İKİ ZODYAK

James Braha

Hint Sisteminde kullanılan Zodyakla (Sidereal Zodiac) Batı Astrolojisinde kullanılan Zodyak (Trapical Zodiac) arasında çok önemli bir fark vardır. Aslında Zodyak, gökyüzünde varsayılan hayali bir dairedir. Bu dairenin içinde Güneş, Ay ve planetler kendi yörüngelerinde hareket etmektedirler. Gökcisimlerinin pozisyonlarını hesaplamak için Zodyak içinde bir başlangıç noktası belirlememiz gerekir. Bu başlangıç noktası için de önce bir referans noktası koymalıyız. Devamlı yörüngelerinde hareket halinde olan planetler için bu referans noktası bir çeşit sabit element faktörü olmalıdır. Yıldızlarla Hesaplanan Zodyak ( Sidereal Zodiac) referans noktası olarak sabir yıldızların pozisyonunu kullanır. Durağan takımyıldızların (sabit yıldızların) hiç bir hareketi yoktur. Bir başka deyişle Sidereal Zodiac planetlerin, Güneş’in ve Ay’ın pozisyonlarını gökyüzündeki sabit takımyıldızları referans alarak hesaplar. Bu referans noktası Koç takım yıldızının ilk derecesidir. Bu nedenle Koç 12 takımyıldızın ilk sırasını alır. Her biri 30 ar dereceye tekabül eden takım yıldızların toplamı 360 derece ile Zodyak’ı bir daire olarak tamamlar.

Tropikal Zodyak ise tamamen farklı fakat aynı eşitlik ilkesinde sabit bir referans noktası kullanır. Tropikal Zodyak’ın hesaplama yapmak için referans noktası Ekinokslardır. Ekinokslar Güneş ile Dünya arasında dört mevsimi yaratan ilişkiyi temsil ederler. Bahar ekinoksu, Yaz, Sonbahar ve Kış. Tropikal Zodyak’ın başlangıç noktası gene Koç Burcu’nun ilk derecesidir, yani bahar ekinoksu tarafından belirlenir. Baharın ilk günü. Her yıl bahar geldiğinde Güneş’in hayali dairedeki (Zodyak) pozisyonu Koç Burcu’nun ilk derecesidir. Bütün diğer planetlerin pozisyonu Güneş’e olan uzaklıklarına göre hesaplanır. Bu yöntem iyi çalışmaktadır. Çünkü Güneş bir yılda zaten 360 derece ilerlemektedir. Zodyak’daki ilerleyişi de aynı dereceye tekabül etmektedir; zaten baharın ilk günü her zaman yılın tam olarak aynı zamanında olur. (Elimizdeki yıllık takvimlerde sanki bir iki günlük fark olabilirmiş gibi gözükür) Tropikal Astroloji, Sidereal Zodiac gibi gökyüzündeki sabit bir pozisyona dayandırılmamaktadır. Tropikal Astroloji sapma göstermeyen, sabitliğe yakın, dört mevsimi oluşturan atmosferik durumu, özellikle bahar mevsimini temel başlangıç noktası olarak kabul eder.

Dört bin yıldır hangi Zodyak’ın geçerli olması gerektiği konusunda bir kafa karışıklığı ve anlaşmazlık süregelmektedir. Bir Zodyak kullanılacaksa hangisi tercih edilmeli? Hangi Zodyak daha geçerli sonuçlar üretmektedir? Her iki sistemi de kullanan astrologlar Batı astrolojisi için Tropikal Zodyak’ı, Hint Astrolojisi için ise Sidereal Zodiac’ı tercih etmekte ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söylemektedirler.

Tropikal veya mevsimsel temele dayanan astroloji ile elde edilen bilgi, olayları ve koşulları tahmin etmekten ziyade kişinin davranış biçimini ve psikolojisini daha iyi açıklamaktadır. Ne yazık ki astrologların çoğu Hint ve Batı Astrolojilerinin her ikisinde birden uzman olmadıkları için bu iki farklı Zodyak’ı sadece teorik olarak değerlendirmektedirler.

Maalesef pek çok astrolog ve astronom bu iki farklı sistemin Zodyakları farklı prensiplere dayandırdıkları ve Koç’un ilk derecesini tanımlamak için farklı referans noktalarını kabul ettikleri gerçeğini görmezden gelirler. Bu nedenle Koç’un ilk derecesi Tropikal Zodyak’ta, Sidereal Zodiak’tan farklılık gösterdiğinde bu iki Zodyak’tan birinin hatalı olduğunu varsayarlar. Oysa durum böyle değildir. Problem çok vahim bir meseleymiş gibi ortaya koyulmaktadır. Bu iki Zodyak arasında matematiksel olarak istikrarlı bir ilişki vardır. Yani Sidereal Zodyak’ta Koç’un ilk derecesi her zaman Tropikal Zodyak’taki Koç’tan belli bir matematik formülü kadar uzaklıktadır. Belki de bu nedenle sanki iki Zodyak’ın da başlangıç referansları aynıymış da birisi yanlış hesaplanıyormuş gibi itham edilmektedir.

Bu iki Zodyak arasındaki matematiksel fark Hintli Astrologlar tarafından “ Ayanamsa ” olarak bilinir. Ayanamsa herhangi bir anda kesin olarak hesaplanabilmesine rağmen ilerleyen bir rakamdır. Örneğin 1900 yılında fark 22 derece 27 dakika iken 1970’de ayanamsa 23 derece 26 dakika olmuştur. Yani neredeyse 1 derecelik bir fark oluşmuştur. Bu hareket başlangıç noktasının 72 yılda 1 derecelik fark göstermesine sebep olmakta ve Ekinoksların kayması olarak tanımlanmaktadır. Ekinoksların kayması Dünya’nın ekseninin eğimindeki çok hafif, yavaş ancak devam eden değişimden dolayı meydana gelmektedir.

Günümüzde astronomlar Sidereal Zodiak’ın başlangıç noktasını bulmak için Tropikal Zodyak’ın hesaplamalarını dikkate alıp, daha sonra Ekinoksların kayma farkıyla beraber değerlendirme yapmaktadırlar. Zodyakların başlangıç noktaları devamlı olarak birbirinden uzaklaştığı için (daire içinde kalmak kaydıyla) belli zamanlarda bu iki başlangıç çakışmaktadır. Bu nedenle astronomlar hangi yıllarda Koç’un başlangıcının çakıştığını bulmaya çalışırlar. Böylece her 72 yılda bir Zodyak derecesi eksilterek bu günün Sidereal başlangıcını bulurlar. Hangi yıllar iki Zodyak’ın çakıştığı konusunda astronomlar arasında anlaşmazlıklar vardır. Hint Hükümeti N.C. Lahiri’nin bu konudaki çalışmalarını onaylamıştır. Bu nedenle astrolojik çalışmalarda O’nun ayanamsası yaygın olarak kullanılmaktadır.

İki farklı Zodyak hakkında düşünürken, lütfen farklı tekniklerin genellikle aynı sonuçları üretebileceğini dikkate alınız. Farklı ruhsal deneyimler aynı aydınlanmayı sağlayabilirler. Buna inanmak için iyi bir sebebimiz var; çünkü Tropikal Zodyak bin yıllarca Batı’da denendi ve Sidereal Zodyak da bin yıllarca Hint Astrolojisinde denendi.

Çeviren: Meltem Ersoy
(‘How to Predict Your Future’ adlı kitaptan bir alıntı)

James Braha Hint Astrolojisinin öngörüm tekniklerini Batı’ya anlaşılabilir biçimde tanıtan ilk astrologdur. Kitaplarında Hint ve Batı Astrolojisinin bakış açılarını farklı konuları aydınlatmak için kullanmaktadır. Hint Astrolojisinin öngörü tekniklerini ve bu alandaki başarısını vurgularken, Batı Astrolojisinin ruhsal ve psikolojik açıklamalardaki zenginliğini tanıtmaktadır. Robert Hand, Braha’nın kitaplarını “Modern Batı Astrologları için yazılmış Eski Hint Astrolojisi” başlığı ile tanımlamakta ve “ kendi dalında yazılmış süper kitaplar” diyerek beğenisini dile getirmektedir. Yazarın kitapları arasında “How to Predict your Future” ve “How to be a Great Astrologer: The Planetary Aspects Explained” adlı kitapları sayabiliriz.

Close