Güneş Boğa’da

Güneş, 20 Nisan’da Pluto ile kare açı yaparak Boğa burcuna girdi. Artık spontane, hızlı, rekabetçi ve meydan okuyucu tarzdan ziyade yavaş, somut, uygulanabilir, güvenliğe yönelik istekler öncelikli.

Ne istediğimizi, bizim için neyin önemli olduğunu gösteren hayat, ısı, ışık ve canlılık kaynağı Güneş, Boğa burcundaki yolculuğunu 21 Mayıs’ta tamamlayacak. Koç burcunun doğanın uyanışına hayat veren gücü ve başlatma enerjisi yerini Boğa’nın somutlaştıran, istikrar kazandıran ve form veren enerjisine bıraktı. Boğa’daki Güneş kendi varlığını sürdürebilmek için sahip olduğu kaynaklarını ve özelliklerini seferber ederek maddesel dünyada güvenli ve kendine yeterli bir var oluş yaratmayı önemser. Tabiat ananın kendisine sağladıklarını kullanarak hayatta kaldığını, güvende olduğunu hissettikten sonra bunu takdir edip şükrettiği noktada içsel anlamda huzur duygusuna ulaşır. Böylece doğanın bereketinin farkına varıp keyfini çıkartabilir. Boğa’yı; yeryüzünün kaynaklarını geliştirerek üreten, zenginleştiren ve besleyen bereketli bir “toprak ana” gibi düşünebiliriz. Pratik, gerçekçi ve uygulanabilir şeylere yönelme söz konusudur. Hem kendi finansal kaynaklarını hem de başkalarınınkini yapılandırma konusunda yeteneklidir. Bilinen, geçerliliği ispatlanmış, uygulanabilir modellere ve denenmiş yöntemlere yönelme, yeni olana ve soyut kavramlara şüpheyle yaklaşmaya neden olabilir. Bir konuda uzun uzun düşünüp, karar verdikten sonra tüm enerjisini verdiği karara odaklayarak, dayanıklılık ve kararlılıkla çalışıp hedefine gitme söz konusudur. Bir konuya konsantre olmak ve gerçekçi değerlendirmeler yapmak için iyi bir dönemdir

Sağlamlaştırma ve sabit kılma özelliği gölge yönüyle kendine zarar veren durumlarda dahi huzur, konfor ve rahatlık için değişime direnen, sabit fikirli bir modele neden olabilir. Böyle bir modelin içerisinde sahip olduğu kaynaklarını ve özelliklerini geliştiremez, sırf rahatım bozulmasın diye tembel bir şekilde yaşayabilir. Yeni olana ve soyut kavramlara şüpheyle yaklaşmak, aşırı pratik ve gerçekçi olmak yaratıcılığı baltalayabilir. İnatçı, tek taraflı ve sübjektif bir yapı esnemeyi zorlaştırabilir. Kişi sahip olduklarının “yeterli” olduğunu idrak edemezse durmadan biriktiren, maddi güvence peşinde koşan cimri birisine dönüşebilir.

Kova’daki Plüto, bilim ve teknoloji alanında yeni fikirler, buluşlar, insanlığı ileri götürecek, zamanın ötesindeki teorilere işaret eder. Bu teorileri esaslı kılmak için Plüto’nun odaklanma, bir şeyin özündeki gerçeğe nüfus etme, araştırma, sondajlama gibi özellikleri ortaya çıkar. Bu durum Boğa’daki Güneş’in değişime uzak duran, güven veren eski yapılarda sabit duruşuyla çelişir.

Güneş’in Plüto ile yaptığı kare açının etkin olduğu birkaç günlük süreçte isteklerin, dönüşümü engellemesi söz konusudur. Bu kare açı, somut ve maddesel güvenliğe yönelik bir yapı ile geçerliliğini yitirmiş eski modelleri reddedip, yeniliğe yol açacak teorileri dönüştürme arasındaki mücadeleyi ifade eder. Hem Boğa burcu hem de Kova burcu sabit burç oldukları için değişime direnç görülür. Güç savaşları muhtemeldir. Gerilimi dönüşüme katkı sağlayan bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Painting by Bradovent Art- Fine Art Art on Canvas- Wreak Hovac

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close