Güneş Balık’ta – 19 Şubat 2023

Dünyevi şeylerin sevilmeleri için bilinmeleri gerekir. İlahi şeylerin bilinmeleri için sevilmeleri gerekir. — Blaise Pascal

Bugün, ne istediğimizi, bizim için neyin önemli olduğunu gösteren hayat, ısı, ışık ve canlılık kaynağı Güneş 20 Mart’a kadar ilerleyeceği Balık burcuna giriyor Artık bağımsızlık temasından ve herkese aynı mesafeden arkadaşça, dostça yaklaşım tarzından ziyade (Güneş Kova) kabullenicilik, anlayış, merhamet ve yaradılışın tümü ile bir olmak önemli hale geliyor.

İçten bilerek hissederek işlev gören Balık burcu, bilinçli aklının isteklerini bir kenara bıraktığında ‘beş duyunun ötesindeki’ alemi sezebilir. Bu konumda hayatın önüne getirdiklerine karşı kabullenicilik geliştirmek ve hayatla birlikte akmayı öğrenmek söz konusudur. Evrendeki her canlının ‘bir’ olduğunun idrakiyle, empatik, merhametli, anlayışlı, özverili ve duyarlıdır. Kendini adama ve yardım arzusu çok yüksektir. Tüm dünyayla ve başkalarıyla birlik olma ve bütünleşme isteği beraberinde sınır problemini getirir. Sınırsız bir empati duygusu, kabullenicilik ve karşılıksız özveride bulunmak, yardımcı olmak adına başkalarının alanına aşırı müdahale, ayırt edememek ve aşırı özveri gibi temalar açığa çıkar. Bu da kişisel sınırların ve kimlik duygusunun bulanıklaşmasına yol açar. Kişi, hiçbir şey yapmadan kendisini kurtaracak birisini bekleyebilir, aşırı özveride bulunup kurban durumuna düşebilir ya da kendisi kurtarıcı rolünü üstlenebilir. Evrenle, her şeyle birlik olma arzusu, sınırsızlık ve herhangi bir şeyle yüzleşmeyip kaçmak kaotik durumlara ve bağımlılıklara (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi) yol açabilir. Hiçbir şey yapmadan her şeyi Tanrı’ya ya da başka insanlara havale etmek ve işleri sürekli ertelemek söz konusu olabilir. Fantezilere, özlemlere ve gerçek dışı hayallere dikkat etmek gerekir.

Kaygıyı, yakınmayı bırakıp, belirsizliği kabullenmek ve hayatın o sırada önüne getirdiğiyle ilgilenmek, zorunluluklardan kaçmadan gereğini yapmak enerji akışını kolaylaştıracaktır. Ayırt etmeden muhtaç durumda olanlara yardımcı olmak ve kendini bir ideale adamak için iyi bir dönemdir. Kendimizden daha büyük bir bütünün yararını gözetebilmek, kendimizi aşmayı sağlayacaktır. Burada kastedilen şey kişinin egosunun isteklerini bir kenara bırakıp hayatın akışına izin verme ve işleri oluruna bırakabilme halidir. Böylece hayatın bize neler söylemeye çalıştığına ve bizi nereye götürmek istediğine dair bir kavrayış yakalayabiliriz.

Yazıyı Şems-i Tebrizi’nin sözleri ile noktalayalım: “Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. “Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir” diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?”

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Sun Fish Moon Drawing by Elaine Jackson

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close