2 Mart 2023 – Merkür-Satürn ve Venüs-Jüpiter Kavuşumu

Mutluluğun sırrı özgürlüktür… Ve özgürlüğün sırrı cesarettir.
– Thucydides

Satürn 29 derecede Kova burcundaki yolculuğunu tamamlamak üzere. Merkür ise yarın Balık burcuna girmeden önce son kez yöneticisi Satürn’ün yanına geliyor ve anaretik bir derecede kavuşum yapıyorlar. İletişimde kriz söz konusu olabilir.
Merkür Kova burcundayken sıra dışı fikirler ile herkesin düşündüğünden farklı bir boyutuyla ele alınan konular şimdi gerçekçi bir düzlemde ifade edilebilir. Teoride kalmış fikirlerin uygulanabilir olup olmadıkları sınanabilir. Özgün fikirlere ciddiyetle ve mesafeyle yaklaşılabilir. Şimşek hızıyla akla gelmiş, teoride yeni ve ilerici görünen fikirler daha yavaş, ama sistematik bir şekilde ele alınabilir. Ütopik fikirlerden vazgeçilebilir ancak bilim ve teknoloji alanında insanlığı ileriye götürebilecek, zamanının ötesinde fikirler yapılandırılabilir. Bilimsel bir dil kullanılabilir. Geçerliliğini yitirmiş demode söylemler yerine toplumda birbirinden farklı düşünen herkesi kapsayacak bir iletişim modeli için sorumluluk üstlenilebilir. Ayrıca, söylediklerimizi, yazdıklarımızı ciddiye alarak, dikkat etmemiz gerekebilir. Bizden farklı düşünenler olsa bile, fikir özgürlüğünü destekleyecek bir iletişim modelini yapılandırmanın toplum ve insanlığın faydasına olacağı kavranabilir. Fikir özgürlüğü için çaba sarf edilebilir.

Olumsuz yanıyla, bu kavuşum ile bir otoritenin kendinden farklı düşünenlere sansür getirmesi söz konusu olabilir. Bu durumda fikir özgürlüğü kısıtlanabilir. İnsanlık ve toplumdan kopuk şekilde tarafsız ve objektif olma hali abartılırsa, iletişim kurarken insanlara gereğinden fazla mesafe alınabilir. Kuru, uzak ve soğuk ifadeler kullanılabilir. Merkür’ün Kova burcundaki insanlığın yararına, özgün, ilerici ve yenilikçi düşünce tarzı bu durumda engellenmiş olur. Öte yandan aklın fazlaca yüceltilmesi, hepinizden farklı düşünüyorum diyerek geri kalan herkesin düşüncesinin sıradan görülmesi ile iletişim akmayarak katılaşabilir. Farklı düşüncelerden korkulabilir ve bunları anlamak için çaba sarfetmek yerine otoriter bir iletişim şekli benimsenebilir.

Kova burcundaki Merkür-Satürn kavuşumunun yanı sıra geçtiğimiz akşamlarda gökyüzünde mücevher gibi parlayan Venüs ve onun yanında bulunan Jüpiter de bugün Koç burcunda kavuşuyor. Akşam yıldızı olan bu Venüs barışı getirmek için gerekirse savaşma fırsatını kaçırmayabilir. İnançların peşinden iyimserlik ve cesaret ile gidilebilir. Bu kavuşum ile fırsatları hızla kavrayıp kendimize çekmek söz konusu olabilir. Ayrıca bu fırsatların peşinden bağımsızca giderek sınırlarımızın ötesini fethetmeye ve büyümeye iştah duyulabilir. Kavuşumun yöneticisi Mars’ın İkizler burcunda olması ile iştah duyduklarımızı kendimize çekmek için akıl ve dille harekete geçebiliriz. Yeterli ve doğru bilgi ile harekete geçilirse, inanç ve cesaretle barışa önderlik yapılabilir. İlke ve inançlarımız, ilişki kurduklarımızla çatışırsa hoşgörü ve tahammül göstermek zor olsa da, olumlu anlamıyla, neye iştah duyduğumuzu bu sayede keşfedebiliriz ve bunları kendimize çekmek için mücadele verebiliriz. Böylece, bağımsızlık arzusu ile sınırların ötesini keşfederek iştah duyduklarımızın peşinden giderken işe yaramayan prensipleri, hükümleri, inançları aşma konusunda öncülük edilebilir.

Olumsuz yanıyla Venüs’ün Koç burcundayken kavgayı, mücadeleyi ve savaşı sevmesi, bağımsızlığına düşkün olması Jüpiter kavuşumu ile iyice büyümüş olabilir. Kavuşumun yöneticisi Mars İkizler’in olumsuz ifadesiyle, iştahı doyurmak için yüzeysel bilgiyle harekete geçilebilir. Sabırsızca, belki sadece sevgiye duyulan inanç ve abartılı bir iyimserlik ile ideallerin peşinden gidilebilir. Ancak, barış ve sevgi idealini gerçekleştirmek için gerekli sabrı gösterememek söz konusu olabilir. Ayrıca, iştah duyulan şeylerin peşinden giderken, karşımıza çıkan farklı inanç ve prensipler, yolumuzda birer engel olarak görülürse öfkeye kapılanabilir. Diğer yandan, geçmişi bilmeden, ondan kopuk, sadece fethetme arzusuyla, tahammülsüz, kimseleri beklemeden ileri atılma arzusu kurulabilecek bağlara ve işbirliklerine zarar verebilir. İstekler karşı taraftan talep edilebilir ve aşırı talepkar bir şekilde kendi doyumuna düşkünlük, şımarıklık, ölçüsüzlük söz konusu olabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim: Eugenia Loli – All About Perspective

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close