Güneş Kova’da – 20 Ocak 2023

Bugün Güneş 18 Şubat’a kadar ilerleyeceği Kova burcuna girerek gücünü yitiriyor. Artık ben’den (Güneş) ziyade, insanlık, toplum önemli hale geliyor.

Kova burcu, toplumu daha önceden hiç düşünülmemiş fikirlerle ileriye götüren, icatlarıyla katkıda bulunan ve miadını doldurmuş yapıları yıkan bir burçtur. Bu değişim zihinsel düzeyde veya bilimsel anlamda olur. Bu değişime katkıda bulunurken, Kova’nın kendi farklılığını ve bireyliğini koruması yani kendi fikirlerini özgürce ifade etmesi ve kabul görmese de ortaya koyması gerekir. Toplum içinde kabul görmek ve ait hissetmek için boyun eğebilir. Bu durumda değişime katkı sağlayamaz. Kendini ait hissetmediği yapılar içinde aşırı mesafeli ve herkesten kopuk yaşar. Çok özel olduğu duygusuyla tüm özgürlük ve imtiyazları kendine isteme, hükmetme ve aklına eseni yapma eğilimi isyana neden olur. İsyankâr tavırlarla ne zaman ne yapacağı belli olmayan, uçuk kaçık hareketler sergileyen, herkesten kopuk bir şekilde yaşamaya neden olabilir. “Ben herkesten farklıyım” tavrı ile herkesi ve her şeyi genelleyerek sıradan bulan küstah birisi olabilir.

Kova’nın kendine özgü bakış açısıyla koşullanmamış / öğretilmemiş yollarla neyi istediğini ifade etmesi gerekir. Kendi bireyliğimizi ve kendimize özgü yönleri sağlıklı bir biçimde ifade ettiğimizde kendi bütünlüğünü koruyabilen, bölünmez bir varlık olmayı gerçekleştirebiliriz. Bilimsel ve teknolojik konuları daha iyi kavrayıp, bulunduğumuz toplum/ topluluk içinde zamanın ötesinde orijinal fikirlerle çözüm yolları üretebiliriz. Sınıf bilinci olmadan eşitlikçi akılcı, tarafsız, objektif ve gözlemci bir tavır sergileyebiliriz.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya Çelebi

Resim: AQUARIUS THE WATER BEARER – Elisheva Nesis

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close