6. Ev

“Zamanında bir adım atmayan tembel,

sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.”

Giovira

Geleneksel İsmi: Hizmetkarlar Evi

İlişkili Burç: Başak

İlişkili Gezegen: Merkür

Sınıflandırması: Toprak,son,dişil

Karşıtı : 12. ev

Yönü: Kuzeybatı-Batı

Anahtar Kelimeler: Günlük işler, günlük hayatın düzeni ve ritmi, maddesel dünyanın zorunlulukları, görevler, hizmet, çalışma, çalışma ortamı, tarzı ve yöntemleri, çalışmanın sonuçları, çalışanlar, gündelik iş yaşamı, iş arkadaşları, iş yeri, işin içeriği, verimlilik, kendini adama, hüner geliştirme, ustalık-çıraklık, fiziksel sağlığına tehdit, sağlık bilinci, hastalığa yatkınlık, ruh, beden ve zihin arasındaki ilişki, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, besinler, giysiler, hijyen, küçük hayvanlar, yok olmanı isteyen düşmanlar. 

6.ev, 5. evi izler ve bize doğal sınırlarımızı belirleme, daha net bir kendimizi tanımlama ve hatalarımızı düzeltme ihtiyacını gündeme getirir. 5.evde kendimizi ifade etmekten sevinç duyduk. Özel biri olma, ‘en tepeye çıkma’ arzumuz güçlüydü. Fakat ne zaman, nerede durmamız gerektiğini bilmiyorduk. Sürekli oyun oynayıp, ödevlerimizi yapmıyorduk. Oysa Edison’un da dediği gibi dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir. 

6.ev, zihin ve duyguların iç dünyası ile, dışarıdaki formlar dünyası arasındaki ilişkiyi keşfeder. Analiz eden sol beyin aktivitelerine hizmet eder. Dünyayı bize uyan ve uymayan diye tanımlarız. 

Geleneksel 6.ev konuları, örneğin sağlık, çalışma, hizmet, ihtiyaçlara uyumlanma, zihin ile beden arasındaki bağlantıdan kaynaklanır. Hayatın sınırlar içinde yaşanması gereği, temel bir gerçekliktir. Hepimiz yemek yemek, diş fırçalamak, faturaları ödemek gibi günlük ihtiyaçları karşılamak zorundayızdır. Yerine getirilmesi gereken gündelik işler, hayatımızı düzene sokmamıza ve bir rutin oluşturmamıza yardımcı olur. Seçme özgürlüğünün tetikleyebileceği varoluşsal kaygıdan etkilenmememizi sağlar. Bir işimiz vardır ve nerede olmamız gerektiğini biliriz. Bu evin talep ettiği düzenleme ve iyileştirmelerle, yalnızca, olabileceğimiz ve olmamız gereken duruşa sahip oluruz. 

6.evdeki gezegenler ve burçlar, iş ve çalışmayla ilgili konuları açıklar. Potansiyel olarak en iyi yapabileceğimiz işlere işaret edebilir. Örneğin, Jüpiter veya Yay için seyahat acentalığı; Ay veya Yengeç için çocukların bakımına yönelik işler; Neptün veya Balık için köşedeki meyhanede kafayı çekmek anlamına gelebilir. Aslında, buradaki yerleşimler, daha çok, iş görme biçimimizi gösterirler. Satürn veya Oğlak varsa, harita sahibi kuralları net biçimde tanımlanmış, istikrarlı işleri tercih edecektir. Bu işler, yavaş tempolu fakat devamlı işlerdir. Uranüs veya Kova, zamana bağlı olarak çalışmaktan nefret eder, üstünde onu sürekli denetleyen bir patron istemez. 

İş arkadaşlarıyla ilişkilerin doğası bu evdeki yerleşimlerle açıklanır. Venüs veya Terazi, işyerinde birine aşık olabilir. Pluto veya Akrep, hile ve karmaşık ilişkiler olabilir. 

6. ev yeryüzünde yararlı ve verimli bir şekilde yaşayabilmek için nasıl çıraklık yaptığımızı ve ustalaştığımızı gösterir. Eğitim açısından düşündüğümüzde bu alanı meslek okullarına benzetebiliriz. Buradaki gezegenler ve burçlar bizim akıl hocamıza, ustamıza nasıl yaklaştığımızı gösterirler. 

6.ev, 3.eve kare açı yaptığından, kardeşler veya çocukluktaki akran ilişkilerinde çözümlenmemiş sorunlar, burada, iş arkadaşlarıyla, tekrar su yüzüne çıkar. İş ilişkileri vasıtasıyla kendimizi eşitsizlik ilişkileri (üst-ast) içinde buluruz. Bu ev, 7.evde oluşturacağımız eşitlik ilişkilerinin prova alanıdır. Otoriteyi nasıl dağıtıyoruz, burada deneyimlemeye başlarız. 

Arabamızı tamir eden ustayı, doktorumuzu, onun sekreterini, kapıcıyı, marketteki kasiyeri, esasen bize bir şekilde hizmet eden herkesi tanımlar. 

Zamanı kullanma biçimimizi, gündelik hayatta mutlu biçimde iş görmek için ihtiyaç duyduğumuz atmosferi gösterir. Günlük işlere yönelttiğimiz enerjiyi açıklar. Mars, evi, bir ‘tornado’ gibi temizleyebilir. Neptün ise, temizlik fırçasını bıraktığı yeri hatırlamaya çalışır. 

Sağlık, 6.evin diğer bir ana temasıdır. Sağlık ile çalışma arasındaki ilişki zaten çok açıktır. 6.ev, zihnimizi, bedenimizi ve duygularımızı uyumlu biçimde biraraya getirerek çalıştırmamızı talep eder. 6.evleri vurgulanmış kişiler, sağlık ve ‘fitness’ konularına özellikle ilgi duyar, hatta bazıları takıntı haline getirebilir. Yine de, bir çok mükemmel hekim ve şifacıda 6.ev vurgusu güçlüdür. Bu kişiler, geleneksel tıpta olduğu kadar, homeopati, osteopati, herbalizm, masaj, akupunktur gibi tamamlayıcı tıp alanlarında da uzmanlaşabilirler. 

6.ev, bazı hastalıkların altında yatan psikolojik problemlere işaret edebilir: Satürn, gündelik hayatı yaşamada katılığa, dolayısıyla artrit’e neden olabilir. Mars, hayatın içine sabırsızlıkla dalıp, kendini tüketircesine çalışmayı sürdürürse, sonrasında yüksek tansiyon teşhis edilebilir. 

Başarılı Uygulamaları: Kişinin başkalarına faydası ve kendisine anlamı olan bir hüner geliştirme yoluyla doyum sağlaması, zihin-beden uyumu, benliğin bütünlenmesi. 

Başarısız Uygulamaları: Kişinin kendisine anlamlı gelmeyen uğraşılarla sürekli meşgul olması; tekdüze iş: bordro mahkumluğu; önemli ilişkilerde, küçük düşürücü, ikincil roller üstlenmek, zihin-beden dengesizliği, hastalık. 

6. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: Klasik Astroloji’de:

Kötü talih evi. Sefalet, meşakkat ve felaket. (Manilius)

Fiziksel dermansızlık ve hastalık.(Firmicus)

Aşırı çalışma. Mülkün kaybı (Olumsuz açılar varsa). (Al-Biruni)

Kiracılar, köleler, küçük hayvanlardan elde edilen kar/zarar, çobanlar, hayvan bakıcıları. (Lilly)

Yükselen’e açı yapmadığı için talihsiz bir konum olarak kabul edilir. Mars burada mutlu, Başak ve Merkür yöneticidir. Başarılı hekim ve şifacıların haritalarında Venüs ve Mars, genellikle 6.evde, kavuşum yapar.(Lilly)

Günlük işleri kolaylaştırmak için kullanılan ev aletleri. Baba tarafından akrabalar (4.evden itibaren 3.ev). Zayıflıklar ve bağımlılıklar. Üzüntü. Sağlık endüstrisinde çalışanlar. (Houlding)

Medikal Astroloji’de:

Özellikle karnın alt bölümünü ve bağırsakları yönetir.

6. ev, hastalığın başlıca göstergelerinden biridir. Buradaki koşullar, yönetici gezegen veya içindeki herhangi bir gezegen, hastalığın doğasını, fizyolojik veya psikolojik kökenini tanımlar. Geri giden gezegenler, hastalığın tekrarlayacağına işaret eder. Yükselen’in yöneticisi güçlü, 6.evin yöneticisi zayıfsa, harita sahibi, hastalığı yenecektir. Saat Astrolojisi’nde:

Danışanla ilişkilidir.

Bu evdeki Satürn, fazla çalışma fakat az takdir/ücret demektir. (Goldstein-Jacobson)

Yaşlı bir akraba, bir hizmet eden, hemşire, ev hayvanı veya kiracıya ilişkin problemlere işaret edebilir.

Arkadaşların ölümü hakkında bilgi verir 11.evden itibaren 8.ev). (Simmonite) 

Dünyasal Astroloji’de: Ülkenin yiyecek rezervlerini; hububat ve çiftçilik endüstrisini; kamu kayıtlarını tutanları; kütüphaneleri; muhasip ve saymanları, arşivcileri; genelde çalışan sınıfları (memurları, silahlı kuvvetler mensuplarını, halka hizmet ettiklerinde polisleri); işçi partisini; fabrikaları; işçi sendikalarını; sosyal sigorta hizmetlerini; işsizlik sigortasını; malüliyet aylığını; ulusal zafiyet, salgınlar ve yaygın hastalık dönemlerini açıklar.

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Eylemi başlatan tarafla ilişkilidir. Muhalifler için gizlice gönderilen ajan, casus ve özel dedektifleri temsil eder. 

Ticarette: Alıcı ve yatırımcıyla ilişkilidir.

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

6.evi kesen burç

6.evin içindeki gezegenler, bunların açıları

5.evin son 5 derecesindeki gezegenler

6.evin yöneticisinin burç ve ev konumu

6.evin yöneticisinin açıları

Evlerdeki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1862.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Close