AY BAŞAK’TA

Temel Prensibi: Öngörü (basiretlilik) sonradan anlamaktan daha iyidir.

Anahtar Kelimeleri: Kabiliyetli, pratik, yardımsever, mütevazi, çalışkan, tenkitçi, mükemmeliyetçi, rafine, usta.

Ay burcu Başak olan kişiler mükemmeliyetçi, eleştirel, mantıkla hareket etme özelliklerini duygularına ve kendi haklarındaki değerlerine ve ihtiyaçlarına yönlendirirler. Bir türlü kategorize edemedikleri ihtiyaçları ve mantık ile açıklanamayacak duyguları karşısında kendilerini eleştirip hiç de mükemmel olmadıkları duygusuna ulaşırlar. Bu ay burcu insanının kendini değerli hissedebilmesi varlığının birilerine veya bir şeylere yararlı olduğunu pratik bir şekilde görmesi ile ilgilidir. Düşünceleri anlamak ve yorumlamak, duyguları yararlı hale getirmek ve ifade etmek ister. Ay’ın kendisine sunduğu bilinçsiz duyguların hamlığı, ilkelliği karşısında irkilir. Onları üstün ve olgun hale getirmeye uğraşır. Onları anlamak ve kabullenmek yerine refleks olarak düzeltmek yoluna gider. Bu da ihtiyaçlarını ve kendinin asıl olarak ne olduğu hakkında fikir alamayacak şekilde duygularını rasyonelize etmesine neden olur. Artık nasıl olduğu değil, nasıl olması gerektiği konusu önem taşır. Güvenilir, pratik, mesafeli, sert, göze batmayan ve kolay eleştirilemeyen biri olmak durumundadır. Ve bu Ay burcu insanını bu form da görürüz. Mükemmel olmaya çalışmak devamlı bu konuda kontrollü olmalarını gerektirir. Hiçbir şekilde ipin ucu kaçmaz. İşler ne kadar sıkıcı olursa olsun hata barındırmayacak şekilde yapılır, etraftaki tüm çirkinlik, yararsızlık ve fevri davranış biçimleri yargılanır ve islah edilir. Kendini ve başkalarını bilinçsizce eleştirmeye eğilimlidir. Düzeni, temizliği ve hijyeni sever. Güvenliğe büyük ihtiyaç duyar. İçgüdüsel bir çalışma isteği, sağlıklı yaşama ve formda olma arzusu vardır. Reddedilmekten ve yaralanmaktan korkar. Genellikle her uyarıya açık ve sinirli biçimde tepki gösterir. Kendinin doğru ve haklı olduğunu hissetmekte güçlük çeker; bu insan için kendini kabullenmek genellikle ürettiği işin niceliğine ve niteliğine bağlıdır. Yaşama uyum sağlaması iş dünyasındaki rollüne dayalıdır. Duygusal huzura faydalı ve üretken olduğu sürece kavuşur. Sorumluluklarını titizlikle ve dikkatle yerine getirmesine rağmen insiyatif alamaz. Kurallara uyma takıntısı yüzünden yaratıcılığını sınırlandırır. Bu yüzden yorucu ve yaratıcılık gerektirmeyen birçok işi üstlenebilir.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Sağı solu belli olmayan, huzursuz, utangaç ve kendi önemi hakkında değişken fikirlidir. Karmaşadan ve karmaşık duygulardan korkar. Dolayısıyla her şeyi düzene sokmak, dikkatle organize etmek, analiz etmek ve böylece her şeyin kontrol altında olduğuna kendini inandırmak ister. Oldukça alçak gönüllü ve mantıklı yaşamak için içten gelen bir dürtüye sahiptir. Gerekli olanı kabullenip uyum sağlamaya isteklidir. Düzene ve mükemmele düşkünlüğünü eleştiri bağımlılığı ile birleştirir. Bu da hoşgörüsüz olmasına sebep olur. Kendisi gibi herkesin kendini eleştirip düzeltmesi gerektiğini düşünür. Duyguları donuk ve bastırılmıştır. Cinsel takıntıları olabilir ya da dürtüsel olduğu (veya hijyen sorunu) için reddedebilir. Sınıflandırmaya yatkın bir zihniyet taşır. Ciddi ve saftır. Değişken koşullara ancak ayrıntılı bir incelemeden sonra ısınabilir. İlgili ve yardım etmeye çok isteklidir. Her şeyi yararlı-yararsız olarak düşündüğü için sevme ve kendini adama yeteneği pratik çıkarlarına ve fayda sağlamaya dayanır. Her şey “uygun” olunca aşık olabilir. Daima kusur bulmaya, vazgeçmeye, imrenmeye ve küsmeye eğilimlidir. Yardımlarını kabul etmeyenlere öfkelenip küsebilir. Çünkü her detayı hesaplayıp -tüm iyi niyetiyle- karşısındaki için en iyi olanı bildiğini düşünür ve onlar için yararlı olacak fikirlerine nasıl olupta insanların terpki gösterdiklerine şaşırır. Aslında bu tepkiyi kimseyi olduğu gibi kabul etmediği için alır.

Çocukluk Deneyimleri: Dikkatli, eleştirel gözlemci, biraz çekingen ve zeki çocuk. Her şeyi doğru yapmaya, faydalı ve yardımcı olmaya çalışır. Başkalarına yardım ederek ve kendisine verilen ödevleri dürüstçe yerine getirerek taktir toplamak ister. İçine kapanmaya ve özünü inkar etmeye yatkındır. Temizdir. Olduğu gibi kabul edilemeyeceği hissi ile büyümüştür. Ebeveynleri hünerli, bilinçli ve mantıklı olmanın yanında kontrollü ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarına -mantık dışı tepkilerine- karşı sanki hataymışcasına düzeltme yönünde davranmışlardır. Fazla endişeli ve kuşkulu tavır göstermeleri çocuğun insiyatif almakta isteksiz olmasına ve kendini ortaya koyma güçlüğüne sebep olmuş olabilir.

Annesini Algılayış Biçimi: Her şeyde yeterli, becerikli ve endişeli anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: İçinden geldiği gibi davranma ve hoşgörü. Sıkı sıkıya bağlandığı faydacı düşünme tarzını bırakması gerekir. Önceden planlanmamış şeylerden korkmayıp, düzensiz görünen ve açıklanamaz her şeyi saplantılı bir şekilde reddetmeden kaosu keşfetmelidir. Her şeyi kontrol etme saplantısından kurtulup, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabullenip affedebilmelidir. Evrenin mükemmel düzenini anlayıp, duyguların ve ihtiyaçların bu düzenin gerekli parçaları olduğuna inanarak onlarla yüzleşmeli ve kendi değerini bunlarla beraber bir bütün olarak anlamalıdır. Asıl yapması gereken, yoğun, rutin faaliyetlerinden uzaklaşıp rasyonel düşünce sistemini ve analitik aklını ruhsal bilincini geliştirmek, açıklanabilir olguların dar kapsamından çıkıp sınırsız deneyimler edinmek ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanmalıdır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close