ASTROLOJİNİN BELLİ BAŞLI EKOLLERİ

Astroloji, gökyüzündeki hareketler ile dünyadaki deneyimler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Birçok kişi Cosmo magazin dergisinin arka kapağında veya gazetede yer alan astroloji burçlarına aşina olsa da gerçek şu ki, astroloji uygulamaları dünya çapındaki kültürlerde zengin ve çeşitli bir tarihe sahiptir.

Ve astrolojinin tarihini gerçekten derinlemesine araştırmaya başladığınızda, astrolojide çoğu kişinin maruz kaldığından çok daha fazlasının bulunduğunu hemen fark edeceksiniz!

Sizi astrolojinin büyüleyici dünyasına yönlendirmek ve sizde en çok yankı uyandıran astroloji merceğine doğru ilerlemenize yardımcı olmak için, astrolojinin tarihi ve önemli ekolleri hakkında bu kısa kılavuzu hazırladık.

GELENEKSEL ASTROLOJİ

Kayıtlı tarihin başlangıcından bu yana gece gökyüzü, gökyüzü gözlemcilerinin gözlerini kamaştırıyor. Eski halklar tanrılardan ve gezegensel ruhlardan gelen mesajları görmek için gökyüzünü gözlemlediler. Gördükleri hareketleri anlamanın ve tahmin etmenin yollarını aradılar.

O zamanlar Astroloji ve Astronomi hala bir ve aynıydı ve bu iki kardeş bilim bir süredir ayrılmış olsa da günümüzde Gemini Brett gibi astrologların çalışmaları maddi ve metafizik alemleri yeniden birleştirmeyi amaçlıyor. Mısır’dan Babil’e, Hindistan’a ve Çin’e kadar olan kültürlerin tümü, bilim insanlarının “kehanet (alamet) temelli” astroloji olarak adlandırdıkları şeyin gelişmiş biçimlerine sahipti. Daha sonra yaklaşık 2100 yıl önce, aşağı yukarı bugün bildiğimiz astroloji ortaya çıktı.

Astrolojinin bu ilk formları bazen Geleneksel ya da Klasik olarak adlandırılır. Başlıca formlardan birkaçı şunlardır:

Helenistik Astroloji

“Horoskop” eski Yunanca “zaman gözlemcisi” veya “saat gözlemcisi” kelimelerinden gelmektedir. Belirli bir yer ve zamanda gökyüzünün bir haritası olarak horoskop, M.Ö. 2. ila 1. yüzyıllarda Mısır İskenderiye’de Helenistik dönemde ortaya çıkmıştır.

Bu doğum haritası bugün Batı astrolojisi olarak bildiğimiz şeyin öncüsüdür ve yedi görünür gezegeni (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn), 12 burcu ve 12 evi içermektedir. Zodyakları (Tropikal Zodyak olarak bilinir) bahar ekinoks noktasında 0 derece Koç ile başlar.

Stoacılar gibi felsefe okulları astrolojiyi kendine hakimiyet için bir araç olarak kullandılar. Astrologlar ayrıca genellikle doğum zamanını kaydedecek kadar zengin olanlar için kişisel horoskop yorumlarını da hazırlıyor ve yorumluyorlardı.

(Her ne kadar bu genellikle modernistler tarafından gözden kaçırılıyorsa da) astroloji dinin, felsefi, sosyal tartışmaların ve tıbbın bir parçası haline geldi.  Astrolog Judith Hill hem müşterilerle hem de öğrencilerle yaptığı çalışmalarda hâlâ tüm bu yöntemleri tek bir çatı altında toplayan çağdaşlarımızdan biridir.

Hepsinden önemlisi, Helenistik astroloji, dini ritüellerin zamanlamasında da kullanılıyordu (katarche adı verilen bir uygulama). Bugün bu uygulama farklı bir şekil aldı ve Seçim astrolojisi ya da herhangi bir şeyi yapmak için en iyi zamanı seçme astrolojisi haline geldi – ritüel amaçlarla kullanma pratiği hala çok canlı olmasına rağmen!

Jyotish/Hint Astrolojisi

Helenistik astroloji, İskenderiye İmparatorluğu ile birlikte doğuya seyahat ederek İndus Nehri Vadisi’ndeki mevcut yerel astrolojiyle karıştı. Birlikte Hint astrolojisini ya da “ışık bilimi” anlamına gelen Jyotish’i yarattılar.

Batı astrolojisinden farklı olarak Hint astrolojisi, şu anda tropikal Zodyak’tan 24 derece farklı olan yıldız (sidereal) temelli bir zodyak kullanır (örneğin, Batı astrolojisinde Yay burcuysanız, Hint astrolojisinde Akrep olabilirsiniz.) Ayrıca gezegensel enerjileri dengelemek için dini ritüelleri ve diğer teknikleri vurgular ve ay düğümlerini (tutulmaların meydana geldiği noktalar) yorumlara dahil eder.

Jyotish ve Batı astrolojisi arasındaki bir diğer önemli fark, Nakshatralar olarak da bilinen Sideral Ay Konaklarına yapılan yoğun vurgudur. Ay Konaklarını Ay’ın Zodyak’ı olarak düşünebilirsiniz, ancak zodyak 12 yerine 27 dilime bölünmüştür.

Çin Astrolojisi

Bölgenin yerel astroloji uygulamalarını Çin’in beş element teorisi, felsefesi, tıbbı ve bazı Helenistik astrolojiyle birleştiren Çin astrolojisi, Avrupa ve Asya’daki diğer astroloji türlerine göre daha fazla döngüsel sayısal sayımlara dayanır.

Arap Astrolojisi

Helenistik ve Roma imparatorluklarının çöküşünden sonra Arap kültürleri Batı astrolojisinin ateşini canlı tuttu. Arap astrologlar bazı ek noktalar (Arap Noktaları) ve Ay Konaklarının kendi versiyonlarını eklediler, ancak Jyotish 27’nin aksine 28 konak kullandılar.

Orta çağ/Rönesans Astrolojisi

Helenistik astroloji Hıristiyan Batı’ya akarken, burada astrolojinin daha dini veya manevi yönleri vurgulanmadı. Yine de astroloji, batı ezoterik geleneğinin temel sembolik dili olmaya devam etti ve Dante’nin İlahi Komedyası ve Shakespeare’in eserleri de dahil olmak üzere sanat ve kültür eserlerini etkiledi.

Arap astrolojisinin yeniden tanıtılmasının ardından, orta çağ ve rönesans astrolojisi, harekete geçmek için uğurlu zamanları seçmeye, Dekanların, Ay Konaklarının ve Sabit Yıldızların ruhlarını yatıştırarak büyülü tılsımlar yapmaya ve astrolojinin diğer öngörü biçimlerine odaklandı.

MODERN ASTROLOJİ

17. ve 18. yüzyıllardaki bilimsel devrim, Batı dünyasında astroloji uygulamalarında istikrarlı bir düşüşe işaret etti. Ancak 19. yüzyılın ortalarında teosofi, psikoloji ve daha sonra yeni çağ hareketinin doğuşuyla hızlanan modern bir rönesans başladı.

Modern astroloji okulları, klasik geleneğin miras kalan parçalarını yeni keşfedilen gezegenler ve yaratıcı yenilikler ve tekniklerle birleştirdiler. Astrolojik düşünce okulları çoğaldı.

Burada daha popüler trendlerden birkaçını kronolojik sıraya göre sıralıyoruz:

Ezoterik Astroloji

20. yüzyılın başlarında Alan Leo ve Alice Bailey gibi teosofistler, Teosofi Derneği’nin fikirlerini ve mitolojik öğretileri astrolojik uygulamaya dahil ettiler. Çalışmaları astrolojinin eski manevi yönlerinin yanı sıra burçlar ve gezegenler arasındaki alternatif ilişkileri yeniden ele aldı.

Uranyen Astroloji/Hamburg Okulu

Yine 20. yüzyılın başında Alman astrolog Alfred Witte, Uranyen astrolojiyi kurdu. Kısmen klasik astrolojide aktarılan geleneksel bilgeliğe karşı bir tepki olarak Witte, kanıt ve deneylere dayalı yeni astrolojik teknikler geliştirdi. Bunlar arasında kadranların kullanımı, gezegenler arasındaki 0, 90 veya 180 derecelik ayrımların (sert açılar) vurgulanması, iki gezegen arasındaki orta noktalar ve sekiz ek varsayımsal gezegen yer alıyordu.

Kozmobiyoloji

1930’larda Reinhold Ebertin, varsayımsal gezegenlerin kullanımını reddeden ve astrolojinin tıbbi yönlerine daha fazla odaklanan uranyen astrolojinin daha ileri gelişmelerini popüler hale getirdi.

Harmonik Astroloji

1950’lerde John Addey tarafından oluşturulan harmonik astroloji, gezegenler arasındaki ilişkileri araştırmak için matematiksel dönüşümler kullanır. Harmonik astroloji burçlara ve evlere daha az önem verir.

Psikolojik Astroloji

Psikolojik Astroloji, astrolojinin hümanist, derinlik ve benötesi psikoloji ile çapraz döllenmesinden doğmuştur. Jung arketipleri, eşzamanlılıklar ve psikolojik dürtüler ve ihtiyaçlar gibi fikirleri içerir. Astrolog Dane Rudhyar ilk savunuculardan biriydi ve gelenek, hümanist astrolog Alexander Ruperti ve Liz Greene’in Birleşik Krallık’taki psikolojik astroloji merkezi’ni de içeriyor. Psikosentezin kurucusu Robert Assagioli, Huber’in yaşam döngülerini vurgulayan astroloji yöntemine de ilham verdi.

AstroKartoGrafik

AstroKartoGrafik, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında Jim Lewis tarafından popüler hale getirilen bir konumsal astroloji yöntemidir. Kökleri kutsal yerleri yıldızlarla aynı hizaya getiren eski kültürlere dayanan AstroKartoGrafik dünyadaki konumların astrolojik etkilerini inceler.

Deneyimsel Astroloji

Her şeyi kapsayan bu kategori, astrolojik sembolizm ve arketiplerle çalışmak için şamanizm, astrodrama, rehberli görselleştirme veya hipnozun kullanımını içerir. Savunucuları arasında Barbara Schermer ve Babs Kirby yer alıyor.

Evrimsel Astroloji

1980’lerin sonu ve 1990’ların başında Jeffrey Wolf Green, evrimsel astrolojiyi yaratmak için teosofik hareketin, psikolojik astrolojinin ve Hint felsefesinin unsurlarını kendi kanalize edilmiş materyaliyle birleştirdi.

Plüton ve Ay Düğümlerine vurgu yapan evrimsel astroloji, ruhun yaşamlar boyunca gelişimini anlamaya çalışır. Steven Forrest’ın çalışması evrimsel astroloji uygulamasını genişletti ve popüler hale getirdi.

Geleneksel Canlanma veya Neo-Klasik

1990’larda geleneksel Helenistik dönemlere ve diğer dönemlere ait orijinal astrolojik eserlerin yeniden keşfedilmesi ve tercüme edilmesine olan ilginin de arttığı görüldü. Geleneksel canlanma veya Neo-klasik astrologlar geleneksel astrolojik tekniklerden ilham alırlar, ancak yeni keşfedilen gezegenleri de dahil ederler.

Eklektik Modern

Modern astrologların benzersiz kişisel uygulamalarının bir parçası olarak farklı astroloji okullarının unsurlarını, geleneksel ve modern olanı seçmeleri alışılmadık bir durum değildir. Astrolojik konferanslar ve internet eklektik yaklaşımı her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi.

Çeviren: Ayşe Erdoğan

Kaynak: The Major Schools of Astrology (Astrology Hub)

Close