AY TERAZİ’DE

Temel Prensibi: Her zaman dostane ol.

Anahtar Kelimeleri: Güzel, sevgili, uyumlu, barışsever, çekici, kararsız, diplomatik, saygılı, düşünceli.

Ay burcu Terazi olan kişiler uyum, bütünleşme, ruhsal ve fiziksel alışverişlere derin bir istek duyarlar ve ilişkileri kanalıyla kendilerinin değerli veya değersiz olduklarını hissederler. Zarif, çekici, samimi, duyarlı, zevk sahibi ve diplomatiktirler. Kendi haklarındaki duyguları karşılarındakilerin fikirlerine bağlı olarak sürekli değişir. Bu yüzden kolay alınırlar. Kiminle birliktelerse kendilerini ona yöneltirler, ama derin bir duygusal düzeyde kendilerini açamazlar. Bir şeye veya bir kimseye bağlanıp kalamazlar. İsteklerini çekiciliklerini kullanarak elde etmeyi bilirler. Zevkli ve estetik duyguları gelişmiş kimselerdir. Artistik ve kültürel merakları vardır. Huzurlu, rafine ortamlara ihtiyaç duyarlar. Sevgi, ilgi, sempati, uyum, şevk ve çeşitlilik ararlar. Ödün vermeye her zaman hazırdırlar. Kendilerini hoşa gidecek bir biçimde sunmakta yeteneklidirler. Hemen ilişkiye girme eğilimleri fazladır. Ortaklık için güçlü bir arzu ve bir ilişkiye bağlanmak için içgüdüsel bir dürtü duyarlar. Çok yakın ilişkide oldukları kişilerle temaslarında her şeyden önce kendi duygularını yaşarlar. Daima karşısındakilerle yakından ilgilenmeye, onlara şefkat ve yardım sunmaya hazırdırlar. Bu tür uyum, sezgisel anlayış ve huzur verici yetenekleriyle vazgeçilmez olmaya çalışabilirler. Aşka hasrettirler. Bir ilişkileri olmadan yaşayamayacaklarını zannederler ama genellikle gerçekten yakın bir ilişkiye girmeyi beceremezler. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi yaşanan, ama sürekli değişen, sadakatsiz ve yüzeysel ilişkiler kurarlar. Reddedilmekten müthiş korkarlar. Kendilerine uygun olmayan birlikteliklere bilinçsizce sırf ilgi (artistik, lüks..) ihtiyaçları karşılanıyor diye girebilirler. Aklı havalarda, özlemlerle dolu, hassas, kolay etkilenen ve bu etkileri hemen içselleştiren bir yapıları vardır. Rüyalarının insanını arayan, rastgele yaşayan, önceden tahmin edilemez davranışları olan ve yaşadığı sayısız düş kırıklıklarından ötürü mutsuz ve depressiftirler. Sevildikleri ve istenildikleri zaman mutlu, kendilerinin değeri ile ilgisiz olan bir refüze durumunda ise özgüvenleri altüst olmuş bir şekilde yaralı ve alıngandırlar.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Ezeli ve ebedi bir kararsızdır. Duygusal açıdan istikrarsızdır. Duygularında büyük iniş-çıkışlar yaşar. Gerçekçi değildir, ilişkilerine ve uyumluluğa bağımlıdır. Bu nedenle çoğu kez kendi hayatı ile ilgili kararlar vermeyi bilemez. Hatta kendi yaşamının hayati kararlarını (iş, evlilik, v.b.) ailesinin -veya sevdiği kişinin -kendisine uymasa bile- onay ve ilgisini kazanacak şekilde alır. Dış görüntüsüyle, biçimle ve dış saygınlığı ile fazla ilgilidir. Bu yüzden dışarıdan uyumlu ve statüsü yüksek görünen, içeride boş ve tatminsiz olan ilişkiler kurabilir. Hayatın iniş-çıkışlarından korktuğu için, hazin bir şekilde, kendini hiçbir şeye adamadan, tasasız bir ortamda yaşama saplantısı vardır. Açgözlülük ölçüsünde başkalarından sempati bekler. İlgi ve ihtiyaçları söz konusu olduğunda tarafsız kalamaz. Değişken ve kaprislidir. Duygularını bastırır. Çatışmaktan ve beğenilmemekten patolojik derecede çekindiği için, her an uzlaşmaya hazırdır.

Çocukluk Deneyimleri: İyi, tatlı ve cana yakın çocuk. Koket, erken yaşta flörte başlar. Büyük ilgiye ve hayranlığa ihtiyaç duyar. Ayrı düşme ve yalnız kalma korkusu yüzünden her şeye kolay uyum sağlar. Ay Terazi’deyken (veya bu burçta başka önemli konumlar söz konusuyken) doğan bir çocuğu annenin bozulan evliliğini kurtarma -eğer evli değilse, sevgilisini evliliğe ikna etme- çabası olarak düşünülebilir. Ebeveynler arasındaki gerilim ve sevgi ihtiyacı annenin kendisini çocuğa adamasına, çocuğun babasından umduğu sevgi ve yakınlığı çocuğunda aramasına neden olabilir. Böylece çocuk sürekli bu tür bir yakınlık ihtiyacıyla ve ilişki kurma konusunda çok güçlü dürtülerle büyür. Yalnızlığa katlanamaz . Bu da onu mutsuz ve güvensiz yapar. 

Annesini Algılayış Biçimi: Sakin, huzurlu, arabulucu ve uyumun bozulmaması için kişiliğinden ödün veren anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Çatışmaya girme istekliliği, kararlılık. Benliğini geliştirmek ile ilişkilerde uyum, denge ve uzlaşma çabası arasındaki çelişkiyi dengelemek zorundadır. İlişki bağımlılıklarından kurtulma cesaretini geliştirmek, kendisiyle gerçek bir ilişki kurmak ve kendisi için -zor da olsa en iyi olan şeyi yapmak zorundadır. Kendi kendine yeterliliği, özgüveni ve kendi gücüne inanmanın zevkini geliştirmelidir. Aynı zamanda, ilişkilerinde çatışma ve kaybetme korkusu ile yüzleşmeye cesaret edebilmelidir. Diğer insanlara aşırı bel bağlamak, kişisel insiyatifini kullanamamak ve daima dışsal onaylara bağımlı olmak değiştirmesi gereken diğer tehlikeli eğilimleridir. Rahatının bozulmaması uğruna geliştirdiği kuvvetli kendini kandırma ve savunma mekanizmalarını tarafsız bir şekilde farketmeye çalışmalıdır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close