ASTRO*CARTO*GRAPHY

YERİN NİTELİĞİGEZEGEN HATLARININ KİŞİSEL YORUMU

VERENA BACHMANN

Yılın özellikle bu döneminde, birçok insanın değişik ülkelerde seyahatte olduğu esnada, astrolojinin diğer zamanlarda fazla dikkate alınmayan bir boyutu önem kazanmaktadır. Bazılarının bir bölgeyi beğenmeleri, kendilerini orada rahat hissetmeleri ve enteresan deneyimler yaşamaları, diğerlerinin ise aynı bölgeyi zor ve zahmetli deneyimlemeleri her zaman bizi şaşırtmaktadır. Belki de öyle yerler vardır ki, insanda derin bir antipati veya korku uyandırır ve insan orada bulunmayı dahi göze alamaz. Bunun bir tesadüf veya kişisel seçim olduğu düşünülebilir. Ama Astroloji Yerin Niteliği ile ilgilenmektedir, bu Claude Weiss’in ‘Astroloji – bir Yer ve Zaman Bilimi’ adlı kitabının başlığında özellikle belirtilmiştir. 

Genellikle gezegenler ve etkilerini incelerken Zaman niteliği diyebileceğimiz olgu ile ilgileniriz. Astroloji, şimdiye kadar yegane bilim dalı olarak, Zaman’ı ölçerek Nicelik şeklinde açıklayabilme imkanına sahiptir. Astroloji ayrıca Zaman Niteliğini de tarif edebilmekte, yani belirli bir an’a ait aktüel enerjileri açıklayabilmektedir. Bu durum, genel konular arasında yer alan gökyüzündeki aktüel gezegen konumlarının o andaki etkili enerjilerinin sembolik tarifi için geçerlidir. Aynı zamanda doğumun Zaman Niteliğini oluşturan kişisel haritalar için de geçerlidir, ki bunlar her insana veya olaya ait enerji ve ruhsal yapıyı oluştururlar. Verilen bu örneklerin hepsinde yorum yaparken Zamanın boyutlarına dayanmaktayız.

Yalnızca az sayıda astroloji meraklısının farkında olduğu durum ise, astrolojide Bölge ve Yer’lerin de Niteliğinin tarif edilebilmesidir. Bunun için de birçok yöntem ve imkan mevcuttur. ‘Elle’ dergisinin bir sayısında burç astrolojisi kapsamında, örnek teşkil etmesi açısından bir burca iyi gelen veya hitap eden yerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada doğal olarak oldukça sadeleştirilmiş bir şekilde örneğin Yengeç burcuna adalar önerilmiş, Koç burcundakilere ise birçok aktivite sağlayan Yer’ler tavsiye edilmiştir.

Dünyanın bölge ve ülkelerini burçlara ve gezegenlere göre ayırarak, elde edilen verilerle araştırma yapan astrologların girişimleri Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Bazı veriler Nicholas Campion’un World Horoscopes adlı eserinde bulunabilir. Günümüzde de astrolojik yer haritası konusuyla ilgili araştırmalar mevcuttur, örneğin Almanya’da H.J.Andersens’in Astro-coğrafya’sı (Astrogeographie) ve Mundane Astrology (yazarları Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey)

Bu sistemlerin hepsinin ortak yanı belli bir Yer’e bir Nitelik vermeleri, bu Niteliğin herkes için aynı olması ve bu Yer üzerinde sadece farklı reaksiyonlar sergilenebilmesidir.

Jim Lewis tamamen farklı bir yol izlemiştir. O – seyahat etmeyi çok seven bir Amerikalı olarak – bir metot geliştirmiştir. Bu çalışmada kişisel doğum haritasındaki temalar dünya haritasına taşınmıştır. (bkz. Astrologie Heute No. 54 Jim Lewıs ile yapılan röportaj) Bilgisayar ile yaptığı hesaplama sayesinde, doğum anındaki her gezegenin dünyanın hangi bölgesine denk geldiğini ve bir ana eksende (Asc, IC, Dsc, MC) bulunup bulunmadığını saptamıştır. Örneğin gün doğarken Güneş Yükselen’de (Asc) bulunuyor olsun. Böylece öğle saatinde İsviçre de doğan birisi için, doğduğu anda Güneş’in dünyanın hangi bölgesinde yükseldiğini hesaplayabiliriz. Verdiğimiz örnekte bu bölge ABD nin doğu kıyılarındadır (ABD ile İsviçre arasındaki 6 saat farkdan dolayı, orada saat sabah  6.00 oluyor) Bu yöntemle bulunan Yer’ler Hat’ları oluşturuyor ve bunlar dünya haritasına yansıtılabiliyor. 

Demek ki böylece herkesin kişisel bir doğum haritasının yanısıra dünyanın değişik coğrafi bölgeleriyle kişisel bir bağı mevcuttur ve ‘Astro*Carto*Graphy’ diye adlandırılan bir harita ile bunlar açıklanabilmektedir.

Bu makalede söz konusu yöntemin detaylı tarifinden ziyade, böyle bir haritanın nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi bilgilerin aktarılabileceğini açıklamak istiyorum. Astro*Carto*Graghy’nin hemen hiç seyahat etmeyen insanlar için de faydalı olabileceğini burada belirtmek isterim. Çünkü ACG’mizde bulunan hatlar ve temalar doğrultusunda belli bölgelerde bulunan insanlar ve ürünlerle temas ederek de hareket edebiliriz. Yazının ilerleyen bölümlerinde bu konuya ayrıntılı olarak yer verilecektir.

ASTRO*CARTO*GRAPHY NASIL KULLANILIR?

Öncelikle konunun meraklılarına böyle bir haritanın nasıl kullanılacağı açıklanacaktır. Şekil 1’de Bayan X’e ait olan harita örnek olarak ele alınacakır. Eğer belirlenen anda bu yerde bulunmuş olsaydık, ana eksende (Asc, Desc, MC, IC) yer alabilecek olan tüm gezegen pozisyonları haritada çizgi şeklinde işaretlenmiştir. Verilen örnekte Güneş/Asc hattının Batı Almanya’nın İsviçre/Fransa sınırı boyunca ve Afrika’dan geçtiğini, Venus/Desc hattının Pasifik’in ortasından geçtiğini, Pluto/MC hattının da Rusya, İran’ın doğusu ile Mauritius adasından geçtiğini görmekteyiz. Bu hatların bölgelerinde (bir santime kadar tanınan mesafe dahilinde) Bayan X Güneş, Venus ve Pluto enerjilerini özellikle yoğun olarak hissedecektir.

Bir Yer ile olan ilişkiyi belirlerken bu hatların etkilerinin yanısıra, kesişme noktaları da önem taşımaktadır. Bayan X’in Pluto/DC ve Venus/MC hatları Güney Avustralya’da Adelaide’in batısında kesişmektedir. Kesişme Noktaları her iki gezegenin kavuşumu gibi etki ederler (örneğimizde Venus/Pluto), yani ilgili enerjiler birlikte etkileşim halindedir. Kesişme noktalarının Niteliği sadece kesişen bölgede (bir santimetre çapında) bulunmaz, dünyayı çevreleyen o enlem boyunca da etkisini gösterir. Bayan X’de belirtilen Venus/Pluto niteliği Sydney, Kapstadt ve Montevideo için de geçerlidir. 

Bayan X Sydney’de bulunmuştur. Bu yerden direkt olarak hiçbir hat geçmediği halde önemli birtakım tecrübeler yaşamıştr. Orada bulunduğu sürede o güne kadar ilk defa başına gelen olaylardan birisi bagajının kaybolmasıdır. Bunun dışında, bir staj için orada bulunduğu süre zarfında, kadın olduğu için tam olarak kabullenilmemesi ve otorite sağlamak için mücadele etmek zorunda kalması gerçeği ile sürekli olarak yüz yüze gelmiştir. Diğer yandan partneri ile olan ilişkisini derin ve yoğun olarak yaşamıştır. Tüm bunlar Venus/Pluto niteliğine uymaktadır.

MC-hatları üzerinde işaretlenen küçük daireler, o gezegenin Zenit’ini (en etkili dikey Yer’i) göstermektedir. Burada niteliği doğrudan gerçekleşir. Bay Y örneğinde (Şekil 2) AY Mozambik’te bu şekilde durmaktadır. Bu etki 1.5 santimetrelik bir çap için geçerlidir ve o enlem boyunca da söz konusudur. (Şekil 2’de beyaz çizgi şeklinde işaretlenmiştir). Bay Y yıllardır Güney Afrika’yı ziyaret etmekte, özellikle Kenya, Tanzanya ve Mozambik gibi ülkeleri seçmektedir. Söylediğine göre kendisini oralarda adeta evinde gibi hissetmekteymiş (Ay Niteliği).

Demek ki, dünyadaki önemli gezegen enerjilerinin yerlerini ararken hatları, kesişme noktalarını (ilgili enlem dahil) ve ayrıca gezegenlerin Zenit pozisyonlarını (enlem dahil olmak üzere) göz önünde bulundurmalıyız.

ENERJİLERİN YORUMU

Esas itibariyle yukarıda belirtilen çizgi ve hatların dokundukları Yer’lerde gezegene ait Nitelikle temas halinde oluruz. İlgili gezegenin sembolize ettiği her şeyle böyle bir yerde karşılaşabiliriz. Orada enerjisini ve bize olan etkisini özellikle güzel bir şekilde yaşayabiliriz. Enerjiler kısa süreli seyahatlerde ufak tefek olaylarda ve detaylarda, uzun süreli seyahatlerde ise değişik boyutlarda tesbit edilebilir. Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta, her gezegene ait bir ana temanın mevcut olduğu ve her insan tarafından yaklaşık olarak aynı şekilde yaşanabileceğidir, bunlara yazının devamında kısaca değinilecektir. Buna karşılık doğum haritamızdaki gezegenler belli bir burç ve ev’de bulunurlar ve açı yaparlar. Dolayısıyla deneyimlerin detayları herkese göre farklıdır ve doğum haritası ile kişisel gelişim düzeyine bağlıdır.

Ana karakteristik tema hakkında bilgi vermek amacıyla gezegen hatları ve bunlarla bağlı konular teker teker özet halinde geçilecektir. Yazılanlar hatların tüm köşe noktaları için geçerlidir (yani Asc, IC, Dsc ve MC). Gezegen hatlarıyla bağlantılı deneyimler sadece ilgili Yer’de bizzat bulunmakla elde edilmeyebilir, bu bölgeyle herhangi bir şekilde temas halinde olmamız durumunda da gündeme gelebilir –  mesela o bölgede yaşayan insanlar bize bu deneyimi verebilirler, veya bu bölgeyi konu edinen kitaplar olabilir, ya da bu bölgeden gelen her türlü ürün olabilir. Özellikle günümüzde, dünyanın her yerinden gelen çeşitli ürünleri kullandığımızı düşünürsek, kendi ACG’mizle bağlantısını dikkate almanın yararını anlayabiliriz.

Pluto veya Neptün hattımın geçtiği bölgeden gelen bir ürün, beni Venüs hattımdan gelen bir üründen daha farklı konularla yüz yüze getirebilir. En basit açıdan ele alındığında, örneğin Venüs bölgesinden gelen bir gıda maddesi bana çok yarayabilir ve damak zevkime uygun olabilir, ama aynı ürün Neptün bölgesinden geldiğinde alerji yapabilir veya değişik reaksiyonlara sebep olabilir.

Her hatla ilgili bazı kısa örnekler verilecektir. Bunlara kesin olacak gözüyle bakılmamalıdır, çünkü – daha önce de belirtildiği gibi – kişisel haritadaki pozisyonlar ve gezegen prensipleriyle olan kişisel münasebet burada önemli bir rol oynamaktadır.

KİŞİSEL GEZEGENLER

GÜNEŞ

Güneş hatlarında, ne olduğumuz ve neyi temsil etmek istediğimizle temasa geçeriz. Kendimiz olma ve kendimizi gösterme ihtiyacı ve imkanı oldukça artmaktadır. Başka bir deyişle, böyle bir bölgede şimdiye kadar kendimizi getirdiğimiz nokta gün ışığına çıkar, kendini gerçekleştirme konusunda ne durumda olduğumuz belirginleşir. Duruma göre kişisel ışık gücümüzün arttığını, spot ışıklarının üzerimize çevrildiğini veya sadece her zamankinden daha çok ‘’dikkat çektiğimizi’’ görürüz. Ama gerçekten ne olduğumuz ve olmak istediğimiz hakkında ortaya koyduklarımızın ne kadar az olduğunun bilincine varmamız da mümkündür. Ayrıca bunları başkalarına yansıtmamız (onların dikkat çekmesi gibi) da mümkündür (bu durum özellikle Dsc hatları için geçerlidir).  Bazı durumlarda, böyle bir bölgede çocuklukdaki baba imajını oluşturan tecrübeler tekrar canlanabilir.

Güneş hattımızın bulunduğu bölgedeki insanlar kendimizi gerçekleştirmede bizi şu veya bu şekilde oldukça etkilemektedirler. Onlara kendimizi özellikle ispatlamak zorunda kalabiliriz veya onlar kendimizi olduğumuz gibi gösterme konusunda bize destek olabilirler. Güneş bölgemizden gelen ürünler ayrıca direkt olarak zindeliğimizi etkilerler. Belki bizi özümüzdeki güçlerle temasa geçirirler, belki de kendimizin daha iyi farkına varır ve ne istediğimizi görebiliriz. Bir gıda maddesi bizim için enerji deposu olur, bir kitap hedeflerimiz hakkında yeni görüşler verir veya kendimizi daha iyi gerçekleştirmek için teşvik eder.

AY

Ay hatları duygularımızı harekete geçirirler, güvende ve ait olma ihtiyacı duyarız. Onun bölgesinde genellikle dokunaklı olur ve duygusal anlamda hemen harekete geçeriz. Pozitif durumlarda böyle bir bölgede vatanseverlik duyguları geliştirir, rahatımıza olan düşkünlüğümüz artar veya bunları bizim için yapan insanlarla karşılaşırız. Ayrıca böyle bir bölgede kendimizi güvende hissetmemiz için gerekenleri fark edebilir ve duygusal ihtiyaçlarımızın ne kadar az karşılandığının bilincine varabiliriz. Söz konusu durum, şimdiye kadar özellikle rasyonel veya irade boyutunda yaşamış isek geçerlidir. Ayrıca, bu bölgelerde çocukluk dönemine ait duygusallık ve geçmişteki tipik tecrübeler yeniden gündeme gelebilir. Aile ile ilgili konuların yenilenmiş olarak ortaya çıkması, özellikle anne ile yaşanılmış deneyimlerin tekrarlanması mümkündür. Bazı insanlar bu bölgelerde çok çabuk çocuk rolüne bürünebilir veya başkalarının rahatını sağlama sorumluluğunu üstlenebilirler. Hatta bazı durumlarda küçük çocuklar da bu bölgelerde etkili bir rol üstlenebilir. Bu durum her koşulda gerçek duygusal ihtiyaçlarımız ve bunlara bağlı davranış motiflerimiz ile yüzleşebilmemiz için iyi bir fırsattır.    

Ay hattı bölgesindeki insanlarla karşılaştığımızda da çocukluk dönemimize ait alışkanlıklar tekrar ortaya çıkabilir. Onların yanında kendimizi küçük bir çocuk gibi hissedebiliriz, ya da bize olan yoğun ilgi ve şefkatli davranışları bizim böyle hissetmemize yol açabilir veya geçmişde anne ile yaşadığımız negatif deneyimleri herhangi bir şekilde tekrarlayabiliriz. Erkekler Ay hatlarının civarından gelen kadınları ikinci bir anne gibi algılayabilirler, kadınlar ise bu bölgelerdeki erkekleri çocuk rolünde görebilirler. Ideal pozisyonda bu bölgeden olan bir insan bize ruhsal bağ duygusu anlamındaki, ait olma ve doğallık hissini verebilir.   

Ay bölgelerinden gelen ürünler direkt olarak temel ihtiyaçlarımıza veya duygusallığımıza etki ederler. Örneğin bu bölgelerden gelen yiyecekler olumlu durumlarda bizim için özellikle besleyici olabilir ve iştahımızın artmasını sağlayabilirler, olumsuz yönden mide ağrılarına sebep olabilirler. Belki de Ay bölgelerinden gelen eşyaları alarak evimizde daha sıcak bir ortam yaratma eğiliminde oluruz. Örneğin Bay Y Doğu Afrika’dan birçok maske ve heykel getirmiş ve bunları sadece oturma odasına yerleştirmekle kalmayıp yatak odasına da koymuştur. Ay bölgelerinde geçen hikayeler veya buradan gelen bilgiler bizleri diğerlerine göre daha derinden etkiler ve yoğun duygusal reaksiyonlara sebep olabilirler.

MERKÜR

Merkür hattının bölgelerinde zihnimiz harekete geçer. Bu yerlerde merakımız uyanır ve çok sayıda enteresan olayla karşılaşmamız mümkündür. Bilgi’ye olan ihtiyaç bu yerlerde oldukça artar, aynı zamanda olaylara rasyonel yaklaşma ve derinlemesine ilgilenmeme eğilimi görülebilir. Merkür bölgesindeki olayları anlamak önem taşıyacak ve başkalarıyla yapılan görüşmelerin özel bir yeri olacaktır. Her şeyden önce bu yerlerde algılama ve düşünme gibi davranışlarımızla yüz yüze geliriz. Çoğu şeyi daha çabuk ve daha iyi algılamamız mümkündür. Algılama yöntemimizin farkına varacak tecrübeler yaşayabilir, bazı şeyleri nasıl göremediğimizi – duyamadığımızı veya mevcut bilgileri nasıl kendi düşünce yolumuzla farklı yorumladığımızı öğrenmemiz mümkündür. Merkür hatlarında bir canlılık söz konusudur. Her zamankinden daha çok yollarda olur ve iletişime yoğunluk veririz. İnsanlar bu bölgelerde sık sık medya ile temasda olur, belki de daha fazla kitap okumaya başlayabilirler. Kimileri de bu yerlerde kartpostal dahi olsa, daha fazla yazı yazmaya başlayabilir. Merkür’ün aktarıcı ve aracı doğası iş bağlantılarına, özellikle ticaret alanına yansıyabilir.            

Merkür bölgelerindeki insanlarla ilişkilerimizde genellikle zihinsel faaliyetlerimiz hareketlenir. Bizim için önemli olan bilgilerin aktarıcısı olabilirler, belki bizi yeni araştırma konularına sevk ederler veya bizi sürekli bir konuşma ve tartışma ortamına sürükleyecek yetenekleri vardır. Merkür bölgelerindeki insanlarla ilişkilerimizde,  merakımız genelde artar ve daha çok soru sorar hale geliriz. Bu bölgelerdeki insanlar yeni bilimlere ilgi duymamızı sağlayabilir veya bir diğer Merkür özelliğine uygun olarak oyuncu ruhumuzu ortaya çıkartabilirler. Öte yandan bu insanlarla “sözde” önemli alışverişler olabilir ve düşünülen etkinin yeterince gerçekleşmeme riski vardır.

Merkür hatlarından gelen ürünler genelde bizim için faydalı bir karakter taşımaktadır. Bu bölgelerden gelen ürünler, bizim için bilgi kaynağı oluşturabilecek teknik eşyalar olabilir. Söz konusu bölgeden gelen bir cihazın zor anlaşılan kullanma kılavuzu zihnimizi zorlamamıza yol açabilir. Diğer eşyalar ilgimizi çeker veya oyun merakımızı arttırabilir. Merkür bölgelerinden gelen gıda maddeleri bizi yeni tadlar denemeye yöneltebilir, olumlu açıdan sinir sistemimize iyi etkileri olabilir, olumsuz yönden sinirliliğe sebep olabilirler. Aşırı hallerde hazım problemleri doğabilir.

VENÜS

Venüs hatlarında bulunan alanlarda zevklerimiz, duygusallığımızı nasıl yaşadığımız, haz aldığımız konular ve ilişkilerimiz ile yüzleşiriz. Bu mekanlarda hoşumuza giden şeylerin neler olduğunu anlar, neleri beğendiğimizin farkına varır, aynı zamanda da neyi sevmediğimizi, bize neyin iyi gelmediğini görürüz. Genelde bu yerlerde zevk duyma ve güzellik ihtiyacı oldukça yoğunlaşır. Eğer gerçekleştirebilecek durumda isek, hayatın hoş ve yararlı tarafları bu bölgelerde ön planda olacaktır. Güzellik, sanat, doğayla deneyimler gibi konular, veya olumlu karşılaşmalar ve genel anlamda algılama ve kavrayabilme imkanı Venüs hatlarını tercih edilen yerler haline getirebilir. İnsanlarla iletişimde sempati ve karşılıklı ilgi söz konusudur ve sıklıkla hoş açılar yoğun olarak yaşanmaktadır. Bununla birlikte belli bir rehavet ve pasif eğilim de sözkonusudur.

Güzellikleri yaşama konusunda kendimizi dar bir kalıba soktuysak ve sadece belli şartlarda bunlara izin veriyorsak veya hiç yaşayamıyorsak, söz konusu kalıp böyle bir yerde aktif hale gelir. Bu gibi durumlarda gerçekten ne istediğimizi, aslında daha çok neyi güzel ve iyi bulduğumuzu acı bir şekilde fark edebiliriz, aynı zamanda bunları elde etmekte veya yaşamakta bize neyin engel olduğunu da anlayabiliriz.  Bu engeller yaşadığımız çevreye yerleşmiş olabilir veya kendi içimizde belirginleşebilir. Özellikle kendilerine bu güzellikleri çok gören insanlar, bu yerlerde yaşayan diğer insanların kendi isteklerini nasıl gerçekleştirdiklerini görebilirler.

Diğer bir etkiye göre bu yerlerde kişisel değer ölçüleri hissedilir ve açığa çıkar. Bunlar genel anlamda finans konularıyla ilgili alanlarda, gelirle bağlantılı veya daha fazla harcamaya yönelik olarak kendini gösterir. Aynı zamanda diğer değerlerle meşguliyet veya güvenlik ihtiyacı da olasılıklar dahilindedir. 

Venüs bölgelerindeki insanlarla kurduğumuz iletişimde kendimizi oldukça iyi ve kabullenilmiş hissederiz. Onlarla anında iyi arkadaşlıklar kurabiliriz veya karşılıklı değer verme temeline dayalı bir ilişki oluşabilir. Onlarla temaslarımız sayesinde ilişkilerde duyduğumuz ihtiyaç ve tercihlerimizi öğrenebiliriz. Venüs hatlarımızdan gelen insanlar tarafından şımartılmamız da mümkündür, bu güzel lezzetler tatmamız anlamına gelebileceği gibi başka açılardan da olabilir. Bu insanlar başkalarına iyilik yapma konusundaki yeteneklerimizi teşvik eder ve bizi açık ve verici olmaya itebilirler. Erkekler, Venüs hatlarındaki kadınlarda ideallerindeki kadını görebilir ve onlarla ilişki kurma istekleri veya belki de korkuları ile karşı karşıya gelirler. Kadınlar ise bu bölgedeki insanlarla temaslarında dişiliklerini güçlü bir biçimde hisseder ve belki de cinsel ihtiyaçlarının daha iyi farkına varırlar.     

Venüs hatlarından gelen ürünleri genelde olumlu ve yararlı buluruz. Belki de bu bölgenin ürünlerini alarak insanları veya çevreyi güzelleştirmek için kullanırız. Bu bölgenin eşyalarını rahatımız için uygun bulabilir ve lüks olarak görebiliriz. Genel olarak bu bölgenin ürünlerine kayıtsız kalmayız, çünkü hemen zevkimize hitap ederek değer sistemimizi harekete geçirirler. Aynı şekilde bu bölgelerin yiyecek maddelerini de özellikle çok beğeniriz ya da bunlar hiç hoşumuza gitmeyebilirler.

MARS

Mars hatları enerjimizi ve hareket etme güdümüzü tetiklerler. Bu bölgelerde, isteklerimizi elde etme yöntemimiz, karar mekanizmamız, hareket tarzımız ve saldırgan yönlerimizle karşı kaşıya geliriz. Birçok insan Mars enerjisi ve bunun dışa vurumu konusunda zorlandığı için bu hatlar genellikle zor deneyimlenir. Bu durum Mars’ın temsil ettiği alandan ziyade, bizim bununla başedebilme yeteneğimizin yeterince gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Mars hatları üzerinde kendimizi canlı ve oldukça yoğun hareket baskısı altında hissederiz. Bu yerlerde herhangi bir görevi yerine getirmemiz söz konusu ise veya herhangi bir meydan okuma ile karşı karşıya gelirsek, büyük bir enerji ile ve hızla konunun üzerine gideriz. İsteklerini yaptırabilen ve faal olan insanlar bu enerjiden olumlu etkilenecek ve kısa sürede çok şey elde edebilecekler. Günlük hayatlarında agresif olaylarla başetmekte zorluk çekenler ve yüzleşmelerden uzak duranlar ise bu bölgelerde agresyon ve saldırılara maruz kalabilir ve kendilerini savunma konusunda zorlanabilirler veya aşırı durumlarda kavga ve tartışmaların kurbanı olabilirler. Aynı zamanda küçük kazalar, kesikler, iltihaplar veya baş ağrıları – Mars konusunun henüz hayatımıza uygun şekilde entegre olmadığını bize göstermektedir. Rahatına düşkün ve sakinliği seven insanlar ve daha çok pasif olanlar Mars bölgelerinde kendilerini genellikle pek de iyi hissetmeyebilirler, hatta bir türlü rahata erememe duygusuna kapılabilir, kendilerini nefes nefese olaydan olaya koşuyormuş gibi hisseder ya da sürekli bir koşuşturma ve faaliyetle karşı karşıya olduklarını düşünürler.

Öte yandan Mars hatları bize harekete geçme dürtüsü verirler. Bu yüzden böyle bölgelerde kararlar daha sağlıklı alınabilir. Ticari görüşmeler açısından, eğer belli bir niyet kabul ettirilecekse, daha fazla enerji mevcuttur. Özellikle spor ile ilgilenen insanlar buralarda limitlerinin en üst düzeyine çıkabilir ve kapasite potansiyellerini oldukça yükseltebilirler. Diğer bir etkiye göre Mars yarışmalarla da genel anlamda ilintilidir. Dolayısıyla Mars bölgelerinde daha enerjik ve rekabetçi hareket ederek, diğer bölgelerde olduğundan daha hızlı bir şekilde tahriklere kapılabiliriz.  

Mars, arzulama fonksiyonunu da etkilediği için, erkekler bu yerlerde erkeklikleri ve bunu ifade şekilleriyle yüz yüze gelirlerken, kadınlar herhangi bir açıdan ideallerine uyan erkeklerle karşılaşabilirler, ama bu durum olumlu veya olumsuz bir karakter taşıyabilir. Başka bir etkiye göre Mars bölgelerinde cinsel enerji artar. Olumlu anlamda cinselliğin yoğun bir şekilde yaşanmasına neden olurken, olumsuz durumlarda arka plana itilmiş içgüdülerle yüzleşmek zorunda kalınabilir.           

Mars bölgelerindeki insanlarla ilişkilerimizde, onları rahatlatıcı ve sevecen bulmamız neredeyse hiç mümkün değildir. Bizi aşırı verimli olmaya itebilir ve teşvik ederler. Fakat kendimizi onlar tarafından köşeye sıkıştırılmış veya tehdit ediliyormuş gibi hissetmemiz de mümkündür. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir projede bizimle beraber mücadele eden bir ortak olabilecekleri gibi, bizi kızdıracak bir rakip durumunda da olabilirler. Bu tür faaliyet ve mücadeleleri hangi boyutta dışa vuracağımız ise doğum haritasındaki Mars’ın durumuna bağlıdır. Ne olursa olsun Mars hattımızın üzerinden geçtiği yerlerdeki insanlar, bizim kendi öfkemizle nasıl başettiğimizi fark etmemize neden olurlar. Dolayısıyla bu insanlarla rahat ve sükunet içinde olmamız oldukça zor olabilir, hatta bir iç huzursuzluk ve gerilim söz konusudur. Bu durum yararlı faaliyetlere yol açabileceği gibi, blokaj ve korkulara da neden olabilir.

Erkekler, Mars hatlarındaki erkeklerin kendilerine meydan okuduğunu düşünerek anında rekabet içine girebilirler. Buna karşılık kadınlar bu bölgelerdeki erkekleri son derece çekici ve büyüleyici bulabilirler.

Mars bölgelerindeki ürünler bizi icraate zorlar ve harekete geçmeye yöneltirler. Belki bu bölgelerden gelen spor aletlerine veya bıçaklara sahibizdir, belki de bu ürünleri eleştirir ve sürekli onlardan şikayetçi oluruz, ya da başka bir nedenle harekete zorlanırız. Bu bölgeden alınan bir otomobil muhtemelen çok haşin bir şekilde kullanılacaktır. Bir örnekde müşterinin arabası direkt kendi Mars bölgesi üzerinde bulunan bir yerde üretilmişti ve o arabasını genelde çok hızlı kullanma eğilimi göstererek sürekli kaza ve kaporta hasarlarına yol açmaktaydı. Aynı zamanda onu çok seviyor ve onu kullanırken kendini güçlü ve enerjik hissediyordu. 

Mars bölgelerinin gıda maddeleri bizleri bir yandan güçlendirerek enerji düzeyimizi arttırabilir: bu anlamda kapasite arttırıcı etkileri olabilir, diğer yandan enfeksiyon hastalıklarına sebebiyet verir veya kırık bir dişe mal olabilirler.

YAVAŞ HAREKET EDEN GEZEGENLER

Kişisel gezegen hatlarının enerjileri hakkında yukarıda verilen bilgiler, ACG-haritaları ile çalışmaya genel bir bakış sağlamaktadırlar. Yazının devamında ağır hareket eden gezegen hatları hakkında bilgilere yer verilecek ve Astro*Carto*Graphy’nin kullanımına ait diğer temel sorular cevaplandırılacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, gezegen hatları öncelikle onların etki alanlarına giren bir yerde (ACG-hattının sol ve sağındaki 1 cm’lik alan/çap. 1 cm’lik çap, söz konusu hattın yakınında başka hatların olmaması halinde geçerlidir. Birçok hattın birbirine yakın olması durumunda 5-6 mm’lik bir çap geçerlidir.) bulunmamız durumunda etkilerini göstermektedirler, ayrıca kesişme noktası enlemindeki alan ile Zenit pozisyonunun enlemi hatların etki alanlarını oluşturmaktadır. Böyle yerlerde, ilgili gezegene ait enerji ile karşılaşırız.  Ana haritamızdaki pozisyonu ve bize olan tesiri doğrultusunda bu enerjiyi yaşarız. Demek ki ACG-hatlarını yorumlarken, her zaman, bir gezegene ait konularla günlük hayatımızda nasıl karşılaştığımızı sormalıyız. Örneğin Venüs ve Jüpiter konuları genellikle hoş, zevkli ve gelişmeyi sağlayan alanlara işaret etmekle beraber (Venüs ve Jüpiter klasik iyilikseverler olarak), bu hatlar bize zorlayıcı ve hoş olmayan tecrübeleri de sağlayabilirler. Örneğin bir insanın haritasında Venüs/Chiron kavuşumu mevcutsa, o insan ilişkilerinde olduğu kadar özdeğeri ve güzellikleri yaşama konularında da acı ve zor tecrübeler edinebilir.  Bu konularda özellikle etkilenmesi, büyük bir gelişme potansiyeli içermekle beraber, aşırı duyarlılık ve kolay yaralanmaya da yol açabilir. Böyle bir insan Venüs hattı üzerinde bulunan bir yeri ziyaret ettiğinde, kendi Venüs’ü açısından yaşadıklarıyla karşılaşacak ve önemli ilişki tecrübelerinin yanısıra, kolayca yara alabilen yönü belirginleşecek veya eski bir yarayı hatırlatacak deneyimler edinecektir.

Toplumsal ve ruhsal gezegenlerle yapılan tecrübeleri içeren aşağıdaki açıklamalarda, gezegenlerin sadece kendi enerjilerine dayanılarak olası imajlar verilmiş ve ana temaları yansıtılmaya çalışılmıştır. Detaylı bir yorumda, doğum haritasındaki yerleri ve açılarına bakılmalıdır.

Bunların dışında tekrar hatırlatmak gerekirse, gezegen hatlarının etkilerini sadece ACG’deki hattın geçtiği yerlere seyahat ederek değil, bu yerlerdeki insanlarla kurduğumuz ilişkilerle de aynı şekilde yaşayabiliriz.

JÜPİTER

Jüpiter hatları bizi büyüme ve gelişme gereksinimiyle karşı karşıya getirir. Burada edinilen tecrübeler genelde herhangi bir alanın ilerlemesiyle (Jüpiter’in ana haritada bulunduğu ev)  ilgilidir. Bu tür yerlerde genişlik, büyüklük ve daha geniş alana duyulan yoğun ihtiyaç, gerçek mekanlar anlamına gelebileceği gibi psikolojik düzeyde de olabilir. Burada çevresel özgürlük ve kendi iç özgürlüğümüz önemli bir rol oynayabilir. Kişisel düzeyimize göre, bu niteliklerle  edinilecek tecrübeler çeşitlilik gösterebilir. Normalde kendilerini kısıtlayan ve geri çeken insanlar burada bir açılım yaşayabilir, daha çok şey elde edebilir ve birçok olayın alıştıklarından daha kolay gerçekleştiğini görebilirler.

Himaye edilme, cesaretlendirilme ve desteklenme sayesinde başka yerlerde göze alamayacağımız olayları buralarda gerçekleştirebiliriz. Buna karşılık sınırlarını görmekte zorlanan veya belli alanlarda imkanlarının maksimum düzeyine ulaşmış insanlar bu gibi yerlerde doyumun diğer yüzünü yaşayabilirler. Taşkınlıklar, aşırı yüklenme veya kendi imkanlarını kestirememe gibi durumlar bunların belirtileri olabilir. Bu bağlamda Jüpiter hatları psikolojik açıdan ve gerçek anlamda büyümeye yerimiz olduğu sürece destekleyicidir.     

Başka bir etkiye göre bu bölgelerde adalet anlayışı artar. Hak ve haksızlıklar hakkında daha fazla soru sorulmaya başlanır ve insanlar bu yerlerde Gerçek hakkındaki arayışla daha yakından ilgilenerek – gerek günlük yaşantıda gerekse felsefi açıdan – ruhsal gerçeklikle – uğraşabilirler. Dini konular ile etik ve ahlaki sorular merkeze alınarak ön plana çıkarlar.

Jüpiter bölgemizdeki insanlarla ilişkilerimizde kendi etik ve ahlaki değer yargılarımızla yüzleşiriz. Onlar sayesinde kendi gerçeklik ve adalet duygularımızla karşılaşırız. Belki de karşımızdaki insan bizim bu konular hakkında daha çok bilgilenmemizi sağlayıp teşvik edebilir veya onun davranışları yüzünden hoşgörü yetimiz sınanarak kendi Gerçeklik anlayışımıza sahip çıkmamız sağlanabilir. Ayrıca bu bölgelerdeki insanlar her yönden ufkumuzu genişletebilir veya sınırlarımızı aşmamızı sağlayabilirler. Bu durum olumlu anlamda olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu açıdan önemli olan, insanın derinliklerinde yatan, kendisi için doğru ve iyi olanı görebilmesi sayesinde daha sağlıklı büyümenin mümkün olmasıdır.

Jüpiter hatlarından gelen ürünler bize genelde gelişme ve büyüme sağlarlar. Bu bölgenin kitapları bizim için daha derin anlamlar taşıyarak gelişmemizin devamı için gerekli verileri içerebilirler. Gıda maddeleri özellikle besleyici olur ve bedensel (enine) gelişmemize neden olabilir. Belki bu bölgelerin ürünlerine karşı özel ilgimiz olabilir, bizde zenginleştirici ve coşturucu etki yaratabilir veya aşırıya kaçmamıza sebep olabilirler, hatta bizi etik prensiplerimizle karşı karşıya getirebilirler.

SATÜRN 

Satürn hatlarında sınırlarımızın daha çok bilincine varırız, bunlar iç veya dış etkenler olabilir, diğer yandan bu hatların bölgelerinde her türlü strüktür (yapı) ile daha fazla  uğraşabiliriz. Satürn hatlarındaki bölgelerde, esas olana odaklanma ve gereksiz olanı veya bize ait olmayanı bırakma konuları hakimdir. Satürn ciddiyetlik ve gerçeklik konusunda kesinlikle gevşek ve oyuncu elemanlar içermediğinden, çoğu insan bu yerleri biraz zor veya zahmetli bulur. Diğer yandan Satürn çizgileri kendimiz için gerçekten neyin önemli olduğunu bulmamızda bize yardımcı olur ve güçlerimizi gerçek temeller üzerinde oturtarak önemli kararlar almamızda bizi destekler. Aynı zamanda Satürn hatlarımızdaki bölgeler kendini dinleme dönemleri veya yüksek konsantre gücü ve disiplin gerektiren bir proje geliştirmek için uygun yerlerdir. Öte yandan bu yerlerde hissedilir bir şekilde mevcut yapılarla karşılaşırız. Söz konusu yapılar psişik olabileceği gibi, ki bunlar genelde anne baba iletileriyle ilgilidir, çevresel de olabilirler ve bizi uyum sağlamamız için zorlayabilirler.  Böyle bir yapının nerede gerekli duruşu ve güvenliği sağladığı ve nerede onu rahatsız edici ve kısıtlayıcı bulduğumuz sürekli olarak sorgulanmalıdır. Buna göre Satürn çizgileri bir insanın kendi formunu bulup bulmadığını, özüne sadık olup olmadığını ve hangi alanlarda dış irade ile otoritelere ve bunların getirdiği sonuçlara dayandığını gözönüne serebilir. İradeli, gerçekçi ve sorumluluk sahibi insanlar Satürn çizgisi üzerinde sorumluluk ve otoritelerinin arttığını görebilirler veya buraların gerçeklik ihtiyaçlarına ve sentezlerine uygun yerler olduğunu düşünebilirler. Diğer tarafdan hayatın vecibelerini ve sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanan insanlar ise, bu yerlerde engellerle karşılaşabilir ve faaliyetlerinde bir yavaşlama görebilir veya otorite ile sıkıntı yaşayabilirler.   

Satürn çizgilerimizdeki insanlar bizi otorite temalarımızla veya çocukluktaki anne baba iletilerimizle karşı karşıya getirirler. Bu tür insanlar otoriter kişilik olarak karşımıza çıkabilirler. Duruma göre onlarla kapışabilir, işimize karıştıklarını veya bizi kısıtladıklarını düşünebilir, ya da onları bize yapı ve duruş sağlayan gerçek otoriteler olarak görebiliriz. Bu arada kendimiz de oralarda yaşayan bir insanın anne baba veya otorite rolünü üstlenebiliriz ve onlara karşı sorumluluk duyar veya onlara bağlı olduğumuzu hissedebiliriz. Her durumda, davranış tarzımızı yansıtan, bu insanlar kendimizden beklediklerimizi, sorumluluk duygularımızı, yetersizlik korkularımızı veya kişisel zaaflarımızı harekete geçirirler. Onlarla temasa geçerken kendi sınırlarımız belirginleşir, ama aynı zamanda bağımsızlık, gerçeklik ve açıklık yeteneğimiz bu insanlarla daha yoğun olarak ortaya çıkabilir.

Satürn bölgelerinin ürünleri, sorumluluk gerektiren bir görevi çözmemizde veya önemli bir yapı bulmamızda bize yardımcı olabilirler. Organizasyonel yardımlar, destek veya koruma eşyaları ya da bizim için üniforma karakteri taşıyan giyecekler kendi Satürn çizgimizdeki yerlerden gelebilir. Başka bir açıdan da bizi konsantre olmaya veya disipline zorlayan ürünler görülebilir, bunlar bize ağır veya kısıtlayıcı gelebilir ya da rahatsız edici ve zor olduklarını düşünebiliriz. Satürn bölgelerinin yiyecek maddeleri zor hazmedilebilirler, ama öte yandan kemikleri kuvvetlendirir veya deri oluşumunu destekleyebilirler.

URANÜS

Uranüs çizgisinin geçtiği yerlerde sürprizleri hesaba katmak gerekir. Bu bölgelerde yoğun ruhsal enerji akar ve bizi değişik yönlerde etkiler. Böylece bu bölgelerde iç huzursuzluk hissederiz, bu da bizi yeni şeyler denemeye ve alışılagelmedik olaylara itebilir. Zihinsel yaratıcılık bu yerlerde oldukça artar. Belki buralarda bize ilham gelir, yeni fikirler oluşur ve yeni gelişmelerle ilgili sinyaller alırız. Burada zihinsel dünya ile  özel bir bağlantı kurduğumuzu düşünebilir ve daha seri hareket ederiz. Aynı enerji uyku rahatsızlıklarına da neden olabilir. Ayrıca bu bölgelerde hızlı reaksiyonlara ve hazırlıksız faaliyetlere yol açan olaylar da meydana gelebilir. Bu yüzden buralar dinlenmek ve sessizliği tatmak için uygun yerler değildir. Uranüs çizgilerindeki yerler heyecan arayan, değişiklik ve eğlenceyi seven, ayrıca alışılmadık olaylardan hoşlanan insanlar için uygundur. Başka bir etkiye göre bu yerlerde sıradışı bir role bürünebiliriz, örneğin herhangi bir davranışımızdan veya özelliğimizden dolayı dikkat çekebilir ve özel birisi olarak görülebiliriz. Uranüs bölgelerinde bulunmamız elektronik ve bilgisayar konularıyla daha fazla ilgilenmemizi sağlayabilir. Meselelere hakim olmak isteyen ve daha ziyade geleneksel yapıda olan insanlar bu yerlerde öngörülemeyen olaylarla karşı karşıya gelebilirler, rahatsız olabilirler, sinirlenebilirler, ya da dünya görüşlerini sorgulayan inatçı insanlarla karşılaşabilirler. Sonuç olarak buralarda bulunmak kendi şahsiyetini tanımaya ve onu dışa vurmaya yol açabilir.   

Uranüs bölgelerimizdeki insanlar hayatımızda yenilikler yaratır, bizi derin kişisel ihtiyaçlarımızla temasa geçirirler. Bu olgu iki şekilde gerçekleşebilir: böyle insanlarla ilişkilerimizde birden kendimize özgü, yaratıcı ve bağımsızlık arayan taraflarımızı keşfederiz. Hızlı hareket eder, belki biraz sabırsız oluruz, ama aynı zamanda da birçok ilham alırız. Ayrıca sıradışı şeyler denemek için bizi teşvik edebilir, yeni yollar bulmamızı sağlayabilirler. Öte yandan bu insanlar oldukça inatçı, heyecanlı veya sinirlendirici olabilirler. Onların yüzünden olmadık durumlara düşebilir, istemediğimiz şeyleri yapmaya zorlanır ve onların ne yapabileceklerini hiç kestiremediğimiz hissine kapılırız.

Uranüs bölgesinin ürünleri hayatımıza heyecan katar, canlılık getirirler. Bunları bize yeni fikirler ve ilham vermeleri için kullanabiliriz. Uranüs çizgisinden etkilenen bir bölgeden bilgisayar teknolojisi alma eğiliminde olabiliriz. Başka bir etkiye göre de, buralardan gelen bir kıyafet, aksesuar veya bir eşya orijinalliğimizi ön plana çıkartır ve çevremizde sivrilmemize neden olabilir. Bu bölgelerin özellikle kullanıma yönelik eşyalarında sık sık sürprizlerle karşılaşabiliriz. Buradaki yiyecekler bizi canlandırır, zihinsel faaliyetlerimizi arttırabilir, ama aynı zamanda sinirlerimizin gerilmesine yol açabilir veya ciltte egzamaya sebep olabilir.

NEPTÜN

Neptün çizgisinin geçtiği bölgelerde oldukça farklı bir etki ve kendini açığa vurma boyutu görülebilir. Bu bölgelerde ümitlerimiz, hasretlerimiz ve vizyonlarımızla karşılaşabilir, fakat büyük olasılıkla hayallere kapılma eğilimi gösterebiliriz. Böylece bu yerlerde güzelliklere aşırı duyarlı oluruz. Bunlar o bölgenin tabiatı, müziği veya insanlarının dış görünüşü olabilir. Aynı zamanda bu ince duyarlılığımız ile çirkinliklere, gerilim ve dengesizliklere karşı aşırı hassaslaşabiliriz. Neptün bölgeleri romantik duyguları arttırır, ama bu arada olaylara gerçekçi bakmak yerine kendi istek ve hasretlerimiz açısından görme eğiliminde olabiliriz. Dolayısıyla Neptün bölgelerinde bulunduğumuz zamanlarda aldığımız kararları ve edindiğimiz izlenimleri daha sonra tekrar gözden geçirmemiz tavsiye edilir. Hayalci algılama boyutuna alışkın olmayan insanlar, Neptün bölgelerinde ilham kaynaklarına daha sık ulaşır ve belki de vizyon deneyimleri olabilir. Genelde bu bölgelerde bulunduğumuz sürelerde rüyalarımız artar ve fantazimiz canlanır. Güzel sanatlarla uğraşan insanlar bu imkanlardan eserleri için faydalanabilirler.

Başka bir etkiye göre bu bölgelerde bedenimiz çevresel faktörlere daha hassas hale gelir. Bu yüzden zehir, esrar ve belki allerji ile diğer rahatsızlıklara karşı daha tepkisel olma eğilimi görülür. Dış faktörlere karşı koruma azaldığından, virüs ve bakteriler doğal direnç mekanizmalarını daha çabuk delebilir ve ayrıca diğer insanların korkuları, saldırganlıkları ve beklentilerini kendimizinkiyle kıyaslamadan hemen özümseme eğilimi gösterebiliriz. Dolayısıyla bir Neptün bölgesinde dinlenmeye zaman ayırarak sürekli kendi iç dünyamızı dinlemeliyiz ki, bir hayale kapılmayalım veya dış etkenlerle boğulmayalım. Diğer yönden böyle bir yer meditasyon çalışmaları için idealdir.

Neptün bölgelerinin insanları bizi hem arzularımız hem de korkularımız ile yüz yüze getirirler. Bu insanlarla temas sözlü ifadelere dayanmayan duygusal boyutta yaşanır ve belli durumlarda kesinlikle gerçek ilişkilerden çok farklı olur. Bu yüzden onlarla olan birlikteliğimizde objektif ve rasyonel kalabilmek oldukça güçleşir. Kendi duygu ve hissedebilme boyutlarını ciddiye almayan insanlar Neptün bölgelerindeki insanlarla temasa geçtiklerinde bir karmaşa yaşarlar. Bunlar sebebi belli olmayan korkulara yol açarak, gerçekçi olmayan ümitleri körükler ve daha sonra beklenmeyen sonuçlara neden olabilirler. Böylece değişik boyutların birbirine karışmasıyla aldatılmışlık duygusu oluşabilir. Bunların dışında onlarla sessiz anlaşma sağlanabilir, mistik karakter taşıyan derin ruhsal düzeyde birlikte hareket edilebilir.

Neptün bölgelerinin ürünleri genellikle bizi zor anlaşılan ruhsal düzeyde etkilerler. Bu bölgelerin sanatını çok güzel bulabilir, müziğine kokularına aşina hissedebiliriz. Öte yandan bu bölgelerin ürünlerini günlük hayata uyarlamada güçlük çekebiliriz. Ayrıca bu eşyaların kaybolma olasılıkları oldukça yüksektir veya bir cihaz bilinmeyen bir sebepden dolayı gerektiği gibi çalışmayabilir. Neptün bölgelerinin yiyecek maddelerine özellikle dikkat etmek gerekir. Vücut bunlara karşı olağandan daha hassas davranabilir. Bu yiyecekler genelde daha çok allerji ve zehirlenmeye yol açabilirler. Diğer tarafdan bu bölgelerden bilinçli bir şekilde seçilmiş olan şifalı bitkiler ve maddeler tamamiyle etkili olabilirler. 

PLUTO

Pluto hatlarımızda temel güçlerle karşılaşırız, bunlar kendi güçlerimiz ve çevresel olanlardır. Pluto hatları genelde korku uyandırır, çünkü buralarda en derin ve en yüksek düzeyler aynı anda harekete geçerler ve görmek istemediklerimize kayıtsız kalmak imkansızlaşır. Pluto hatları güç konularına yaklaşımımızı belirginleştirir ve hissedilir hale getirir. Buralarda enerji düzeyi oldukça yükselir. Çevremize gücümüzü yansıtırken, kendi kendimize bunun farkında bile olmayabiliriz, hatta pasif davranmamız halinde dahi durum değişmez. Buna göre, değişim karakteri de taşıyan yoğun deneyim olasılığı sözkonudur. Pluto bölgelerinde daha yoğun yaşanan olaylar normalde kontrol altında tutulan kişilik yönlerimizi öne çıkartırlar. Özellikle hislerimiz açısından buralarda oldukça sert tepkiler veririz. Korku ve eski ruhsal sarsıntıların ortaya çıkması olası tecrübe şekilleridir, aynı zamanda güçlü cinsel arzular, yüksek güç imajı veya öfke ile karşılaşma mümkündür. Bunları kendi içlerinde kontrol altında tutabilen insanlar, Pluto bölgelerinde bu duygulara sahip insanlarla karşılaşabilir, onları etkileyici bulabilir veya onlar tarafından tehdit ediliyormuş hissine kapılabilirler. Kendi derinliklerini ve duygu güçlerini daha farklı tanıyan insanlar, bu yerlerde müthiş başarılara imza atabilir,  kendi içinde ve çevresinde neleri ortaya çıkarıp etkileyebileceklerini yaşayarak görebilirler. Pluto bölgelerinde bizden bir cesaret gösterisi beklenir, bu zihinsel, psikolojik veya fiziksel açıdan olabilir. Başarıyla atlatırsak hayat yolumuzdaki önemli bir merhaleyi aşmış oluruz –  tıpkı mitolojideki bir kahramanın veya tanrıçanın yolculuğunda olduğu gibi. Buralarda ortaya çıkan konularla uğraşmak genelde büyük anlamlar taşıyarak önemli gelişmeler için baz oluşturabilir.

Genellikle Pluto bölgelerindeki insanlara  kayıtsız kalamayız. Üzerimizde büyük bir hayranlık etkisi uyandırabilir veya bize ürkütücü gelebilirler. Bazen de bu insanlar bizde  birbirine zıt duygulara yol açarlar. Pluto bölgesindeki bir insan bizi kendi içimizdeki güçle karşılaştırabilir, aynı zamanda arka plana ittiğimiz kişilik yönlerimizle yüzleştirebilirler. Böylece bu insanlarla kendimizi enerji dolu ve güçlü hisseder, çoğu kez aktif olmadan da oldukça etkili olduğumuzu görebiliriz. Bu yerlerdeki insanlar sayesinde sırlarla temasa geçmemiz de mümkündür. Belki kendimiz istemeden sır taşıyan durumunda olabiliriz ya da bir dedektif rolüne bürünebiliriz. Başka bir açıdan Pluto çizgisinin insanlarını tehditkar bulabilir ve kendi şuurumuz ile gizli korkularımızı yaşayabiliriz. Fakat ne olursa olsun bu insanların yol açtığı reaksiyonları takip etmekte yarar vardır. Böylece geri ittiğimiz kişilik yönlerimizi yeniden keşfedebilir ve aynı zamanda büyük bir potansiyelimizin izini yakalayabiliriz.

Pluto bölgelerinden gelen ürünlerin hayatımızda göze çarpan ve hissedilen etkileri olur. Onları kuvvet ve enerji depoları olarak görür ve neredeyse sihirli bir etkiye sahip olduklarını düşünebiliriz. Bu bölgelerin ürünleri bizi içsel veya dışsal sınırları aşmaya yöneltir. Belki bu bölgenin bir ürünü bizi son derece sinirlendirebilir, veya bu yerden gelen bir malzemeyi zor bir pozisyonda, önemli bir etkileşim yaratmak için kullanırız. Diğer yönden buraların ürünleri kendi cinselliğimizle bağlantılı olabilir, doğum ve ölüm’ü irdelememize yol açabilir ya da bizi tabularımızla yüz yüze getirebilir. Yiyecek maddeleri özel bir etkileşime sahip olabilirler, onları çok lezzetli veya tamamen iğrenç bulabiliriz.

Yukarıda anlatılan imajlar sadece bir çizgiye dayanmaktadır. İki çizginin kesişmesi halinde ilgili enerjiler birleşerek tüm enlem boyunca kavuşum etkisi yaratırlar. Son olarak buna bir örnek verelim. Bayan Z’nin Pluto ve Ay hattı Pasifik Okyanusu’nda Peru’nun batısında kesişmektedir (bkz. ACG-haritası Şekil 3). O Peru’yu sürekli ziyaret ederdi ve hemen hemen kesişme noktasının hizasında, bir gece kaldığı otelde hırsızlar tarafından baskına uğramıştı. Fakat kendisine hiç birşey olmamıştı, çünkü son derece bilinçli davranmış ve hırsızlar korkarak kaçmışlardı. Bu deneyimi iki yönden oldukça ben merkezli olarak tanımlamaktadır: Bir yandan bugüne kadar böyle bir şeye cesaret dahi edemezken, kendi gücünü fark etmiş, öte yandan uyku esnasında tehdit edilerek derin bir güvensizlik hissetmiştir. Bundan sonraki gezilerinde daha temkinli davranmış ve yeni kazanmış olduğu kendine itimat duygusuyla yola çıkmıştır. Ayrıca Bayan Z’nin natal haritasında Pluto 9. evinde, Ay birinci evinde bulunan Akrep’te yer almaktadır, bunlar da bahsedilen deneyime özel bir anlam katmaktadır.

Artık Astrolojideki alansal boyutları tecrübe etmek sayın okuyuculara bırakılmıştır. Belki kendinize hangi ülkeleri ilgi çekici bulduğunuzu ve hangilerinin sizi ürküttüğünü sorarak ACG haritanızla bağlantı kurabilirsiniz. Gezegen hatlarıyla uğraşırken neden bazı bölgelerde yaşayan insanlara karşı belli davranışlar sergilediğinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Gezegen hatları size bu konuyla ilgili hangi gezegen enerjisinin bağlantıda olduğunu işaret edebilir. Ayrıca kendi çalışmalarım esnasında dikkatimi çeken bir husus da, insanların önemli transitlerde gittikleri bölgeye gezegenlerden birisinin neden olduğudur. Sözkonusu mesele de transit konularıyla uğraşıda yol gösterici olabilir.

Çeviren: Dilber Altıparmak

Not:

Kişisel Astro*Carto*Graphy-haritanızı doğum bilgilerinizi vererek aşağıdaki adresden sipariş edebilirsiniz;

Astrodata, Posta Kutusu, CH-8047 Zürih;

E-Mail: order@astrodata.ch

Kaynak: ASTROLOGIE HEUTE Nr.56 & Nr.57, August & Oktober 1995′de yayınlanmıştır.

14.7.1950 doğumlu Verena Bachmann, 20 seneyi aşkın süredir astrologdur. Psikoloji ve astroloji danışmalığının yanısıra workshop (atölye çalışmaları) ve sunumlar düzenlemektedir. SFER okulunun eğitim sorumlusudur. Uluslararası konferanslarda seminer vermektedir. Psiko-sentez ve gelişim alanlarında eğitim almıştır. 1982 yılı sonbahar döneminden itibaren Astrodata A.Ş. ye çalışmaları ile katkı sağlamaktadır ve 1986’dan bugüne ASTROLOGIE HEUTE (Astroloji Bugün)ün yazarıdır. 

Close