AY YENGEÇ’TE

Temel Prensibi: Sana yakın olmayı seviyorum.

Anahtar Kelimeleri: Bakıp büyüten, ilgili, yanıtlayan, tepki veren, düşünceli, çok duygusal, kaprisli, güvensiz, bağımlı, sadık.

Yengeç burcundaki Ay duygusal yoğunluk ile renklenen bir tepki biçiminin göstergesidir. Bunları korku, kırılganlık veya endişe olarak görebiliriz veya bu basitçe yaşam tarafından dayatılan her taleple anında ve yoğun biçimde uğraşı şeklindedir. Yengeç’teki Ay’a sahip kişiler Güneş burcu Yengeç olanlardan daha duygusal, daha bağımlı ve daha kırılgan olurlar. Öte yandan bu burcun olumlu özelliklerini kullanabilmeleri de Güneş burcu Yengeç olanlara oranla daha kolay ve içgüdüseldir.Ay burcu Yengeç olan kişiler kendilerinin dışında gelişen olaylara karşı endişeli bir tavır sergilerler. Tepkileri yavaş ve belirsizdir. Duyguları kişisel ilişkilerinin temelini oluşturur. Başkalarının duygularını hemen algıladıkları gibi üzüntü ve acılarını bir sünger gibi emerler. Genellikle ev yaşamlarında baskın ve söz sahibidirler. Nerede olurlarsa olsunlar doğdukları ev ve aileleri onlar için ömür boyu büyük değer taşır. En yakınlarındaki insanların gereksinimlerini ve duygularını hissederek onları dış dünyaya karşı korumaya alıp, izole bir şekilde ilgilenmeye ve büyütmeye çalışırlar. Evleri onlar için güvencede olacakları ve teselli bulacakları -kaçacakları sığınma yeridir. Sevdiklerine karşı son derece bağlı ve sadıktırlar. Onlardan ayrılmaları da aynı oranda zordur. Hatıraları ile yaşarlar ve geçmişteki önemli olayları veya kayıpları hiç unutamazlar. Alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Aile kavramı tüm hayatlarında büyük rol oynar. Annelerine takıntılı bir şekilde bağlı olabilirler. Değişen bir dünyada bu Ay burcu kendini oldukça korumasız ve güvensiz hissedebilir. Bu yüzden belirli bir sığnağa -eve, sert bir kabuğa ve sağlam köklere büyük ihtiyaç duyar. Karar vermek, hareket etmek ve kabuğundan sıyrılmak onun için acılı, korkulu ve yıllar süren uzun bir süreçtir. Savunmasız kalmaktan ve yaralanmaktan korktuğu için artık dar gelen küçük kabuğuna sığmaya çalışır. Ay’ı Yengeç’te olan kişi için hayatta en zor şey duygusal olarak büyüyüp olgunlaşmak olabilir. Dış dünyada sanki bir anne, ihtiyaçsız ve her yaptığını bilen bir yetişkin gibi görünmesine rağmen kendisini koruyacak, şefkatli bir anneye ihtiyaç duyan asıl kendisidir. Ancak çevresine kendisine bağımlı insanlardan bir duvar örerek saklanmaya çalışır.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Ay’ın bu konumda olması durumunda bağımlılık baskındır. Bu kişiler güçlü biçimde başkalarına bağımlı olabilirler ve bunu gösterirler; ya da tam tersine, kendi bağımlılıklarını -bilinçli veya bilinçsiz- saklayabilir ve hep diğer insanlarla ilgilenmeye çalışabilirler. Buradaki tuzak bu “dünyaya annelik yapma” tavrının bu kişileri tüketebileceğidir. Esas amaç bakıcı ve koruyucu rolünde kendilerini korumaya almaktır. Öte yandan, kendi bağımsızlıklarını aşırı önemseyip kendilerine bağımlı hale getirdikleri kişilerin bağımlılıklarına tahammül edemeyebilirler. Ay’ları Yengeç’te bulunan kişilerin hissetme ve duygusal olarak yanıtlama yeteneği çok gelişmiştir. Kolay etkilenirler ve duyarlıdırlar. Duygusal rahatlığa düşkünlük, ürkeklik, tembellik, amaçsızlık, aşırı hareketli hayalgücü, kararsızlık ve kaprislilik belirli dönemlerde karakterlerine hakim olur. Kendilerini rüyalarla ve başka imgelerle ifade eden canlı bir ruhsal yaşamları vardır. Derin bir spiritüel duyarlılığa sahiptirler. Sevgiye ilgiye ve desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını çoğu kez ruh durumlarını bir tehtid gibi kullanarak zorla elde ederler. Çocukça davranıp, kolay kırılır ve uzun süre surat asarlar. Korkuları, kendine olan güvensizlikleri nedeniyle kendilerini kısıtlar, bugünü ihmal etmek için geçmişi bahane eder, kişisel risklerden kaçmak için aşırı duygusal tepkilerle başkalarını kontrol ederler.

Çocukluk Deneyimleri: Duyarlı, utangaç, hayalci çocuk. Sıcak bir yuvaya, korunmaya ve yaşamın katı gerçekleri karşısında güvenceye ihtiyacı vardır. Bir düşler ve fanteziler dünyasına sığınmaktan hoşlanır. Aile duygusu çok güçlüdür. Çocukluğunu genellikle bir cennet olarak düşünür. Daima çocuk kalmayı arzular. Ailesinden ayrılmakta zorluk çeker. 

Annesini Algılayış Biçimi: İyi, şefkatli, besleyici anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Bağımsız ve yetişkin biri olmak. Bu kişi kaçınılmaz olarak çabalarının günlük zorunluluklarında geçmiş koşullanmalar ve eski alışkanlık düzenleriyle mücadeleye girip içinde ve dışında değişim gösteren koşullara uyum sağlamak zorundadır. Mutluluğu için gerekli deneyimlerin neler olduğunu bulmak, saati saatine uymaz bir ruh hali ve mantıksız korkularla kaplandığında bunu nasıl ifade edebileceğini bilinçaltında hangi duygusal gereksinimlerin davranışlarına egemen olduğunu, kendisini nelerin motive ettiğini veya engel olduğunu anlayıp bir bütünlük sağlamak zorundadır. Başkalarıyla ilgilenirken kendi duygularından uzaklaşıp ihmal etmek yerine kendi kendini büyüten ve kendi ihtiyaçlarına eğilen biri olmak durumundadır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA’YA DÖN

Close