2 Ekim Merkür-Neptün Karşıtlığı

Merkür, yüceldiği ve yönettiği burç olan Başak’taki yolculuğuna devam ediyor. Analitik çalışan ve aksaklıkların nasıl giderileceğini düşünmeye odaklı bu Merkür, şimdi Neptün ile karşı karşıya. İletişimde, yazılı ve sözlü ifadelerde aksaklıkların kaynağını kavramak kolay olmayabilir. Üstelik Merkür’ün bu kadar kuvvetli olması nedeniyle aksaklıkları ve bunları nasıl düzelteceğini bildiğini düşünmek söz konusu olabilir. Dağılmaya, çözülmeye, belirsizliğe işaret eden Neptün karşısında düşünceler bir yanılsamadan ibaret olabilir. Dolayısıyla açının etkin olduğu bu birkaç günlük süreçte düzen konusunda dayatmak, bildiğini farz etmek, fazla emin olmak problem yaratabilir. Eleştirilerin ‘zanlar’a değil somut gerçeklere dayandığından emin olmak gerekebilir. Merkür-Neptün karşıtlığında, hayallerimiz, özlemini çektiklerimiz ve beklentilerimizle yüzleşirken aklımız bizi yanıltabilir. Duymak istediğimiz şekliyle olayları algılarken, analitik bir düşünce sistemiyle bunları akla uydurmak Merkür Başak burcundayken mümkün olabilir. Zihin, aksaklıkları tespit etmeye odaklanmışken, “gerçek olamayacak kadar mükemmel” olan bir haberin veya fikrin mucizevi bir çözüm sağlayacağı sanılabilir. Böylece hayatımızda aksayan şeylerin düzeleceğini hayal edebiliriz. Yani “kusursuzluk özlemi” zihni basit gerçekleri görmekten alıkoyabilir. “Hayali çözümler” ile sorunlar giderilmeye çalışılabilir.

Merkür Başaktayken fazla analizle, belki de aşırı eleştirellikle iç sesi duymak, duyulsa dahi ne söylediğinden emin olmak zorlaşabilir. Detaylarda boğulmak, durumları düzenlemek isterken iyice içinden çıkılmaz bir hale sokmak mümkündür. Bu zihinsel bulanıklıkta düşünceleri net bir şekilde ifade etmek, belki doğru kelimeleri bulmak zorlaşabilir. İletişimde netlik kaybolabilir, çünkü düşünceleri toparlamak ve bunları aktarmak bir sis bulutunda yol almaya benzeyebilir. Açının etkin olacağı birkaç günlük süreçte yanıltıcı, aldatıcı haberler ile algı bozulabilir. Fikirleri uygulamaya sokmadan önce temkinli olmak, algıladıklarımızın gerçeğe dayandığından emin olmak gerekebilir. İletişimin zayıflayabileceği bu günlerde, söylenilenlerin odağını yitirip dağılması ve anlamını yitirmesi söz konusu olabilir. Önemli bir karar değişikliği söz konusuysa bunu beyan etmeden önce beklemek, hem emin olmak hem de doğru anlaşılmak için iyi olabilir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Deniz Bayraktar Bural

İllüstrasyon: Aykut Aydoğdu

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close