4 Şubat 2023 – Güneş-Uranüs Karesi

Özgür olmayan bir dünya ile baş etmenin tek yolu, o kadar özgür olmaktır ki, sırf varoluşun bile bir başkaldırıdır.” Albert Camus

Güneş Kova burcundaki yolculuğuna devam ederken, bugün Boğa’daki yöneticisi Uranüs ile zorlayıcı bir kare açı oluşuyor. Sabit burçlarda meydana gelen bu kare açı ile gelişimi kısıtlayan herhangi bir şeye tepki olarak, alternatif bir yol izleme konusunda inatçı bir ısrar söz konusu olabilir. “Birey” olarak kendini ortaya koyma isteği; güvenli, bilindik maddesel değer anlayışından özgürleşme ile çatışabilir. Kişiselliği aşarak farklılığı ortaya koymanın zorlaşması gerilim yükleyebilir. Bu gerilim, elektriksel yükünü aniden şimşek etkisi ile boşaltabilir.

Bilinenden özgürleşme isteği ile toplumun benimsediği alışılageldik değer anlayışına, maddesel dünyada güvenceye, sahip olmaya ya da para kazanmaya yönelik geleneksel sistemlere isyan edilebilir. Olumsuz anlamıyla karşı çıkılan değerlerin yerine herhangi bir alternatif getirilmezse, bir değer karmaşası ile topluma yabancılaşmak söz konusu olabilir. O zaman bozguncu bir halde, tuhaf, sinirli, ne yapacağı belli olmayan bir tutumla görünür olmaya çalışılabilir. Yani, yenilikçi, ilerici fikirlerle geleneksel değerler sistemine ışık tutmak yerine, aslında buna boyun eğilmiş olunur. Toplumu ve insanlığı ileriye taşımak amacıyla farklılık ortaya konulamazsa, anlaşılmaz, uygulanamaz teorilerle sırf isyan etmek için mevcut değer sistemi, güvence anlayışı toptan reddedilebilir ve yıkılmaya çalışılabilir.

Olumlu anlamıyla, insanlığı ileriye taşıyabilecek bize ait alternatif kaynaklara sahip çıkarak, bunlara ışık tutulabilir. Bize özgü, bize ait bu kaynakları ve yetenekleri kullanarak, yenilikçi, sıra dışı, sadece maddiyata dayalı olmayan bir güvence ve değer anlayışı ile düşünülmemiş şeyler akıl edilebilir. Çağın ötesinde bir güvence ve değer anlayışı toplumda kabul görmese dahi, birey olmanın bilinci, topluma katkı sağlama ve insanlığı ileriye götürme amacı ile istekler savunulabilir. Önemli görünen meseleler için mücadele verilebilir. Bu sayede, sosyal iyileşmeye yönelik pratik, kullanışlı, uygulanabilir buluşlar/teoriler ortaya koyulabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

.

İllüstrasyon: Norman Duenas – The Overthinker

.

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Close