Bir “Gaf Olayı”nın Astrolojik Arka Planı

İngiltere 6 Mayıs’ta Milletvekili Genel Seçimlerini yaptı. Muhafazakar Parti son 80 yılın en başarılı sonuçlarını elde ederek oy yüzdesi sıralamasında birinci sıraya yerleşti. 13 yıldır iktidarda olan İşçi Partisi ise 91 sandalye kaybederek önceki başarılarının çok gerisinde kaldı. İşçi Partisinin oy kaybına neden olan en önemli faktörlerden biri olarak, izlediği göçmen politikasında kendi seçmeninin istek ve şikayetlerini dikkate almaması gösteriliyor. Seçimden bir hafta önce meydana gelen “Gaf Olayı”nın İşçi Partisinin oy kaybında ne ölçüde etkili olduğunu kestirmek güç. Ancak, İşçi Partisi lideri Başbakan Gordon Brown’ın güvenilirliğini ve kariyerini olumsuz yönde etkilediği kuşku götürmez.

Nedir bu “Gaf Olayı”? 

Olay, 28 Nisan 2010 Çarşamba günü öğle saatlerinde Rochdale kentinde meydana geldi. Başbakanın seçim kampanyası kapsamında halka açık bir toplantıda, İşçi Partili bir emekçi (65 yaşındaki Gillian Duffy), doğu Avrupa’dan gelen göçmenler ve fakirlik yardımı konularında şikayet ve görüşlerini ifade etti. Brown dinledi ve verdiği yanıtlarla empati yapmış göründü. Toplantı sempatik bir havada sona erdi. Ama, Brown, otomobiliyle uzaklaşır uzaklaşmaz, farklı bir yüz sergiledi. Duffy’yi bağnaz, darkafalı anlamına gelen “bigot” sözcüğüyle eleştirel bir dille küçümsedi.  Bütünlük, empati maskesi  uçup gitti. Bir haber kanalına ait açık unuttuğu yaka mikrofonu vasıtasıyla medya bu sözleri duyurdu ve olay seçim öncesinde medyanın gündeminde baş köşeye oturdu. Öyle ki, Başbakan, yirmidört saat içinde Duffy’nin evine gidip özür dilemek zorunda kaldı.

“Gaf Olayı” sırasında Rochdale üzerinde 9° Akrep’te Nisan Dolunayı kesinleşiyordu. Dolunay’ın sembolik cümlesi “Bir Dişçinin Zorlu İşi” şeklinde tercüme edilebilir. Çok katmanlı anlamlar taşıyan bu cümleyle psikolojik bakımdan anlatılmak istenen, sosyal yaşantılardan, giyilen/giydirilen kimliklerden, ego problemlerinden ve olgunlaşmamızın önünde duran diğer zaaflarımızdan kaynaklanan olumsuzlukları fark edip arındırma çabasına girmektir. Bir dişçinin çürüyen bir dişi temizlemesi, sonra da doldurması gibi.  Tabii diş çekilmeyi gerektirmiyorsa (Bu durumda daha köklü bir temizlik zorunludur).

Dolunay, Başbakan’ın 7. Evini aydınlatıyordu. 7. Ev, bizi, görmek istemediğimiz veya farkında olmadığımız yönlerimizle yüzleşmeye zorlayan kişilerle, aynalarımızla karşılaştırır. Dolayısıyla Duffy, Başbakan’ın bir yönüne, Dolunay’ın gücünü de arkasına alarak ayna tutmuş oldu.  7. Evin, ortakların ve ortaklıkların yanı sıra, ihtilafları, uyuşmazlıkları, muhalifleri ve açık düşmanları da temsil ettiğini hatırlayalım.  Bir seçmen, yüzüne farklı, arkasından farklı konuşan bir başbakana ne denli güven duyabilir.  Elbette artık muhalif olacaktır (7.evin olumsuz ifadesi).

Olayı ortaya döken medyadır. İletişim, medya, propaganda, kısa iş gezileri, fikir beyanları, mülakat ve tartışmalar, 3. evle temsil edilir. 12. ev kaspında Kova’daki Merkür, Brown’ın 3. evinin yöneticisidir. Dolunay haritasının Mars’ı, Brown’ın natal Merkür’üne karşıt konumda, Ay-Pluto kavuşumunun tam üzerindeydi.  

Bir gaf olmanın ötesinde, Başbakanın reaksiyoner duygu yapısından, ben merkezciliğinden veya örtülü başka kusurlarından kaynaklanmış olabilecek bu olay, meydana gelen bu tür ilk olay değil kuşkusuz. Aslında  onun için bir anlamda belki bir son olduğunu söyleyebiliriz. Peki neyin sonu? Hatalı bir yönünü artık görmezden gelemeyeceğinin, yüzleşip düzeltmesi gereğinin. Bu olayın etkilerinin Başbakanın mesleki geleceğine, kimliğine ve dünya görüşüne ne şekilde yansıyacağı zaman içinde anlaşılacaktır.  Biz şimdi bu gerçek olayın astrolojik arka planını araştırmak üzere, Başbakanın natal haritasını ve Dolunay haritasının natal haritaya etkilerini daha ayrıntılı inceleyelim:

Güneş, Ay ve Yükselen, sırasıyla Balık (12.evde), Aslan (5.ev sonlarında) ve Koç burçlarında.  5. Evde Aslan’daki Ay-Pluto kavuşumu ve su elementi fazlalığı tutkulu ve öznel mizaca işaret ediyor. Güneş (Ay’ın da yöneticisi) ve Mars (yükselenin yöneticisi) 12. Evde Balık burcundaki yığılımın elemanları.  Burada Güneş, Jüpiter, Kuzey Düğümü, Mars ve Venüs yan yana dizilmişler. Balık burcu ise 12.evde (sıkıntı/sorun evinde) kıstırılmış. Balık ve 12. Ev, yani çifte vurgu.

Tahteravallinin diğer ucunda 6.ev (hizmetkarlar evi) var. Burada da Başak burcu kıstırılmış. Yine çifte vurgu. 6. Evdeki yerleşimler birbirinden enteresan. Ev kaspının 4° öncesinde Ay Aslan’da konumlanmış.  Aslan’daki Pluto, tam kaspın üzerinde. Evin ortalarında ise (Başak burcunun sonlarındaki) Güney Düğümü ve Şans Noktası ile 1° Terazi’deki Satürn kavuşum yapmış. Çalışma hayatı, emek, memurlar, işçiler, işçi sendikaları, işçi partisi, sosyal güvenlik ve hizmet alanları, 6. Evin konuları arasındadır. Pluto, Satürn ve Güney Düğümü ise, kişiyi   ileriye doğru adım atmaktan alıkoyan her türlü koşullanmaları, engelleri, sorumlulukları, tekamül yönünde arındırılmaya ihtiyaç duyan özellikleri, kısaca geçmiş karması ve zaafları, doğrudan işaret eden planet ve simgelerdir. Başak arketipini bilmeyenler için açıklayayım: Zanaatkar, hizmet eden, analist, eleştirmen, hasat eden, ekonomist. Görevi,  sapla samanı ayırmak yani farkındalıkla ayırt etmek ve düzeltmektir, hem iç hem de dış dünyada. Kusuru ise; düzeltme işinde aşırıya kaçmak, ayrıntılara takılıp kalmak, yıkıcı eleştiri ve mükemmeliyetçiliktir. Artık, natal haritasının karmik göstergeleri yukarıdaki konulara işaret eden İşçi Partisi lideri Başbakan Brown’ın tutum alışında, empatiden önce eleştirinin gelmesi kanımca bir parça anlaşılır olmuştur.  

6. Evdeki karmik sınırlamalar ağırlıklı sembolizmin, kişisel planetlerin kümelendiği 12. Evdeki yığılımın simgeledikleriyle  karşıtlık teşkil ettiğine dikkat edin.  Zaten karşıt açının işlevi de, daha nesnel bir perspektif kazandırmak üzere, kutupsallıklar vasıtasıyla farkındalığı arttırmaktır. Sıkıntı ve sorunları aşmak üzere bilinçlenmektir (aydınlanmaktır). Toplumsal yaşantı ve insan ilişkileri, yıkıcı olabileceği gibi yapıcı işlevlere de sahiptir. Bir yandan karşılaşılan olumsuz durumlar nedeniyle acı çekerken, öte yandan kusur ve eksikliklerimizin farkına varır, düzeltme çabasına gireriz. Benzer yolla biz de ilişki içinde olduğumuz insanlara ayna görevi yaparız. Brown’ın karmik 6. Evi ve 7.evinin başında Alçalanıyla kavuşum yapan, diplomasi ve denge burcu Terazi’deki Neptün’ü hep bu yönde sinyaller veriyor. Yengeç’te geri giden Uranüs’ün Ayakucu Noktasıyla kavuşumda, Tepe Noktasıyla karşıt, Satürn ile kare, Güneş ile üçgen konumda olması kayda değer göstergeler. Gerçek köklerle bağlantı kurmak üzere güvenlik konularında/anlayışında ani değişimler, duygusal düzensizlik, dalgalı bir meslek hayatı, hızlı bir düşüş, itibarın zarar görmesi gibi temalara vurgu yapıyor. 12. Evin kaspındaki Merkür, Güney Düğümünü yönetiyor ve Kova burcunda güçlü konumda. Pluto-Merkür karşıt açısı, düşünce modellerinin, paradigmaların dönüşümüne 6.ev konularının neden olacağına işaret ediyor. Kuzey Düğümü ile kavuşum yapan Jüpiter Balık’ta, yönettiği burçta. Oğlak’taki Chiron (İyileşme), 9. Evin (yüksek zihin) sonlarında Tepe Noktasıyla kavuşumda (orb=4°), yöneticisi Satürn’e kare yapıyor.

Brown’ın Satürn’ü yukarıda da belirtildiği gibi Güney Ay Düğümüyle ve Şans Noktasıyla kavuşum yapıyor. Brown, hırslı, gerçekçi ve sabırlı (Satürn yüceldiği burçta), fakat hedeflerine götürecek yol ve yöntemlerini dikkatli seçmesi gerekiyor. Satürn’ün gerilimli açıları bunu söylüyor. Satürn, karmik dersleri temsil eder. Karmik dersler kendilerini tekrarlar niteliktedir. Satürn’ün bir devinim süreci yaklaşık 28 yıl sürer. Aydınlanma genellikle Satürn’ün ikinci devinim sürecinde yaşanır (yani 27-59 yaşları arasında). Özellikle karşıt açının sonrasında yoğunluk artar. “Gaf Olayı”, Satürn ikinci devinimini tamamlamak üzereyken meydana geliyor. Uzun zamandır sinyal veren problemlerle artık yüzleşmekten kaçamayacağı bir noktada.

Kolektif bir açı olan ve geçen yıldan beri hepimizi farklı yönlerden güçlü biçimde etkileyen transit Satürn-Uranüs karşıtlığı Başbakan’ın 12.ev – 6.ev ekseninde gerçekleşiyor, hizmet ve sorumlulukla bağlantılı yöntem ve yaklaşımlarında reform yapması gereğini, aksi taktirde çok daha zorlu deneyimlerle karşılaşacağını ima ediyor (Bu ilişki natalde de gerilimli). Başak ve Terazi burçlarının gölgelerini (karmik engelleri) aşıp olumlu özellikleriyle bütünleşirebilirse ve bunları Balık burcunun empati, şefkat ve evrensel birlik algısı çerçevesinde dengelemeyi başarabilirse esinlere açık olur. 12. Ev kaspındaki Merkür’ün kendini düşünce ile iyileştirmek ve değişime açık olmak gibi olumlu Kova özellikleri yönünde harekete geçirilebilmesi fayda sağlar. Böylece kariyeri vasıtasıyla hem ülkesine hem de insanlığa hizmet ederek bireysel ve toplumsal hedeflerine ulaşabilir.

Hepimizi zorlayan diğer bir kolektif açı da bildiğiniz gibi transit Pluto-Satürn karesi. Bu açı da doğrudan Brown’ın 10.ve 6. evlerini etkiliyor. Kariyer ve hizmet temalarına vurgu yapan evlerini. Tepe Noktasında Oğlak burcundaki transit Pluto, natal Satürn-Güney Ay Düğümü kavuşumuna kare, Ayakucu Noktasındaki natal Uranüs’e karşıt açı yapıyor. Bunlar çok kritik bir döneme işaret ediyor.

Bir kaç noktaya daha dikkat çekelim: transit Neptün-Chiron kavuşumu ile transit Jüpiter-Uranüs kavuşumu, natal 12. Evde kümelenmiş olan kişisel planetlerin üzerinden geçişlerini sürdürüyor. Transit Güneş-Merkür kavuşumu, natal Satürn’le kare açıda. Transit Kuzey düğümü kariyer evinde, Güney Düğümü ise ruhsal/duygusal düzeyde hareketliliği ve kökleri gösteren yuva evinde, Uranüs’ün biraz ilerisinde.

Geleceğe doğru açılmak, genişlemek, kendini geliştirmek sürecini temsil eden Jüpiter’in 5. devinimi, Mart 2010’da (8° önce) tamamlanmış. “Gaf Olayı”, yargılayıcı olmak, kibir eğilimi, kişisel sınırları bilmemek, yaşamın kasvetli yönlerini ört bas edici bir tutuma girmek gibi yönleriyle, Jüpiter deviniminin yıkıcı kullanımına işaret ediyor.

Natal haritadaki göstergeler, bunların transitlerce yoğun biçimde vurgulanması ve yaşı da dikkate alındığında Başbakan’ın sağlığıyla ilgili konuların öncelik kazanabileceği (6.evin yöneticisinin 12. evde olduğunu da ekleyeyim), çalışma hayatı ve sağlığıyla ilişkili geleceğe yönelik planlarında değişiklik yapmasının gerekebileceği akla geliyor.

Yazımı burada bitiriyorum. Fakat Gordon Brown’ın natal haritasının ve diğer astroloji araçlarının, olayın sonrasına ve genelde bu karizmatik insanın hayatına ilişkin söyleyecek çok sözü kaldı. Ötesini okuyucunun bilgisine ve imgelemine bırakıyorum. Ben öyküyü medya aracılığıyla izlemeye devam edeceğim.

Serap Rumelili Öcalan

10 Mayıs 2010

Kaynaklar :

-BBC News  

http://www.nydailynews.com/news/world/2010/04/28/2010-04-28_british_pm_gordon_brown_calls_voter_bigoted_may_cost_him_election_.html

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2010/04/29/buyuk_gaf_yapti

–  http://www.ntvmsnbc.com/id/25088328/

-Gordon Brown’ın Natal Haritası, http://www.astro.com/astro-databank/Brown,_Gordon

– Dolunay Haritası, 28 Nisan 2010, 12:20 p.m., Rochdale, Manchester.

-H.Banzhaf & A.Haebler, Astrolojinin Anahtar sözcükleri, ilhan Yayınevi

-Barış İlhan,  Astroloji’de Yetişkinlerin buluğ Çağı, İlhan Yayınevi, 1997

-İlhan Astroloji Enstitüsü, Ders kitabı II, Öngörü Teknikleri, İlhan Yayınevi, 2007

-Dane Rudhyar, An Astrological Mandala, Vintage Books Edition, May 1974

The American Ephemeris for the 21st Century, ACS Publications, 2005

-Jan Spiller, Ruhsal Astroloji, Akaşa Yayın ve Dağıtım, İstanbul, 2003

-“Dengeyi Tutturmak, Satürn Terazi’de” , http://www.barisilhan.com/Saturn-Terazide.htm

-“Jüpiter Balık’ta”,  https://www.astrolojidergisi.com/

-“Satürn-Uranüs Karşıtlığı”,  https://www.astrolojidergisi.com/

-“Pluto-Satürn Karesi”,  http://www.barisilhan.com/Saturn-Pluto-karesi.htm

Close