AY

Ay insanlık tarihinde zamanı saptamak için ilk kullanılan gök cismidir. Ay’ın büyümesi ve küçülmesi dünyadaki hayat için çok önemlidir. Ay belirli bir döngüyü takip eder ve hep değişen bir süreç izler. Ay’a Ana Tanrıça olarak tapılırdı. Tanrıça çeşitli biçimlerde izlenir ve resmedilirdi. Buna göre değişen pek çok adına ramen 3 temel fazı vardır. Başlangıçta el değmemişliğin sembolü hilaldir. Karnı şişmiş bir şekilde karşımıza çıkan anneliğin sembolü dolunaydır. Küçülen Ay ise yaşlı bilge kadındır.

Bazı kültürlerde ise Ay erkekti. Hz. İbrahim’in zamanında Mezopotamya ovasında, Orta ve Doğu Anadolu’da yaşayan birçok kavmin en büyük tanrıları Ay tanrısı “Sin” idi. Ay tanrısı uzun sakallı ve elbisesinin üzerinde hilal şeklinde ay bulunan bir insan suretinde canlandırılıyordu. Günümüzde Ay bir kadın veya anne olarak düşünülmesine rağmen bizim dilimizde hâlâ Aydede’dir.

Tarihte Ay’la özdeşleştirilen tanrılardan bazıları şunlardır:

Aah Mısır Ay tanrısı

Alilat Bir Arap Ay ve bereket tanrısı. İlat da denir.

Amar-Tudda Akad Ay tanrısı

Artemis Yunanlıların en büyük tanrılarından biri. Selene‘den önceki Yunan Ay tanrıçası. Güneş tanrısı Apollo’nun kızkardeşi. Romalıların Diana‘sı.

Asherah Kenanlıların Ay ve bereket tanrıçası

Ashtoreth Fenikelilerin Ay tanrıçası. Babil tanrıçası İştar‘ın adının uzatılmış hali olabilir. Ashtoreth ve İştar bazen Venüs gezegeniyle eşleştirilirler. Ashtoreth Roma ve Yunan tanrıçası Astarte ile özdeştir.

Astarte Grek ay tanrıçası. Astarta “gökyüzünün kraliçesi” demektir.

Ataensic Kızılderililerin Ay tanrıçası.

Kibele eski Ay tanrıçası. “Yüce Ana”. Eski Roma tanrıçası Ceres ile özdeştir.

Demeter Yunanlıların en büyük tanrıçalarından biri. Tarımın ve Yeryüzünün tüm meyvelerinin koruyucusu olarak bilinir. Romalılar ona Ceres derler.

Diana eski İtalyan tanrıça. Yunan Artemis ile özdeştir.

En-zu erken dönem Sümer Ay tanrısı. Anlamı bilginin efendisidir, çünkü Ay kanalıyla yılı düzenliyorlardı.

Freyr Norveç ve İsveç’te verimlilik ve Ay tanrısı.

Hecate, gizemli bir Yunan ilahı, bir Ay tanrıçası, aynı zamanda yeryüzü tanrıçası olarak düşünülmüştür.

Hurakan erken dönem Kuzey Avrupa Ay tanrısı ve fırtına tanrısı.

İsis Mısır tanrıçası, Osiris’in karısı, Horus’un annesi.

İstar Sümar-Akad Ay tanrıçası. Daha sonraları Venüs’le ilişkilendirilmiştir. Ancak Fenikeliler ve Suriyeliler için Ay özelliklerini korumuştur.

Itzamna Maya Ay tanrısı.

Juno Ay ve Yeryüzü tanrısı. Gökyüzünün Kraliçesi. Hera’ya özdeştir.

Khonsu Mısır Ay tanrısı.

Lamga Fırat’ın Ay tanrısı.

Lebhana-Leukothea Pers Ay tanrıçası.

Lucina antik Roma Ay tanrıçası.

Luna Yunan Ay tanrıçası, Selene ile özdeş.

Mani antik İskandinav Ay tanrıçası.

Metztli Aztek Ay tanrıçası.

Na-an-nar (Nannar) Fırat Ay tanrısı. Boynuzu güçlü bir Güçlü Boğa biçiminde resmedilir. Boğa ile bağlantılı ay tanrısı veya tanrıçası düşüncesi buradan Hindistan’a ve uzak Batı’ya yayılmıştır.

Parvati Hinduların Ay tanrıçası.

Selene Yunan ay tanrıçası, daha sonraları Artemis’e eş tutulmuştur.

Shing-Moo Çin Ay tanrıçası. Göklerin Kraliçesi.

Sin

AY’IN SEMBOLÜ

Ay’ın sembolü hilal şeklinde çizilmiş bir yarım dairedir. Yarım daire ruhu temsil eder. Büyüyen ayın hilali ya da yarım dairesi en basit biçimiyle ruh için bir karakteri simgeler. Yani geliştirilmesi gereken bir karakteri. Tam daire kendi bütünlüğü ile ölümsüz ruhtur. Yarım daire ise kendisini bütünlemesi gereken bir şey. Ay Güneş’in ışığını yansıtır.

Ay’ın sembolünde maddeyi temsil eden haçın bulunmayışı, onun duygusal süreçlerle bağlantısındandır. Madde, toprak, fiziksel biçim katılığı, statik bir durumu, somut bir şekli gösterir. Oysa Ay’la bağlantılı süreçler ritmik med-cezir, akışkanlık, sürekli değişebilirlik, okyanusun dalgaları, havanın akıntıları, sürekli hareket ve duydusal etki-tepkidir.

AY’IN TEMEL FONKSİYONU

Ay temel olarak bizim duygusal ihtiyaçlarımızı simgeler. Aslında Ay’ın birkaç tane temel fonksiyonu vardır. Birisi gökyüzündeki günlük hızlı hareketi sayesinde olan harekete geçirme fonksiyonudur. Yaşam süreçlerini harekete geçirir.

İkinci fonksiyonu ise daha psikolojiktir. Bizim duygusal ihtiyaçlarımızla bağlantılı olan bilinçsiz, otomatik reaksiyonlarımızı simgeler.  Örneğin doğum haritasında Ay Koç’taysa, kişi istediği şeylerin peşinden gitmek için bağımsız olmak, yük taşımamak ister. Bunu engelleme ihtimali olan her şey onu öfkelendirir veya hiç bir şeye katlanmak istemez, sabırsızlanır. Bağımsızlık isteği çok aşikar olmadığı için bunu fark etmez ve otomatik reaksiyonu öfke veya sabırsızlık olabilir.

Bunların dışında Ay ait olma, duygusal açıdan güvende olma arzusunu gösterir. Başkalarını nasıl koruyup, besleyip, büyüttüğümüzü, onlarla nasıl ilgilendiğimizi ve bizimle nasıl ilgilenilmesini beklediğimizi gösterir.

Ay hafızayı, alışkanlıkları ve çocukluk koşullanmalarını da simgeler.

AY VE BAĞLANTILARI

MESLEKLER: Doktorlar, sağlık personeli, balıkçılık endüstrisi, sıvıyla ilgili işler,  hamam sahibi, tekne tasarlayanlar ve yapanlar, çamaşırhane, yolcu, satış elemanı, reklamcı, emlakçı, catering ve otel endüstrisi, fırıncı, sütçü, bahçevan, peynirci, tavukçu, porselen ve cam endüstrisi.

BİTKİLER: Lily, kavun, salatalık, iris, lahana, karnıbahar, hanımeli, marul, mantarlar, palmiye, biberiye, gelincik, haşhaş, kabak, turp, beyaz gül, söğüt ağacı ve gece büyüyen bitkiler.

RENKLER: Yeşil, gümüş, beyaz, solgun sarıya kaçan beyaz, beyaz noktalı, limon, krem, gri, sedef, eflatun, mor.

METALLER, MİNERALLER: Gümüş; ayrıca aluminyum.

DEĞERLİ TAŞLAR: Aytaşı, selenit, inci, opal, zümrüt, aquamarin, cam, markazit, çeşitli kristaller, bütün yumuşak taşlar.

HAYVANLAR: Boğa, öküz, inek, at, yengeç, kurbağa, kaz, ördek, tavuk, su samuru, istiridye, tavşan, kabuklu deniz hayvanı, karides, sümüklü böcek, kamlumba, köpek, kedi, fare, domuz, karada ve suda yaşayan tüm hayvanlar.

TATLAR: Tatsız tuzsuz ve kokusuz.

BİÇİMLER: Düzensiz daireler, eğri çarpık çizgiler.

HAFTANIN GÜNÜ: Pazartesi                

Hazırlayan: Barış İlhan

Kaynak:

Jeff Mayo, The Planets and Human Behavior

Close