AY OĞLAK’TA

Temel Prensibi: Tüm insanlar yalnızdır.

Anahtar Kelimeleri: Ciddi, hırslı, çalışkan, saygın, dayanıklı, disiplinli, katı, başarılı, melankolik, becerikli.

  Oğlak burcunun sınırlı, sorumlu, ciddi, özgüvenli ve kontrollü dünyasına giren Ay kişinin bu burcun yeteneklerinden şüpheye düşüp kendini yetersiz hissetmesine neden olur. Oto kontrolünün ve içsel saygınlık gelişiminin dengesini bozar. Ay’ı Oğlak’ta bulunan kişi Ay’ın kendinde yarattığı ve alışık olmadığı duygusal dalgalanmalara Oğlak’ın tarzıyla cevap verir. Bunlardan hemen kurtulmak için daha fazla disipline olmak ve kendine daha fazla baskı yapmak yoluna gider. Duygularını ve davranışlarını keskin bir çizgiyle ayırır. Güvence  ihtiyacı yüzünden daha çok çalışır ve kazanır. Mesafeli, kapalı, donuk, merhametsizce soğuk ve düşüncesiz hale gelebilir. Bazen aşırı duygu girdaplarında depresyon ve melankoli içine girer. Derinden bağlılık bekleyen, çocuksu, oyuncu ve yumuşak tarafını şiddetle inkar eder. Yetersizlik duygularıyla başa çıkamaz. Ancak yavaş yavaş ve duraksayarak açılabilir. Genede sınırlarını açıkça belirler. Başkalarına güvenmekte aşırı temkinlidir. Sevgisini ve duygularını azar azar verir, geriye çeker ve denetim altında tutar. Duyguları hiçbir zaman kendiliğinden akmaz. Güvenli ve emniyette olmadığı duygusuyla çekilen acılar, duygusal yaralar, reddedilme, bastırılma, sevilmeme, kızgınlık ve çaresizlik duygularıyla doludur. Yaşamdan derin bir endişe duyar. Yakınlık ve içtenlikten korkar. Kendisini çok ağır, ciddi ve önemli görür. Duygusal güvenlik ihtiyacını dış dünyaya döndürerek emlak ve mal-mülk almak gibi telafi yollarına sapar. Yaşayacak bir yer bulmakta zorluk çeker. Genellikle olanaklarının altında yaşar ve yaşatır. Mesleğini ailesinin yerine koyar. Saygın olmak ve kendisine hayranlık duyulması için abartılı bir ihtiyaç duyar. Olgunlaşmamış bir otoritesi vardır. Bu otorite ile olur olmaz yere kendi korkuları, güvensizlikleri ve duyguları yüzünden objektifliğini kaybederek ilişkide bulunduğu kişileri kısıtlar ve bastırır. Başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına -en yakınları ve ailesi dahil- küçümsemeyle ve kuşkulu bir güvensizlikle yaklaşır. Kendini kontrol edemediği duygusuyla her an her konuda başkaları tarafından ruhsal ve maddesel olarak sömürüleceğini düşünür.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Oğlak’ta Ay’ı bulunan kişinin incinme duygusu bu insanın başkalarına ısınmasını engeller. Ta derinliklerinde, kendisine ve başkalarına, uzun süre, bazen sonsuza değin kapalı kalır. Ciddi duygular taşır. Sorumluluk almak, ihtiyaç duyulduğunda orada olmak, güvenli bir ortam sağlamak için içgüdüsel bir istek duyar. Kriz zamanlarında işine sığınır. Duygusal durumlarda çok temkinlidir. Açık ve yalın şeylerden hoşlanır. Kıskançlık ve suçluluk duygularına eğilimlidir. Derin duyguları, anaç olan her şeyi, aileyi, romantizmi ve vatanına köklü bağlarla ait olma duygusunu bastırır ve küçümser. Duygusal bağlardan ve aile çevresinde kalmaktan korkar. Gerçek duyguları ifade etmek yerine, ya ağdalı bir duygusal teşhircilik sergiler (sinirli hareketler,bağırma, söylenme..), ya da yoğun olumsuz duyguların ve depresif bir ruh halinin etkisi altında iletişimi keser. Suçluluk duyguları nedeniyle kendine ve başkalarına karşı acımasız davranır. Çekingen, yalnız, hatta hayata küskündür. Kişisel dileklerini bastırır. Kendini değersiz hisseder. Bir türlü bırakamaz, dolayısıyla tahammül edilemeyecek, ümitsiz, kendisine ve başkalarına zarar verecek durumlarda bulunmaya devam eder.

Çocukluk Deneyimleri: Büyümüş de küçülmüş çocuk. Terbiyeli, ciddi. Erken yaşlarda sorumluluk duygusuna, görev üstlenme yeteneğine sahip. Böyle olarak özgüven geliştirir, değerli ve ihtiyaç duyulan bir insan olma duygusunu kazanır. İhtiyaçlarını nadiren söyler. Bazen çok dikkafalı olabilir, özellikle ilgi merkezi durumunda olduğunda. Başka çocuklar gibi çocuksu olamaz. Oldukça geleneksel ebeveynler tarafından açık-seçik kurallar çizilerek yetiştirilmiştir. Aile kendi durumu ve sorumlulukları nedeniyle ya devamlı çalışmak zorunda kalarak kendisine duygusal ve diğer ihtiyaçlarına ilgisiz kalmıştır, ya da erken yaşta aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca bir an evvel büyümesi istenmiş ve buna zorlanmış olabilir. Ebeveynler çocuğuyla ilişkilerinde çocuksuluğu, şakacılığı, oyunculuğu unutmuştur. Kendi kendisine yetmeyi küçük yaşta öğrenir. Ailede ezici veya özgüven zedeleyici  otorite gösteren bir kişi söz konusu da olabilir.

Annesini algılayış biçimi: Vicdanlı, güvenilir, ama aynı zamanda sert anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Duygularını göstermek ve ihtiyaçlarını dile getirmek. Aile ile iş, ev ile sosyal yaşam, yakınlık ile mesafe, içsel deneyimler ile dışsal zorunluluklar arasındaki çelişkiyi çözmek durumundadır. İçsel dünyasında güveni bulmak ve duygularına, duygusal ihtiyaçlarına yönelmek durumundadır. Temel kişisel yalnızlığının, ihtiyaçlarının ifade olanaklarını aramalıdır. Dışsal, profesyonel işler ve görevler kanalıyla ev yaşamından veya içsel dünyadan uzaklaşma dürtüsünü yenmeli, tüm enerjisini icraata, bir şey yapmaya ve dışsal saygınlığa odaklamak yerine, bağımlılık korkusu taşımadan iç huzuru ve duygusal güvenliği geliştirmelidir. Kendi duygularını ciddiye alarak, kızgınlığa yol açan bastırma duygusundan kurtulup, sağlıklı bir oto kontrole sahip olmak zorundadır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close