Güneş İkizler’de

Işık, İkizler burcunda parlamaya başladı. Haritaların İkizler burcu ile temsil edilen yaşam alanları 22 Haziran’a kadar daha görünür olabilir. İkizler burcunun glifini incelediğimizde bütünlüğün bölünmesini, özne ile nesnenin farkını, aydınlık ile karanlığı, gökyüzü ile yeryüzünü vb temsil eden bir tapınağın iki sütununu düşünebiliriz. Bu anlamda İkizler arketipinin en güçlü yanı tarafsızlıkla, merakla, sürekli şüphe ederek doğrularla yalanları birbirinden ayırmaktır denebilir. Boğa arketipinin sağlamlaştırdığını, şimdi İkizler, değişen koşullara hazırlar. Bu durum esnekliği beraberinde getirir. Gölge yönüyleyse, bu esneklik, tıpkı bir kelebeğin uçarken farklı bir çok yere konması gibi, araştırmadan, tam olarak aslını astarını öğrenmeden malumat peşinde koşulabilir. Karşındakini dinlemeden, o sırada kendi vereceği yanıtla meşgul bir şekilde “bildiğini” göstermeye çalışabilir.

Güneş’in düzenleyicisi Merkür’e baktığımızda 11 Haziran’a kadar Boğa burcunda olduğunu görüyoruz. Bu durumda gerçekliği; zihinsel sınırlar ölçüsünde, konfor alanından uzaklaşıp soru sorup öğrenme zahmetine girmeden, sübjektif bir noktadan algılama ihtimali söz konusu olabilir. Yani alışık olunan, bilinenin dışında başka bir kaynaktan gelen veriyi zihinsel olarak değerlendirirken konuyu tarafsızca ele almak ve esnek düşünmek kolay olmayabilir. Bu süreçte iradeyi afaki bilgilerle değil gerçekçi hükümler doğrultusunda ortaya koymak doğru olur. Huzurlu, sakin bir iletişim ile tarafsızca bilgi toplanabilir. Öte yandan bize ışık tutacak, aydınlatacak yeni bir bilgi, zihinlerimizin güvenlik duvarlarını aşamayabilir, çünkü o sırada mevcut bir durumu nasıl sağlamlaştıracağı ve dayanıklı kılacağı ile meşgul olabilir. Konfor alananlarını korumak için sadece görünen kadarıyla, yani eldeki “bilindik”, “somut” bilgi ile yetinilirse gerçekten ne olup bittiğini anlamak kolay olmayabilir. Sadece zihinsel açıdan rahat ve huzurlu hissettirecek bilginin peşinden koşulabilir. Ortaya çıkabilecek yeni bir veri, düşünce tembelliği ile yüzeysel, üstün körü bir şekilde değerlendirilebilir. Güneş’in İkizler burcuna geçmesinden 1 hafta sonra 28 Mayısta Satürn ile yapacağı kare açı ise oldukça zorlayıcı. Bütünleyici ve kapsayıcı olmak çok çaba gerektirebilir, veriler çok değişken ve aldatıcı olabilir. İkizler’in kurnazlık, ham veriyi çarpıtma, etik dışı, çıkarlarına uydurma ve akıl oyunları ile Balık’ın illüzyon, kaos yaratıcı, aldanış veya aldatma eğilimi, kaçış gibi olumsuz özelliklerine dikkat etmek gerekir. Belirsizlik ve değişen koşulların zorlayıcılığı Satürn ile temsil edilen suçlayıcı, sınırlayıcı, kısıtlayıcı ve otoriter yaklaşımların daha da artmasına neden olabilir.

11 Haziran’da Merkür’ün de, yöneticisi olduğu İkizler burcuna geçmesiyle iletişim akıcı bir şekilde hızlanabilir, tarafsızca bilgi toplanabilir ve haberler görünür, duyulur bir hal alabilir. İstekler, objektif ve akılcı bir değerlendirmeyle değişebilir, esneyebilir. Dinleyerek ve öğrenerek bilgi toplanabilir ve bu bilgiler dışardan da bilinecek, duyulacak şekilde görünür olabilir. Gündem; alınan, paylaşılan bu haberlerin tarafsızca değerlendirilmesi ile yaratılabilir. Olumsuz olarak, yüzeysel bilgilerle laf salatasıyla suni bir gündem yaratmak söz konusu olabilir. Ham veriyi işleyip bundan bir anlam çıkarmaya fırsat kalmadan, hemen yeni bir gündem yaratabilecek bir sonraki haberin peşinden koşulabilir. Etik olmasa bile bilgiyi kurnazlıkla kendi lehine çevirmek ve iradeyi bu şekilde ortaya koymak söz konusu olabilir.

.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

.

Resim: Gemini Zodiac Art – Shirley Bales Fine Art

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Close