AY DÜĞÜMLERİ VE GEZEGENLER

Ay Düğümü aksı denilen, bir ucunda Kuzey Ay Düğümü, diğer ucunda ise Güney Ay Düğümü’nün bulunduğu, aks bir ilişki aksıdır; Ay’ın düğümlerinden oluştuğu için duyguları, ruh hallerini, bağımlılıkları, güvensizlikleri ve ait olma duygusunu temsil eder. Güney Ay Düğümü aşina olunan bir noktadır, Kuzey Ay Düğümü ise daha önceden geliştirilmemiş (geliştirilmesi gereken) özellikleri ve kişinin o özellikleri ifade etmeye çalıştığında öleceği hissine kapılmasını gösterir. Kuzey Ay Düğümü birleştirici niteliktedir; cömertliği, çok olduğu duygusunu, ifade eder. Güney Ay Düğümü ise, ayırıcı ve zorlayıcı  nitelikte olup, becerememe korkusuna, kıtlık duygusuna, yeteri kadar kendinde olmadığı duygusu nedeniyle verme sorunlarına işaret eder.

Ay düğümlerinin diğer gezegenler ile açı yapmaları birçok anlam ifade etmektedir. Örneğin ay düğümlerine kare yapan, dolayısıyla t-kare oluşturan bir gezegen varsa, bütün enerji bu gezegenin temsil ettiği fonksiyon üzerine toplanır ve bu fonksiyonun yıkıcı kullanılma olasılığı artar. Bu durumda ay düğümü aksının yapıcı bir şekilde çalıştırılması zorlaşır, sorunların çözülmesi daha karmaşık hale gelir, çatışma yaratır. Ama, aynı zamanda sorunun çözümü için gereken hareketi de getirir. Üçgen açılar ve altmışlıklar ise, ay düğümleri aksını bütünlemeye, sorunları çözmeye yardımcı olacak deneyimlere götürebilen, ancak zararlı da olabilen konumlardır, çünkü bu açılar en az direncin olduğu yerleri işaret ederler.

Güney Ay Düğümü düşme korkusu verir; öfke taşır, eskiden beceremediğimiz duygusu ile donanımlı olduğundan bir “çocukluk yarası”, “asla iyileşemeyecek bir yara” veya “çocukluktan kalma bir yaraya misilleme tarzında bir öfkeye saplanıp kalmak” olarak tanımlanabilir. Güney Ay Düğümü çevresinde çok gezegen olması regresyona, o konuda gerileme eğilimine sebep olur. Yanında bulunan gezegenin fonksiyonuna göre, kişi o konuda diğer insanları daha şanslı görüp kıskanabilir. Bu gezegenin temsil ettiği özellikler konusunda talepkardır.

Aslında Güney Ay Düğümü’ne 5° orb’lu gezegenler gerçekliği algıladığımız lensler gibidirler. Hayatımızın büyük bir bölümünde geçmişteki süreçleri tekrar yaşarız, ancak bu, bu konuda asla doyuma ulaşamayacağımız anlamına gelmez; bu temaları aşıp mutlu olabiliriz.

Kuzey Ay Düğümü’nün yanında gezegen olduğunda ise, kişi diğerlerinin bu gezegenin temsil ettiği konularda ona bir şey vermemelerine kızabilir, bundan şikayet edebilir. Oysa ki kişi buna ihtiyaç duymamaktadır, kendisinin vermesi gerekmektedir, çünkü bu özellik kendisinde boldur.

Aslında, Kuzey Ay Düğümü’ne 5° orb’lu gezegenler, fonksiyonlarını geliştirme kapasitemize yardımcı olurlar. Kuzey Ay Düğümü’nün anlamını kendi anlamlarıyla, hem olumlu hem olumsuz ifadeleriyle renklendirirler. Bu kavuşumlar Kuzey Ay Düğümü’nü yapıcı bir şekilde kullanmamızı garantilemezler, yüzeysel olarak da kullanma olasılığımız vardır. Örneğin, Boğa burcundaki Venüs Kuzey Ay Düğümü’ne kavuşum yaptığında sevmeyi öğrenmeyi bir kenara bırakıp fiziksel güzelliği aşırı vurgulayabilir.

Güney Ay Düğümü yapamadığımız duygusu verdiği için, kişi kendinde yeteri kadar olmadığı duygusuyla, herkese yapabildiğini ispatlama çabasına girer. Bu çerçeveden bakıldığında Güney Ay Düğümü tıpkı Satürn gibi çalışır. Bu durumda Kuzey Ay Düğümü’nü Jüpiter’e benzetebiliriz. Başka bir bakış açısı ile Kuzey Ay Düğümü’nü, gitmekten korktuğumuz yön olarak düşünürsek, gölge kullanımında kendimizi rahat hissetmediğimiz yer olduğu için Satürn’e, alışık olduğumuz ve kendimizi rahat hissettiğimiz için her fırsatta kaçmaya çalıştığımız yer olan Güney Ay Düğümü’nü de Jüpiter’e benzetebiliriz.

Bu aksa kavuşum yapan gezegenlerin işleyişini kavrayabilmek için aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz:

Natal haritasında, Güneş veya Ay’ı Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum yapan kişi, erken çocukluk döneminden itibaren destekleyici olması gereken insandır. Kuzey Ay Düğümü yetişkin olmayı ve büyümeyi gösterir; bu sebeple çevresinde çok gezegen bulunması, çocukluktan bu yana, bulunduğu yer konusunda olgun davranmayı simgeler. Ay ile kavuşum yapan Kuzey Ay Düğümü, kişinin besleyici niteliğine işaret eder.

Natal haritasında, Güneş’i Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapan kişi desteğe ihtiyaç duyar. Kimlik krizi yaşayan bu kişinin egosu tehdit altındadır, çok savunmacı olabilir. Bu konum kişinin babası ile sorunlara işaret eder. Ay ile Güney Ay Düğümü’nün kavuşumu da anne ile sorunları, çok derine yerleşmiş bağımlılıkları gösterir. Doğru kullanıldığında ise besleme ve beslenme kapasitesine işaret eder.

Güneş, Ay veya Satürn’ün, Güney Ay Düğümü ile kavuşumu bir ebeveynin temsilcisi olabilir. O ebeveyne bağımlılık, onunla özdeşleşme, kendini ondan ayıramama gibi durumları gösterir; bilinçsizce ve derinden o ebeveynin temaları kişiye aşılanmış gibidir.

Güney Ay Düğümü Ay veya Venüs ile kavuşum yaptığında, “sana ihtiyacım var-hayır yok”, “buraya gel-geri git” gibi çelişkiler doğurur. Jüpiter’in Güney Ay Düğümü ile kavuşumunda ise kişi kendine “yapabilirsin-hayır yapamazsın” (iyimserlik-kötümserlik) diyerek gel-gitler yaşar. Güney Ay Düğümü-Mars kavuşumunda ise çelişkiler “yapacağım-yapamam” veya “isteklerimin peşinden giderim-gidemem” şeklinde olur. Satürn Güney Ay Düğümü’ne kavuşum yaptığında kişi yapması gereken şeyin aslında yapmaması gereken şey olduğunu düşünür. Yani doğru zamanda doğru şeyi yapmakta zorlanır. Kişi bunu yapamayacağını hisseder, çünkü çocuklukta birileri ona yapamayacağını söylemiştir. Bu konumda Satürn’ün ödülleri bizim düşündüğümüz şekilde ve asla düşündüğümüz zamanda gelmezler. Satürn ve Güney Ay Düğümünün kavuşumu aslında var olmayan endişeleri, korkuları, tüm hareketlerimizi etkileyen içsel bir duvarı gösterir. Doğru kullanıldığında çok çalışma, sorumluluk ve taahhütte bulunma kapasitesini getirir.

Barış İlhan ve Michael Lutin’in Ay Düğümleri Seminerlerinden

Derleyen: Anette Karagüney

Close