GÜNEŞ TERAZİ’DE – 23 EYLÜL 2023

Ne istediğimizi, bizim için neyin önemli olduğunu gösteren hayat, ısı, ışık ve canlılık kaynağı Güneş 23 Ekim’e kadar Terazi burcunda ilerleyecek. Artık dikkatli, detayları fark eden, hizmete yönelik, kusurları düzeltmeye ve bir şeyi mükemmelleştirmeye yönelik çalışma tarzından (Güneş Başak) ziyade denge, ahenk sağlamak, içsel uyumu bozmadan uzlaşmayı sağlamak ve karşıtlıkları uzlaştırmak önemli hale geliyor.

Terazi burcu mevsimsel olarak gece ve gündüzün eşitlendiği, hasadın tamamlanıp, ürünlerin toplandığı ve eşit bir şekilde pazara gönderildiği sonbahar ekinoks zamanını simgeler. İlkbahar ekinoksunda (21 Mart) Koç’ta Güneş’in ışığı artar, güçlenir ve yücelir; sonbahar ekinoksuna denk gelen Terazi’de ise Güneş’in ışığının gücü azalır, zayıflar ve düşük konumdadır. Koç, “ben” deyip kendi isteklerinin peşinden giderken; Terazi, “sen” der ve karşısındaki insanın isteklerine yer açar. Terazi’de “öteki insan” bilinci devreye girer ve “sen-ben” dengesini sağlamak önem arz eder. Diğer yandan sadece insan ilişkilerinde değil, sesler ve renkler arasında da uyum ve ahenk arayışı iyi bir estetik ve sanatsal duyarlılığı da beraberinde getirir.

Akıl boyutunda düşünce ve iletişimle işlev gören Terazi Burcu için” öteki insan bilinci” en önemli konulardan biridir. Terazi burcunun varoluşsal hedefi içsel uyumu bozmadan karşıtlıkları uzlaştırmak, arabuluculuk yapmak, sesler renkler ve insanlar arasında ahenk yaratmak, ölçüyü tutturmak ve dengeyi sağlamaktır. Buradaki fiziksel savaş değil, terazinin kefesini dengeleme mücadelesidir. Bu yolda kullandığı araçlar eşitlik, adalet, hak-hukuk, uzlaşı, ara buluculuk, diplomasi, uyum ve barışı sağlamaktır. Karşıtları uzlaştırabilmesi onu iyi bir arabulucu, avukat ve diplomat yapar. Ayrıca iyi bir danışman ve halkla ilişkiler uzmanı olarak da görebiliriz.

Terazi burcu için doğru ölçüyü tutturarak dengeyi sağlamak oldukça önemli. Bu dengenin sağlanmasında Terazi’nin gölgelerine karşı; karşıdaki tarafından onaylanma ve sevilme isteği, uyumun bozulmaması ve çatışma çıkmaması için ‘ne pahasına olursa olsun barış’ yaklaşımı, alıp verdiklerinin hesabını tutmak ve hak hukuk saplantısına karşı uyanık olmak yerinde olur. Hoşa gitmek ve uyum sağlamak adına düşünce ve istekleri geri çekmek ve ‘hayır’ diyememek dıştan uyumlu, mutlu görünse de içerde bastırılmış bir öfkeye neden olacaktır. Haliyle bu süreçte pasif agresif bir pozisyon deneyimlemek de mümkün. “Beni sevmezler/ onaylamazlar” korkusuyla kararsız kalmak, ölçüsüzce “ne pahasına olursa olsun barış” tavrı, yapmacık/ sahte nezaket, güzelliğe aşırı takıntı ve yüzeysellik de söz konusu olabilir.

Olumlu anlamda bu süreçte kendi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı ölçülü ve diplomatik bir şekilde karşı tarafa ifade ederek karşımızdakini “anlamaya” yönelik iletişim kurmak da mümkün. Karşıtlıkları uzlaştırırken tarafsız ve adil olmak ve uzlaştırıcı bir tavırla ölçüyü tutturmak için iyi bir dönemdir.

Terazi’deki Güneş’in yöneticisi Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Aslan’daki Venüs, öz-güvenli, kendini ve kalbindekileri olduğu gibi ortaya koyma konusunda risk alabilen, sadık, onurlu ve cömert bir tarzı gösterir. Bu dönem öteki insanlarla sıcak, içten ve yaratıcı ilişkiler kurmak için iyi bir dönem olabilir. Gururu bir kenara bırakarak karşımızdakinin isteklerini net bir şekilde anlamak hem anlaşmazlıkları çözmede hem de gereksiz/ ölçüsüz bir enerji tüketiminin önüne geçmede fayda sağlayabilir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Natasa Ilincic

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close