CERES

(Yunanca İsmi Demeter)

Yörüngesi Mars’la Jüpiter arasında olan Ceres bir Toprak Tanrıçasıdır. Tarımsal döngünün yönetimi ve hasat zamanı Ceres’e aittir.

Ceres’in hikayesi Mitolojide Eleusis sırlarıyla beraber anlatılır. Bu güne kadar bu sırlar tam anlamıyla anlaşılabilir bir açıklığa kavuşmamıştır. Ancak eski araştırmacı ve yazarlardan aldığımız ip uçları bu deneyimlerin çok zorlayıcı deneyimler olduğunu bize ıspatlıyor. Sanki o kadar zor günlerdi ki herkes bir sır olarak kalmasına karar verdi.

Bu gün elimizdeki sınırlı ip uçlarıyla derlediğimiz hikaye Demeter’in(Ceres) kızı Kore ile başlıyor. Eleusis yakınlarında Kore çiçek toplarken bir anda yeraltı açılıyor ve siyah atlı bir araba (chariot; eski savaş arabası olarak da bilinir) yeraltından fırlıyor, tabi ki fırlayan Hades’in ta kendisidir. Yeraltı Tanrısı Pluto (Hades) Kore’yi yakaladığı gibi ölüler diyarına götürür. Dokuz gün Demeter acı içinde kızını arar. Onuncu gün Eleusis’e gelir ve burada biraz dinlenmek ister. Yaşlı bir kadın kılığına bürünmüş otururken, kuyudan su almaya gelen Kral Celeus’un kızları Demeter’e rastlarlar. Demeter onlara hayatta mahrum kalınan şeylerden dolayı çekilen acılarla ilgili bir hikaye anlatıverir. Bunun üzerine Kral’ın kızları bu yaşlı ve görmüş geçirmiş kadıncağızın küçük erkek kardeşlerine çok iyi bir bakıcı olabileceğine karar verirler. Sularını geri götürürlerken Demeter’i de Kral Celeus ve Kraliçe Metaneira’nın sarayına götürürler. Kraliçe Demeter’e yiyecek ve şarap ikram ettiği halde O sadece suyla yetinir.

Böylece Demeter küçük Demophoon’un bakıcısı olur. Her gece Kral ile Kraliçe uyurlarken Demophoon’u şöminedeki ateşin üzerine yerleştirir. Böylece O’na ölümsüzlük hediyesi vermeye çalışmaktadır. Fakat bir gece Kraliçe Metaneira uyanır ve Demeter’in yapmaya çalıştığı şeyden korkar. Gerçek kimliği ortaya çıkan Demeter yarım kalan büyüsü nedeniyle öfkelenir ve hiç bir zaman Demophoon’u ölümsüzleştiremez.

Eleusia Kralının oğlu Triptolemus babasının ineklerini otlatırken, Kore’nin başına gelenleri görmüştür. Olup biteni Demeter’e anlatır. Bunu öğrenen Toprak Ana (Ceres-Demeter)  ölüler diyarına alınan kızı için yas tutmaya başlar. Kral Celeus’tan kendisi için bir tapınak yapmasını ister. Eleusis’deki bu tapınağa kapanır ve tabiatın hasat vermesini yasaklar. Tüm ağaçların yaprakları sararır ve düşer. Toprak soğuktan donar ve dünya ilk kışına gömülür.

Kış uzadıkça insanlık açlıktan ölümün eşiğine gelir. Sonunda ölümlülerin duaları Zeus’u harekete geçirir. Tanrıların habercisi Hermes’i (Merkür) Kore’nin serbest bırakılması için Hades’i ikna etmeye göderir. Hades Kore’yi bırakmaya bir şartla razı olur. Üzüntü içinde olan Kore geldiğinden beri yemek yemeyi red etmektedir ve henüz ölülerin yiyeceğinden tatmamışır. Hades Kore’nin yemek yemesini şart koşar. Bunu duyan yeraltı bahçıvanlarından biri Kore’nin yedi tane Nar yediğini söyler. Bu durumda anlaşma sağlanır ve Kore’nin yılın üç ayı Hades’le beraber yeraltında geçirmesine kalan dokuz ayıda annesi Demeter’le (Ceres) beraber yeryüzünde geçirmesine karar verilir. Kore’nin yer altında geçireceği zaman süreci dünyada soğuk kışın hüküm sürmesine, diğer zamanlarda ise Akdeniz baharının ve yazının canlılık vermesine sebep olacaktır. Her koşulda Kore karanlıkların lorduna Kraliçelik edecek ve bundan böyle Persephone (korkulması gereken kadın) olarak anılacaktır.

Persephone annesine kavuşunca Demeter neşelenir ve toprakdan hasat almanın sırrını Triptolemus’a öğretir. Triptolemus mitolojide Eleusia sırlarını bulan kişi olarak geçmektedir. Aslında Eleusia Persephone’la değil Demeter’le özdeşleşmektedir. Ancak Demeter’in hayatında kayıp kızını bulmak çok fazla yer tuttuğu için Persephone’un kaçırılma olayı genişçe anlatılmaktadır.

Bazı anlatılara göre Persephone, Poseidon’un (Neptün) Demeter’e at kılığında tecavüz etmesi sonucu doğmuştur ve asıl adı “Mistress” dir. Bazıları ise bu çocuğa korkutucu anlamına gelen Brimos derler. Tecavüze uğramanın öfkesi Brimos adında karanlık bir çocuğa sebep olmuştur. Başka anlatılarda ise bazen bu çocuğun adı Dionysus olarak geçer. Dionysus şarap ve neşe dolu sarhoşluğun Tanrısı olarak anlatılmaktadır. O’nun sarhoşluğu deliliğe yol açabiliyordu. Bu noktada Başak (Demeter-Ceres) arketipinin tam zıttı Balık arketipiyle ilişkiye geçiliyor.

Ceres (Demeter) çocuğunu kaybedip sonra onu geri kazanan bir anne modelini bize anlatıyor. Gerçekten de çocuğumuz büyüyüp evden gittiğinde O’nu bir anlamda kaybederiz. Bu ayrılığın acısını içimizde hissederiz. Haritada Ceres’in konumu annelik modelinize dair bilgi verebilir, hatta Yengeç burcunda Ceres’in yüceldiğini söylemek yanlış olmaz. Bu arketip bir anlamda Toprak Ana figürünü çağrıştırıyor. Çocuğuna sevgi şevkatle yaklaşan, O’nu kollayan, okuması için ilk kitabını veren, ayakkabılarını bağlamayı öğreten, hayatta gidebileceği yolu inşa edebilmesi için O’na örnek olan ve cesaret veren bir anne. İşte Ceres haritada bunları yönetecektir. Ceres’i kuvvetli bir konumda olan kişi kendisini Toprak Ana gibi hissedebilir. Bir erkeğin haritasınd aise Ceres, o erkeğin annelik rolünü benimseme kapasitesini gösterebilir. Belki de Ay ile yakın ilişkide olan Ceres o kişinin çocuğuyla arasında Kore ve Demeter misali bir bağımlılık potansiyeline işaret edebilir. Persephone (Kore) annesi Demeter (Ceres) için her şey demekti. Çocuğundan ayrılan anne fiziksel olarak da hiç bir işlev göremez hale geldi. Kendi yaşamsal fonksiyonunu kaybetmişti.

Ceres’in haritadaki yeri yeme alışkanlıklarımızla ilgili önemli ipuçları verir. Çünkü Ceres ekinlerin Tanrıçasıdır. Eğer haritamızda zor konumdaysa yeme alışkanlıkları bozukluklarına işaret edebilir.

Emma Belle Donath’a göre Ceres insanlara beraber yaşamayı başarabilsinler diye disiplinli olmayı öğreten bir arketiptir. Ayrıca Ceres’in iyileştirme ve şifa veren anlamını da taşıdığını ileri sürmektedir. Toprak Ana vücudun bakımını temsil eder, sadece çocuklar için değil herkes için şifa veren bir tabiatı vardır. İyileştirici olmanız için bir noktada duygularınızla olan bağı kesmeniz gerekebilir. Çünkü kalıcı acıyı yok etmek için başlangıçta tedavi amacıyla acı vermeniz gerekebilir. Yaraları sarmak, dikmek veya iğne yapmak gibi.

Ceres’i Başak Burcuyla ilişkilendirebiliriz. Böylece bu arketipi anlamak kolaylaşır.

Hazırlayan: Meltem Ersoy

Kaynakça:
Emma Bella Donath, Asteroids in the Birth Chart.
Ariel Guttman & Kenneth Johnson, “MYTHIC ASTROLOGY”, Llewellyn Pub.

Close