Güneş Yay’da – 22 Kasım 2022

Güneş, 23 Aralık 2022’ye kadar Yay burcunda parlayacak. Güneş’in Yay burcuna girmesiyle, yeni ufukları keşfetmenin, deneyim ve çeşitlilik isteğimizin, bunları değerlendirme ve anlamlandırmaya çalışma isteğimizin bilincine varabiliriz. Yay burcunun glifine baktığımızda gökyüzüne yönelmiş bir ok görürüz. Benliğimiz yüksek idealler ve amaçlara erişmek konusunda istek duyabilir veya bunların farkına varabilir. Varoluş ile ilgili gerçeği aramanın hevesiyle ufkumuzun ötesini keşfetmek ve kendi sınırlarımızı genişletmek önem kazanabilir. Ancak benliğin büyümeye, yayılmaya duyduğu istek, egonun sağlıksız bir şekilde şişmesine yol açarak Yay’ın gölge özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. İçi boş özgüven ve “ben doğrusunu bilirim” demek, deneyimin asıl anlamına ulaşmaya engel olursa, bilinçli akıl değil sağlıksız bir ego hüküm sürebilir. Bu durumda, gerçeğin peşine düşmeden kestirme yollarla yargıya varılabilir. O zaman, kişisel kanaatler, katı prensipler, bencil isteklerle irade sergilenebilir, ahlaki açıdan en doğrusunu bildiğini düşünerek böbürlenen, yargılayıcı bir otoritenin hükmü söz konusu olabilir. Benzer şekilde, egonun odak noktası şimdi’ye değil uzak geleceğe kayarsa, bugünden kopuk bir şekilde geleceğe projekte edilen yüksek bir ideale odaklanılabilir. Bu durumda, bugün ve şimdiye dair gerçeği anlamak için bilginin peşinde koşmak ertelenerek zayıf bir irade sergilenebilir.

Oysa Güneş Yay burcundayken, yaşam gücünün kaynağı, başka ufuklara açılmak ve deneyim ile uzmanlaşmaktır. Bu sayede benlik, kendine özgü bir hayat felsefesi oluşturabilir. Bu felsefeyle başka ufuklara açılmak, bildiklerimizden farklı şeylere inanan, farklı prensiplere göre yaşayan kültürleri deneyimlemek mümkündür. Sağlıklı bir ego ile doğruya giden yolun bizim bildiklerimizden farklı olabileceğinin bilincine varılabilirse, doğruya giden yolda farklılıklar hoşgörüyle kabullenilebilir. Ego, “ben bilirim” diyerek şişinmez ise, benlik, bilginin peşinde ufkunu genişletebilir, büyük resme odaklanabilir ve deneyim yoluyla elde ettiği bilgiyi, bilinçli aklın süzgeciyle sentezleyerek bir araya getirebilir. Hayatın kendisinin bir yolculuk olduğu kavranabilirse, benlik daimi bir anlam arayışında, sınırlarını genişletebilir, sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Doğruya ulaşma ve yaşamı öğrenme hevesiyle Yay burcundaki Güneş bu sayede parlar.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim: Aim, Mystic Mamma (Mijanou Montealegre)

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close