DEKANLAR

Derleyen: Efe Erten


Geçtiğimiz Mayıs ayında Chicago’da katıldığım UAC 2018’te aldığım Stephanie Jean Ennis’in Decanates and Dwads kitabından sizin için Dekanlarla ilgili şöyle bir derleme yaptım. Bir burç, üç eşit parçaya bölündüğünde elde kalan üçte birlik kısma dekan denir. Böylece her burç, ilk 10 derecesi, ikinci 10 derecesi ve son 10 derecesi olmak üzere üç dekana ayrılır. Bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. Bir dekan sistemine göre Koç burcunun ilk 10 derecesi Koç, ikinci 10 derecesi Aslan ve son 10 derecesi Yay karakterindedir. Bu sebeple ilk 10 derece Mars, ikinci 10 dere Güneş ve son 10 derece Jüpiter sıfatıyla renklenir. Bunun anlamı ise, ilk 10 derecenin “öncü ruhlu, harekete geçen”, ikinci 10 derecenin “yücelme” ve son 10 derecenin “propaganda” özelliklerine sahip olmasıdır. Örneğin bir kişinin Ay’ı Doğum Haritasında 24 derece Koç burcundaysa, bu Koç’un son 10 derecesine düştüğü için Yay dekanında, Jüpiter
sıfatında ve “propaganda” özelliğindedir.

Dekan Sistemleri
Günümüzde kullanılan üç farklı dekan sistemi vardır: Bunlar:
1) Kalde Düzeni
2) Manilius Sistemi
3) Oryantal Sistem
Kalde düzeni, temel asaletlerden vech ya da face olarak bildiğimiz sıradır. Koç burcunun ilk dekanı Mars ile başlar. Devamında eski evren modelinde kabul edilen gezegen sırası izlenir. Yani Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay. Bu sırayla 36 dekan doldurulur.
Manilius Sistemi, burç sırasını izler. Koç burcunun ilk dekanı Koç ile başlar. Devamında
zodyaktaki burç sırası izlenir. Yani, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Bu sırayla 36 dekan doldurulur.
Oryantal Sistemde, her burç element üçlüsündeki burçlara bölünür. Her burcun ilk dekanı kendisinindir, devamındaki dekanlar aynı elementteki diğer burçlara zodyak sırasıyla verilir. Yani Koç burcu ateş elementinden olduğu için, dekanları sırasıyla ateş burçları Koç, Aslan ve Yaya dağıtılır. Bu şekilde her burç, kendi elementindeki diğer iki burçla, ve sırayla doldurulur.

Bir Doğum Haritası yorumlarken hangi dekan sistemin kullanacağınız tercihe bağlıdır:
1) Kalde Düzeni daha fiziki gerçekler ve somut olaylar için kullanılır. Dış dünyadaki fiziki çevre, hayatın materyal gerçekleri ve insan motivasyonuyla ilgili reel durumlar Kalde Düzeniyle yakalanabilir.
2) Manilius Sistemi, Zodyak sırasını takip ettiği için bir tohumun doğması, büyümesi, mücadele etmesi, olgunlaşması, üremesi ve ölmesi şeklindeki evrimsel süreç hakkında bilgi verir. Bu sistem evrimsel, gelişimsel, hümanist ve psikolojik astrolojide kullanılabilir.
3) Oryantal Sistem, ülkemizde de en çok bilinen dekan sistemidir. Her dekan, o burçla aynı elementtedir. Bu sebeple dekan, burcun anlamı ile uyumludur. Bu, bilinen bir renge ton farkı eklemek gibi düşünülebilir. Nüans belirtir.

Dekan Doğum Haritası Analizinde Nasıl Kullanılır?
Dekanlar her gezegen ve hassas nokta için kullanılabilir. Stephanie Jean Ennis, başlangıç seviyesinde bir analiz yapmak için, kişisel unsurlar olan Güneş, Ay, Yükselen, Merkür ve Tepe Noktasının (MC) dekan konumunu incelemek gerektiğini belirtir. Bu unsurların anlamları şöyledir:
1) Güneş: Gerçek Benlik
2) Ay: Bilinçdışı duygular
3) Merkür: İfade, iletişim
4) Yükselen: Dünyaya Yaklaşım
5) Tepe Noktası (MC): Toplumsal Benlik

Bu beş noktanın dekan konumu, kişinin karakteri, mizacı, ifadesi ve kendini nasıl gördüğü hakkında önemli bilgiler verir. Bu unsurların bulunduğu dekandaki burç, gezegen ve anahtar kelimeler, kişiliğin özelliklerini niteler. Bütünsel bir incelemeyle kişinin doğası, eğilimleri, amaçları ve muhteviyatı betimlenebilir.

Aşağıda, Kalde, Manilius ve Oryantal Sistemlerde Dekanlara düşen burçları, gezegenleri ve anahtar kelimeleri görebilirsiniz:

Dekanların Anahtar Kelimesi Listesi

Kalde Düzeni
Dekan: Dekanın Gezegeni, Anahtar Kelimesi

0-9 Koç: Mars. Aksiyon ve Enerji
10-19 Koç: Güneş. Canlılık
20-29 Koç: Venüs. Tutku
0-9 Boğa: Merkür. Güzellik Anlayışı
10-19 Boğa: Ay. Aşk Duygusu
20-29 Boğa: Satürn. Engellenmiş Aşk Hayatı
0-9 İkizler: Jüpiter. Akıl
10-19 İkizler: Mars. Gözü Karalık
20-29 İkizler: Güneş. Mizah
0-9 Yengeç: Venüs. Aşk Duygusu
10-19 Yengeç: Merkür. Algı
20-29 Yengeç: Ay. Bilinçdışı
0-9 Aslan: Satürn. Dayanıklılık/Kuvvet
10-19 Aslan: Jüpiter. Sağlık ve Neşe
20-29 Aslan: Mars. Canlılık ve İstek
0-9 Başak: Güneş. Aklıselim
10-19 Başak: Venüs. Güzellik Algısı
20-29 Başak: Merkür. Duygusuz Muhakeme
0-9 Terazi: Ay. Şefkat
10-19 Terazi: Satürn. Görev Bilinci
20-29 Terazi: Jüpiter. Sosyallik
0-9 Akrep: Mars. İrade Gücü
10-19 Akrep: Güneş. Yaşama İsteği
20-29 Akrep: Venüs. Tutku
0-9 Yay: Merkür. Akıl
10-19 Yay: Ay. Mutluluk Hissi
20-29 Yay: Satürn. Sabır
0-9 Oğlak: Jüpiter. Hırs
10-19 Oğlak: Mars. Dürtü
20-29 Oğlak: Güneş. Engelleme, Ayırma
0-9 Kova: Venüs. Görev Bilinci
10-19 Kova: Merkür. Zihinsel İş
20-29 Kova: Ay. Kendine Hakim Olma
0-9 Balık: Satürn. Sebat, Azim
10-19 Balık: Jüpiter. Diğerkâmlık
20-29 Balık: Mars. Yaratıcı Faaliyet

Manilius Sistemi
Dekan: Dekanın Burcu, Gezegeni, Anahtar Kelimesi

0-9 Koç: Koç. Mars. Enerji
10-19 Koç: Boğa. Venüs. Tutku
20-29 Koç: İkizler. Merkür. Gözü Karalık
0-9 Boğa: Yengeç. Ay. Aşk Duygusu
10-19 Boğa: Aslan. Güneş. Sanatçı
20-29 Boğa: Başak. Merkür. Güzellik Algısı
0-9 İkizler: Terazi. Venüs. Güzelliği Takdir Etme
10-19 İkizler: Akrep. Plüton. İkna
20-29 İkizler: Yay. Jüpiter. Fikir Zenginliği
0-9 Yengeç: Oğlak. Satürn. Kendine Hakim Olma
10-19 Yengeç: Kova. Uranüs. Duygusal Gerilim
20-29 Yengeç: Balık. Neptün. Bilinçdışı ve Sezgisel
0-9 Aslan: Koç. Mars. Canlılık
10-19 Aslan: Boğa. Venüs. Fiziki Aşk
20-29 Aslan: İkizler. Merkür. Sübjektif Bakış Açısı
0-9 Başak: Yengeç. Ay. Algı
10-19 Başak: Aslan. Güneş. Aklıselim
20-29 Başak: Başak. Merkür. Analiz
0-9 Terazi: Terazi. Venüs. Ahenk duygusu
10-19 Terazi: Akrep. Plüton. Zorlanımlı (Kompülsif)
20-29 Terazi: Yay. Jüpiter. Sosyallik
0-9 Akrep: Oğlak. Satürn. Emek ve Acımasızlık
10-19 Akrep: Kova. Uranüs. Dönüşüm
20-29 Akrep: Balık. Neptün. Doğaüstü
0-9 Yay: Koç. Mars. İnovatif
10-19 Yay: Boğa. Venüs. Popülerlik
20-29 Yay: İkizler. Merkür. Fikir Zenginliği
0-9 Oğlak: Yengeç. Ay. Kendine Hakim Olma
10-19 Oğlak: Aslan. Güneş. Engellenme
20-29 Oğlak: Başak. Merkür. Zihinsel İş
0-9 Kova: Terazi. Venüs. Duygusal Gerilim
10-19 Kova: Akrep. Plüton. Büyük ve Ani Değişiklik, Altüst oluş
20-29 Kova: Yay. Jüpiter. Şans ve İyimserlik
0-9 Balık: Oğlak. Satürn. Çilecilik, Mükemmellik Örneği
10-19 Balık: Kova. Uranüs. Mistisizm
20-29 Balık: Balık. Neptün. Psişik

Oryantal Sistem
Dekan: Dekanın Burcu, Gezegeni, Anahtar Kelimesi

0-9 Koç: Koç. Mars. Öncü Ruh ve Aksiyon
10-19 Koç: Aslan. Güneş. Yücelme
20-29 Koç: Yay. Jüpiter. Propaganda
0-9 Boğa: Boğa. Venüs. Kararlılık
10-19 Boğa: Başak. Merkür. Mücadele, Çabalama
20-29 Boğa: Oğlak. Satürn. Ustalık
0-9 İkizler: İkizler. Merkür. Sezgi, Önsezi
10-19 İkizler: Terazi. Venüs. Romantizm
20-29 İkizler: Kova. Uranüs. Mantık
0-9 Yengeç: Yengeç. Ay. Ruh Halleri
10-19 Yengeç: Akrep. Mars. Vahiy, Açığa Çıkma
20-29 Yengeç: Balık. Neptün. Araştırma
0-9 Aslan: Aslan. Güneş. Yöneticilik, Hükümranlık
10-19 Aslan: Yay. Jüpiter. Liderlik
20-29 Aslan: Koç. Mars. Hırs
0-9 Başak: Başak. Merkür. Başarma
10-19 Başak: Oğlak. Satürn. Tecrübe
20-29 Başak: Boğa. Venüs. Paylaşma
0-9 Terazi: Terazi. Venüs. Siyasa
10-19 Terazi: Kova. Uranüs. Bağımsızlık
20-29 Terazi: İkizler. Merkür. Kefaret, Cezasını Çekme
0-9 Akrep: Akrep. Mars. Her İşin Altından Kalkma
10-19 Akrep: Balık. Neptün. Sorumluluk
20-29 Akrep: Yengeç. Ay. Başarı, Erişme
0-9 Yay: Yay. Jüpiter. Adama, bağlılık
10-19 Yay: Koç. Mars. Keşfetme
20-29 Yay: Aslan. Güneş. Aydınlanma
0-9 Oğlak: Oğlak. Satürn. Organizasyon
10-19 Oğlak: Boğa. Venüs. Sömürme, Faydalanma
20-29 Oğlak: Başak. Merkür. İdealizm
0-9 Kova: Kova. Uranüs. Orijinallik
10-19 Kova: İkizler. Merkür. Esinlenme, İlham
20-29 Kova: Terazi. Venüs. Soğukluk, İlgisizlik, Uzaklık, Kopukluk
0-9 Balık: Balık. Neptün. Doğruluk, Gerçeklik
10-19 Balık: Yengeç. Ay. Fedakârlık, Kendini Kurban Etme
20-29 Balık: Akrep. Mars. İniş Çıkışlar, şartların değişmesi.

Kaynak
Ennis, Stephanie Jean. Decanates and Dwads, AFA, 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

Close