandığının haberleri yayınlandı.

Bu transit sosyal ve ekonomik trendleri tersine çeviren çok önemli bir eksende oluyor. Pluto-Uranüs bu jenerasyonunun ailelerinin direncine karşı savaşmaları ve özgürlüklerini korumak için gerekli önlemleri alma süreçlerini kolaylaştırabilir. Eğer siz bunlardan biriyseniz, bir birey olarak dünyayı değiştirme konusunda kendi gücünüze kayıtsızsanız veya güvenmiyorsanız, bu sosyal eylemleri ateşlemek için doğru zaman. Bu karşıtlık aynı zamanda tam olarak seçim haftasına da denk geldiği için, bu seçim bizim için tarihin tekrar konuşması demektir. Bu fırsatı kaçırmayın.

 Çeviren: Neslihan Ayanoğlu

*(Sharon Jason, “Ortayaş Çöküşü İnsanları 40lı Yaşlarda Buldu — Orta Yaş Krizi Belirtisi gösteren İki Milyondan Fazla İnsan üzerinde Yapılan Çalışma”, USA Today, Ocak 29, 2008.)

(Not: Bu makale “Dışsal gezegenler ve İç Dünya” kitabının 1. Cildi olan “Kariyer Göstergesi olarak Dışsal Gezegenler” kitabının 2008 versiyonundan derlenmiştir. Kitap www.moonmavenpublications.com adresinden temin edilebilir.)

Referanslar

1. Andrew Oswald ve David Blanchflower Mart 2008 de Social Science & Medicine da yayınlanan çalışması, www.sciencedirect.com.

2. Buradaki rakamlar ABD İş Kurumu tarafından Chicago’da yayınlanan “the Occupational Outlook Handbook, 2000-2001 Edition” kitabının 2. sayfasından alınmıştır. Güncel bilgilere www.bls.gov/oco sayfasından ulaşılabilir.

3. “İleri Yaşdaki ABD Çalışanları Arasındaki Serbest Meslekler” Lynn A. Karoly ve Julie Zissimopoulos, Monthly Labor Review Online, Temmuz 2004, Sayı 127, No.7,
www. bls.gov/opub/mlr/2004/07/art3exc.htm.

Bibliyoğrafya

Alboher, Marci, “Bir kişi/Pek Çok Kariyer: Başarılı Hayat/İş için Yeni bir Model”, “Bölünmüş Kariyer” sizin için nasıl çalışır? New York: Warner Books, 2007.

DONNA CUNNINGHAM, kendisinin de “Bölünmüş Kariyer”i var, tanınmış astroloji yazarı ve öğretmeni, Columbia Universitesi’nde Toplum Hizmeti alanında yüksek lisans yaptı ve astrolojik danışmanlık alanında 40 yıllık deneyime sahip. “Dell Horoscope” dergisinde köşe yazıları yazmakta, “Mountain Astrologer” da dönem dönem makaleleri yayınlanmaktadır. Donna şu anda mail ile 14 ders vermektedir. Eğer burçları, gezegenleri, evleri, açıları, transitleri çalışıyor ve bunları nasıl biraraya getireceğinizi bilmiyorsanız, “Astrology Own Interpretation and Synthesis” sizin için doğru adresdir. Detayları web sayfasından görebilirsiniz www.moonmavenpublications.com/correspondancecourse.html.

Close