AY KOÇ’ TA

Temel Prensibi: Hiçbir şeye katlanma.

Anahtar Kelimeleri: Aktif, dinamik, bağımsız, vahşi, rekabetçi, güçlü, fetheden, kontrolsüz.

Ay’ları Koç’ta bulunan insanlar yaşamda karşı karşıya kaldıkları çoğu durumda aktif, hatta bazen saldırganca tepki verirler, tabii bu duygular için de geçerlidir. Rekabet ettikleri yer duygular arenasıdır… İçgüdüsel olarak kendilerini canlarını sıkan şeyi durdurmaya veya ihtiyaçlarının ardından gitmeye seferber ederler. Bu insanlar bakmadan atlama eğilimindedirler, asla kararsızlık göstermezler.  Kavgacı ruhlu, ayırımcılığa karşı hayli duyarlıdırlar. Bazen kendilerine zarar verecek kadar düşüncesiz ve gergin olabilirler. Başkalarına uymakta, onları dinlemekte zorluk çekerler. Başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına karşı sabırsız ve tahammülsüzdürler. Kendi işleri ve ihtiyaçlarıyla öyle “istekli” meşguldürler ki durup da karşılarındaki kişilerin onların hareketleriyle ilgili neler hissedebileceğini düşünmeyi akıl edemezler. Bunun yanında geniş bir inisiyatif yeteneğine sahiptirler. Amaçladıkları şeylere ulaşabilmeleri için hareket özgürlüğüne ihtiyaçları vardır. İnisiyatifin kendi ellerinde olduğu durumlarda kendilerini güvende hissederler. Duygularını anında dile getirirler. Duygusal dürtüye dayanan spontan davranışlar gösterirler. Kendilerine emanet edilen ve ihtiyaç içinde olan insanları sadakatle savunur ve korurlar. Güçlü bir şekilde savaşma ve her türlü engele rağmen ayakta kalabilme dürtüleri çok gelişmiştir. Kendilerine güvenli ve iddialıdırlar. Açık, net ve kıpır kıpırdırlar. Hep yolda olmaktan hoşlanırlar. Ömür boyu kendilerini genç hissederler. Açık fikirli, yeni olan, ilham veren ve coşkulu şeylere daima hazırdırlar.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Çabuk öfkelenen bir yapıları vardır. Nedeni bir türlü yüzeye çıkartılamayan bastırılmış saldırganlık ve derinlerde gizli kalmış felç edici bir öfke duygusu ciddi duygusal gerilime ve iç huzursuzluğuna yol açar. Anında talep eden ve aceleci tavırlar sergilerler. İstekleri yerine gelmediğinde küser ve sinirlenirler. Bir kaşık suda fırtına kopartabilirler. Kimseyi bekleyecek vakitleri yoktur. Kimseye katlanamazlar. Kısa dönemlerde bir aktivite veya bir projenin arkasından ateşli ve heyecanlı bir şekilde giderler. Fakat istekleri kaybolduğunda her şey çekiciliğini yitirir ve tamamlamakta zorluk çekerler. Hemen başka bir şeye atlarlar. Hassaslık, korku duyma ve ihtiyaç içinde olmayı kendilerinde olduğu gibi başkalarında da kabul edemezler. Çaresizlik ve korku şiddet göstermelerine neden olabilir. Başkalarının duygularına da kendi duygularına verdikleri tepkiyi verirler… Hücum! Yoğun yapıları karşısındakileri huzursuzlaştırır. Kendi ruh hallerini farkında olmadan karşısındakilere projekte ettiklerinden karşılarında hep savunmaya geçen, kızgın ve öfkeli kişiler bulurlar.

Çocukluk Deneyimleri: Fazla hareketli, inatçı, gürültücü ve cesur bir çocuktur. Kendini ortaya koyabilen, korkusuz ve duygusal bağlara dirençli bir şekilde özgür yetiştirilmiştir. Yaşının küçük olmasını hakaret olarak algılar. Hareket ve kas becerileri erken yaşta gelişmiştir. Özgürlüğünün kısıtlanması, utanç, aşağılama ve çaresizlik duyguları onun erken yaşta evinden ve ailesinden kopmasına neden olur. 

Annesini Algılayış Biçimi: Cesur, güçlü, gururlu, eğilmez ve ihtiyaçlara karşı ilgisiz anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Sabır ve başkalarını düşünme. Başkalarıyla hareket edebilmeyi, her durumda savaş açmamayı öğrenmek durumundadır. Kendini ortaya koyarken başkalarının amaçlarına ve özgürlüğüne saygı duymayı, karşısındakilerin duygularını ve ihtiyaçlarını “saçmalık” olarak görmeyip onları dinlemeyi bilmelidir. Şevkat ve empati duygusunu geliştirmeli, hemen tepki vermeden öz-eleştiri yapmalıdır. Kendi başlattığı bir işi ortaya çıkarabilmek ve her koşulda ayakta kalmayı becerebilmek için sabrın ve disiplinin kendi için önemli olduğunu anlaması gerekir.Asıl yapması gereken, kendisini doğru bir şekilde ortaya koyarak başkalarına güçlü olma, savaşma ve ihtiyaçlarını nasıl giderecekleri, hayatlarının inisiyatifine nasıl sahip olacakları konusunda onlara yardım etmek ve kendi yaşamlarıyla onlara örnek olmaktır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close