Giriş

“İnsan ve yıldızları arasında rövanş maçı yoktur.”

Samuel Becket

ASTROLOJİ kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür: astron (yıldız) ve logos (bilmek, Kutsal Sözcük, Kelâm). Yani astroloji kelime anlamıyla “yıldız bilgisi” demektir. Tarihte, yıldız bilgisine sahip olanlar hem astrolog hem de astronomdular. Her iki bilgiye de sahiptiler, ancak zamanla bu iki bilim birbirinden uzaklaştı. Astrologlar astronomi bilgisinden kendileriyle ilgili olanları öğrenmeye ve kullanmaya devam ettiler, ama astronomlar astroloji bilgisini kendi alanlarının bütünüyle dışına attılar.

Kısaca ifade etmek gerekirse astronomlar uzayı ve gökcisimlerini fiziksel gerçeklikleri ile incelerler. Astrologlar ise gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olgular arasındaki bağlantıyı araştırırlar.

Eski çağlardan bu yana, insanlar gökyüzündeki düzen ile yeryüzündeki yaşam düzeni arasında bir bağlantı olduğunu saptamışlardır. Astrologlar, yıldızları bir rehber gibi kullanarak, doğum haritasındaki düzenleri bir insanın yaşamının veya dünyadaki yaşamın yansıması olarak görürler.

Astrologlar Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü bilirler, ancak biz evreni Dünya’dan izlediğimiz için kişisel evrenimizin merkezini Dünya olarak kabul ederler.

Astrolojik sembolizmin en önemli unsuru Zodyak’tır. Zodyak ismi “yaşam çemberi” veya “canlı varlıkların çemberi” anlamına gelen Yunanca bir sözcükten gelmektedir. Zodyak “burçlar kuşağı”dır ve 30’ar derecelik 12 burçtan oluşmaktadır.

Bir doğum haritasının en önemli üç unsuru ise doğduğunuz güne göre  hesaplanan Güneş burcu; doğduğunuz yer ve zamana göre hesaplanan Yükselen burç; ve zodyakın her burcundan geçişi yaklaşık iki buçuk gün süren, Ay’ın burcudur. Güneş ve Ay birer gezegen olmamalarına rağmen, astrolojide kolaylık sağlaması açısından gezegen olarak kabul edilirler.

ASTROLOJİ otuz dört kelimelik sembolik bir dildir. Bu dil 12 burç, 10 gezegen ve 12 evden oluşur. Astrolojinin kalbinde mevsimler yatar. 12 burçtan oluşan Zodyak, yani burçlar kuşağı, mevsimlere göre bölünür.

Yani zodyak İlkbahar Ekinoksunda Koç burcu ile başlar. Günümüzde, sanıldığının aksine, burçların takımyıldızlar ile bir ilgileri yoktur. Yaklaşık 2000 yıldır bu zodyak kullanılmaktadır. İleride de, bir değişiklik olmadığı takdirde, global ısınma nedeniyle mevsimlerde kayma olsa bile aynı zodyak kullanılacaktır. Çünkü zodyakın bu bölünüşü sembolik bir bölünüştür. Bu, gökyüzünü 12’ye bölmenin bir yoludur.

Aşağıdaki listede burçlarla mevsimlerin ilişkilendirilmeleri özetlenmektedir.*


BURÇ 
Koç 
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan        Başak 
Terazi
Akrep   
Yay 
Oğlak 
Kova  
Balık   

MEVSİM
Filizlenme dönemi, açılan enerji
Güçlendirme, biçim yaratma dönemi
Canlanma, çiçek açma dönemi
Döllenme, gübreleme dönemi
Tohumun olgunlaşması
Hasat, yetiştirilmiş olanın kullanılması
Doğanın ekonomisinde denge & ayar
Doğanın yaşamı sonlandıran süreçleri, yaşamın tohumda devam etmesi Doğanın kış uykusu
Kışın formların kristalize olması
Bahardan önce bekleme zamanı
Tohumun toprakta kabarması

Şimdi de bu ilişkilerin psikolojik bağlantılarına bir göz atalım:

BURÇPSİKOLOJİK BAĞLANTISI
Koçİstek, hareket etme dürtüsü, girişim ruhu, farkındalık, öncülük arzusu
Boğa Azim, sağlamlaştırma, şekil verme
İkizlerCanlılık, esneklik
YengeçDuygu zenginliği, annelik-babalık duygusu
Aslan Yaratma isteği, özgüven, bütün ürünler ve evlatlar
BaşakÇalışkanlık & bakım, düzen, evcilleştirilmiş bir yapı, eleştiri yeteneği
TeraziAdalet duygusu, uyum arzusu, ortaklık duygusu
Akrep Dayanıklılık ve sebat, hayatta kalmanın  acımasız mücadelesi
YayYaşamın içsel veya ruhsal yönünün işlenmesi,  gelecek için umut dolu planlama
Oğlak Varlığını korumanın yorulmaz mücadelesi, sabır, kristalize olmuş sosyal formlara bağlılık
KovaBeklentili, sabırsız tavırlar, gözlem gücü, plan zenginliği
Balık Eski yaşamın kalıntıları arasında yeni yaşamın ilk işaretleri

*Stephen Arroyo, Astroloji, Psikoloji ve Dört Element, İlhan Yayınevi, 2000

İlkbahar Koç (ateş), yaz Yengeç (su), sonbahar Terazi (hava), kış Oğlak (toprak) burcu ile başlar. Başlangıçları temsil eden bu burçlar astrolojide Öncü burçlardır. Öncü demek inisiyatif sahibi, bir şeyleri başlatan, doğuran demektir. Öncü burçlar hareket prensibi ile ilişkilidirler ve enerjinin belirli bir yöne doğru harekete geçirilmesini sembolize ederler.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova Sabit burçlardır. Sabit burçlar başlatılan herhangi birşeyi sağlamlaştırır, her türlü koşula dayanacak hale getirirler. Bunlar konsantre bir enerjinin içeride belirli bir merkeze doğru veya bir merkezden dışarı doğru odaklanmasını temsil ederler.

İkizler, Başak, Yay ve Balık ise Değişken burçlardır. Değişken burçlar değişen koşullara ayak uydurma, uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. Bunlar esneklik ve sürekli değişim ile ilişkilidirler ve enerjinin spiral biçiminde düşünülebilecek hareketini temsil ederler.

Close