7 Mart 2023- Satürn Balık burcuna giriyor

7 Mart 2023- Satürn Balık burcuna giriyor

Satürn bugün Balık burcundaki transitine başlıyor. Yaklaşık 3 yıl kadar bu burçtaki yolculuğu sürecek. Öncesine baktığımızda, Aralık 2017’den bu zamana kadar Satürn, Oğlak ve Kova transitleri boyunca kendi yöneticiliğinde hayli güçlüydü. Şimdi Balık burcu ile transiti ile aynen suyun bulunduğu kabın şeklini alması gibi Satürn de sınır belirleyebilir, karmaşaya bir yapı ve düzen getirebilir veya mevcut yapıların sınırlarının eriyip çözünmesine yol açabilir.

Tabloda Satürn’ün Balık burcundaki 3 yıllık transiti ve bu süreçteki yöneticilikleri yer almaktadır. Yöneticisi Neptün’ün bu süreçte ağırlıklı olarak Balık burcunda olmasıyla Satürn Balık transiti daha vurgulu hissedilebilir. Sınırların bulanıklaşması, gerçek ile olmayanın iç içe geçmesi, özlemler ile gerçekler arasında ayrım yapmakta zorlanma söz konusu olabilir. Nerede bilinçli aklın isteklerini bırakmak gerektiği, nerde evrenin düzenine güvenilmesi gerektiği karışabilir.

Satürn Balık burcundayken hayatın bize karmaşa ve bulanıklık olarak kendini gösterdiği konularda boğulmamak için belki de sonsuz ihtimaller denizinde yüzebilen bir yapıyı, yani kendi gemimizi inşa etmemiz gerekmekte. Her ihtimali düşünerek kontrol altına almak imkansız olduğundan, bilinmezliği kabul edip, problemler karşısında sınırlarımız ölçüsünde çaba ve sorumluluk ile yol almak faydalı olabilir. Dalgalarla beraber inip çıkarak, o anda rüzgarın estiği yöne göre dümene yön vererek, karşımıza çıkan durumlara adapte olabilir ve problemlere uygun çözümler yaratabiliriz. Bu şekilde esnek ama dayanıklı bir yapı ile hayatın akışında yol alınabilir. Bir başka deyişle, okyanusun enginliğinde sürüklenmek yerine burnumuzun ucunda duran görevlere, yapmamız gerekene odaklanmak, sorunlara gerçekçi ve pratik çözümler getirebiliriz. Böylece evrenle gerçek bir bütünleşme duygusu, kendini aşmak ve sonsuzluk duygusu söz konusu olabilir. Önümüzdeki zaman diliminde, huzur, şefkat ve fedakarlık göstererek, değişen koşullara göre bir sistem inşa edebilmek oldukça önemli gibi. Ancak bunu yaparken gerçekliği göz ardı etmemek gerek. Yani fantezi ile gerçek arasındaki sınırın nerde başlayıp bittiğini anlamak için çaba sarf etmek faydalı olabilir.

Kendi fantezi ve özlemlerimize göre hayatın akışına yön vermeye çalışarak gerçeklerden uzaklaşıldığında akıntının tersine giderek dağınık, korku ve endişelerin esiri olmuş kaskatı bir yapı oluşabilir. Böyle bir yapıda fantezilerimiz ve özlemlerimiz, gerçeklikle aramızda duran sınırı belirleyebilir. Bu durumdayken aslında fark etmeden kendimizi gerçeklerden geri tutmuş ve özlemlerimize hapsetmiş olabiliriz. Hayatın akışında olduğumuzu değil de akışın bize karşı olduğu duygusuyla aşırı hassas, kırılgan, çaresiz ve savunmasız hissedebiliriz. Aslı astarı olmayan korkular ve depresiflik görülebilir. Gerçeklerden kaçmak için çeşitli bağımlılıklar geliştirilebilir. Oysa gerekli çaba gösterilirse, kendi kendimizi hapsettiğimi sınırların farkına vararak bunlardan özgürleşebiliriz ve aslında bu sınırların ötesinde daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu içsel/sezgisel olarak bilebiliriz. Bunun ayrımına bir kez vardığımızda, yani evrenle bir bütün olduğumuzu anladığımızda, hayallerimizi gerçekleştirme yolunda önümüze çıkan sorunlar karşısında mağdur hissetmek, neyi yapamadığımıza üzülmek yerine, somut olarak yapabileceklerimize odaklanıp, sorumluluk üstlenebiliriz. Böylece içimizdeki kaosa bir düzen getirmek mümkün olabilir. Bu şekilde yapılandırma gücümüzü geliştirebiliriz. Hayallerin sorumluluğu üstlenilirse, özveri ve çaba ile ilhamı gerçeğe dönüştürmek mümkün olabilir. 20 Şubat 2026 Koç burcunda Satürn-Neptün kavuşumunu da düşünürsek, Neptün’ün Balık burcunda olacağı bu süreçte, mevcut bazı otoriteler, kurallar çözünebilir, silikleşebilir ve “bir”liğe dönük bir yapının olgunlaşma süreci yaşanabilir.

Satürn Balık transitinde denizlerin, okyanusların korunması ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Nitekim 20 yıllık bir müzakere ardından 52 ülkenin katılımıyla 5 Mart tarihinde yapılan bir antlaşma ile ilk defa dünya okyanuslarında biyo-çeşitliliği korumaya odaklanıldı. Ayrıca uyuşturucu olarak nitelendirilen ilaçlar için düzenlemeler getirilebilir. Bağımlılık yaratabilecek, gerçeklik algısını bozacak yapay zeka uygulamaları söz konusu olabilir. Komplo teorilerinin ardına sığınarak basit gerçeklerden kaçılabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim: Goldfish Bowl Art Print – Melek Art & Design

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close