AY ASLAN’DA

Temel Prensibi: Hayat yaşamaya değer.

Anahtar Kelimeleri: Cana yakın, vakur, vefalı, cömert, dramatik, sıcak, neşeli, zevk düşkünü, hükmedici.

  Ay’ ın Aslan burcunda olması diğer insanlar üzerinde büyük bir etki bırakmak, amirlik taslamak ve her aktivitede önde olmak konularında bilinçdışı bir ihtiyaç olduğunun göstergesidir. Ay’ları Aslan’da bulunan insanlar değişik koşullara ve anlık durumlara hevesle ve direkt hareketle tepki verirler ve böylece herkesin kendilerini algılamasını beklerler. Bu dikkat çekiş dramatik veya tiyatral bir şekilde duyguları göstermek olabildiği gibi, gururlu ve mağrur bir ağırbaşlılıkla “son sözü” söyleyen kişi olarak da kendini hissettirebilir. Özgüveni, neşesi, tutkuları ve cömertliği ile tanınan ihtişamlı, kendini göstermeyi seven Aslan Ay’ı konuk ettiğinde kendini iyi hissetme ve özdeğer duygusunda dalgalanmalar yaşar. Oyunculuğu ve ben-merkezciliği duygular arenasına kayar. Aslan’ da Ay’ ı bulunan kişi başkalarının duygularına kayıtsız kalıp daha çok kendi duyguları ve ihtiyaçlarıyla ilgili olabilir. Dikkat çekme isteği, kendini ifade edebilme yeteneği, alkış ve onay isteği çok kuvvetli olmakla birlikte bu ihtiyaçlar -ifade edilemeyen bir duygu olarak görünmez kalabilir. Bu ihtiyaçlar korku dolu gururlu yanıtlar, kibirli davranışlar ve yanlış zaman ve yerde göze batıcı aşırı tepkilerle kendini hissettirebilir. Çocukça kalmak, hayatla oyuna devam etmek gibi bir saplantısı olabilir. Aslan’daki Ay harekete geçmek ile her şeyi oluruna bırakmak, kendini bulmak yerine pasif bir tutum içerisinde sürüklenmek arasında gidip gelir. Gelişme krizleri ve kimlik sorunları yaşayabilir. Böyle bir durumda kendi yetenekleri, enerjisi ve ruhuyla temasını yitirip Ay’ın ihtiyaçlarını Aslan’ ın gölge yönleri ile gidermeye çalışır. Dramatik bir şekilde kendisini sahnenin ortasına koyar, talepkar, kızgın, kendini beğenmiş bir biçimde her duygusunun her yaptığının farkedilmesini, takdir edilmesini ve alkışlanmasını bekler (ilkel örneklerinde aşırı lüks, çekici olmayı abartmak).. Kontroldışı duygusal patlamalar ve depresyon geçirebilir. Eleştiriye tahammül edemez. Küstah ve zorba tavırlı olabilir. En ufacık bir reddedilişte aşırı gurur, hiddet ve zalimlik gösterebilir. Öte yandan yine özdeğer duygularının gel-giti nedeniyle hata derecesinde cömert, kabul görmek uğruna boyun eğen olabilir, olgunlaşmak yerine fazla iyimser ve emniyetsiz bir şekilde hayatın içine dalıp mantıksız riskler alabilir. Aşk oyunlarına, flörte, zevke düşkünlük ve günü eğlenceli geçirmek uğruna yaşamını bir oyun gibi harcayabilir. Oysa Aslan’ daki Ay kendi özgüvenini beslemek, duygularını ve kimliğini büyütmek yönünde ilerlediğinde benliğin gelişimi ve duygular arasında uyumlu bir bağlantı kurulur. Bu Ay’ a sahip kişi yaşamı sever, çevresine iyimserlik ve sıcaklık saçar. İstediği ve yeteneklerinden emin olduğu bir konuda herkesi peşinden sürükleyecek enerjisi, liderlik özelliği ve organizasyon kabiliyeti vardır. Gelişmiş bir Ay Aslan tipi son derece saygın, ciddi ve ağırbaşlı olabilir. Vefalı, sadık, bağışlayıcı ve yüce gönüllüdür. Ayrıca bu Ay burcu insana içtenlik, mizah yeteneği ve doğal bir çocuksuluk verir. Fazla çaba sarfetmeden diğer insanlar tarafından sevilir ve beğenilir. Çoğunlukla çocuklarla ilişkileri çok iyi düzeydedir ve içlerindeki çocuğu daima yaşatabilir.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Ay’ı Aslan burcunda bulunan kişi ruhunu, duygularını ve ihtiyaçlarını ifade ederken içgüdüsel olarak oyuncu ve şakacı davranır. Yeni ve heyecanlı şeylere yönelir ve bunların bir parçası olmak ister. Dürtüsel, yaratıcı, dramatik ve tutkuludur. Gururlu, talepkar ve sahnenin kralıdır (kraliçesi). Kendini özel hissetmekten hoşlanır. Tanınma, farkedilme ve meşhur olma ihtiyacı ile oyunculuğa yatkındır. Hayatta hiçbir şeyi kaçırmak istemediğinden her zaman gergindir. Hiddetlenmeye, ani davranışlara, abartılı reaksiyonlara ve değerini olduğundan fazla göstermeye eğilimlidir. Zayıflıklarını bile hayran olunacak bir şey gibi görebilir. Kendini önemli biri gibi hissetmeyi çok sever, övüngendir. Başkaları tarafından hayranlık görerek yaşamaya bağımlıdır. Özellikle çocukları ve ebeveynlerinden takdir görmek ister. İlişkilerinde takdir görmek için vericiliği abartabilir. Ay’ ları Aslan’ da bulunan bir çok kişi düşünülenin tersine çok gösterişli ve dikkat çekici davranmaz. Ama mutlaka prestije önem verir. İnsiyatif almayı, her koşulda yönetmeyi, liderlik etmeyi sever ve her konuda sözü dinlenir olmaya çalışır. Bazen duyguları incelikten yoksundur. “Efendi ve usta” tavırları utandırıcı olabilir. Aşkı ancak narsisist bir yansıma olarak yaşayabilir. Bu görünümde olan bir Ay Aslan’ın dikkatini çekebilmek için bir şekilde onun parçası olarak tanımlanmak veya egolarının işin içine girmesi gerekebilir.

Çocukluk Deneyimleri: Küçük kraliçe veya kral, güleryüzlü, neşeli, hevesli, tasasız ve doğal çocuk. Duygularını açık ve doğrudan ifade eder. İlgiye ve hayranlığa ihtiyaç duyar, daima birinci olmak ister. Yaratıcı bir otorite ile büyütülmüş, başarılı olması bilinciyle yetiştirilmiştir. Kalabalık bir ailede ihtiyaçlarını duyurmakta zorlanmış ve kendini gösterebilmek için dikkat çekici davranışlar geliştirmeyi öğrenmiş olabilir. Kıyaslanmaktan nefret eder. Yenilgiyi kabul etmekte zorlanır. Ebeveynlerinden ayrılmakta zorluk çekmez. 

Annesini Algılayış Biçimi: Muhteşem, son derece kendine güvenli, biraz da bencil anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Haklı eleştriyi hoşgörü ile karşılamak, tevazü. Kendi değeri konusunda objektif olmak zorundadır. Eleştirileri ve reddedilişi kimliği ve benliği ile özdeşleştirmemelidir. Her şeyin kendi bildiği gibi yapılmasında ısrar etmeden, istekliliği ve inatçılığı abartmadan kalbi ve kişiselliğinin işaret ettiği şekilde davranarak herkesin önemli olduğunun farkına varması gerekir. Gereksiz melodramatik eğilimler göstermeden ihtiyaçlarını ifade etmeyi öğrenmelidir. Kendinden beklenileni yapmak yerine kalbinin sesini dinlemeli, her konuda otorite sahibi olmaktan çok grubun çıkarları için birlikte -başkalarının duygularını hesaba katarak- karar almayı ve herkesin kazandığı durumlar yaratmayı öğrenmelidir. Asıl yapması gereken; kimliğini geliştirmek, duygularını büyütmek, içinden gelen güveni, ışığı, enerjiyi ve iradeyi çevresindekileri ısıtmak, sevecenliği aşılamak ve kollektif amaçlara doğru yüreklendirip organize etmek için kullanmaktır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close