23 Ocak 2023 – Venüs-Satürn Kavuşumu

Bugün Venüs, 24°47´ Kova burcunda bulunan Satürn ile kavuşuyor. Ayrıca kavuşumun modern yöneticisi Uranüs ileri gitmek üzere duruyor. Durağan bir gezegen olarak Uranüs’ün bireyleşmek, bilinenden özgürleşmek ve ne açıdan farklı olduğunu ifade etmek gibi vurguladığı bazı kavramlar önem kazanıyor.

Venüs Kova burcundayken herkesin özgürlüğüne, kendi yolunu izlemesine imkan veren bir ilişki tarzını benimser. Venüs Satürn kavuşumu ile, uyumu korumak için sorumluluk almak, barış için çaba sarf etmek gerekebilir. Bu esnada ölçüsüz bir başkaldırı, baskı ve otorite engeli ile karşılaşabilir ve barışın herkesin özgürlüğüne imkan vermesini sağlamak için çaba göstermek gerekebilir. Olumlu anlamıyla, herkes, kendi bireyliğini/bütünlüğünü ifade eder ve eşit haklara değer verdiği bir ilişki biçiminde sorumluluk üstlenir. Taahhütte bulunulmaktan çekinilmez, böylece sevgi ve barış için ciddi adımlar atılmış olur. Bir başka deyişle, farklılıkları, bireyliği koruyarak uzlaşı ve uyum sağlamak için çaba gösterilir. Bilinenden farklı, insancıl, toplumu daha ileriye götürecek barış ve uzlaşı modelleri hayata geçirilir.

Olumsuz olarak, bağımsızlık, eşitlik, bilinenden özgürleşme arzusu bir otorite tarafından başkaldırı olarak görülebilir, engellenebilir. Korku sevgiye egemen olur. Kova’nın gölgesiyle sürü psikolojine boyun eğilebilir, ya da hayatın içine katılmadan, toplumdan kopuk, insancıl olmayan teorilerle ne olması gerektiğine dair ahkam kesilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim: Signo de Aquário – Johfra Bosschart

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close