BURÇLARIN ZODYAKLA ANATOMİK EŞLEŞMESİ, PLANETLERİN ORGANİK VE PSİKOLOJİK FONKSİYONLARI:

KOÇ

“ASTROLOJİ BİLGİSİ OLMAYAN BİR HEKİMİN KENDİSİNE HEKİM DEMEYE HAKKI YOKTUR”

HİPOKRAT’ın bu sözü üzerinden asırlar geçti. Tıp dünyası onun ilkeleri üzerine kuruldu. Günümüzde hekimler hala meşhur “HİPOKRAT YEMİNİ” ni edip görevlerine başlıyorlar. Onun ilkeleri ve yemini kadar bu altın öğüdüne de sahip çıkan hekimler, ”Alternatif Tıb” ya da daha doğru bir tanımlamayla söyleyecek olursak ”Koruyucu Hekimliği” geliştirdiler. Üstelik bununla da yetinmeyip “Kuantum Tıb” ba doğru hızla ilerliyorlar. Astrolojinin,Tıb bilimine kazandıracağı sayısız yararları merak ediyorsanız eğer, gelin bize eşlik edin. Bu ilginç sağlık yolculuğunda zodyağı bir uçtan bir uca birlikte dolaşalım.

Rotamızı önce zodyağın ilk burcu olan KOÇ ve ardından da yönetici planeti MARS’a çevirerek başlıyalım;

KOÇ BURCU DERECELERİ :

1. Cerebrum: Beyin (merkezi sinir sisteminin ana bölümü/Ön beyin;beynin en büyük ve uç kısmıdır.iki kısımda incelenir; a)Beyin kabuğu=Telensefelon, b)Ara beyin=diensefalon; Hipotalamus, Talamus ve Hipofiz bölümlerinden oluşur)

2. Midbrain: Orta beyin (Vücutta kas tonusu ve duruşu düzenler) Mezensefalon

3. Cerebellum (Abscess): Beyincik (Beynin diğer merkezlerinin kontrolörü ve koordinatörüdür/Arka beyinde yer alır), Apseler

4. Pineal gland (Goitre): Epifiz bezi (Talamusun üst yüzeyinde yuvarlak bir bezdir. Melatonin hormonu salgılar. 9 yaşından sonra körelir ve kaybolur), Guatr

5. Right or left eye (Hair): Sağ veya sol göz, Saç

6. Eye socket,Orbital cavity: Göz çukuru

7. The ears (Jaundice) Kulaklar, Sarılık

8. Cheekbone: Yanak kemiği (Zigomatik kemik)

9. Lens of eye: Göz merceği (Göz bebeğinden giren ışınları kırarak ağ tabaka üzerine görüntünün düşmesini sağlar)

10. Eyeball: Göz küresi (Göz yuvarlağı)

11. Optic nerve: Görme siniri

12. Tongue (hair): Dil,Saç

13. Ventricles of brain (Rheumatism): Beyin ventrikülleri (karıncıkları), Romatizma

14. Frontal lobes of brain: Beyin ön lobları

15. Lateral lobes of brain: Beyin yan lobları

16. Pons: Köprüler (Beyinciğin önünde bulunur. Omurilik soğanı ile orta beyin arasındaki bağlantıyı sağlar)

17. Vertebral canal: Omurların deliklerinden oluşan kanaldır. İçinde meninksler (beyin omurilik zarı) ve omurilik bulunur.

18. Nerve connections-Synapses: Sinir bağları (İki komşu sinir hücresi (nöron)’nın uzantıları yardımıyla birbiriyle bağlantı kurduğu bölge; Sinaps.

19. Corpus collosum cerebri: Korpus kallozum (Her iki beyin yarıküresinin kortekslerini bağlayan yapı/Beyin büyük birleşiği)

20. Hyoid bone: Dil kemiği (Dilin kökünde bulunan at nalı şeklindeki kemik)

21. Eye muscles (Abscess): Göz kasları, Apseler

22. Cheek muscles: Yanak kasları

23. Muscles of mastication: Çiğneme kasları

24. Zygomatic muscle: Zigomatik kaslar (Elmacık kemiğine ait)

25. Sternocleidomastoid muscle: Sternum(Göğüs kemiği) ve Klavikula (Köprücük kemiği) ile Temporal (Şakak) kemikleri processus mastoideus (Elmacık kemiği/Yanak çıkıntısı) arasında yer alan boyun adalesi.

26. Skull: Kafatası (kranyom)

27. Fornix/Frontalbone (Tuberculosis): Forniks(Beyin tavanı), Alın Kemiği (Frontalis), Tüberküloz (Verem)

28. Fornix/Parietal and occipital bones (Hair): Forniks, Parietal (Ön kafa çeperi) ile Oksipital (Arka kafa) ya ait kemikler, Saç

29. Auditory canal (Bronchitis): İşitme duyusu (Kulak), Bronşit

30. Parotid gland: Kulakaltı tükrük bezi (Parotid bezi)

Kaynak:*Medical Astrology (Jane Ridder-Patric)”

KOÇ burcunun yönetici gezegeni MARS, Pluto’nun bir oktav küçüğüdür. Etkileri Pluto’ya benzer fakat daha düşük derecededir. Mars maskülen ve aktif bir enerjidir. Olumlu kullanıldığın da fiziksel dayanıklılık, kas gücü, kendini koruma ve hayatta kalma başarısı verir. Saldırgan ve öfkeli enerjisi olumsuz kullanıldığında tahripkar etkilere yol açar; ateşli ve iltihaplı hastalıklar, kazalar, düşmeler, yanıklar, yaralar ve kesikler gibi. Ayrıca Mars ameliyatları, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma gibi cerrahi müdahaleleri de yönetir.

BAŞLICA ORGANİK FONKSİYONLARI:

-Genel baş bölümü: (Beyin dokuları, Kafatası, Yüz)

-Gözler (Göz bebeği hariç gözün geri kalan kısmı)

-Böbrek üstü bezi (Adrenalin salgısı)

-Erkek seks organları (Ereksiyon, Cinsel bozukluklar)

-Kaslar (Mars’ın çok önemli rolü olan 2 tür ciddi kas hastalığı var; 1)SCLERODERMA; Kas,eklem ve deri sistemini kapsıyor. Derinin sertleşmesine ve altındaki dokulara yapışmasına yol açan kronik deri hastalığı. Ateş, solunum güçlüğü, endokardit, miyokardit, perikardit, sindirim sistemi bozuklukları ve ağır böbrek yetmezliği hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkıyor. Hareket özgürlüğünü kısıtladığı gibi bağışıklık sisteminide bozarak vücüdü diğer hastalıklara da açık hale getiriyor. 2)ALS (Amyothropic Lateral Sclerosis); Ender görülen ve tedavisi olmayan bir hastalık. Omurilik sinirlerini ve beynin istemli hareket fonksiyonları üreten bazı kısımlarını etkiler. Hızla hücreler bozulmaya başlar, kaslar dumura uğrar ve felce sebep olur. Vücutta hareket yitimi görülmesine rağmen zihin etkilenmez. Hastalık ileri safhalarında solunum yolları sıkışmasına yol açarak boğulma yada pnömani sonucu ölüme neden olabilir. Kronik depresyon çok ağır seyrettiği için hastalara sık sık morfin verilir. Dünya bu hastalığı, ünlü İngiliz Astro-Fizikçi STEPHEN HAWKİNG’le çok yakından tanıdı. Bu iki hastalıkta da Mars’ın, Satürn başta olmak üzere Merkür, Uranüs ve Pluto’yla yaptığı zorlu açılar çok önemli rol oynuyor.Oğlak Burcu dereceleri ve Satürn konusunu işlerken Stephen Hawking’in doğum haritasını örnek alarak bu hastalıkları daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

-Kan (Akyuvarlar; Antijenlere karşı antikor üreterek vücudu korur. Hemoglobin; anamaddesi olan “DEMİR”, Mars’ın yönettiği metaldir. Fibrinojen; Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein. Kanla ilgili olarak, Kansızlık, pıhtılaşma problemleri (en önemlisi “Hemofili”dir) yada kan dolaşım bozuklukları görülebilir.

-Vücut ısısı; Ateş (özellikle cinsel ateş)

-Tahrip edici ateşli ve iltihaplı hastalıklar; Kızıl, Ateşli romatizma, Sarı humma, Beyin iltihabı, Sinüzit

-Kızıllık, İsilik, Lekeler, Kabarcıklar, Çıbanlar.

BAŞLICA PSİKOLOJİK FONKSİYONLARI:

Saldırganlık

Tecavüz

Yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik

Delilik (cinnet)

Kin, nefret, düşmanlık

Sabırsızlık, acelecilik

Ben-merkezcilik

Çocukca davranışlar (Büyümeyi reddetme, deneme- yanılma yoluyla öğrenme, tecrübelerden ders almama)

Hastalıkların oluşumunu natal ve transit açılar, evler, elementler bazında ayrıntılı bir şekilde ayrı bir bölümde inceleyeceğimiz için şimdilik önemli bulduğumuzdan her burcu karşısındaki burçla birlikte değerlendirebileceğimiz akslar üzerinde durmak istiyoruz;

KOÇ/TERAZİ EKSENİ

Derece    Anatomik bölge        Patolojik etki  

0-1          Kafatası                      Organ kesimi

2-3          Kafatası                      Astım,Kramp

4             Alın                            Kas gerginliği(tansiyon), Kazalar

5             Alın                            Kesmeler

6             Alın                            Çürükler, Ezikler, Tırmıklar, Haşere ısırması ve böcek sokması.

7             Dişler                         Adenoids (Çocuklarda burun arkasındaki lenfatik bez dokularının aşırı şekilde

                                                büyüyüp şişmesi (Burun ahtopotu)

8             Burun                         Çürük, Ezik ve Yanıklar

9             Burun                         Yanıklar, Haşere ısırması ve Böcek sokması.

10           Burun                         Yüksek ateş,Yanıklar

11-12       Burun                         Difteri

13           Gözler                         Gıda zehirlenmesi, Alkolizm

14           Gözler                         Katarakt, Aşırı yeme

15           Göz altı

17-18      Yanaklar, Kulaklar         İntihar, Astım

19-21      Mesane (İdrar kesesi)    Mesane problemleri

22-24      Mesane                        Tüberküloz

25-26      Ağız                             Akut iltihabi durum, Çıbanlar

27-28      Çene                            Apseler

29-30      Boyun başlangıcı           İnme, Felç

Kaynak:*Medical Astrology (Jane Ridder-Patric)” 

Son olarak Mars’la ilgili Dr.Ender Saraç’ın “Tıb ve Astroloji” adlı seminerinden çok ilginç bir saptamayı aktarmak istiyorum; 

“Dr.Nörolog Tommy Neider (Harvard MİT’den ihtisaslı) yaptığı çok ilginç bir tıbbi araştırmada Astrolojideki gezegenlerin her birinin insan beyninde çekirdek adı verilen bazı merkezlerde etkili olduğunu buluyor. Beyindeki çekirdeklerin birbirine olan oranları ve dizilimleri aynı güneş sistemindeki gezegenlerin birbirine olan oranları ve dizilimleriyle tamamen eş değerde olduğunu saptıyor. Yani her gezegenin beyinde karşılığı olan bir çekirdek var. Beyin tamamen homojen bir yapıda değil. Gri ve Beyaz cevherleri var. Ve bunların arasında sadece bir tane kırmızı renkli bir çekirdek mevcut; “NUCLEUS RUBRUM” Dr.Tommy Neider, beyindeki bu tek kırmızı renkli çekirdeğin, gökyüzündeki tek kırmızı renkli olan “MARS” gezegenine karşılık geldiğini keşfediyor. Deneysel olarak beyindeki bu merkeze elektrik uyaranı verildiğinde öfkelenme, sinirlenme, denge kaybı, düşme veya kazalar meydana geliyor. Astrolojik olarak Mars uyarıldığında aynı etkiler sözkonusu. Yani Makrokozmos aynı şekliyle mikrokozmos olarak insan beyninde mevcut.”

Önümüzdeki bölümde rotamızı Boğa burcu ve yönetici gezegeni Venüs’e çevirmek üzere sağlıcakla kalın, Nazan Öngiden

Faydalandığım kaynaklar:

Medical Astrology (Jane Ridder-Patrick)

Health by the stars (Sandra Rozhon)

Psychological effects of the planets (Sandra Rozhon)

Planets and their keywords (Reinhold Ebertin)

Tıp ve sağlık ansiklopedisi (J.A.C.Brown/Çev.Prof.Dr.Aykut Kazancıgil)

Tıp Sözlüğü (Prof.Dr.Pars Tuğlacı)

Çağdaş Tıp Sözlüğü (Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir)

Tıp ve Astroloji Semineri (Dr.Ender Saraç)

21.Yüzyılda Astroloji (Elizabeth Teissier)

Close