JÜPİTER-NEPTÜN KARŞITLIĞI

Jeff Jawer

Zamanlama

Bazı StarIQ okurları benden mevcut Jüpiter-Neptün karşıtlığı hakkında daha fazla bilgi istiyorlar. Bu karşıtlığın ilki 11 Eylül’de oluştu, 16 Şubat’ta ve 2 Haziran 2003’de tekrar gerçekleşecek. Jüpiter ve Neptün geniştirler, etkileri zaman içinde geniş bir alana yayılır, bu da (etkilerini) ölçmeyi zorlaştırır. Olayların hızlanmasını sağlayan ise Güneş ve Ay gibi hızlı hareket eden gezegenlerin Jüpiter ve Neptün gibi yavaş olanları tetiklemesidir.

Bu karşıtlığı 13 yıl süren Jüpiter-Neptün döngüsüne ait bir süreç olarak düşünmek yararlı olur. Her döngüyü kavuşum açısı başlatır, bunlar ileride olacak olayların ‘tohum’larıdırlar. Dünyanın iki gezegenin arasına girmesi ile oluşan karşıtlık ise yolun tam yarısıdır. Maximum (berraklığın) parlaklığın dolunay halidir, en kutuplaşmış, en açık şekilde anlamlı olduğu noktasıdır. Karşıtlık iki gezegenin birbirinden en uzak olabildiği noktadır. Açıklığın en son noktasıdır, ama deliliğin de son noktası da olabilir. Maximum bilgidir. Çok mu fazla bilgidir?

Sembolizm

Jüpiter ve Neptün, Balık burcunun yöneticiliğini paylaşırlar ve genişlemeyi (büyümeyi/ yayılmayı) sembolize ederler. Jüpiter daha dünyevidir, maddi (bedensel) düzlemde başarı ile ilintilidir. Ama öz burcu Yay’da da gösterildiği gibi başka yüksek bir gayesi de vardır. Okçunun oku yukarıyı hedefler, vücudun ve ruhun bizi bildiğimiz sınırların ötesine taşıyan maceralarını sembolize eder. Neptün, Jüpiter’in gitmeyi (olmayı) amaçladığı yerde yaşar. Tüm eterlerin (gökyüzünün) gezegenidir, tinin maddeyi de içeren herşeyi kuşatan dünyasıdır. Ne amacı, ne yönü vardır. Her tarafa doğru yayılıp genişler, bedenin, aklın ve ruhun sınırlarını, bariyerlerini çözer.

Jüpiter dindir, Neptün ise tinselliktir. İlkinde yargı vardır, ikincisinde ise yoktur. Birlikte, cinnet getirerek katliama girişen (kontrolden çıkan) dini ya da kendini hukukun üzerinde (veya ötesinde) kabul eden inanç sistemini simgelerler. İnanç kabullenicilikle, merhametle bağlı olduğunda güzel bir şeydir, ama Jüpiter kendi doğrusunun ateşinde tüketilebilir ve inanmayanların acılarına karşı kayıtsız kalabilir.

Jüpiter şu anda kişisel arzu ve ifadenin burcu olan Aslan’da. Neptün ise gruplara bireylerden daha çok değer veren kolektifliğin burcu Kova’da. Aslan tekerlek ise Kova tekerleğin milidir. Aslan kalp, Kova ise dolaşım sistemidir. Aslan yıldız, Kova ise takımyıldızdır.

Aslan’daki Jüpiter’in olumsuz ifadesi, kendini yaşadığı ortamdan ayrı (ötede) tutan şişmiş bir egodur. (Jüpiter’in gölgesi olan) doğru olma ihtiyacı, organizmanın geri kalanından gelen bilgi girişini kesecek, bu da sınırlı bilgiye dayanan geniş çaplı yargılamaların oluşmasına neden olacaktır. Neptün Kova da kendi ideali olan, herkes için en iyisinin ne olduğu konusunda tuzağa düşebilir, ama onunki Aslan’ın teatral durumuna kıyasla daha serinkanlı bir dalgalanmadır. Neptün dengeyi tutturma arzusu ile ya hassalaştırır ya da uyutur.

Jüpiter ve Neptün’ün yanlış bilgi üzerine oluşturabilecekleri durumda uç bir nokta vardır. Her ikisi de detaylarla meşgul olmak istemez, kesin sonuçlar peşindedirler. Büyük bir mücadele uğruna , daha yüksek bir gerçeğe uzanan yolda, (geçmişte kalan) anlamlı diyaloğu ya da analizi atlayabiliriz. Eğer Neptün diğerlerinin varoluşu için doğru akort edilmemişse, sadece bir kişinin doğruluğunun gücü ile sarhoş olması olasıdır. Yine de her zaman olduğu gibi kabullenicilik olduğu sürece bilgelik mümkündür.

Daha Önceki Jüpiter-Neptün Karşıtlıkları

1900’den beri şu andaki hariç toplam 8 adet Jüpiter-Neptün karşıtlığı oluştu. İlki Ocak 1907’deydi. İkincisinde, yani Ocak 1914’de, Neptün’ün Yengeç’te Jüpiter’in Oğlak’ta karşıt açı oluşturmasından 5 ay sonra Arşidük Ferdinand suikastı 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu. Jüpiter’in Kova’da Neptün’ün ise Aslan’da olduğu üçüncüsü, Nisan 1926 ile Ocak 1927 tarihleri arasında oluştu. Mart 1926’da Robert Goddard ilk sıvı (Neptün) yakıtlı roketi (Jüpiter) fırlattı. Mayıs 1926 ve Ocak 1927’de ABD Donanması düzeni yeniden sağlamak için Nikaragua’ya gönderildi. Mart 1927’de ABD Donanması Şangay, Çin’de ateşkes sonrası koşulların uygulanmasını amaçlayan uluslararası bir güce katıldı.

Jüpiter’in Balık’ta Neptün’ün ise Başak’ta olduğu dördüncü karşıtlık Nisan 1939’da oluştu. Mart 1939’da Almanya Çekoslovakya’yı işgal etti. Daha sonra da Polonya’yı işgal etti , böylece 2. Dünya Savaşı başladı. Jüpiter’in Koç’ta Neptün’ün Terazi’de olduğu beşinci karşıtlık Mart 1952’de Kore Savaşı’nın son dönemine denk geldi. Altıncı karşıtlık Haziran 1964’den Şubat 1965’e dek sürdü. Ağustos 1964’de Tonkin Körfezi’nde bir Amerikan gemisine saldırı planlandığının ortaya çıkması Lyndon Johnson’ın Kongre tarafından Tonkin Körfezi sorunun çözümü için kendisine verilen yetkiye dayanarak savaş güçleri talep etmesine neden oldu. Bu Amerika’nın savaşın sonuna dek, yani çok uzun bir süre boyunca Vietnam’da bulunmasının yasal dayanağı oldu. İnsan hakları yasasının önemli bir parçası olan oy verme yasası 1965’in başında yasallaştı.

Yedinci karşıtlık Haziran 1977’de oluştu. Alaska boru hattı bu ay açıldı. Jüpiter İkizler’de Neptün Yay’daydı. 1977’de Ed Wilson Libya’da Kaddafi’ye 20 ton C-4 patlayıcı sattı. Buradan elde edilen kâr Nikaragua’daki kontra gerillaları finanse etmekte kullanıldı. Jüpiter’in Yengeç’te Neptün’ün Oğlak’ta olduğu son karşıtlık 89 Eylül’ünün sonundan Haziran 1990’a dek sürdü. Ağustos 1990 da Irak Kuveyt’i işgal etti. Enteresan olan Jüpiter ve Neptün’ün kavuşumlarına bir göz attığımızda, karşıtlıklar sırasında oluşan askeri hareketliliğe oranla çok az şey görüyoruz. Tabii şu andaki karşıtlığın diğer karşıtlıklarla aynı kategoriye girmemesini ummaktan başka bir şey yapamayız.

Aslan’daki Jüpiter diğerleri üzerinde baskın olma arzusu ile yönlenen güçlü lideri sembolize eder. Kova’daki Neptün ise medyayla ve (bizim) kendi hülyalarımızla uyuşturulan toplulukların deliliği olabilir. Yine de bizim hayatlarımızı gezegenler yaşamaz. Nasıl düşüneceğimizi, davranacağımızı, konuşacağımızı ve kim olacağımızı biz seçeriz. Ve kendimizi güzel bir gezegende , bir sürü kızmış ve korkmuş insanla bir arada buluruz. Belki olduğumuzu sandığımız kişiden uzak dursak, gerçekten önemli olan cevapları bulabiliriz. Jüpiter Aslan’da iken kalplerimizden ortaya çıkan anlam, Kova’daki Neptün’ün oluşturduğu bilgi ağı aracılığıyla aklımızla birleşir. Hala pek çok kaynağımız …ve umudumuz var.

Çeviren: Hande Güler

Jeff Jawer  StarIQ.com‘un kurucusudur. Bu yazı ilk olarak StarIQ’da yayınlanmıştır. Jawer 1973’ten bu yana profesyonel astrolog olarak çalışmakta ve Kuzey Amerika ve Avrupa’da yazar, danışman ve konuşmacı olarak tanınmaktadır.

Close