Güneş-Jüpiter Kavuşumu – 12 Nisan 2023

Çok fazla şişen her ego bir gün patlayacaktır.” Osho.

Bugün ne istediğimizi, bizim için neyin önemli olduğunu gösteren hayat, ısı, ışık ve canlılık kaynağı Güneş ile büyüme ve genişlemenin simgesi Jüpiter Koç burcunda kavuşuyorlar. Bu kavuşum yılda bir kez gerçekleşir.

İçinde yanan ateşle, ilhamla ve hevesle işlev gören Koç burcu, başlatma inisiyatifine sahiptir. Koç bir başlangıcı temsil ettiği için geçmişi ve mazisi yoktur. Koç’taki Güneş bağımsızlığı, keşfetmeyi, bunları kendisine göre formüle etmeyi idealize ederken, Jüpiter, kendi isteklerini ve inançlarını keşfetmeyi geliştirmeyi idealize eder. Bütün enerjileri ben-merkezli olduğu için açının etkin olacağı birkaç günlük süreçte kibir, sübjektiflik, dürtüsellik ve kişisel algılama söz konusu olabilir. Eleştiriye tahammül edemeyeceğimiz bu günlerde büyüyen bir egoyla kime ne söylediğini bilmeden patavatsız, abartılı, fevri çıkışlar sergileme eğiliminde olabiliriz. Bu durum karşı tarafı hiç dinlemeden kendisini anlatmakla ya da direkt olarak tartışmayla sonuçlanabilir. Aşırı iyimserlik, aşırı güven bol keseden atıp tutma içi boş gürültücü tavırlara neden olabilir. Her şeyin olumlu gideceğine dair artan inancımız gereksiz riskler almaya yol açabilir. Sınırını aşmış bir özgüvenle yapabileceğinden fazlasını vaat etme eğilimine karşı dikkat etmek yerinde olur. Jüpiter’in etkisiyle kendimizi daha iyi ve şanslı hissedip tedbiri elden bırakabiliriz.

Bu günlerde yaşam felsefemizi ve bakış açımızı sağlıklı bir biçimde genişletmeye, kendimiz için neyin önemli olduğunu belirleyerek başlayabiliriz. Bu açının olumlu kullanımı için her anlamda aşırılıktan kaçınmak gerekir. Açığa çıkan enerjinin verimli kullanılması halinde fiziksel ve ruhsal olarak zenginleşip büyüyebiliriz. Kişi kendine inanıp, güvenip inandığı şeyler için mücadele edip harekete geçtiğinde sağlıklı ve özüne uygun büyüme sağlayabilir, bağımsızca cesur girişimlerde bulunabilir. Böylece özgüven oluşur ve benlik zenginleşir.

Koç’taki Güneş ve Jüpiter’in yöneticisi Mars, Yengeç ’te ve güçsüz olduğu pozisyonda. Güneş ve Jüpiter’in Koç burcundaki bağımsız ve keşfetmeye açık tarzı, bir su burcu olan Yengeç ’teki Mars’ın duygular ile harekete geçme tarzı ile ifade buluyor. Spontane ve anlık istek ve inançlarımızı, kendini ortaya koymadan duygusal baskı yolu ile hayata geçirmek isteyebiliriz. Koruma kollama iç güdüsü ile duygusal güvenlik oluşturmak için, duygusal sömürü, surat asmak ve suçluluk hissettirerek hareket etmek de söz konusu olabilir. Burada alınganlıkla aşırı duygusal tepkiler vermek yerine, duygusal reaksiyonları duygusal ihtiyaçlara giden bir rehber olarak kullanmak daha uygun olur.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya Çelebi

Tablo: Malahidael, Angel of Aries- Timed Edition by PeteMohrbacher on DeviantArt

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close