5 Şubat 2024 – Merkür’ün Kova burcuna girişi ve Plüto Kavuşumu

Bugün Merkür Kova burcuna girdikten hemen sonra Plüto ile kavuşuyor. Merkür Oğlak burcunda temkinli bir düşünce tarzını ifade ederken Kova burcu ile özgün bir düşünce tarzı söz konusudur. Kova burcunun klasik yöneticisi Satürn ve modern yöneticisi Uranüs’ü düşündüğümüzde Merkür bilgiye açık olur ve yeni fikirler, teknolojiler akıl edilebilir. Merkür Kova’dayken şimşek gibi gelen parlak fikirler aslında hızlı rasyonel mantığın bir yansımasıdır. Öte yandan düşüncelerin ve algıların hızlanması ile dinlemek Merkür Kova’dayken kolay olmayabilir. Olumsuz anlamda kararlı ve inatçı bir şekilde fikirleri savunurken, başkalarının düşünceleri banal gelebilir. Merkür Kova burcundayken bilinenden farklı bir haliyle bir konu algılanabilir. Öğrenmenin, anlatmanın, konuşmanın farklı yöntemleri gündeme gelebilir. Herkesten farklı bir vizyon ile görüşler ifade edilebilir. Bu farklı vizyon ideal bir dünya veya toplum tasavvur etmeye yardımcı olabilir. Ancak fikirler sadece teoride kalıp uygulamaya konulamadığında, insanlara dahil olmadan uzaktan bakıp ahkam kesilebilir. Tarafsız olma hali abartılarak gereğinden fazla mesafe alarak problemlere çözüm aranabilir. Böylece bütünün asıl anlamından kopulabilir. Tutarsız, soyut, anlamdan kopuk, eklektik fikirler ile uçuk teoriler havada uçuşabilir. 05 Şubat’ta 0° Kova burcunda meydana gelen Merkür Plüton kavuşumu, 21 Aralık 2020’deki 0° Kova burcundaki Jüpiter-Satürn kavuşumunun altını çiziyor. Jüpiter-Satürn kavuşumuyla başlayan yeni dönemde nasıl ilerleneceği konusunda derin bir sorgulama, analiz söz konusu olabilir veya olumsuz anlamda iletişim, çıkar için, güç için manipüle edilebilir. 21 Aralık 2020’deki Jüpiter-Satürn kavuşumunun meydana geldiği derecedeki Merkür-Plüto kavuşumu ile Kova burcunun ilerici, özgün, bilinenden farklı olan hakkında bilgi verme ve alma yeteneği, geniş bir vizyondan belirli bir meselenin özünü görmeyi sağlayabilir. Bir fikrin özü derinlemesine algılanabilir ve bu durum algıda iç görü sağlayabilir. Kova burcundaki ilk Merkür-Plüton kavuşumu olmasından ötürü aslında bu süreçte vadesini doldurmuş eski düşünce sistemlerini bırakıp, şu anda süregelen gerçeğe bakmak ve olmakta olanın özü ile yüzleşmek, çıplak gerçeği bir farkediş söz konusu olabilir. İnsanlığı ileriye taşıyacak yeni fikirler ve idealler gündeme gelebilir. Veya insanlığın üzerinde güç sahibi olmak için iletişim teknolojileri birer araç olarak kullanılabilir. Yeni iletişim araçları ve buluşlar gündeme gelebilir. Miadını yitirmiş bir düşünce biçimi yok olurken, yerine yeni olanın tohumu atılabilir. Eski problemlere tarafsız, yeni bir bakış açısı ile bakılabilir. Bilinenden farklı fikirler ile yepyeni çözümler elde edilebilir.
Astroloji Dergisi/ Yazan: Deniz Bayraktar Bural
İllüstrasyon: Brain with braces imagery – ChatGPT
Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close