6-9 Aralık – Merkür ve Venüs’ün Jüpiter’e kareleri…

Bugün Yay ve Balık’ın 29°’lerinde Merkür ve Jüpiter karesi oluşuyor. Merkür’ün hemen ardından, ayın 9’unda, Venüs aynı anaretik derecede Jüpiter ile kare açı yapıp Yay’dan çıkacak.

Bu karelerin anaretik derecede oluşuyor olması iki burcun da gölge yönlerinin daha fazla etkin olup var olan gerilimi arttırabileceğini söyleyebiliriz.

Yay’ın gölgesi olarak pervasızca kendi bildiğine inanma ve ölçüsüzlük söz konusu olabilir. Bu süreçte burnunun ucundakini algılayamamaktan ötürü ya da aşırı hoşgörü göstererek çözüm gerektiren sorunlardan kaçış söz konusu olabilir. Kibir görülebilir. Aşırı konuşmak, pireyi deve yapmak, bu esnada başkalarını veya kendini dahi duymamak, düşüncelerin dağılması ve “an içinde” konuşulanı dinleyememek dolayısıyla ana konuyu ıskalamak söz konusu olabilir. Tüm bunlar olurken yaşamın gerçeklerinden uzak ideallerle, uzak bir geleceği düşünerek gerçeklerden kaçmak kriz yaratabilir. Eğer kendi bildiğimizin tek doğru olduğuna inanıyorsak, başkalarının söylediklerini dinlemek daha da zorlaşabilir. İletişimde bol miktarda genelleme, çokça içi boş laf, vaaz etme, yapacağından fazlasına söz verme görülebilir. Öte yandan 7 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcuna geçişiyle kafamızdaki düşünceleri yönetmek, olayları daha gerçekçi şekilde algılamak, iletişimde daha az, gereken kadar laf etmek mümkün olabilir. 9 Aralıkta Venüs Jüpiter karesinin kesinleşmesiyle ölçüsüz bir iştah, savurgan bir tutum sergilemek söz konusu olabilir. Eğlenmek ve sosyalleşmek isterken haddinden fazla bir iyimserlikle aşırı para harcamalarına, savurganlığa dikkat etmek gerekebilir. Birçok deneyime iştah duymak ancak neyin doğru hissettirdiğini seçmede zorluk yaşanabilir. Sevgiyi deneyimlemeye duyulan arzuyla, o deneyimin gerçek anlamını özümsemeden bir diğerine geçmeye, yani açgözlülüğe dikkat etmek gerekebilir. Barışı düşünürken barışı sağlamak için şu anda atılması gereken adımları düşünmek yerine, uzak gelecekteki barış ideali ile, zihin sadece boş laf üretebilir. Barışın, sevginin ve uyumun anlamlarına değer verilse bile bunları sağlamak için bir çerçeve, sınır belirlemek kolay olmayabilir veya barışın gelecekte yüce bir güç tarafından sağlanacağına dair bir inanç duyulabilir, sorunlar sadece bu güce havale edilebilir. Dünyevi gerçeklikte ulaşılması mümkün olmayan ulvi ideallere yönelmek yerine, bu gün burada bizden farklı olanları, farklı inanç ve idealleri olanları, farklı düşünenleri yargılamadan kabul ederek, bunların hepsinin bir bütün olduğunu anlayarak, bunlar arasında uyum yaratarak, hoşgörü, şefkat, merhamet ve anlayışla, barış ve sevgiyi deneyimleyebiliriz.

Evrenin önümüze getirdiği olaylara, deneyimlere dikkat ederek, kabul ederek mevcut yargılarımızın, ideallerimizin, fikirlerimizin, prensiplerimizin ne derece yaşamın gerçekliğine, evrenin planına uygun olduğunu sınayarak gerekirse bunları esnetmek, değiştirmek ve akışa daha uygun hale getirmek yararımıza olur. “Bir”lik duygusuyla, evrenin düzenine duyulan inançla farklılıkları deneyimleyerek, sentezleyerek herkes için barış sağlanabilir.

Astroloji Dergisi/ YazanDeniz Bayraktar Bural

.

Resim: “Underwater Angel” Ashwika Kundan Vobbilisetty (12 Yaşında)

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar, İlhan Yayınevi, 2008

Close