4. Ev

” Dünyadaki tek gerçek güvenlik kendi içimde hissettiğim güvenliktir. “

Liv Ullman

Geleneksel İsmi: Yuva Evi

İlişkili Burç: Yengeç

İlişkili Gezegen: Ay

Sınıflandırması: Su, köşesel, dişil

Karşıtı : 10. ev

Yönü: Kuzey

Anahtar Kelimeler: İçinde dünyaya geldiğimiz yuva ve oradaki koşullar, ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, atalar, soy ağacı, baba (kimi astrologlara göre anne) imajı, ev, aile, varoluşumuzun temeli, ailenin psikolojik etkisi, çocukluk koşullanmaları, vatanseverlik, köklere bağlılık, ailenin varlıkları (mal, mülk, emlak, para), atalardan gelen miras, tüm bina ve yapılar, doğal kaynaklar, yeraltı zenginlikleri, gizli ve keşfedilmemiş varlıklar, çiftçilik, toprakla ilgili meslekler, bilinçaltı zihin, gömülü duygular, özel hayat, bir konuda en son durum, işin sonucu, hayatın/herşeyin başlangıcı ve sonu, boğulma, dibe vurma, ölüm süreci, cenazeler, mezarlıklar.

Şimdi artık durup önceki üç evde öğrendiklerimizi özümseme zamanıdır. 4.evin başlangıç noktası, haritanın en altındaki noktadır. Bu nedenle ‘ayakucu’, ‘geceyarısı noktası’, ‘astrolojik nadir’ gibi isimlerle anılır. Latince adı ‘Imum Coeli’ (IC) dir. Bu noktadan itibaren görevimiz, parçalarımızı içsel bir merkez (ben) etrafında bütünlemektir. Buradaki  ‘ben’ kavramı,  bundan sonra bizim kimliğimizin temeli olacaktır. Bu evde bulduklarımıza göre içsel yuvamızı yapılandıracağız.

Bazı insanlar, yaşamları boyunca yeni bilgiler toplamayı sürdürürler. Asla köklenmek ya da bütünlenmek için durmazlar (Çok fazla 3.ev, yetersiz 4.ev uygulaması).

Gündelik koşuşturma içinde gördüklerimizle, yaptıklarımızla, gelgeç duygularla öylesine hemhal oluruz ki, gören, hisseden, eyleme geçen ‘ben’i unuturuz. Farkındalığımızı geçici deneyim nesnelerinden çekip, onun altta uzanan ve tüm deneyimlerin asıl öznesi olan ‘ben’ ile bağlantısını yeniden kurduğumuzda, karşılaştığımız şey ayakucu noktasındaki burç ve 4.evdeki gezegenler tarafından açıklanır.

4.evin en etkili uygulaması ‘ben buraya aitim’ hissidir. Bu his tüm düşünce, duygu, eylem ve algılara bir bütünlük (birlik hali) getirir. Biyolojik olarak kendimizi besleyip devam ettirmemize benzer şekilde, 4.ev de ‘ben’ in bireysel özelliklerini sabit bir yapı içinde tutmaya hizmet eder.

12 ev arasında en subjektif olanıdır. Burası en içteki merkezimizdir. Ben’imizin tekrar eyleme geçmeden önce dinlenmek üzere dönüp geldiği yerdir. Bu nedenle, geleneksel olarak yuva, ruh ve varlığın kökleri ile ilişkilendirilmiştir. Amerikan yerlileri bir kişiyi evinize davet ettiğinizde ona ruhunuzu açtığınıza inanırlar.

Bizim dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüzün tersine, içimizin derinliklerinde nasıl biri olduğumuzu tanımlar.

Aile yapımızı, köklerimizi, bunların bizim üzerimizdeki etkisini açıklar. Buradaki burç ve gezegenler bizim içinde dünyaya geldiğimiz aile atmosferini ortaya koyar. Psikolojik aile mirasını, kendi ırkımızdan veya etnik kökenimizden kaynaklanan niteliklerimizi gösterir. İnsanlık tarihinin ve ırkımızın bizim içimizde hâlâ mevcut evrimsel veçhelerini açıklar.

4.evde Satürn veya IC’de Oğlak varsa soğuk, katı kuralları olan veya muhafazakar bir ev atmosferine işaret edebilir. Venüs veya Terazi sevgi ve uyumun ilk ailemizde önemli değerler olduğu ve bu değerlere bağlılık duyup, bunları takdir edeceğimiz anlamına gelebilir. Ay veya Yengeç yuva ortamıyla kolaylıkla kaynaşırken, Uranüs veya Kova kişiyi bir yabancı gibi hissettirir, kişi bu aileden kurtulacağı günü hayal eder.

Geleneksel olarak 4.ev, yöneticisi Yengeç ve Ay nedeniyle anneyle, 10.ev ise (yöneticisi Oğlak ve Satürn) babayla ilişkilendirilmiştir. Çoğu astrolog bu görüşü benimser. Fakat bunun tersinin, yani anneyle ilişkilerin 10.evle, baba imajının ise 4.evle örtüştüğü pek çok harita görülmüştür. Veya bir kadın haritasında 4. ev baba, bir erkek haritasında 4. ev anne olarak kabul edilir. Sonuç olarak, her üç düşünce biçimine de uyan somut örnekler vardır. Uygulamada, danışanla yapılan görüşmeden sonra, hangi ebeveynin hangi evle ilişkilendirileceği anlaşılabilir.

4.ev, ilişkilendirilen ebeveynin gerçek kişiliğini tam olarak yansıtmayabilir. Bazen çocuğun o ebeveyni algılayış biçimini, onunla olan deneyimlerini açıklar. Çoğu zaman, çocuğun doğum haritasındaki ebeveyn imajıyla ebeveynin doğum haritasında karşılık gelen yerleşimler uygunluk içindedir. Şöyle ki, çocuğun 4.evinde Satürn varsa, ebeveynin haritasında Güneş Oğlak’ta, Oğlak Yükselen veya Güneş-Satürn kavuşumu olabilir. Uyumsuzluk varsa; çocuk ebeveyni gerçekte olduğundan farklı bir şekilde görme eğilimindedir. Bu durum ebeveyn üzerinde dönüştürücü bir etki yaratabilir. Çocuk ebeveyni sevgisiz bir insanmış gibi algılıyorsa, ebeveyn zaman içinde hissettiği hayal kırıklığı nedeniyle çocuğa karşı daha sert bir tutum geliştirebilir.

4.ev ilk ailemizde bizi zorlayan ana/baba ilişkimizce aktive edilen arketiplere (mağdur, savaşçı, vb.) işaret edebilir. Evde ne tür bir atmosfer yaratıyoruz? Kendimize neleri çekiyoruz? Ev ortamındaki hangi niteliklerle en doğal biçimde rezonansa giriyoruz?

Bu ev başlangıçlarla olduğu kadar sonlarla da ilgilidir.

Bir sorunu en nihayetinde nasıl çözdüğümüzü açıklar. Venüs; titiz ve adilane biçimde sonuçlandırır. Satürn; geciktirici veya engelleyici olabilir. Ay ve Neptün; sessizce sıvışır. Mars ve Uranüs; yaygara koparabilir.

Hayatın ikinci bölümündeki (emelilikten sonraki) koşulları da gösterir. En derinimizde ne varsa, son yaklaştıkça ortaya çıkar. En derin ve en özel motivasyonlarımızın hayatımızın daha  sonraki  yıllarında ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Bunun en uçtaki örneği, ölüm döşeğinde yapılan itiraflardır.

Psikoterapi, kendi hakkımızda düşünme, çeşitli meditasyon biçimleri veya bizi kendimize, iç dünyamıza yönelten herhangi bir şey, bir olay 4.evdeki enerjileri yüzeye çıkarır; bu enerjileri hayatın daha erken bir döneminde fark etmemize neden olur. Bu evdeki zor yerleşimlerle, fazla gecikmeden, hayatın daha erken bir döneminde yüzleşmek ve bunları sağaltmak önemlidir.

Başarılı Uygulamaları: Bilinçaltı korkularımızı ve arzularımızı bütünüyle anlamak; dış etkilerden bağımsız, huzur dolu bir iç sığınak (yuva) kurmak;  aile ve yuva anlamında kök salmak; iç benliğimizi dış dünyada takındığımız maske ile dengelemek (öz düzenleme).

Başarısız Uygulamaları: Nevrotik, doyumsuz ve saplantılı davranışlara neden olan, psikolojik anlamda, kendini tanıma eksikliği; çekingenlik; dünyadan çekilme noktasında kendini analiz etme ve kendiyle uğraşma; çocukluk koşullanmalarına takılıp kalma; anne rahmine geri dönme arzusu.

4. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda  belirtilmiştir:

Klasik Astroloji’de:

Satürn’ün mabedi (Manilius)

Ruhlar; mabetteki hayat; ün (Bazı klasikler)

Gizli ve keşfedilmemiş varlıklarla ilgili her şey (Firmicus)

Satürn, mesken sıkıntısına, ev/aile yoksunluğuna; Pluto, malı mülkü etkileyen vandalizme ve suç dalgalarına; Uranüs, Neptün ve Jüpiter kavuşumlarından kaynaklanan zararlı görünümler malın, mülkün, ailenin fırtına, sel veya depremde kaybedilmesine işaret edebilir. Su ve gaz endüstrisine ait boruları gösterir. (Watters)

Uranüs’ün özellikle olumsuz bir etkisi vardır. Su kaynaklarıyla ilgili sorunlar, madencilik faciaları, kamu binalarında patlamalar gibi. Hükümet, tarım, madencilik ve toprak değerlerinin vergilenmesi, Uranüs altında daha sorunludur. 10. eve karşıt konum olduğu için, düzene, iktidara muhalefeti, iktidar karşıtlarını gösterir. Vali/kaymakamı gösterir. Savaş haritalarında saldırıya maruz kalan şehir/kasabayı gösterir.(Raphael)

Toprağın kalitesi ve doğasını gösterir (verimli, bataklık, çorak, ormanlık, vb).

Yeraltı zenginliklerinden sağlanan kazançlar. (Lilly)

Genelde ebeveynleri, özellikle de (ortaçağ’da) babayı temsil eder.

Yengeç ve Güneş için güçlü bir yerleşimdir. Babanın soylu bir karakteri olduğunu gösterir.

Gündüzleri Güneş, geceleri Satürn baba soyunu temsil eder.

Yükselen’e kare açı yaptığı için güç ve dayanıklılık ifadesidir.

Medikal Astroloji’de: Göğüs bölgesini, mideyi, rahmi temsil eder. Kişinin en son hastalığını gösterir. Ölümle bağlantısı bu evi decumbiture haritalarında zayıf bir yerleşim yapar.

Saat Astrolojisi’nde:  Danışanın babasını; satılık mülkü; kiralama anlaşmalarını (kiracılar 6.evde); bina ve bahçelerin niteliklerini ve sınırlarını; kayıp kişi/eşyalarla ilgili sorularda görünenin altındaki gerçek durumu; cinayet vakalarında, cesedin bulunduğu yeri; bir işin sonucunu (iş hangi evle ilgiliyse, o evden itibaren 4.ev bakılır) gösterir.

Dünyasal Astroloji’de: Toprak, toprağın sahipleri, tarım işçileri, tarım ürünleri, toprak mahsulleri, çiftçilik, madencilik endüstrisi, binalar, mal piyasası hakkında bilgi verir.

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Eylemi başlatanla ilişkilidir.

Ticarette: Alıcının 4.evini temsil eder.

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

4.evi kesen burç

4.evin içindeki gezegenler, bunların açıları

3.evin son 5 derecesindeki gezegenler

4.evin yöneticisinin burç ve ev konumu

4.evin yöneticisinin açıları

Evlerdeki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1852.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Close