Güneş Oğlak’ta 22 Aralık 2023

”Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve sebattır.” –Samuel Smiles

Ne istediğimizi, bizim için neyin önemli olduğunu gösteren hayat, ısı, ışık ve canlılık kaynağı Güneş 22 Aralık itibariyle Oğlak burcuna giriyor ve 20 Ocak 2024’e kadar burada ilerleyecek. Artık başka ufuklara açılma ve kendi yaşam deneyimiyle uzmanlaşma tarzından (Güneş Yay) ziyade hedefler belirleyip bu hedeflere adım adım ilerlemek, kendini gerçekleştirmek ve kendi doğasını toplumsal kimliği ile birleştirmek önemli hale geliyor.

Oğlak burcu mevsimsel olarak gecenin en uzun ve gündüzün en kısa olduğu kış solisti (gün dönümü) gününe denk gelir. Karanlığın hâkim olduğu ancak ardı sıra günlerin uzamaya başlamasıyla güneşin gücünün artmaya başladığı zamanı simgeler. Haliyle bu dönüm eski bir yaşamın sona erdiğini yerine yeni bir ışığın (yeni bir kişiliğin, hayatın, medeniyetin) doğduğunu ancak henüz bir mum alevi kadar cılız olduğunu bir bakıma bilinçaltında kaldığını gösterir. Oğlak burcunun denk geldiği bu mevsim zorlu kış koşullarıyla birlikte kaynakların sınırlı olduğu dönemdir. Oğlak burcu da bu çetin koşullara rağmen elindeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanabilen, zorluklar karşısında yılmadan hedefine kararlılıkla, azimle, sebatla gidebilen bir yapıya işaret eder. Bir bakıma Hz. Mevlana’nın dediği gibi “insanın kanadı, gayretidir.” Oğlak’taki Güneş hedef belirleyerek gerekirse tek başına tüm engelleri aşıp bu hedefe disiplinle ilerlemek, kendi doğasına uygun toplumsal sorumluluğu üstlenmek, görev/sorumluluk dağıtıp idare etmek ve hedefi başarınca kendisine saygı duymak ister. Oğlak Burcu için “başarı” ve “saygınlık” konusu çok önemlidir. Ama önemli olan bunu kendisinin başardığını hissetmesidir. Bu yol da kullandığı araçlar azimle çalışmak, uygulamacı, temkinli, azimli ve sorumluluk sahibi olmaktır. Ayrıca organize, planlı, programlı pratik ve hırslıdır.

Olumsuz olarak hayal gücünden yoksun, duygusuz, katı ve duyarsız olma eğilimine karşı temkinli olmak gerekir. Yaşama karşı aşırı gerçekçi ve melankolik ruh hali karamsarlığa ve depresyona sürükleyebilir. Yalnız kalabilme özelliği, uç noktada kimsesizliği doğurabilir. Doğruyu yapma takıntısıyla ya da korkusuyla, hiçbir şey yapmamak, donup kalmak da söz konusu olabilir. Yetersizlik duygusu aşırı çaba ve sorumluluk yüklenmeye neden olabilir. Sadece statü ve başarmaya yönelip başkalarının sırtına basarak hedefine ulaşmaya çalışma, maddi hırsları ön plana alma eğilimine dikkat etmek gerekir.

Olumlu anlamda bu süreçte hedefler konusunda gerçekçi ve temkinli olunabilir. Metodik düşünme şekli en karmaşık konuları bile güçlü bir konsantrasyon ve sebat ile çözebilir. Mevzular görev bilinci ve sorumlulukla planlı ve programlı değerlendirilebilir.

Oğlak’taki Güneş’in yöneticisi Satürn Balık burcunda ilerliyor. Balık’taki Satürn kişiden farkındalık, huzur anlayış ve fedakarlığı çabayla geliştirmesini ister. Şimdi bilinçli aklın isteklerini bir kenara bırakıp, beş duyu ile algılanmayan alemi sezip, kabulleniciliği geliştirme, muhtaç durumda olanlara yardımcı olma ve kendini bir ideale adama zamanı. Neye işaret edeceği Satürn’ün kişisel haritalarda hangi yaşam alanını temsil ettiğine bağlı olarak değişse de yeniden yapılandırma, sınırları yeniden belirleme, yeniden zamanlama ve yeniden hedef belirlemek için uygun bir dönemdir.

Bugün aynı zamanda geri giden Merkür ile Güneş, Oğlak burcunda kavuşuyorlar. Merkür Oğlak’tayken düşünceler önündeki hedefleri başarmaya yönelir. Merkür’ün Güneş ile kavuşacağı geri harekette olacağı süreçte zihinsel faaliyetin içe yönelmesiyle yüklenmiş olduğumuz sorumluluklar ve hedeflerimiz üzerine tekrar düşünmek, gerçekçi ve hedeflerimize uygun planlama yapmak yerinde olur. Kendi sınırlarımızın farkına vararak fazladan aldığımız sorumlulukları paylaştırabilir, hedeflerimizi gerçekleştirebilecek şekilde kendimizi disipline edebiliriz. Öğrenmek istediğimiz, fakat ertelediğimiz bir konuyu daha ciddiye alıp derinleşmek üzere çalışmaya başlayabiliriz.

Astroloji Dergisi/ Hülya Çelebi

Tablo: Zodiac- Capricorn by AnnaKowalczewska on DevintArt

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close