2. Ev

” Bizi neyin destekliyor olduğunu, bizi desteklediğini düşündüğümüz

diğer her şey artık desteklemediğinde keşfederiz.”

C.Gustav Jung

Geleneksel İsmi: Para Evi

İlişkili Burç: Boğa

İlişkili Gezegen: Venüs

Sınıflandırması: Toprak, halef, dişil

Karşıtı : 8.ev

Yönü: Doğu-Kuzeydoğu

Anahtar Kelimeler: Kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi konfor, refah düzeyi, mali konular, tüm taşınabilir mallar, borç verilen para (alacaklar),  kazançlar ve kayıplar, kazanma ve harcama tarzı, güvenlik ihtiyacı, sahip olunanlar, umutlar, kişinin kendisinde ve başkalarında takdir edip saygı gösterdiği değerler, hayatını kazanmayı sağlayan Tanrı vergisi yetenekler, fiziksel duyular, fiziksel bedeni besleyen kaynaklar (besinler, vb.), zenginlik ve sefalet.

Birinci evde bireysel kimliğin ilk kıvılcımı belirmiş, genel olarak hayata yaklaşımımız tanımlanmıştı. Artık yapılması gereken kimliğimizi daha ayrıntılı biçimde, somut bir benlik algısı ve kişisel ego çerçevesinde yapılandırmaktır. Bu durumda daha fazla tanımlayıcı niteliğe ve malzemeye, daha büyük bir farkındalığa ihtiyaç duyacağımız açıktır. Buradaki konu, sahip olmanın bizim için ne anlam ifade ettiği, nelere değer verdiğimiz, neleri elde etmek istediğimizdir. Çünkü hayatımızı bunlara göre yapılandırıp, kendimizi güven içinde hissederiz.

Bu evin doğum sonrası psikolojik süreçteki başlangıç noktası altıncı ayın bitimine karşılık gelir. 2.Evde somut bir fiziksel bedene sahip olduğumuzun farkına varırız. 1.Evde kendimizi annemizin bir uzantısı olarak algılarken burada, artık farklı bir varlık olduğumuzu anlamaya başlarız. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır.

Kendi bedenimizin ayrı bir varlık olarak keşfi daha önce hissetmediğimiz bir incinmeye açıklık ve sonluluk duygusunu da beraberinde getirir. Bu gerçeğin keşfiyle birlikte kendi varlığımızı daha kararlı, devamlı, sağlam ve dayanıklı kılmak için çalışmaya başlarız.

Geleneksel tanıma göre 2.ev sanki yalnızca elle tutulur olanla ilişkiliymiş gibi algılanır. Oysa, gözün gördüğünün çok daha fazlası buzdağının altındadır. Daha temel bir seviyede güvenlik duygumuzu hangi kaynaklarla beslediğimizin göstergesidir. Bir çok insan bu güvenlik ihtiyacını sadece maddi değerlerle karşılamaya yönelir, ancak bu tutum varlığı sağlamlaştırmaktan çok kişiyi çaresizliğe götürebilir (mali kriz sonrası intihar etmek, vb.).  

Hırs ve para Tanrı’sına mı tapınıyoruz, yoksa maddi dünyayı bir ilüzyon veya oyun olarak mı algılıyoruz? Para kazanma, parayı kendimize çekme tarzımız nasıl? Hevesli mi, uyuşuk mu ya da düzensiz mi? Çok mu çabalıyoruz, yoksa parayı çeken bir mıknatıs gibi miyiz? Bu evdeki yerleşimleri inceleyerek bunlar hakkında fikir sahibi olabiliriz. 2. Evdeki Koç burcu veya Mars para kazanma hırsına ve paranın kazanıldığı hızda tüketildiğine işaret edebilir. Para Mars’la ilişkili mesleklerden (askerlik, hırdavatçılık, vb.) kazanılıyor olabilir. Venüs veya Terazi’nin tarzı ise çok farklıdır. Paranın peşinden koşmaktan ziyade onu kendine çeker. Kişi güzel sanatlardan, arabuluculuğa kadar değişen yelpazede bir meslekten hayatını kazanıyor olabilir. Güvenliği temsil eden nesne veya kaynaklar insandan insana değişir, örneğin İkizler veya Merkür 2.evdeyse, bilgi sahibi olmak kişiye güvenlik hissi veriyor olabilir.

Bu evi kesen burç ve içinde yerleşen gezegenler kişide potansiyel olarak varolan yetenek ve becerilerin neler olduğunu gösteren rehberlerdir. Bunları anlayıp doğru kullandığımızda kendi değerimize ilişkin algımızı geliştirir, güvenlik duygumuzu sağlamlaştırır ve giderek kendimizden ve hayatımızdan daha fazla memnun oluruz. Hayatta nelere değer verip, neler elde etmeyi umduğumuzu belirler. Çünkü tüm varoluşumuzu bu kriterler üzerinde yapılandırırız. Değerlerimiz değiştiği zaman, tüm hayat odağımız dramatik biçimde değişebilir. Arzulamak, gizemli ve güçlü bir enerjidir. Arzuladığımız her şey hayatımıza neleri çekeceğimizi önemli ölçüde belirler.

2.Eve olan transitler ve bu evle bağlantılı ilerletimler, arzuların değişip dönüştüğü dönemleri gösterirler. Güvenlik duygumuzu fiziksel bedenimize, gayrimenkul veya menkul değerlerimize, eşimize, çocuklarımıza veya bir din ya da felsefeye dayandırmış olabiliriz. Fakat, gücünü dış dünyadan alan her güvenlik duygusu sonunda güvenilmez ve yıkılmaya mahkum olacaktır. Takdir edip, değer verdiğimiz kriterler bizim özümüzle uyumlu değilse, er geç bizi terk edecek veya bizim için önemli olmaktan çıkacaktır.

Başarılı Uygulamaları: İçsel ve dışsal kaynakları yapılandırmak ve verimli kullanmak, kendi kaynaklarının farkına varıp geliştirmeye dayanan özdeğer duygusu, kendini beğenmek, toprak ananın besleyiciliğine güvenmek, gerçekçilik, hayattan zevk almak, sahip olduklarına şükran duymak.

Başarısız Uygulamaları: Maddecilik, kişinin kendi değerini sahip olduklarıyla eş tutması, kendini değersiz bulma, kendinden kuşku, özgüven eksikliği, risk ve değişim korkusu, irade gücünün yitirilmesi, yaşamı kısıtlayacak kadar maddi güvence peşinde koşmak, açgözlülük, cimrilik veya müsriflik, gereğinden fazla biriktirmek, gösteriş düşkünlüğü, hava atmak için büyük paralar harcamak.

2. Ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda  belirtilmiştir:

Klasik Astrolojide:  Eski astrolojide 2. ve 8.evler “Cehennemin Kapıları” olarak bilinir. 8. ev Yeraltına düşmenin kapısı, 2. ev ise Yeraltından çıkmanın kapısıdır. 8. ev ölüm, 2. ev ise zenginliktir. Mitolojiye göre yeraltına inerken tamamen çıplak kalmanız gerekir, eşyalarınızı ancak yeraltından çıkarken geri alabilirsiniz.

Bu evde önemli bir kavuşum/kavuşumlar veya Güneş/Ay tutulması varsa, yüksek bir refah düzeyine veya sefalete işaret eder. Haritadaki diğer unsurlar ve veriler de incelenmelidir. (Lilly)

Danışanın çocuklarının meslekleri için 2. eve (5.evden itibaren 10.ev)  bakılır. (Al-Biruni)

Miras, miras ve refah beklentisi ile ilgili alandır. (Firmicus)

Bu ev hiç bir gezegen için eğlenceli değildir. Buradaki Jüpiter ve Boğa burcu iyi kabul edilir.

Jüpiter bu evdeyse veya bu evin yöneticisiyse varlık göstergesidir. Güneş ve Mars için iyi bir konum değildir. Danışanın niteliklerine göre, varlığı kaybetmeye işaret edebilir. Güneş bu evin yöneticisi olarak fazla mağdur olmaz.

Eskiler bu evi zayıflatılmış, kuvvetini kaybetmiş bir konum olarak değerlendirmişlerdir (Yükselen’e açı yapmadığı için).

Medikal Astrolojide: Boğaz ve boynu, omuzlara kadar olan bölümü temsil eder.

Saat Astrolojisinde: Danışanın mali durumu ve varlıkları, alım-satım işleri için uygun zaman, kayıp/çalıntı eşyaların akibeti ve paranın önemli olduğu her soru için ilk önce bu eve bakılır.  Otomobil ve emlak alım-satımının mali yönü için bu eve, bunun dışındaki sorularda otomobiller için 3. eve, emlak için 4. eve bakılmalıdır. Bir mali anlaşmada olumlu açılar yapan güçlü bir 2. ev yöneticisi danışanın mali fayda sağlayacağına işaret eder. Zayıf bir 2.ev yöneticisi ve güçlü bir 8.ev yöneticisi, mali kayba işaret eder. Kazanan, diğer taraf olacaktır. Bu durum kumar ve borsa için de geçerlidir.

Dünyasal Astrolojide: Ulusal kaynaklar, ülkenin mali durumu, hazine, maliye bakanlığı, gelirler, para kazanmayla ilişkili tüm mekan ve aktiviteler, bankalar, borsa, para piyasaları, ticaret, ihracat ve diğer ülkelere borç verilen para hakkında bilgi verir. Ibn-Ezra gıda maddelerini bu evin kapsamında değerlendirmiştir. Ülkenin toprak ürünleri ve belli başlı stoklarının durumunu ve değerini açıklar.

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Danışanı destekleyenleri, şahitleri, yardımcı ve arkadaşlarını temsil eder. (Lilly)

Savaşla ilgili konularda: Ülkenin/birliğin savaş gereçlerini, müttefiklerini, desteklerini temsil eder.

Ticarette: Alıcının mali durumunu temsil eder.

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

2.Evi kesen burç

2.Ev içindeki gezegenler ve bunların açıları

Bir önceki evin  son 5 derecesindeki gezegenler

2.Evin yöneticisinin burç ve ev konumu

2.Evin yöneticisinin açıları

Evlerdeki yolculugumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1852.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Close