20 Temmuz 2023 – Mars-Satürn Karşıtlığı

5 Nisan 2022’de Mars ve Satürn’ün 22° Kova burcundaki kavuşumu ile iki yıllık bir döngü başlamıştı. 7 Ağustos 2022’de Mars (22° Boğa) Satürn karesi ile devam eden bu döngü şimdi 6° Başak’taki Mars’ın Balık burcundaki Satürn’e olan karşıtlığı ile devam etmekte. 25 Kasım 2023’te son Mars (0° Yay)-Satürn karesi yaşanarak, 10 Nisan 2024’te 10°Balık’ta Mars-Satürn kavuşumu ile döngü tamamlanacak.

Karşıt açılarda bazı durumlar ile yüzleşmek söz konusu olabileceğinden belli bir düzeyde farkındalığa da sebebiyet verebilir fakat zıt kutuplar arasındaki gerilimin ortaya çıkması nedeniyle stresi beraberinde getirebilir. Mars-Satürn karşıtlığında otorite ile karşı karşıya gelmek, sınırlayıcı kurallarla yüzleşmek söz konusu olabilir. Başaktaki Mars ile isteklerin peşinden temkinli, planlı bir şekilde gidilse dahi bazı engellemeler veya gecikmelerle karşılaşılabilir. Bunlar otorite figürleri ile ilgili olabileceği gibi bazı kurallar veya düzenlemelerle de ilgili olabilir. Düzeni sağlamak üzere belli başlı planlarla sistematik bir şekilde harekete geçilse dahi, plan değişikliği gerekebilir çünkü Satürn’ün Balık burcunda olması aslında kaos ve düzen arasındaki sınırların da esnemesini anlatmakta. Başak’taki Mars’ın hizmet etmeye yönelik hareketlerinin karşısında bulunan Balık’taki Satürn nedeniyle, bizce işlevselliğe ve düzene yönelik olan bazı hareketlerin, hayatın belirsizliği ve bilinmezliğini de hesaba katacak şekilde düzenlenmesi gerekebilir. Hareket enerjisinin akamayıp bu şekilde katılaşması, duvara toslamak benzeri bir hayal kırıklığına yol açabilir. Ancak düzeni, planları dayatmak veya yolunda gitmediğinde endişelenmek yerine, belirsizliği/bilinmezliği de kapsayacak şekilde inisiyatifi ele alıp motivasyonu yapılandırarak ve buna göre hareket ederek bu açıya olumlu yanıt verilebilir. En genel anlamıyla düzen ve kaos arasındaki bu gerilimli açı, sistematik ve planlı hareket etmenin belli başlı sınırlarını gösterebilir. Mars-Satürn döngüsünün bu üçüncü ayağında, karşıtlık nedeniyle hareketlerde plan değişikliğini zorunlu kılabilecek bir dönüm noktası yaşanabilir. Karşılaşılan engellemeler nedeniyle, hareketleri yapılandırma gerekliliği ile yüzleşilebilir. Olumsuz olarak, kendi düzenimizi direterek hareket etmek, küskünlüğe, bastırılmış öfkeye sebep olabilir. Kızgınlık, küskünlük ve yetersizlik duygusu ile meydan okuma, kazanamama korkusu söz konusu olabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close