3. Ev

“Bilgi iki çeşittir: Biri konuyu bilmek,

diğeri o konunun nereden öğrenileceğini bilmek.”

Samuel Johnson

Geleneksel İsmi: İletişim Evi
İlişkili Burç: İkizler
İlişkili Gezegen: Merkür
Sınıflandırması: Hava, son, eril
Karşıtı: 9.ev
Yönü: Kuzeydoğu, Kuzey

Anahtar Kelimeler: Günlük zihinsel model, otomatik düşünme ve konuşma tarzı, akıl, algılama, mantık, öğrenme, öğretme, merak, veri toplama ve iletme, dil (lisan), iletişim, iletişim tarzı ve ortamları, buluğ çağı, ilköğretim, kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, akranlar, komşular, yakın çevre (apartman, mahalle), günlük trafik, kısa yolculuklar, periyodik olarak yapılan seyahatler, yurtiçinde yapılan seyahat ve geziler, ticaret, brokerlik, vb., yazılı belgeler ve kontratlar, her tür haberleşme ve ulaştırma hizmeti ve aracı.

Önceki iki evde fiziksel varlığımızın ve sahip olduklarımızın, “bize ait olanın” farkına varmıştık. Bu farkındalık, yani ‘anneden (fiziksel olarak) ayrılık’ hissi geri kalan bütünlükten (dış çevreden) de ayrılık hissinin gelişmesine neden olur. Kendimizi dışarıdaki ortamdan ayırdığımızda ise doğal olarak etrafımızda olup bitenin ne olduğunu anlamaya çalışırız. Bunu da hemen ve şu an içinde varolduğumuz yakın sınırlar içerisinde ufak adımlarla, veri toplayarak yaparız. Kendimiz dışındaki bu ortamı tanımak için onunla iletişim yolları aramaya başlarız.

Gelişimsel olarak, 3.ev bebeğin emeklemeye başladığı zamanla yürümeyi öğrenmesi arasındaki süreçtir. Bebek kendisini güven içinde hissediyorsa (anne evde hissi) ve içinde bulunduğu çevre de aşırı baskıcı değilse, doğal akışa uygun biçimde daha büyük bağımsızlık ve otonominin tadını çıkarmak isteyecektir. Çevreyi incelemeye, onunla etkileşim içinde olmaya, herşey hakkında bilgi toplamaya doğru gelişecektir.


Buna paralel olarak dil gelişimi, iletişim ve varlıkları isimlendirme başlar. Dilin gelişimi bireyliğin gelişimi için esastır. Dildeki tipik isim-fiil yapısı çocuğun özneyi nesneden ayırt etmesine, bu yolla ayrı bir varlık olarak kendisinin daha fazla bilincine varmasına olanak sağlar.


3.Evin rasyonel zihni, Merkür’ün yönettiği 6.evle birlikte beynin sol bölümünün aktiviteleriden sorumludur. Zihnin gerçeklere göre bilgi toplayan cephesidir. Doğal yöneticisi Merkür, mitolojide çeşitli tanrılardan gelen ve giden bilgi trafiğini yönetmekle görevliydi. Tanrıların habercisiydi. Benzer şekilde, her tür iletişim biçimi (konuşma, yazma, medya, vb.) 3. evle ilişkilidir. Buradaki zihin bilginin farklı alanları arasında bağlantı kurmaktan, sayısız hayat formunu keşfetmekten mutluluk duyar. Her yerden bilgi toplanır. Toplanan bilgilerin daha büyük bütün içindeki yerini belirlemek için önemli çaba sarfedilir.

3.Evdeki burçlar ve gezegenler bizim zihinsel yapımızı ve tarzımızı tanımlar. Zihnimiz hızlı mı, yavaş mı, mantıksal mı, kaotik mi? Düşüncelerimiz özgün mü, yoksa çevremizdekilerin düşüncelerinin bir yansıması mı? Bu evdeki yerleşimler bilgiyle ilişkimize ve bilgi konusundaki tutumumuza da açıklık getirirler. Örneğin, 3.evinde Mars veya Koç burcu olan bir kişi, bilgi için kavga eder. Oysa, 3.evinde Ay olan kişiler bilgiyi kendilerine sağlayacağı güvenliğin bir aracı olarak görebilirler.

Erken çocukluk döneminde yakın çevremizi algılayışımızda nelerin etkili olduğunu 3.ev gösterir. Örneğin, 3.evinde Venüs olanlar çevrelerinden Venüs’e ait özellikleri algılarlar; uyumluluk, güzellik, vs. Doğal olarak, çevrede bulunan daha ahenkli ve hoşnut edici şeyleri öğrenirler. Satürn 3.evdeyse, çevrenin daha sınırlayıcı ve soğuk cepheleri algılanır. Kendini özgürce ifade etmek için, yeterince güvenli bir ortam hissedilmez.

Özetle; 3.evdeki yerleşimler hem yakın çevremize atfettiğimiz nitelikleri, hem de ondan aldıklarımızı gösterir. Kardeşlerimiz, amca ve teyzelerimiz, komşularımız, kuzenlerimiz ile ilişkimizi gösterir.


Buradaki yerleşimler bizimle kardeşlerimiz arasındaki ilişkinin doğasını da belirtir. Kardeşin gerçeğe uygun bir tanımına veya bizim ona yansıttığımız niteliklere işaret edebilir. 3.Evdeki Satürn; erkek kardeşimizle ilişkimizde güçlük ve çatışma deneyimleyeceğimiz veya onu soğuk ve sevgisiz gördüğümüz anlamına gelebilir. Kendimizin bu yönününü ona yansıtarak, ondan geliyormuş gibi yaşıyor da olabiliriz.


3.ev aynı zamanda okula başlangıç dönemini de açıklar. Okul, diğer insanlarla bir araya geldiğimiz sosyal bir ortamdır. Anababamızın söyledikleriyle başkalarının (öğretmen, akranlar gibi) söylediklerini karşılaştırma fırsatı sunar. Erken buluğ dönemi de bu evle ilişkilendirilmiştir.


Bazen 3.evde bir çok gezegenin varlığı, yetişme döneminde sık sık çevre değiştirmeye işaret edebilir. Bu yer değiştirmelerin kişi üzerindeki etkisi, haritanın kalan bölümüne göre değişecektir. Bazı kişiler olağanüstü bir esneklik ve kolaylıkla farklı durumlara uyum sağlama yeteneği geliştireceklerdir. Diğerleri ise, yerleşmiş düzenden zorla koparılıp uzaklaştırılmanın acısına karşı daha savunmacı bir tutum içine girebileceklerdir.

 
Başarılı Uygulamaları: Hatasız, yalın, önyargısız kavrayış; zihinsel esneklik; tarafsız ve kapsamlı bilgi aramak ve toplamak için sözel ve entelektüel kanallarla dünyayı araştırma kapasitesi; bilginin daha büyük bütün içindeki yerinin farkında olmak ve bu çerçevede başkalarıyla paylaşmak; canlı iletişim kurmak; sağlıklı bir sağduyu; kendini iyi ifade etmek; duruma uygun hareket kabiliyeti.

Başarısız Uygulamaları: Entelektüel ukalalık; pratik olmayan soyut düşünceler; palavracılık, gevezelik, dedikodu; sık değişen hedefler; odaklanmamış merak; bir kısır döngü içinde koşturup durmak; aşırı yorulma nedeniyle zihinsel dağınıklık; önyargılı algılamalar; savunmacılığa, aşırı akılcılığa ve çok konuşmaya neden olan belirli bir dünya görüşünü koruma dürtüsü.
 

3. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:


Klasik Astrolojide:
Eskiler, Yükselen’e açı yaptığı için güçlü bir konum olarak değerlendirmişlerdir. Erkek kardeşlerin talih ve kısmetlerini gösterir. (Manilius)

Ay, bu evde mutludur. Eğer değişken bir burçta yerleşmişse, sık seyahat, sürekli oraya buraya koşuşturmak demektir. İkizler ve Mars güçlüdür. Ancak Mars’ın Satürn’le kavuşum yapmamış olması gerekir. Bu evdeki yoğunluk sık yer değiştirmeye işaret eder. (Lilly)

Medikal Astrolojide: Omuzları, kolları, elleri ve parmakları temsil eder.

Saat Astrolojisinde: Danışanın mali veya işle ilgili sorularında olumsuz görünümdeki bir 3.ev yazılı belgeler, senet ve kontratlarla ilgili zorluklara işaret eder.

İlişki haritalarında: İletişim problemlerini, zihinsel uyum potansiyelini gösterir. Mars, tartışma eğilimi ve kırıcı ifade; Satürn, iletişim becerisi eksikliği anlamına gelebilir.
Dedikodu ve ziyaretçiler evi. Olumsuz bir görünüm istenmeyen bir ziyaretçi ya da haber anlamına gelebilir. (Ivy Goldstein-Jacobson)


Dünyasal Astrolojide: Ulusal propaganda, söylentiler; ülkenin iletişim vasıtaları (telefonlar, posta servisleri), basın ve yayın (gazeteler, televizyon, edebiyat); ulaştırma sistemi, kara taşımacılığı, demiryolları, karayolları, su taşımacılığı, deniz yolları, yer altı şebekeleri, metro ağı, eğitim sistemi (okullar); kamu oyu; konuşma özgürlüğüyle ilgili konular; uluslararası ve yaygın diller; komşu ülkeler; uluslararası anlaşmalarla ilişkili belgeler.


Ticarette: Yazılı belgeleri, senetleri, satışla ilgili kontratları, sözleşmeleri temsil eder.


Çeşitli Olaylarda: Hareketi başlatan tarafı gösterir. Olumsuz bir yerleşim, teklif sahibinin yalan söylediğine işaret edebilir (Barbara Watters).

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

3.Evi kesen burç

3.Ev içindeki gezegenler ve bunların açıları

2.Evin  son 5 derecesindeki gezegenler

3.Evin yöneticisinin burç ve ev konumu

3.Evin yöneticisinin açıları

Evlerdeki yolculugumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1852.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Close